Mẹo Hướng dẫn Hội Việt Nam cách mạng thanh niên truyền bá gì về Việt Nam Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hội Việt Nam cách mạng thanh niên truyền bá gì về Việt Nam được Update vào lúc : 2022-02-16 14:02:31 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã truyền bá lí luận nào dưới đây vào Việt Nam?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã truyền bá lí luận nào dưới đây vào Việt Nam?

Nội dung chính

    Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã truyền bá lí luận nào dưới đây vào Việt Nam? Câu hỏi và phương pháp giải Đáp án đúng: BLời giải của Luyện Tập 247 Các vướng mắc liên quanÝ kiến của bạn Cancel replyLý luận nào sau này được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên truyền bá vào Việt Nam?Lí luận nào sau này đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá vào Việt Nam?Lý luận nào sau này được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên truyền bá vào Việt Nam?

A. Chủ nghĩa Mác-Lênin. B. Lí luận giải phóng dân tộc bản địa. C. Chủ nghĩa Tam dân. D. Tư tưởng đấu tranh giai cấp.

Bạn hãy kéo xuống dưới để xem đáp án đúng và hướng dẫn giải nhé.

Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải rõ ràng:

Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên truyền bá lí luận giải phóng dân tộc bản địa đến giai cấp công nhân và những tầng lớp nhân dân Việt Nam.

Chọn: B

Các vướng mắc liên quan

    Phong trào đấu tranh thứ nhất do giai cấp tư sản dân tộc bản địa khở Hiệp ước bảo mật thông tin an ninh Mỹ – Nhật được ký kết với mục tiêu gì? Trong những điểm lưu ý sau, điểm lưu ý nào là cơ bản nhất của giai Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp đầu Thủ đoạn thâm độc nhất của thực dân Pháp trong nghành nghề nòng Thất bại nặng nề nhất của đế quốc Mỹ trong quy trình thực hi Giai cấp tư sản ViệtNam được thực dân Pháp đối xử như vậy n Nguyên nhân nào dưới đấy là cơ bản nhất đưa nền kinh tế thị trường tài chính của Vì sao trong quy trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản

Ý kiến của bạn Cancel reply

LuyenTap247

Học mọi lúc mọi nơi với Luyện Tập 247

© 2022 All Rights Reserved.

Tổng ôn Lý Thuyết

Câu hỏi ôn tập

Luyện Tập 247 Back to Top

Lý luận nào sau này được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên truyền bá vào Việt Nam?

Câu 17804 Nhận biết

Lý luận nào sau này được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên truyền bá vào Việt Nam?

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sự Ra đời và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ba tổ chức triển khai cách mạng — Xem rõ ràng…

Lí luận nào sau này đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá vào Việt Nam?

Lí luận nào sau này đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá vào Việt Nam?

A. Lí luận Mác – Lênin.

B. Lí luận đấu tranh giai cấp.

C. Lí luận cách mạng vô sản.

D.

Lí luận giải phóng dân tộc bản địa

Lý luận nào sau này được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên truyền bá vào Việt Nam?

Lý luận nào sau này được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên truyền bá vào Việt Nam?

A. Lý luận Mác- Lênin

B. Lý luận đấu tranh giai cấp

C. Lý luận giải phóng dân tộc bản địa

D. Lý luận cách mạng vô sản

Hướng dẫn

Sau khi tới Quảng Châu Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã mở lớp huấn luyện, đào tạo và giảng dạy cán bộ. Phần lớn số học viên đó sau khi tham gia học xong lại bí mật về nước truyền bá lý luận giải phóng dân tộc bản địa và tổ chức triển khai nhân dân. Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách Mệnh đã trang bị lí luận cách mạng giải phóng dân tộc bản địa cho cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để tuyên truyền đến giai cấp công nhân và những tầng lớp nhân dân.
Đáp án cần chọn là: C

Ngân hàng trắc nghiệm lịch sử

://.youtube/watch?v=kLbNRhqZa8Y

Reply
2
0
Chia sẻ

4480

Review Hội Việt Nam cách mạng thanh niên truyền bá gì về Việt Nam ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hội Việt Nam cách mạng thanh niên truyền bá gì về Việt Nam tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Hội Việt Nam cách mạng thanh niên truyền bá gì về Việt Nam miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Hội Việt Nam cách mạng thanh niên truyền bá gì về Việt Nam miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hội Việt Nam cách mạng thanh niên truyền bá gì về Việt Nam

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hội Việt Nam cách mạng thanh niên truyền bá gì về Việt Nam vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hội #Việt #Nam #cách #mạng #thanh #niên #truyền #bá #gì #về #Việt #Nam