Mẹo về Khi chuẩn độ hcl bằng dung dịch tiêu chuẩn naoh với thông tư metyldacam thì mắc sai số gì? Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Khi chuẩn độ hcl bằng dung dịch tiêu chuẩn naoh với thông tư metyldacam thì mắc sai số gì? được Update vào lúc : 2022-03-19 07:39:15 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ

I. Đặc điểm.

–          Dùng phương pháp này để xác lập nồng độ axit, bazơ.

–          Là phương pháp phân tích thể tích nhờ vào phản ứng chuẩn độ:

                                                          H+  +  OH-  ¾®  H2O

–    Trong quy trình chuẩn độ nồng độ ion H+ và ion OH- luôn thay đổi nghĩa là pH dung dịch thay đổi.

–    Đường màn biểu diễn sự biến thiên của pH với lượng dung dịch đúng cho vào gọi là đường chuẩn độ axit – bazơ.

–    Để xác lập điểm tương tự trong quy trình chuẩn độ, người ta dùng chất thông tư axit – bazơ.

II. Chất thông tư axit-bazơ (chất thông tư pH).

–          Là những chất có màu thay đổi theo sự thay đổi của pH.

–     Thường là những axit yếu hữu cơ (HInd) hoặc bazơ yếu hữu cơ (IndOH), trong số đó, dạng axit (HInd; Ind+) và bazơ phối hợp (Ind-; IndOH) có màu rất khác nhau.

–     Trong dung dịch chất thông tư tồn tại đồng thời 2 dạng axít và bazơ phối hợp có màu rất khác nhau:                   

                                             HInd           H+   +  Ind-          (a)

                                             IndOH      Ind+  +  OH-          (b)

–    Nếu nồng độ của chúng hơn kém nhau không thật 10 lần Þ mắt ta thấy sự tồn tại của toàn bộ hai dạng màu.

–     Nếu nồng độ của chúng hơn nhau từ 10 lần trở lên, mắt ta nhìn thấy màu của dạng có nồng độ to nhiều hơn.

Ví dụ: thông tư metyldacam là axit yếu (HInd) trong dung dịch tồn tại cân đối phân ly

                                              HInd        H+ +   Ind-

                                                   Đỏ                              Vàng

 –    Khi pH giảm (nghĩa là nồng độ H+ tăng):cân đối chuyển dời về phía trái Þ nồng độ HInd tăng đến khi      10, dung dịch có red color.

 –    Khi pH tăng (nghĩa là nồng độ H+ giảm):cân đối chuyển dời về phía phải Þ nồng độ Ind- tăng đến khi      10, dung dịch có màu vàng.

Một số chất thông tư axit – bazơ thường dùng

Tên thường dùng

Dung môi

Màu dạng axít

Màu dạng bazơ

Khoảng pH đổi màu

Metyldacam

(Heliantin)

Nước

Đỏ hồng

vàng

3,1 – 4,4

Bromphenol xanh

Nước

Vàng

Nâu tím

3,0 – 4,6

Brom crezol lục

Nước

Vàng

Xanh

3,8 – 5,4

Metyl đỏ

Nước

Đỏ hồng

Vàng

4,4 – 6,2

Brom thymol xanh

Nước

Vàng

Xanh

6,2 – 7,6

Phenol đỏ

Nước

Vàng

Đỏ

6,4 – 8,0

Thymol xanh

Nước

Vàng

Xanh

8,0 – 9,6

Phenolphtalein

Rượu 70%

Không màu

Đỏ

8,0 – 9,8

Thymolphtalein

Rượu 90%

Không màu

Xanh

9,4 – 10,6

III.Chuẩn độ axit – bazơ

1. Chuẩn độ đơn axit mạnh bằng đơn bazơ mạnh và ngược lại.

 a. Chuẩn độ đơn axit mạnh bằng đơn bazơ mạnh.

        Khảo sát sự chuẩn độ V0 (mL) dung dịch axit mạnh HA có nồng độ C0(M) bằng dung dịch bazơ mạnh BOH có nồng độ C (M), giả sử thể tích BOH tiêu thụ trong quy trình chuẩn độ là V (mL).

    *   Phản ứng chuẩn độ:                              H+  +  OH-    H2O

    *  Phương trình đường chuẩn độ:

     – Trước khi chuẩn độ: dung dịch là dung dịch axit mạnh HA có nồng độ C0(M).

                                              pH = – lg[H+] = – lgC0

     – Trước điểm tương tự: dung dịch hỗn hợp gồm axit mạnh HA dư và muối của nó với bazơ mạnh BA.

                                        pH = – lg[H+] = – lg

     – Tại điểm tương tự: dung dịch là dung dịch muối BA (muối được tạo bởi axit mạnh HA và bazơ mạnh BOH).

                                              pH = – lg[H+] = – lg 10-7 = 7

     – Sau điểm tương tự: dung dịch hỗn hợp gồm BA và BOH dư.

                                       pH = 14 – pOH = 14 + lg

Ví dụ: Chuẩn độ 20mL dung dịch HCl 0,1M bằng dung dịch NaOH 0,1M. Hãy tính pH của dung dịch tại những thời gian:

a. Trước khi chuẩn độ.

b. Thể tích dung dịch NaOH tiêu thụ là 19,98mL.

c. Thể tích dung dịch NaOH tiêu thụ là 20mL.

d. Thể tích dung dịch NaOH tiêu thụ là 20,02mL.

Giải :               Phương trình chuẩn độ:    H+ +  OH-    H2O

      a. Trước chuẩn độ: dung dịch là dung dịch HCl 0,1M

                                    pH = – lg 10-1  =  1

b. Thể tích dung dịch NaOH tiêu thụ là 19,98mL (trước điểm tương tự): dung dịch gồm NaCl và HCl dư.

                                    pH = – lg[H+] = – lg  = 4,3

     c. Thể tích dung dịch NaOH tiêu thụ là 20mL (tại điểm tương tự): dung dịch chỉ chứa NaCl.                                               pH = 7

     d. Thể tích dung dịch NaOH tiêu thụ là 20,2mL (sau điểm tương tự): dung dịch gồm có NaCl và NaOH dư.

                                    pH = 14 – pOH = 14 + lg  = 9,7

      Để vẽ đường cong chuẩn độ dung dịch HCl 0,1 M bằng dung dịch NaOH 0,1M ta nên tính pH tại những thời gian theo bảng 1.

           Bảng 1:                                                                                  Đường chuẩn độ HCl 0,1M

                                                                                                              bằng NaOH 0,1M

VNaOH (mL)

%q

[H+]

 pH

0,00

-100

10-1

1

18,00

-10

 5.10-3

2,3

19,80

-1

 5.10-4

3,3

19,98

-0,1

 5.10-5

4,3

20,00

0

10-7

7

20,02

+0,1

2.10-10

9,7

20,20

+1

2.10-11

10,7

22,00

+10

2.10-12

11,7

40,00

+100

3.10-13

12,5

* Nhận xét:

– Đường chuẩn độ là đường cong không đều trước và sau cách xa điểm tương tự độ dốc của đường cong rất nhỏ (nghĩa là pH ít tùy từng thể tích dung dịch đúng cho vào), còn ở lân cận điểm tương tự độ dốc đường cong lớn (nghĩa là pH phụ thuộc nhiều vào thể tích dung dịch đúng cho vào ).

– Khoảng pH thay đổi đột ngột khi số lượng dung dịch đúng cho vào từ thiếu đến thừa 0,1% được gọi là bước nhảy pH của đường chuẩn độ (tương tự với mức chừng pH từ 4,3 đến 9,7)

Đường chuẩn độ HCl  bằng NaOH  với những nồng độ rất khác nhau

 

* Nhận xét:

–  Khi chuẩn độ axit mạnh bằng bazơ mạnh với những nồng độ rất khác nhau thì điểm tương tự luôn ở pH =7.

– pH tùy từng nồng độ của những chất phản ứng: nồng độ càng lớn bước nhảy pH càng dài. Trường hợp dung dịch quá loãng, bước nhảy pH của đường chuẩn độ ngắn độ đúng chuẩn chuẩn độ giảm .

*  Cách chọn chất thông tư:

     Về nguyên tắc, ta chỉ chọn chất thông tư thay đổi màu đúng điểm tương tự (pH = 7) như Bromthymol xanh (6,2 – 7,6), phenol đỏ (6,4 – 8), nhưng nếu đồng ý sai số  chuẩn độ ± 0,1% ta hoàn toàn có thể chọn những chất thông tư có tầm khoảng chừng đổi màu pH nằm trong bước nhảy pH.

b. Chuẩn độ đơn bazơ mạnh bằng đơn axit mạnh:

      Khảo sát sự chuẩn độ V0 (mL) dung dịch bazơ mạnh BOH có nồng độ C0(M) bằng dung dịch axit mạnh HA có nồng độ C (M), giả sử thể tích HA tiêu thụ trong quy trình chuẩn độ là V (mL).

    *  Phản ứng chuẩn độ:                                H+  +  OH-     H2O

    *  Phương trình đường chuẩn độ:

     – Trước khi chuẩn độ: dung dịch là dung dịch bazơ mạnh BOH có nồng độ C0(M).

                                                pH = 14 + lgC0

     – Trước điểm tương tự: dung dịch hỗn hợp gồm bazơ mạnh BOH dư và muối của nó với axit mạnh BA.

                                        pH = 14 – pOH = 14 + lg

     – Tại điểm tương tự: dung dịch là dung dịch BA.

                                              pH = – lg[H+] = – lg 10-7 = 7

     – Sau điểm tương tự: dung dịch hỗn hợp gồm BA và HA dư.

                                                          pH = –  lg

Ví dụ: Vẽ đường chuẩn độ trong trường hợp chuẩn độ 20 mL dung dịch NaOH 0,1M bằng dung dịch HCl 0,1M

Đường chuẩn độ NaOH 0,1M bằng HCl 0,1M

 

Chú ý:

– Trong khoảng chừng đổi màu của chất thông tư có một giá trị màu tại đó màu của chất thông tư thay đổi rõ ràng nhất, giá trị này gọi là chỉ số chuẩn độ (pT) của chất thông tư. Vì vậy quy trình chuẩn độ kết thúc tại pH = pT.

–  Giá trị pT tùy từng bản chất chất thông tư và chất chuẩn độ. pT càng gần pH điểm tương tự thì sẽ càng đúng chuẩn.

  Ví dụ: dùng phênolphtalein làm chất thông tư khi chuẩn độ axit bằng kiềm pT = 9, ngược lại, kiềm bằng axit pT = 8. Nếu dùng metyldacam chuẩn độ axit bằng kiềm pT =4,4, ngược lại, kiềm bằng axit pT = 4.

2. Chuẩn độ đơn axit yếu bằng đơn bazơ mạnh và ngược lại

a. Chuẩn độ đơn axit yếu bằng đơn bazơ mạnh

   Khảo sát sự chuẩn độ V0 (mL) dung dịch axit  HA có nồng độ C0(M) và hằng số axit Ka bằng dung dịch bazơ mạnh BOH có nồng độ C (M), giả sử thể tích BOH tiêu thụ trong quy trình chuẩn độ là V (mL).

    *   Phản ứng chuẩn độ:                              HA  +  OH-     A-  + H2O

    *  Phương trình đường chuẩn độ:

     – Trước khi chuẩn độ: dung dịch là dung dịch axit yếu HA nồng độ C0(M) và hằng số axit Ka.

                                          pH = – lg[H+] = ½ (pKa – lgC0)

     – Trước điểm tương tự: dung dịch gồm axit yếu HA dư và muối của nó với bazơ mạnh BA nên dung dịch là hệ đệm pH.

                                        pH = – lg[H+] = pKa – lg

                                    CA =                     CB =

     – Tại điểm tương tự: dung dịch là dung dịch của muối được tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh BA nên có tính bazơ. pH của dung dịch được xác lập theo công thức tính pH của dung dịch bazơ yếu A- có hằng số bazơ Kb = .

                                              pH = 14 – pOH = 14 – ½ (pKb – lgCB)

                                                            CB =  =

     – Sau điểm tương tự: dung dịch gồm bazơ mạnh BOH dư và bazơ yếu A- nên pH của dung dịch hoàn toàn có thể tính gần đúng theo công thức tính pH của dung dịch bazơ mạnh

                                       pH = 14 – pOH = 14 + lg CB

                                                CB =

Ví dụ: Vẽ đường chuẩn độ trong trường hợp chuẩn độ 20 mL dung dịch CH­3COOH 0,1M; hằng số axit Ka = 10-4,75 bằng dung dịch NaOH 0,1M.

      Bảng 2:                                                                            Đường chuẩn độ CH­3COOH 0,1M

                                                                                                             bằng NaOH 0,1M

VNaOH (mL)

%q

[H+]

pH

0,00

-100

1,33.10-3

2,9

18,00

-10

1,98.10-6

5,7

19,80

-1

1,80.10-7

6.7

19,98

-0,1

1,78.10-81,78.10-8

7,7

20,00

0

1,88.10-91,88.10-9

8,7

20,02

+0,1

2,0.10-102,0.10-10

9,7

20,20

+1

2,0.10-112,0.10-11

10,7

22,00

+10

2,0.10-122,0.10-12

11,7

40,00

+100

3,0.10-103.10-13

12,5

b. Chuẩn độ đơn bazơ yếu bằng đơn axit mạnh

      Khảo sát sự chuẩn độ V0 (mL) dung dịch bazơ yếu BOH có nồng độ C0(M) và hằng số bazơ Kb bằng dung dịch axit mạnh HA có nồng độ C (M), giả sử thể tích HA tiêu thụ trong quy trình chuẩn độ là V (mL).

    *  Phản ứng chuẩn độ:                      H+  +  BOH    B+ +  H2O

    *  Phương trình đường chuẩn độ:

     – Trước khi chuẩn độ: dung dịch là dung dịch bazơ yếu BOH có C0(M) và hằng số bazơ Kb.

                                                pH = 14 – ½ (pKb – lgC0)

     – Trước điểm tương tự: dung dịch hỗn hợp gồm bazơ yếu và muối của nó với axit mạnh nên dung dịch là dung dịch đệm pH.

                                        pH = 14 – pOH = 14 – (pKb – lg )

                                    CB =                     CA =

    – Tại điểm tương tự: dung dịch là dung dịch của muối được tạo bởi bazơ yếu và axit mạnh BA nên có tính axit. pH của dung dịch được xác lập theo công thức tính pH của dung dịch axit yếu B+ có hằng số axit Ka =

                                              pH = – lg[H+] = ½ (pKa – lgCA)

                                                            CA =  =

     – Sau điểm tương tự: dung dịch hỗn hợp gồm axit mạnh HA và axit yếu B+ nên pH của dung dịch hoàn toàn có thể tính gần đúng theo công thức tính pH của dung dịch bazơ mạnh .

                                                      pH = -lg[H+] = – lg CA

                                                            CA =

Ví dụ: Vẽ đường chuẩn độ trong trường hợp chuẩn độ 20 mL dung dịch NH3 0,1M; hằng số bazơ Kb = 10-4,75 bằng dung dịch HCl 0,1M

Đường chuẩn độ NH3 0,1M bằng HCl 0,1M

 

Nhận xét: 

– Đường chuẩn độ là đường cong không đều ở gần điểm tương tự độ dốc của đường cong chuẩn độ lớn, tạo ra bước nhảy pH của đường chuẩn độ.

– Bước nhảy pH của đường chuẩn độ càng bé nếu axit (hoặc bazơ) càng yếu và ngược lại. Nồng độ dung dịch chuẩn càng bé bước nhảy càng bé và ngược lại.

– pH tại điểm tương tự không trùng với điểm trung tính mà nó lệch về phía axit (với bazơ yếu) hoặc kiềm (với axit yếu) nếu Ka hoặc Kb của axit hoặc bazơ càng yếu càng lớn thì pH tại điểm tương tự lệch về phía môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bazơ hoặc axit càng nhiều.

  Dựa vào đường cong chuẩn độ ta hoàn toàn có thể chọn chất thông tư thích hợp cho quy trình chuẩn độ axit yếu bằng bazơ mạnh và ngược lại.

Ví dụ: Khi chuẩn độ dung dịch CH3COOH 0,1M bằng dung dịch NaOH 0,1M có bước nhảy pH trên đường chuẩn độ từ 7,7 đến 9,7 thì ta chỉ hoàn toàn có thể chọn chất thông tư PP (có tầm khoảng chừng pH đổi màu từ 8 – 10) làm chất thông tư mà không thể dùng metyl da cam (có tầm khoảng chừng pH từ 3,1 –  4,4) làm chất thông tư được vì khoảng chừng pH đổi màu của chất thông tư không nằm trong bước nhảy của đường chuẩn độ.

Kết luận: Qua bài học kinh nghiệm tay nghề này toàn bộ chúng ta biết phương pháp:

–  Xác định nồng độ của axit, bazơ.

–  Xác định bước nhảy pH của đường chuẩn độ để chọn chất thông tư thích hợp trong quy trình chuẩn độ axit – bazơ.

Page 2

4303

Clip Khi chuẩn độ hcl bằng dung dịch tiêu chuẩn naoh với thông tư metyldacam thì mắc sai số gì? ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Khi chuẩn độ hcl bằng dung dịch tiêu chuẩn naoh với thông tư metyldacam thì mắc sai số gì? tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Khi chuẩn độ hcl bằng dung dịch tiêu chuẩn naoh với thông tư metyldacam thì mắc sai số gì? miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Khi chuẩn độ hcl bằng dung dịch tiêu chuẩn naoh với thông tư metyldacam thì mắc sai số gì? miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Khi chuẩn độ hcl bằng dung dịch tiêu chuẩn naoh với thông tư metyldacam thì mắc sai số gì?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi chuẩn độ hcl bằng dung dịch tiêu chuẩn naoh với thông tư metyldacam thì mắc sai số gì? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #chuẩn #độ #hcl #bằng #dung #dịch #tiêu #chuẩn #naoh #với #chỉ #thị #metyldacam #thì #mắc #sai #số #gì