Thủ Thuật về Hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh đơn giá hợp đồng Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh đơn giá hợp đồng được Update vào lúc : 2022-09-27 07:25:24 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

1. Điều chỉnh hợp đồng gồm có kiểm soát và điều chỉnh khối lượng, kiểm soát và điều chỉnh đơn giá, kiểm soát và điều chỉnh tiến độ thực thi hợp đồng, kiểm soát và điều chỉnh giá hợp đồng và những nội dung khác (nếu có) mà những bên đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng.

Nội dung chính

    Điều 36. Nguyên tắc kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng xây dựngĐiều 37. Điều chỉnh khối lượng việc làm trong hợp đồng xây dựngĐiều 38. Điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựngĐiều 39. Điều chỉnh tiến độ thực thi hợp đồng xây dựngHợp đồng theo đơn giá kiểm soát và điều chỉnh vận dụng cho gói thầu nào ?

2. Hợp đồng xây dựng chỉ được kiểm soát và điều chỉnh trong những trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Điều 36. Nguyên tắc kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng xây dựng

1. Việc kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ được vận dụng trong thời hạn thực thi hợp đồng.

2. Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng việc làm tương hỗ update ngoài phạm vi việc tuân theo hợp đồng đã ký kết (riêng với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi việc làm phải thực thi theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; riêng với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài trách nhiệm tư vấn phải thực thi) và trường hợp bất khả kháng.

3. Giá hợp đồng sau kiểm soát và điều chỉnh không làm vượt giá gói thầu hoặc dự trù gói thầu được phê duyệt (gồm có cả ngân sách dự trữ cho gói thầu đó) thì chủ góp vốn đầu tư được quyền quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh; trường hợp vượt giá gói thầu hoặc dự trù gói thầu được phê duyệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư chấp thuận đồng ý trước lúc kiểm soát và điều chỉnh và phải đảm bảo đủ vốn để thanh toán cho bên nhận thầu theo như đúng thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng.

Điều 37. Điều chỉnh khối lượng việc làm trong hợp đồng xây dựng

1. Các bên tham gia hợp đồng phải thỏa thuận hợp tác rõ ràng về những trường hợp được kiểm soát và điều chỉnh khối lượng, phạm vi và trình tự, thủ tục kiểm soát và điều chỉnh khối lượng.

2. Việc kiểm soát và điều chỉnh khối lượng việc làm trong hợp đồng xây dựng được quy định sau:

a) Đối với hợp đồng trọn gói: Trường hợp có phát sinh hợp lý những việc làm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết (riêng với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng phục vụ thiết bị là nằm ngoài phạm vi việc làm phải thực thi theo thiết kế; riêng với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài trách nhiệm tư vấn phải thực thi).

Trường hợp này, khi kiểm soát và điều chỉnh khối lượng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ góp vốn đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận hợp tác và ký kết phụ lục tương hỗ update hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người dân có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư xem xét, quyết định hành động; trường hợp thỏa thuận hợp tác không được thì khối lượng những việc làm phát sinh này sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực thi gói thầu này theo quy định hiện hành.

b) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và thắt chặt và đơn giá kiểm soát và điều chỉnh: Bổ sung những khối lượng việc làm hợp lý chưa tồn tại đơn giá trong hợp đồng nhưng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ góp vốn đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận hợp tác và ký kết phụ lục tương hỗ update hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người dân có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư xem xét, quyết định hành động; những khối lượng việc làm đã có đơn giá trong hợp đồng được xác lập theo khối lượng hoàn thành xong thực tiễn (tăng hoặc giảm so với khối lượng trong hợp đồng đã ký kết) được nghiệm thu sát hoạch.

3. Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết mà chưa tồn tại đơn giá trong hợp đồng, những bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá đựng thực thi khối lượng việc làm này trước lúc thực thi.

Điều 38. Điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng

1. Trong hợp đồng xây dựng những bên phải thỏa thuận hợp tác rõ ràng những trường hợp được kiểm soát và điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng; trình tự, phạm vi, phương pháp và vị trí căn cứ kiểm soát và điều chỉnh giá hợp đồng; phương pháp kiểm soát và điều chỉnh giá hợp đồng phải phù phù thích hợp với loại giá hợp đồng, tính chất việc làm trong hợp đồng xây dựng.

2. Việc kiểm soát và điều chỉnh đơn giá hợp đồng được quy định như sau:

a) Việc kiểm soát và điều chỉnh đơn giá thực thi hợp đồng chỉ vận dụng riêng với hợp đồng theo đơn giá kiểm soát và điều chỉnh và hợp đồng theo thời hạn khi những bên có thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng.

b) Trường hợp khối lượng việc làm thực tiễn thực thi tăng hoặc giảm to nhiều hơn 20% khối lượng việc làm tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa tồn tại đơn giá trong hợp đồng thì những bên thống nhất xác lập đơn giá mới theo nguyên tắc đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng về đơn giá cho những khối lượng này để thanh toán.

c) Trường hợp khối lượng thực tiễn thực thi tăng hoặc giảm nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng việc làm tương ứng ghi trong hợp đồng thì vận dụng đơn giá trong hợp đồng, kể cả đơn giá đã được kiểm soát và điều chỉnh theo thỏa thuận hợp tác của hợp đồng (nếu có) để thanh toán.

d) Việc kiểm soát và điều chỉnh đơn giá hợp đồng cho những khối lượng việc làm mà tại thời gian ký hợp đồng bên giao thầu và bên nhận thầu có thỏa thuận hợp tác kiểm soát và điều chỉnh đơn giá thực thi theo quy định tại Khoản 3 Điều này và hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

3. Phương pháp kiểm soát và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng:

a) Việc vận dụng những phương pháp kiểm soát và điều chỉnh giá phải phù phù thích hợp với tính chất việc làm, loại giá hợp đồng, đồng xu tiền thanh toán và phải được những bên thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng.

b) Cơ sở tài liệu nguồn vào để tính toán kiểm soát và điều chỉnh giá phải phù phù thích hợp với nội dung việc làm trong hợp đồng. Trong hợp đồng phải quy định việc sử dụng nguồn thông tin về giá hoặc nguồn chỉ số giá của những cty Nhà nước có thẩm quyền để kiểm soát và điều chỉnh giá hợp đồng theo công thức sau:

GTT = GHĐ x Pn

Trong số đó:

– “GTT”: Là giá thanh toán tương ứng với những khối lượng việc làm hoàn thành xong được nghiệm thu sát hoạch.

– “GHĐ”: Là giá trong hợp đồng tương ứng với những khối lượng việc làm hoàn thành xong được nghiệm thu sát hoạch.

– “Pn”: Hệ số kiểm soát và điều chỉnh (tăng hoặc giảm) được vận dụng cho thanh toán hợp đồng riêng với những khối lượng việc làm hoàn thành xong được nghiệm thu sát hoạch trong mức chừng thời hạn “n”.

4. Bộ Xây dựng hướng dẫn rõ ràng về kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng xây dựng.

Điều 39. Điều chỉnh tiến độ thực thi hợp đồng xây dựng

1. Trong hợp đồng xây dựng những bên phải thỏa thuận hợp tác về những trường hợp được kiểm soát và điều chỉnh tiến độ. Trường hợp thời hạn hoàn thành xong chậm hơn so với tiến độ của hợp đồng, những bên phải xác lập rõ trách nhiệm của mỗi bên riêng với những thiệt hại do trễ tiến độ gây ra.

2. Tiến độ thực thi hợp đồng được kiểm soát và điều chỉnh trong những trường hợp sau:

a) Do ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc những sự kiện bất khả kháng khác.

b) Thay đổi, kiểm soát và điều chỉnh dự án công trình bất Động sản, phạm vi việc làm, thiết kế, giải pháp thi công theo yêu cầu của bên giao thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực thi hợp đồng.

c) Do việc chuyển giao mặt phẳng không đúng với những thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng, tạm ngưng hợp đồng do lỗi của bên giao thầu, những thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực thi hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của bên nhận thầu gây ra.

d) Tạm dừng thực thi việc tuân theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không do lỗi của bên giao thầu gây ra.

3. Khi kiểm soát và điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dãn tiến độ thực thi hợp đồng (gồm có cả thời hạn được kéo dãn tiến độ thực thi hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì chủ góp vốn đầu tư và nhà thầu thỏa thuận hợp tác, thống nhất việc kiểm soát và điều chỉnh. Trường hợp kiểm soát và điều chỉnh tiến độ làm kéo dãn tiến độ thực thi hợp đồng thì chủ góp vốn đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư xem xét, quyết định hành động.

Hợp đồng theo đơn giá kiểm soát và điều chỉnh là loại hợp đồng trong số đó đơn giá hợp đồng theo đơn giá kiểm soát và điều chỉnh được xác lập trên cơ sở đơn giá đã kiểm soát và điều chỉnh do trượt giá theo những thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng nhân với khối lượng việc làm tương ứng được kiểm soát và điều chỉnh giá. Hợp đồng theo đơn giá kiểm soát và điều chỉnh được vận dụng khi những bên nhận thấy có những yếu tố rủi ro không mong muốn ảnh hưởng đến đơn giá trong quy trình thực thi hợp đồng. Một số nguyên tắc cơ bản khi kiểm soát và điều chỉnh đơn giá hợp đồng và vận dụng hợp đồng theo đơn giá kiểm soát và điều chỉnh được quy định tại Điều 38 Nghị định 37/2015/NĐ-CP như sau:

a) Việc kiểm soát và điều chỉnh đơn giá thực thi hợp đồng chỉ vận dụng riêng với hợp đồng theo đơn giá kiểm soát và điều chỉnh và hợp đồng theo thời hạn khi những bên có thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng.
b) Trường hợp khối lượng việc làm thực tiễn thực thi tăng hoặc giảm to nhiều hơn 20% khối lượng việc làm tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa tồn tại đơn giá trong hợp đồng thì những bên thống nhất xác lập đơn giá mới theo nguyên tắc đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng về đơn giá cho những khối lượng này để thanh toán.
c) Trường hợp khối lượng thực tiễn thực thi tăng hoặc giảm nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng việc làm tương ứng ghi trong hợp đồng thì vận dụng đơn giá trong hợp đồng, kể cả đơn giá đã được kiểm soát và điều chỉnh theo thỏa thuận hợp tác của hợp đồng (nếu có) để thanh toán.

d) Việc kiểm soát và điều chỉnh đơn giá hợp đồng cho những khối lượng việc làm mà tại thời gian ký hợp đồng bên giao thầu và bên nhận thầu có thỏa thuận hợp tác kiểm soát và điều chỉnh đơn giá thực thi theo quy định tại Khoản 3 Điều này và hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra phương pháp kiểm soát và điều chỉnh được quy định như sau:

a) Việc vận dụng những phương pháp kiểm soát và điều chỉnh giá phải phù phù thích hợp với tính chất việc làm, loại giá hợp đồng, đồng xu tiền thanh toán và phải được những bên thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng.
b) Cơ sở tài liệu nguồn vào để tính toán kiểm soát và điều chỉnh giá phải phù phù thích hợp với nội dung việc làm trong hợp đồng. Trong hợp đồng phải quy định việc sử dụng nguồn thông tin về giá hoặc nguồn chỉ số giá của những cty Nhà nước có thẩm quyền để kiểm soát và điều chỉnh giá hợp đồng theo công thức sau:
GTT = GHĐ x Pn
Trong số đó:
– “GTT”: Là giá thanh toán tương ứng với những khối lượng việc làm hoàn thành xong được nghiệm thu sát hoạch.
– “GHĐ”: Là giá trong hợp đồng tương ứng với những khối lượng việc làm hoàn thành xong được nghiệm thu sát hoạch.

– “Pn”: Hệ số kiểm soát và điều chỉnh (tăng hoặc giảm) được vận dụng cho thanh toán hợp đồng riêng với những khối lượng việc làm hoàn thành xong được nghiệm thu sát hoạch trong mức chừng thời hạn “n”.

Hợp đồng theo đơn giá kiểm soát và điều chỉnh vận dụng cho gói thầu nào ?

Hợp đồng theo đơn giá kiểm soát và điều chỉnh được vận dụng cho những gói thầu khi rơi vào những trường hợp quy định tại khoản c) điểm 5 Điều 15 Nghị định 37/2015/NĐ-CP như sau:

Được vận dụng cho những gói thầu tại thời gian lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký phối hợp đồng những bên tham gia hợp đồng chưa đủ Đk để xác lập rõ về khối lượng, đơn giá và những yếu tố rủi ro không mong muốn liên quan đến giá hợp đồng như trượt giá trong thời hạn thực thi hợp đồng. Khi đó, giá gói thầu, giá hợp đồng những bên phải dự trù trước ngân sách dự trữ cho những yếu tố trượt giá và khối lượng.

Hợp đồng theo đơn giá kiểm soát và điều chỉnh là một hình thức tân tiến và được toàn thế giới vận dụng rộng tự do nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi cho nhà thầu lẫn chủ góp vốn đầu tư. Nhà thầu thực thi thì không biến thành thiệt thòi do những yếu tố dịch chuyển về giá. Chủ góp vốn đầu tư thì được lợi khi kiểm soát và điều chỉnh đơn giá hợp đồng sẽ gỡ được nút thắt về tiến độ mà những hình thức hợp đồng khác thường bị vướng đó là trượt giá dịch chuyển dẫn tới nhà thầu không làm hoặc “chây ì”, kéo dãn… từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến dự án công trình bất Động sản. Đối với đấu thầu tư nhân do ít bị ràng buộc những quy định cứng nhắc của pháp lý về đấu thầu, hợp đồng nên những bên hoàn toàn hoàn toàn có thể vận dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá kiểm soát và điều chỉnh này để thực thi. Tuy nhiên, riêng với những hợp đồng có thời hạn ngắn, ít có rủi ro không mong muốn dịch chuyển về đơn giá cũng như khối lượng thì hoàn toàn có thể không thiết yếu thực thi theo như hình thức này.

Trên đấy là nội dung bài viết của DauThau.Net về yếu tố vận dụng hợp đồng theo đơn giá kiểm soát và điều chỉnh. Trong trường hợp cần tương hỗ hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

    0904634288 (Hotline)

    [email protected]

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh đơn giá hợp đồng

Mẹo Hay
Hướng dẫn
Cryto
Giá

4415

Clip Hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh đơn giá hợp đồng ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh đơn giá hợp đồng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh đơn giá hợp đồng miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh đơn giá hợp đồng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh đơn giá hợp đồng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh đơn giá hợp đồng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #điều #chỉnh #đơn #giá #hợp #đồng