Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hướng dẫn cách ghi chứng từ khấu trừ thuế tncn Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn cách ghi chứng từ khấu trừ thuế tncn được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-07 08:04:25 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

14:52, 13/10/2022

Nội dung chính

    #1. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là gì?#2. Hướng dẫn cách viết Chứng từ khấu trừ thuế TNCN#2.1 tin tức tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập#2.2 tin tức người nộp thuế#3. Nguyên tắc sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN:#4. Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN#5. Một số vướng mắc thường gặp về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập thành viên#1. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là gì?#2. Hướng dẫn cách viết Chứng từ khấu trừ thuế TNCN#2.1 tin tức tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập#2.2 tin tức người nộp thuế#3. Nguyên tắc sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN:#4. Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN#5. Một số vướng mắc thường gặp về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhânVideo liên quan

Khấu trừ thuế là việc tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập thực thi tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước lúc trả thu nhập. Dưới đấy là phía dẫn điền chứng từ khấu trừ thuế thu nhập thành viên tiên tiến và phát triển nhất cho những người dân nộp thuế.

Mẫu chứng từ khấu trừ thuế thành viên

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

[01] Tên tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập: Ghi khá đầy đủ tên tổ chức triển khai trả thu nhập bằng chữ IN HOA theo Quyết định xây dựng hoặc Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại. Nếu là thành viên thì ghi khá đầy đủ tên thành viên bằng chữ IN HOA theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đó.

[02] Mã số thuế: Ghi mã số thuế của tổ chức triển khai trả thu nhập theo Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại hoặc Thông báo mã số thuế của tổ chức triển khai.

[03] Địa chỉ: Ghi địa chỉ của tổ chức triển khai trả thu nhập theo Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại.

[04] Điện thoại: Ghi số điện thoại của tổ chức triển khai trả thu nhập.

II. THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ

[05] Họ và tên: Ghi họ và tên của người nộp thuế bằng chữ IN HOA theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

[06] Mã số thuế: Ghi khá đầy đủ mã số thuế của người nộp thuế theo Thông báo mã sô thuế được cấp.

[07] Quốc tịch: Ghi Quốc tịch của người nộp thuế.

[08], [09] Đánh dấu x vào ô tương ứng là thành viên cư trú hoặc thành viên không cư trú.

[10] Địa chỉ hoặc điện thoại liên hệ: Ghi địa chỉ hoặc số điện thoại để thuận tiện cho việc liên hệ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế.

[11] Số CMND hoặc số hộ chiếu: Điền khá đầy đủ số CMND hoặc số chiếu.

[12] Nơi cấp, [13] Ngày cấp: Ghi theo CMND hoặc hộ chiếu.

III. THÔNG TIN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ

[14] Khoản thu nhập: Ghi rõ loại thu nhập thành viên nhận được, gồm có: Thu nhập từ tiền lương tiền công, thu nhập từ marketing thương mại, thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn,…

[15] Thời điểm trả thu nhập: Là thời gian tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập của tháng trong năm dương lịch. Trường hợp chi trả thu nhập trong mức chừng thời hạn thì phải ghi từ thời điểm tháng nào đến tháng nào.

Ví dụ: Cơ quan trả thu nhập cho thành viên trong 3 tháng bốn, tháng 5, tháng 6 thì ghi: “tháng bốn đến tháng 6”.

[16] Tổng thu nhập chịu thuế đã trả: Là tổng số thu nhập mà tổ chức triển khai, thành viên đã trả cho thành viên trừ đi những khoản được miễn thuế.

Lưu ý: Tổng thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn

Theo quy định tại Điều 4 Luật thuế thu nhập thành viên, điểm i Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế là khoản thu nhập từ phần tiền lương, tiền công thao tác ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công thao tác ban ngày, thao tác trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Bao gồm: Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải thao tác ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế vị trí căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày thao tác thông thường; tiền ăn trưa, ăn giữa ca, tiền điện thoại,…

Tổng thu nhập chịu thuế chưa trừ những khoản giảm trừ, gồm có: Giảm trừ gia cảnh, giảm trừ riêng với những khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện và giảm trừ riêng với những khoản góp phần từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

[17] Số thu nhập thành viên đã khấu trừ: Là số tiền thuế thu nhập thành viên mà tổ chức triển khai, thành viên đã khấu trừ của người nộp thuế (Thu nhập tính thuế * Thuế suất)

[18] Số thuế thu nhập thành viên còn được trao: Là số tiền mà thành viên này còn nhận được.

Lê Vy

16:22 18/12/2022 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 phản hồi

Khi khấu trừ thuế TNCN và thành viên yêu cầu chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì cách viết ra làm sao? Hãng truy thuế kiểm toán ES-GLOCAL xin trân trọng chia sẻ tới bạn đọc Cách viết chứng từ khấu trừ thuế TNCN năm 2022 tiên tiến và phát triển nhất qua nội dung bài viết dưới đây.

Các bạn cùng điểm qua một số trong những nội dung chính có trong nội dung bài viết nhé.

#1. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là gì?

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là những chứng từ, hồ sơ thể hiện việc những doanh nghiệp, tổ chức triển khai hay thành viên trả thu nhập thực thi việc khấu trừ thuế thu nhập CN tính số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế theo quy định của pháp lý liên quan tới thuế thu nhập CN.

#2. Hướng dẫn cách viết Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

#2.1 tin tức tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập

[01] Tên tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập: Ghi tên in hoa tổ chức triển khai trả thu nhập

[02] Mã số thuế: Ghi mã số thuế của tổ chức triển khai trả thu nhập

[03] Địa chỉ: Ghi địa chỉ của tổ chức triển khai trả thu nhập

[04] Điện thoại: Ghi số điện thoại của tổ chức triển khai trả thu nhập

#2.2 tin tức người nộp thuế

[05] Họ và tên: Ghi chữ in hoa theo tên trên chứng tỏ nhân dân hoặc hộ chiếu

[06] Mã số thuế: Ghi khá đầy đủ mã số thuế của người nộp thuế như trên Thông báo mã sô thuế do cơ quan thuế cấp.

[07] Quốc tịch: Ghi Quốc tịch của người nộp thuế

[08], [09] Đánh dấu x vào ô tương ứng là thành viên cư trú hoặc không cư trú

[10] Địa chỉ hoặc điện thoại liên hệ: Ghi địa chỉ hoặc số điện thoại để thuận tiện cho việc liên hệ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế

[11] Số CMND hoặc số hộ chiếu:

[12] Nơi cấp: …… [13] Ngày cấp: ghi theo trên CMND hoặc hộ chiếu

#2.3 tin tức thuế thu nhập thành viên khấu trừ

[14] Khoản thu nhập: Ghi rõ loại thu nhập những nhân nhận được (thu nhập từ tiền lương tiền công, thu nhập từ marketing thương mại từ trên góp vốn đầu tư vốn,…)

[15] Thời điểm trả thu nhập: Là thời gian tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập của tháng trong năm dương lịch. Trường hợp chi trả thu nhập trong mức chừng thời hạn thì phải ghi từ thời điểm tháng nào đến tháng nào.

Ví dụ: Công ty A chi trả thu nhập cho thành viên B từ thời điểm tháng 2 đến 4 năm 2022 thì ghi: “2,3,4 năm 2022”

[16] Tổng thu nhập chịu thuế đã trả: Ghi tổng số thu nhập chịu thuế đã chi trả cho thành viên đó (là tổng thu nhập chưa trừ những khoản giảm trừ như: giảm trừ gia cảnh, đóng bảo hiểm, từ thiện, nhân đạo,…)

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế (Không phải khoản giảm trừ )

[17] Số thuế TNCN đã khấu trừ: Là số tiền thuế TNCN mà DN đã khấu trừ của thành viên đó (là số tiền thuế đã khấu trừ theo biểu lũy tiến hoặc tỷ suất 10%.)

>>> Xem thêm phương pháp tính thuế thu nhập thành viên tại đây nhé!

[18] Số thu nhập thành viên còn được trao: [(16)-(17)]: Là số tiền mà cá nhận này còn nhận được.

Theo Công văn số 8198/CT-TTHT ngày 24/8/2022 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty khi chi trả tiền lương, tiền công cho những người dân lao động đã khấu trừ thuế TNCN thì phải cấp giấy khấu trừ thuế theo yêu cầu của người lao động. Việc không cấp giấy khấu trừ thuế chỉ vận dụng với những người lao động có ủy quyền cho Công ty quyết toán thay.

– Đối với những người lao động bị khấu trừ thuế TNCN theo tỷ suất 10%, hoàn toàn có thể cấp riêng chứng từ cho từng lần khấu trừ thuế hoặc cấp chung 01 chứng từ cho nhiều lần khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

– Đối với những người lao động bị khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến, chỉ được cấp 01 chứng từ trong một kỳ tính thuế (điểm b khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

#3. Nguyên tắc sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

– Những DN có sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì: Hàng quý phải báo cáo tình hình sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (Mẫu mẫu CTT25/AC phát hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-TCT)

#4. Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Thời hạn nộp Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN: (Theo Phần thứ ba Quyết định 440/QĐ-TCT ngày 14/3/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

“+ Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập thành viên của tổ chức triển khai trả thu nhập (mẫu CTT25/AC); thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất là ngày 30 của tháng thời điểm đầu quý sau.”

Mẫu CTT25/AC Bảng kê Chứng từ khấu trừ thuế TNCN để nộp cho Thuế:

#5. Một số vướng mắc thường gặp về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập thành viên

Hỏi: Tiền lãi vay trả cho thành viên có phải khấu trừ tiền thuế TNCN không?

Trả lời: Trường hợp thành viên tự khai thuế thì không cần khấu trừ tuy nhiên cần lưu lại hồ sơ thành viên tự khai thuế. Trường hợp không tự khai thì tổ chức triển khai, thành viên phải khấu trừ và khai thuế với phần thuế TNCN đó.

Hỏi: Cách viết chứng từ khấu trừ thuế thu nhập thành viên ra làm sao?

Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ cách viết chứng từ khấu trừ thuế TNCN rồi bạn xem rõ ràng tại đây nhé.

Hỏi: Thuế suất thuế TNCN với góp vốn đầu tư vốn là bao nhiêu?

Trả lời: Thuế suất thuế TNCN khi khấu trừ tiền thuế TNCN là 5%.

Như vậy, trên đây Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ xong nội dung nội dung bài viết. Nếu có vướng mắc hay vướng mắc gì những bạn vui lòng đặt vướng mắc theo đường dẫn: ://es-glocal/hoi-dap/ hoặc để lại phản hồi hoặc phía dưới nội dung bài viết toàn bộ những yếu tố về kiểu cách viết chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Cảm ơn những bạn, chúc những bạn thành công xuất sắc!

Page 2

Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL được xây dựng và hoạt đông từ năm 2010 đến nay, luôn đón đầu là Hãng Kiểm toán phục vụ dịch vụ chuyên ngành nghành Kiểm toán, Kế toán, Thẩm định giá, tư vấn tài chính, thuế, góp vốn đầu tư,…CHẤT LƯỢNG ở Việt Nam

Page 3

16:22 18/12/2022 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 phản hồi

Khi khấu trừ thuế TNCN và thành viên yêu cầu chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì cách viết ra làm sao? Hãng truy thuế kiểm toán ES-GLOCAL xin trân trọng chia sẻ tới bạn đọc Cách viết chứng từ khấu trừ thuế TNCN năm 2022 tiên tiến và phát triển nhất qua nội dung bài viết dưới đây.

Các bạn cùng điểm qua một số trong những nội dung chính có trong nội dung bài viết nhé.

#1. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là gì?

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là những chứng từ, hồ sơ thể hiện việc những doanh nghiệp, tổ chức triển khai hay thành viên trả thu nhập thực thi việc khấu trừ thuế thu nhập CN tính số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế theo quy định của pháp lý liên quan tới thuế thu nhập CN.

#2. Hướng dẫn cách viết Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

#2.1 tin tức tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập

[01] Tên tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập: Ghi tên in hoa tổ chức triển khai trả thu nhập

[02] Mã số thuế: Ghi mã số thuế của tổ chức triển khai trả thu nhập

[03] Địa chỉ: Ghi địa chỉ của tổ chức triển khai trả thu nhập

[04] Điện thoại: Ghi số điện thoại của tổ chức triển khai trả thu nhập

#2.2 tin tức người nộp thuế

[05] Họ và tên: Ghi chữ in hoa theo tên trên chứng tỏ nhân dân hoặc hộ chiếu

[06] Mã số thuế: Ghi khá đầy đủ mã số thuế của người nộp thuế như trên Thông báo mã sô thuế do cơ quan thuế cấp.

[07] Quốc tịch: Ghi Quốc tịch của người nộp thuế

[08], [09] Đánh dấu x vào ô tương ứng là thành viên cư trú hoặc không cư trú

[10] Địa chỉ hoặc điện thoại liên hệ: Ghi địa chỉ hoặc số điện thoại để thuận tiện cho việc liên hệ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế

[11] Số CMND hoặc số hộ chiếu:

[12] Nơi cấp: …… [13] Ngày cấp: ghi theo trên CMND hoặc hộ chiếu

#2.3 tin tức thuế thu nhập thành viên khấu trừ

[14] Khoản thu nhập: Ghi rõ loại thu nhập những nhân nhận được (thu nhập từ tiền lương tiền công, thu nhập từ marketing thương mại từ trên góp vốn đầu tư vốn,…)

[15] Thời điểm trả thu nhập: Là thời gian tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập của tháng trong năm dương lịch. Trường hợp chi trả thu nhập trong mức chừng thời hạn thì phải ghi từ thời điểm tháng nào đến tháng nào.

Ví dụ: Công ty A chi trả thu nhập cho thành viên B từ thời điểm tháng 2 đến 4 năm 2022 thì ghi: “2,3,4 năm 2022”

[16] Tổng thu nhập chịu thuế đã trả: Ghi tổng số thu nhập chịu thuế đã chi trả cho thành viên đó (là tổng thu nhập chưa trừ những khoản giảm trừ như: giảm trừ gia cảnh, đóng bảo hiểm, từ thiện, nhân đạo,…)

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế (Không phải khoản giảm trừ )

[17] Số thuế TNCN đã khấu trừ: Là số tiền thuế TNCN mà DN đã khấu trừ của thành viên đó (là số tiền thuế đã khấu trừ theo biểu lũy tiến hoặc tỷ suất 10%.)

>>> Xem thêm phương pháp tính thuế thu nhập thành viên tại đây nhé!

[18] Số thu nhập thành viên còn được trao: [(16)-(17)]: Là số tiền mà cá nhận này còn nhận được.

Theo Công văn số 8198/CT-TTHT ngày 24/8/2022 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty khi chi trả tiền lương, tiền công cho những người dân lao động đã khấu trừ thuế TNCN thì phải cấp giấy khấu trừ thuế theo yêu cầu của người lao động. Việc không cấp giấy khấu trừ thuế chỉ vận dụng với những người lao động có ủy quyền cho Công ty quyết toán thay.

– Đối với những người lao động bị khấu trừ thuế TNCN theo tỷ suất 10%, hoàn toàn có thể cấp riêng chứng từ cho từng lần khấu trừ thuế hoặc cấp chung 01 chứng từ cho nhiều lần khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

– Đối với những người lao động bị khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến, chỉ được cấp 01 chứng từ trong một kỳ tính thuế (điểm b khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

#3. Nguyên tắc sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

– Những DN có sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì: Hàng quý phải báo cáo tình hình sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (Mẫu mẫu CTT25/AC phát hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-TCT)

#4. Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Thời hạn nộp Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN: (Theo Phần thứ ba Quyết định 440/QĐ-TCT ngày 14/3/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

“+ Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập thành viên của tổ chức triển khai trả thu nhập (mẫu CTT25/AC); thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất là ngày 30 của tháng thời điểm đầu quý sau.”

Mẫu CTT25/AC Bảng kê Chứng từ khấu trừ thuế TNCN để nộp cho Thuế:

#5. Một số vướng mắc thường gặp về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập thành viên

Hỏi: Tiền lãi vay trả cho thành viên có phải khấu trừ tiền thuế TNCN không?

Trả lời: Trường hợp thành viên tự khai thuế thì không cần khấu trừ tuy nhiên cần lưu lại hồ sơ thành viên tự khai thuế. Trường hợp không tự khai thì tổ chức triển khai, thành viên phải khấu trừ và khai thuế với phần thuế TNCN đó.

Hỏi: Cách viết chứng từ khấu trừ thuế thu nhập thành viên ra làm sao?

Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ cách viết chứng từ khấu trừ thuế TNCN rồi bạn xem rõ ràng tại đây nhé.

Hỏi: Thuế suất thuế TNCN với góp vốn đầu tư vốn là bao nhiêu?

Trả lời: Thuế suất thuế TNCN khi khấu trừ tiền thuế TNCN là 5%.

Như vậy, trên đây Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ xong nội dung nội dung bài viết. Nếu có vướng mắc hay vướng mắc gì những bạn vui lòng đặt vướng mắc theo đường dẫn: ://es-glocal/hoi-dap/ hoặc để lại phản hồi hoặc phía dưới nội dung bài viết toàn bộ những yếu tố về kiểu cách viết chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Cảm ơn những bạn, chúc những bạn thành công xuất sắc!

4250

Clip Hướng dẫn cách ghi chứng từ khấu trừ thuế tncn ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn cách ghi chứng từ khấu trừ thuế tncn tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Hướng dẫn cách ghi chứng từ khấu trừ thuế tncn miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Hướng dẫn cách ghi chứng từ khấu trừ thuế tncn Free.

Giải đáp vướng mắc về Hướng dẫn cách ghi chứng từ khấu trừ thuế tncn

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn cách ghi chứng từ khấu trừ thuế tncn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #cách #ghi #chứng #từ #khấu #trừ #thuế #tncn