Kinh Nghiệm về Khí Cl2 nặng hơn khí h2 bao nhiêu lần Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Khí Cl2 nặng hơn khí h2 bao nhiêu lần được Update vào lúc : 2022-03-10 20:41:17 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án: Khí clo nặng hơn khí hiđro `text[35,5 lần]`

Ta có:

Phân tử khối $Cl_2$:    `text[35,5 . 2 = 71 đvC]`

Phân tử khối $H_2$:    `text[1. 2 = 2 đvC]`

`→` Khí clo $Cl_2$ nặng hơn khí hiđro $H_2$:    `text[71 : 2 = 35,5 lần]`

Học tốt.

Hãy cho biết thêm thêm khí o2 khí cl2 nặng hơn hay nhẹ hơn khí khí SO2 bao nhiêu lần?

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Cho biết khí CO2 khí CL2 nặng hơn hay nhẹ hơn khí H2 ban nhiêu lần?

Cảm ơn những bạn nhiều lắm!

Các vướng mắc tương tự

1/ Khí cacbonddiooxxit nặng gấp 1,52 lần không khí. Cho một hỗn hợp khí A gồm 0,2 mol oxi; 0,1 mol CO2. Tính khối lượng của 22,4 lít hỗn hợp khí A (đktc)

2/ Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí. Tính thể tích không khí ở đktc cần để đốt cháy 9,6g lưu huỳnh

3/ Tính khối lượng của 3.10 mũ 23 phân tử NO(g)

4/ Khi phân tích 1 mẫu quặng sắt ngta thu được 90% là Fe2O3. Tính Phần Trăm Fe có trong quặng đó

5/ nếu phân hủy 50,5g KNO3:     KNO3 —-> KNO2 + O2    thì thể tích khí O2 thu được ở đktc là bao nhiêu

6/ Tính thành phần Phần Trăm về thể tích của khí H2 có trong hỗn hợp gồm 0,3 mol H2; 0,2 mol Heli; 0,3 mol CO; 0,4 mol nito và 0,3 mol CO2

7/ Hỗn hợp x gồm 2 khí CO2 và SO2 có tỉ khối hơi so với H2 là 27 tính thành phần Phần Trăm theo thể tích của hai khí trên (đktc)

4599

Clip Khí Cl2 nặng hơn khí h2 bao nhiêu lần ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Khí Cl2 nặng hơn khí h2 bao nhiêu lần tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Khí Cl2 nặng hơn khí h2 bao nhiêu lần miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Khí Cl2 nặng hơn khí h2 bao nhiêu lần Free.

Giải đáp vướng mắc về Khí Cl2 nặng hơn khí h2 bao nhiêu lần

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khí Cl2 nặng hơn khí h2 bao nhiêu lần vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khí #Cl2 #nặng #hơn #khí #bao #nhiêu #lần