Contents

Mẹo Hướng dẫn Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng Nuclêôtit hiếm Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng Nuclêôtit hiếm được Update vào lúc : 2022-02-02 11:07:18 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?(1) Nuclêôtit hiếm hoàn toàn có thể dẫn đến kết cặp sai trong quá trì?

Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?
(1) Nuclêôtit hiếm hoàn toàn có thể dẫn đến kết cặp sai trong quy trình nhân đôi ADN, gây đột biến thay thế một cặp nuclêôtit.
(2) Đột biến gen tạo ra những alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.
(3) Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số trong những cặp nuclêôtit.
(4) Đột biến gen tạo ra nguồn nguyên vật tư sơ cấp hầu hết cho tiến hóa.
(5) Mức độ gây hại của alen đột biến tùy từng tổng hợp gen và Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.
(6) Hóa chất 5-Brômôuraxin gây đột biến thay thể một cặp G-X thành một cặp A-T.

A. 2

Nội dung chính

  Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?(1) Nuclêôtit hiếm hoàn toàn có thể dẫn đến kết cặp sai trong quá trì?Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?
  (1) Nuclêôtit hiếm hoàn toàn có thể dẫn đến kết cặp sai trong quy trình nhân đôi ADN, gây đột biến thay thế một cặp nuclêôtit.
  (2) Đột biến gen tạo ra những alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.
  (3) Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số trong những cặp nuclêôtit.
  (4) Đột biến gen tạo ra nguồn nguyên vật tư sơ cấp hầu hết cho tiến hóa.
  (5) Mức độ gây hại của alen trội đột biến tùy từng tổng hợp gen và Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.
  (6) Hóa chất 5 – Brôm Uraxin gây đột biến thay thế một cặp G-X thành một cặp A-T.Khi nói về đột biến gen,có bao nhiêu phát biểu sau này là đúng ?
  (1) Nucleotit hiếm hoàn toàn có thể dẫn đến kết cặp sai trong quy trình nhân đôi ADN, gây đột biến thay thế một cặp nucleotit.
  (2) Đột biến gen tạo ra những alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.
  (3) Đột biến điểm là dạng đột biến liên quan đến 1 số cặp nucleotit
  (4) Đột biến gen tạo ra nguồn nguyên vật tư sơ cấp hầu hết cho quy trình tiến hóa.
  (5) Mức độ gây hại của alen đột biến tùy từng tổng hợp gen và Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.
  (6) Hóa chất 5-Bromuraxin gây đột biến mất một cặp nucleotit.Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau này đúngCâu hỏi và phương pháp giải Đáp án đúng: CLời giải của Luyện Tập 247 Các vướng mắc liên quanÝ kiến của bạn Cancel replyVideo liên quan

B. 4

C. 5

D. 6

Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?
(1) Nuclêôtit hiếm hoàn toàn có thể dẫn đến kết cặp sai trong quy trình nhân đôi ADN, gây đột biến thay thế một cặp nuclêôtit.
(2) Đột biến gen tạo ra những alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.
(3) Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số trong những cặp nuclêôtit.
(4) Đột biến gen tạo ra nguồn nguyên vật tư sơ cấp hầu hết cho tiến hóa.
(5) Mức độ gây hại của alen trội đột biến tùy từng tổng hợp gen và Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.
(6) Hóa chất 5 – Brôm Uraxin gây đột biến thay thế một cặp G-X thành một cặp A-T.

A. 4

Đáp án đúng chuẩn

B. 5

C. 3

D. 6

Xem lời giải

Khi nói về đột biến gen,có bao nhiêu phát biểu sau này là đúng ?
(1) Nucleotit hiếm hoàn toàn có thể dẫn đến kết cặp sai trong quy trình nhân đôi ADN, gây đột biến thay thế một cặp nucleotit.
(2) Đột biến gen tạo ra những alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.
(3) Đột biến điểm là dạng đột biến liên quan đến 1 số cặp nucleotit
(4) Đột biến gen tạo ra nguồn nguyên vật tư sơ cấp hầu hết cho quy trình tiến hóa.
(5) Mức độ gây hại của alen đột biến tùy từng tổng hợp gen và Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.
(6) Hóa chất 5-Bromuraxin gây đột biến mất một cặp nucleotit.

Câu 956 Vận dụng

Khi nói về đột biến gen,có bao nhiêu phát biểu sau này là đúng ?

(1) Nucleotit hiếm hoàn toàn có thể dẫn đến kết cặp sai trong quy trình nhân đôi ADN, gây đột biến thay thế một cặp nucleotit.

(2) Đột biến gen tạo ra những alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

(3) Đột biến điểm là dạng đột biến liên quan đến 1 số cặp nucleotit

(4) Đột biến gen tạo ra nguồn nguyên vật tư sơ cấp hầu hết cho quy trình tiến hóa.

(5) Mức độ gây hại của alen đột biến tùy từng tổng hợp gen và Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

(6) Hóa chất 5-Bromuraxin gây đột biến mất một cặp nucleotit.

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Cơ chế phát sinh và sự biểu lộ của đột biến gen — Xem rõ ràng…

Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

(1) Bazơ nitơ hiếm hoàn toàn có thể dẫn đến kết cặp sai trong quy trình nhân đôi ADN, gây đột biến thay thế một cặp nuclêôtit.

(2) Đột biến gen tạo ra những alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

(3) Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số trong những cặp nuclêôtit.

(4) Đột biến gen tạo ra nguồn nguyên vật tư sơ cấp hầu hết cho tiến hóa.

(5) Mức độ gây hại của alen đột biến tùy từng tổng hợp gen và Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

(6) Ở mức độ phân tử, hầu hết đột biến điểm thường có hại.

A. 6. B. 2. C. 4. D. 5.

Bạn hãy kéo xuống dưới để xem đáp án đúng và hướng dẫn giải nhé.

Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

– Ý (3) sai vì đột biến điểm là đột biến chỉ liên quan đến 1 cặp nuclêôtit.

– Ý (6) sai vì ở tại mức độ phân tử, hầu hết đột biến điểm là trung tính.

=>Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt vương quốc môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp khá đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Các vướng mắc liên quan

  Thể lệch bội là thể có: Giới hạn sinh thái xanh là Nơi ở của những loài là Một bộ ba trên tARN gọi là Giới hạn thái là gì? Đột biến NST là: Loài ưu thế là loài Trong quy trình dịch mã, Intrôn là gì? Đột biến sai nghĩa là:

Ý kiến của bạn Cancel reply

LuyenTap247

Học mọi lúc mọi nơi với Luyện Tập 247

© 2022 All Rights Reserved.

Tổng ôn Lý Thuyết

Câu hỏi ôn tập

Luyện Tập 247 Back to Top

4088

Video Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng Nuclêôtit hiếm ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng Nuclêôtit hiếm tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng Nuclêôtit hiếm miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng Nuclêôtit hiếm Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng Nuclêôtit hiếm

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng Nuclêôtit hiếm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #nói #về #đột #biến #gen #có #bao #nhiêu #phát #biểu #sau #đây #đúng #Nuclêôtit #hiếm