Mẹo Hướng dẫn In-law family là gì Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa In-law family là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-22 14:11:09 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Chủ đề mái ấm gia đình là một chủ đề rất quen thuộc.Bài viết này tổng hợp những từ vựngvề những quan hệ trong mái ấm gia đình cũng như những cụm từ hữu ích về chủ đề này.

Cây phả hệ ( quan hệ trong mái ấm gia đình)

Parents : bố mẹ, phụ huynh

Mother: mẹ

Father: bố

Sibling: anh (chị, em) ruột

Brother: anh, em trai

Sister: chị, em gái

Only child: con một

Aunt: cô, dì, bác (nữ)

Uncle: chú, bác, cậu (nam)

Daughter: con gái

Son: con trai

First cousin: anh em họ sớm nhất

Niece: cháu gái ( con của anh chị em)

Nephew: cháu trai ( con của anh chị em ruột)

Ví dụ:

Your closest relatives are your parents: your mother and father; and your siblings (brothers or sisters).

Những người thân trong gia đình nhất của bạn là những phụ huynh; mẹ bạn và bố bạn; và anh chị em ruột (anh em trai hoặc chị em gái).

If your mother or father is not an only child, you also have aunts and / or uncles-

Nếu mẹ bạn hay bố bạn không phải là con một, thì bạn cũng luôn có thể có những dì (cô, bác) hay những chú (cậu, bác).

An aunt is the sister of your mother or father, while an uncle is the brother of your mother or father.-

Dì là chị em gái của mẹ hoặc bố, trong lúc chú là anh em trai của mẹ hoặc bố.

Your female child is called your daughter, and your male child is your son.-

Con của bạn mà là nữ thì được gọi là con gái, và con của bạn là nam thì là con trai.

If your aunts or uncles have children, they are your first cousins.

Nếu những dì hay những chú có con cháu, họ sẽ tiến hành gọi là anh em họ gần của bạn). (Trong tiếng Anh, ta dùng từ cousin dù là nữ hay là nam).

Your female cousin is your mother (or fathers) niece, while a male cousin is the nephew of your mother and father.- Anh chị em họ của bạn là cháu gái của mẹ bạn ( hay bố bạn), trong lúc anh em họ của bạn là cháu trai của mẹ hoặc bố bạn

Quan hệ của mái ấm gia đình nhà chồng hay nhà vợ

In-law: bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ

Spouse: chồng hay vợ.

mother-in-law: mẹ chồng (mẹ vợ)

father-in-law: bố chồng (bố vợ)

brother-in-law: anh(em rể), anh (em) vợ

sister-in-law: chị (em) dâu, chị (em) vợ

daughter-in-law: con dâu

son-in-law: con rể

Ví dụ:

When you marry, your husband (or wifes) family become your in-laws.

Khi bạn kết hôn, mái ấm gia đình chồng chồng bạn (hoặc vợ bạn) trở thành những người dân thân trong gia đình của bạn theo pháp lý.

The mother of your spouse(husband or wife) is your mother-in-law and his or her father becomes your father-in-law.-

Mẹ của chồng(hay vợ) bạn là mẹ chồng hay mẹ vợ và bố của chồng bạn hay của vợ bạn là bố chồng hay bố vợ của bạn

The term in-law is also used to describe your relationship with the spouses of your siblings.

Từ in-lawcũng được sử dụng để miêu tả quan hệ giữa vợ (chồng) bạn và anh chị em ruột của tớ.

So the husband of your sister becomes your brother-in-law, while the sister of your husband becomes your sister-in-law.

Do đó chồng của chị em gái bạn trở thành anh (em) rể của bạn, còn chị em gái của chồng là chị/em dâu

If you are a woman, you become the daughter-in-law of your husbands parents, and if you are a man, you become the son-in-law of your wifes parents.

Nếu bạn là một người phụ nữ, bạn trở thành con dâu của bố mẹ chồng bạn, và nếu bạn là đàn ông, bạn trở thành con rể của bố mẹ vợ bạn.

The same term in-law is used for all generations. The husband of your aunt is still your mothers brother-in-law, for example.-

Thuật ngữ in-law được sử dụng cho toàn bộ những thế hệ. Ví dụ chồng của dì bạn cũng là anh rể của mẹ bạn.

Gia đình trong hôn nhân gia đình thứ hai

Nếu bố hay mẹ ai đó tái hôn (remarry), họ sẽ có được một mái ấm gia đình mới và những quan hệ mới.

Step-mother: mẹ kế

Step-sister: chị (em) riêng của bố (mẹ) kế

half-brother: anh (em) cùng cha (mẹ) khác mẹ (cha)

half-sister: chị(em) cùng cha (mẹ) khác mẹ (cha)

biological brother: anh (em) cùng huyết thống

Ví dụ:

If your father marries a second wife, she becomes your step-mother.

Nếu bố bạn cưới vợ hai, cô ấy trở thành mẹ kế của bạn.

Any children she already has become your step-sisters or step-brothers.

Bất kỳ người con nào mà cô ấy đã có trở thành anh chị em con dượng dì kế của bạn

If your mother or father remarries and has children, they become your half-brothers or half-sisters.

Nếu mẹ hay cha của bạn tái hôn và có con với nhau, họ chở thành anh hoặc chị cùng cha (mẹ) khác mẹ (cha) của bạn.

You might also hear people talking about their biological brother / sister etc, to mean a brother who is related by blood, rather than by marriage.

Bạn cũng hoàn toàn có thể nghe thấy mọi người nói về anh chị em cùng huyết thống v.v., nghĩa là anh chị em có liên hệ về huyết thống hơn là quan hệ qua hôn nhân gia đình.

Mối quan hệ ông bà, cháu

Grandparents: ông bà

Grandmother : bà

Grandfather: ông

Grandchildren: những cháu

Granddaughter: cháu gái

Grandson: cháu trai

Great-aunt: bà trẻ (chị, em gái của ông, bà)

Great-uncle: anh em trai của ông bà

Great-niece: cháu gái (của cụ)

Great-nephew: cháu trai (của cụ)

Great-grandmother: cụ bà (mẹ của ông bà)

Great-grandfather: cụ ông (bố của ông bà)

The parents of your parents are your grandparents grandmother and grandfather. You are their grandchildren either a granddaughter or a grandson.

Bố mẹ của bố mẹ bạn là ông bà bạn ông và bà. Bạn là cháu của tớ cháu gái hoặc cháu trai.

If your grandparent has a sister, she is your great-aunt. If your grandparent has a brother, he is your great-uncle.

Nếu ông bà bạn có chị (em) gái, họ là bà trẻ của bạn. Nếu ông bà bạn có anh(em)trai, ông ấy là ông trẻ của bạn. (Và bạn là great-niece hay great-nephew của tớ).

The mother of your grandmother or grandfather is your great-grandmother. The father is your great-grandfather.

Mẹ của ông hay bà bạn là cụ bà của bạn, bố thì là cụ ông của bạn.

If you go back another generation, the grandmother of your grandmother / grandfather is your great-great-grandmother.

Nếu bạn trở lại với những thế hệ trước đấy, cụ của bà/ông bạn là kỵ bà của bạn.

The grandfather of your grandparent becomes your great-great-grandfather.

Ông của ông bà bạn là kỵ ông của bạn.

Các loại mái ấm gia đình

Nuclear family = mái ấm gia đình hạt nhân

Ví dụ: The traditional British family unit is a nuclear family.

Đơn vị mái ấm gia đình truyền thống cuội nguồn của người Anh là mái ấm gia đình hạt nhân.

Single-parent / one-parent family = bố mẹ, mái ấm gia đình đơn thân.

Ví dụ: There are more and more single-parent families in the UK.

Ngày càng có nhiều mái ấm gia đình ông bố bà mẹ đơn thân ở Anh.

Immediate family = mái ấm gia đình cơ bản

Ví dụ: Only immediate family members attended the funeral.

Chỉ có những thành viên của mái ấm gia đình cơ bản đến dự đám tang.

Extended family = đại mái ấm gia đình, dòng họ

Ví dụ: The wedding invitations were sent to the entire extended family.

Lời mời đám cưới được gửi tới toàn thể đại mái ấm gia đình.

Close-knit family = mái ấm gia đình hoàn thuận, gắn bó

Ví dụ: They are a close-knit family.

Họ là một mái ấm gia đình hòa thuận

Dysfunctional family = mái ấm gia đình không êm ấm

Ví dụ: He comes from a rather dysfunctional family.

Anh ta tới từ một mái ấm gia đình có vẻ như không êm ấm

Blood relative = quan hệ máu mủ ruột già

Ví dụ: Shes not a blood relative, but were still very close.

Cô ấy không phải có họ hàng máu mủ, nhưng chúng tôi vẫn rất thân thiết

Một số cụm từ hữu ích

Family gathering = tụ họp mái ấm gia đình

Ví dụ: Theres a small family gathering next week.

Có một cuộc họp mái ấm gia đình nhỏ vào tuần tới.

Family resemblance = sự giống nhau Một trong những thành viên trong mái ấm gia đình (cha nào con nấy)

Ví dụ: You can see a distinct family resemblance between the father and the son.

Bạn hoàn toàn có thể thấy một sự giống nhau nổi trội giữa cha và con.

To start a family = sinh con

Ví dụ: They want to wait a couple of years before starting a family.

Họ muốn đợi vài năm trước đó khi sinh con.

to run in the family = điểm lưu ý giống nhau Một trong những thành viên trong mái ấm gia đình

To bring up / raise a family = chăm sóc/nuôi nấng con cháu

Ví dụ: Its difficult to raise a family on one income.

Thật trở ngại vất vả khi nuôi nấng một mái ấm gia đình nhờ vào thu nhập của một người.

A family car = xe mái ấm gia đình

Ví dụ: The Volvo Estate is a popular family car.

Volvo Estate là một loại xe mái ấm gia đình phổ cập.

Family-size = cỡ lớn dành riêng cho mái ấm gia đình

Ví dụ: We need to buy family-size packets of biscuits!

Mình cần mua những túi bánh quy cỡ lớn cho mái ấm gia đình.

Family-friendly: Chính sách, điểm lưu ý dành riêng cho mái ấm gia đình

Ví dụ: This khách sạn is family-friendly.

Khách sạn này là dành riêng cho mái ấm gia đình.

Family doctor: bác sĩ mái ấm gia đình

Ví dụ: There are a number of good family doctors in this area.

Có một số trong những bác sỹ mái ấm gia đình tốt ở khu vực này.

Family man: người đàn ông của mái ấm gia đình

Ví dụ: John is a family man.-

John là người đàn ông của mái ấm gia đình.

Family values = những giá trị truyền thống cuội nguồn mái ấm gia đình

Ví dụ: Some political parties often emphasise family values and the importance of marriage.

Một số đảng phái chính trị thường nhấn mạnh yếu tố những giá trị truyền thống cuội nguồn của mái ấm gia đình và sự quan trọng của hôn nhân gia đình.

Family name = họ

Whats your family name?

Họ của anh là gì?

Thuần Thanh (Theo English–home)

Có thể bạn đã biết phương pháp nói về mái ấm gia đình ruột thịt (immediate family) của tớ trong tiếng Anh. Gia đình này gồm có bố, mẹ, anh, chị, em, chồng, vợ và con. Tuy nhiên, khi nói tới đại mái ấm gia đình (extended family) và một số trong những quan hệ phức tạp, hoàn toàn có thể một số trong những người dân mới học tiếng Anh sẽ bồn chồn.

Ông bà và cụ cố

Như nhiều người đã biết, ông bà được gọi chung làgrandparents. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng nhiều tên khi nói về ông bà mình, ví dụ:

– Hey, Nana. How are you?

Tuy nhiên, khi nhắc tới ông và bà với những người khác, ta có hai từ quen thuộc grandfather và grandmother. Ví dụ:

– I went to see my grandmother this weekend. (Tôi đã tới thăm bà tuần này.)

Để phân biệt ông bà nội hay ông bà ngoại, bạn hoàn toàn có thể chỉ rõ bằng phương pháp diễn đạt:

-My grandmother on my mom’s side is Korean. (Bà ngoại tôi là người Nước Hàn.)

Hoặc bạn hoàn toàn có thể gọi ông bà ngoại bằng từmaternal grandparent, ông bà nội bằng từpaternal grandparent. Cách nói này thể hiện sự trang trọng hơn:

– The patient says that his maternal grandfather died of brain cancer. (Bệnh nhân nói rằng ông ngoại anh ta qua đời vì bệnh ung thư não.)

Bố mẹ của ông bà bạn, tức cụ cố, được gọi là từgreat-grandparents. Trong khi đó,great-uncles chỉ chú bác của bố mẹ bạn vàgreat-aunts chỉ cô dì của bố mẹ bạn.

Từ -great hoàn toàn có thể được thêm vào để tăng số thế hệ:

-Mygreat-great-great-grandfather fought in the Civil War. (Ông cố 3 đời của tôi chiến đấu trong cuộc nội chiến.)

Nói một cách ngắn gọn, những người dân như great-grandparents vàgreat-great-grandparentslàancestors (tổ tiên).

– My ancestors came here from France the beginning of the 18th Century. (Tổ tiên của tôi từ Pháp đến đây vào thời điểm đầu thế kỷ thứ 18.)

trái lại, nếu bạn là người lớn tuổi, bạn hoàn toàn có thể có cháu, chắt, tương ứng với grandchildren, great-grandchildren và những người dân này là descendants (hậu duệ) của bạn.

Quan hệ họ hàng khác

Trong tiếng Anh, dì và chú thường được gọi là aunt và uncle mặc dầu có quan hệ máu mủ hay thông qua hôn nhân gia đình. Ví dụ:

-We’re going over to Uncle Brian and Aunt Polly’s house on Sunday. (Chúng tôi sẽ trải qua nhà chú Brian và dì Polly vào chủ nhật.)

Trong một số trong những mái ấm gia đình, những đứa trẻ hoàn toàn có thể gọi bạn thân của bố mẹ mình bằng hai từ này.

Anh em họ cũng là những người dân dân có quan hệ họ hàng với bạn và được nhắc tới bằng từ cousins. Khi nói tới từ này, người ta hàm ý đó là first cousins, nghĩa là con của anh em ruột của bố mẹ bạn.

Những anh em họ thuộc họ hàng xa hoàn toàn có thể là second cousins, con của anh em họ của bố mẹ bạn.

Anh chị em ruột của bạn được gọi là siblings. Con trai của siblings (cháu trai) là nephew và con gái của siblings (cháu gái) là niece.

Mối quan hệ thông qua hôn nhân gia đình

Bạn gọi những thành viên trong mái ấm gia đình của vợ hoặc chồng mình bằng những từ có gắn thêm “in-law”:mother-in-law (mẹ chồng, mẹ vợ), brother-in-law (anh/em rể, anh/em vợ). Tuy nhiên, từ này thường vận dụng với immediate family. Đối với extended family của nhà vợ hoặc chồng, bạn cần lý giải quan hệ rõ ràng hơn:

-Mywife’s grandmother passed away last week. (Bà của vợ tôi qua đời tuần trước đó.)

Bạn hoàn toàn có thể dùng “in-law” để chỉ con dâu hoặc con rể. Ví dụ:

-My daughter and son-in-law are in town this week. (Con gái và con rể tôi ở thị xã trong tuần này.)

Quan hệ mái ấm gia đình phức tạp hơn

Ly hôn, tái hôn, nhận con nuôi tạo ra nhiều quan hệ phức tạp khác. Người mà bố mẹ bạn tái hôn được gọi làstep-mother (mẹ kế) và step-father (bố dượng).

Nếu mẹ kế và bố dượng có con riêng, đó làstep-brothers hoặc step-sisters của bạn. Nếu bố mẹ bạn có con với mẹ kế hoặc bố dượng, bạn sẽ gọi đó làhalf-brother hoặc half-sister.

Con nuôi thường gọi người nhận nuôi mình làmother và father, còn bố mẹ đẻ làbiological parents hoặc birth parents.

Tết là dịp bạn có thời cơ gặp gỡ thật nhiều họ hàng, hãy thử tìm cách diễn giải quan hệ của bạn với từng người một bằng những từ và cụm từ mới học được ở trên.

Phiêu Linh (theo Prase Mix)

>>11 cách diễn đạt ‘say xỉn’ trong tiếng Anh Mỹ
>>Lý do hoa đào là ‘peach blossom’ thay vì ‘peach flower’

://.youtube/watch?v=S6RG0UFkr9g

4087

Video In-law family là gì ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review In-law family là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải In-law family là gì miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download In-law family là gì Free.

Hỏi đáp vướng mắc về In-law family là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết In-law family là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Inlaw #family #là #gì