Thủ Thuật về H2SO4 đặc, nguội hoàn toàn có thể tác dụng được với toàn bộ chất trong dãy nào sau này Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa H2SO4 đặc, nguội hoàn toàn có thể tác dụng được với toàn bộ chất trong dãy nào sau này được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-30 05:40:23 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 7. Axit H2SO4 đặc,nguội tác dụng với chất nào sau này:
A. Cu
B. Fe
C. AL
D. Cr

Chọn câu sai trong những câu sau:

Nội dung chính

  CÂU HỎI KHÁCA. Mg, Zn.        CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Cặp sắt kẽm kim loại nào dưới đây thụ động trong H2SO4 đặc, nguội ?

Nguyên tắc pha loãng axit sunfuric đặc là:

Các cặp sau cặp nào xẩy ra phản ứng:

Nhóm sắt kẽm kim loại nào hoàn toàn có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ thường:

Các nhóm sắt kẽm kim loại nào sau này phản ứng với HCl sinh ra khí H2?

Kim loại nào sau này dùng làm sạch dung dịch đồng nitrat có lẫn bạc nitrat:

Dãy những sắt kẽm kim loại được xếp theo chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí hoá học tăng dần là

Phản ứng hóa học nào sau này không đúng chuẩn:

Kim loại nào sau này không tác dụng với HNO3 đặc nguội?

Kim loại đứng liền trước Al trong dãy điện hóa học của sắt kẽm kim loại là: 

Nhóm sắt kẽm kim loại nào sau này đều phải có hóa trị I trong hầu hết những hợp chất

Các nhóm sắt kẽm kim loại nào sau này phản ứng với HCl sinh ra khí H2?

Dãy sắt kẽm kim loại nào đều phản ứng với dung dịch CuSO4?

Trong những sắt kẽm kim loại sau, sắt kẽm kim loại nào hoạt động và sinh hoạt giải trí mạnh nhất:

Dãy toàn bộ những sắt kẽm kim loại đều phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

  Câu hỏi:

  Dãy chất tác dụng với H2SO4 đặc nguội là?

  Lời giải tìm hiểu thêm:

  Đáp án đúng: D

  Al, Fe, Cr thụ động trong H2SO4 đặc nguội

  Đáp án A loại vì có Al

  Đáp án B loại vì có Fe

  Đáp án C loại vì có Au

  Đáp án D

  Hãy vấn đáp vướng mắc trước lúc xem đáp án và lời giải

AMBIENT-ADSENSE/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, nhấn vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

  Hơi thủy ngân độc, thế nên vì thế khi làm vỡ tung nhiệt kế thủy ngân thì chất bột được sử dụng để rắc lên thủy ngân và Cho 9,4 gam hỗn hợp FeS và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 là 10,6. Dẫn hỗn hợp khí này trải qua dung dịch Pb(NO3)2 dư sinh ra m gam kết tủa đen. Gía trị của m là? Dẫn khí SO2 vào dung dịch nước brom. Phương trình phản ứng hóa học xẩy ra là? Trong công nghiệp sản xuất H2SO4 người ta dùng chất nào sau này để hấp thụ SO3?

  UREKA

  Trong trường hợp chất nào, nguyên tố S không thể hiện tính OXH? Dãy chất nào sau này vừa có tính OXH, vừa có tính khử? Chọn đáp án đúng: Trong những thí nghiệm cho sắt kẽm kim loại tác dụng với H2SO4 đặc nóng, sau phản ứng thường sinh ra một lượng lớn khí SO2. Vì vậy để bảo vệ sức mạnh thể chất của người làm thí nghiệm, ta xử lý khí SO2 bằng: Hòa tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc được 4,48 lít khí H2 (đktc). Gía trị của m là? Dẫn khí Clo qua dung dịch NaOH ở nhiệt độ phòng thì muối thu được là? Kim loại nào sau này khi tác dụng với dung dịch HCl và Clo cho cùng một muối clorua sắt kẽm kim loại? Để tiết kiệm chi phí thời hạn trong quy trình nấu ăn tương hỗ cho thực phẩm (xương, thịt,…) nhanh chín hơn, người ta thường nấu thực phẩm bằng nồi áp suất. Yếu tố nào dưới đây được sử dụng để tăng vận tốc phản ứng? Đổ dung dịch chứa 1 gam HBr vào dung dịch chứa 1 gam NaOH. nhúng giấy quì tím vào thì khiến quì tím chuyển sang màu? Hấp thụ 6,72 lít khí SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 2M. Dung dịch sau phản ứng chứa Trong phản ứng tổng hợp amoniac Chọn câu đúng: Dung dịch H2S để lâu ngày trong không khí thường có hiện tượng kỳ lạ: Cho lần lượt những chất sau: Cu, CuO, H2S, Fe3O4, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng. Số phản ứng oxi hóa khử xẩy ra là? Dãy axit nào sau này sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần? Dãy chất tác dụng với H2SO4 đặc nguội là? Oxi hoàn toàn có thể thu được từ sự nhiệt phân chất nào sau này? Nguyên tố lưu huỳnh có Z = 16. Công thức oxi cao nhất của S là? Đốt nóng thìa sắt nhỏ có chứa bột lưu huỳnh trên ngọn lửa đèn cồn, lưu huỳnh nóng chảy tiếp theo đó cháy trong không khí cho ngọn lửa xanh mờ. Đưa lưu huỳnh đang cháy vào trong bình đựng khí oxi, lưu huỳnh tiếp tục cháy cho ngọn lửa Phương trình phản ứng hóa học của lưu huỳnh tác dụng với axit sunfuric đặc nóng: Phương pháp để vô hiệu tạp chất HCl có lẫn trong H2S là: Cho hỗn hợp khí lội từ từ qua một lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nguội hoàn toàn có thể tác dụng với nhóm sắt kẽm kim loại nào sau này: Trong những phản ứng sau này, hãy lựa chọn câu kết luận không đúng về H2SO4: Để thu được CO2 từ hỗn hợp CO2 và SO2, người ta cho hỗn hợp trải qua Cho phản ứng: 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3 Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O Chọn câu đúng: Trường hợp không xẩy ra phản ứng hóa học là: Oxi hoàn toàn có thể oxi hóa toàn bộ những chất của dãy Cho khí H2S lội qua dung dịch Pb(NO3)2 thấy có kết tủa màu đen chứng tỏ: Dùng phương pháp nào để thu được khí SO2 khi điều chế Hơi thủy ngân rất độc, thế nên vì thế khi làm vỡ tung nhiệt kế thủy ngân thì chaast bột được sử dụng để rắc lên thủy ngân rồi gom lại là? Dẫn khí A không màu vào dung dịch nước brom có màu vàng thì dung dịch mất màu. A hoàn toàn có thể là chất khí nào sau này? Trong sản xuất H2SO4 trong công nghiệp người ta cho khí SO3 hấp thụ vào Chọn câu đúng: Kim loại nào sau này không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng Cho FeCO3 tác dụng với H2SO4 đặc nóng, thành phầm khí thu được gồm có Dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với những chất của dãy nào? Trong tự nhiên có nhiều nguồn chất hữu cơ sau khi bị thối rữa sinh ra H2S, nhưng trong không khí, hàm lượng H2S rất ít nguyên nhân của yếu tố việc này là? Sục từ từ 2,24 lít SO2 vào 200 ml dung dịch KOH 0,85M thu được m gam muối. Tính m Phát biểu nào sau này không đúng về Cu?

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi giữa kì 2 Hóa 10 (Bài số 2) !!

Lớp 10 Hoá học Lớp 10 – Hoá học

Dãy gồm những chất đều tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc, nguội

Dãy gồm những chất đều tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc, nguội là: a. Na, K,Mg, Al, Cu. b. Na, K, Mg, Fe, Cu. c. Na, K, Al, Fe, Cu. d. Na, K, Mg, Cu, Ag. …

  Tác giả: vungoi

  Ngày đăng: 07/03/2023

  Xếp hạng: 4 ⭐ ( 68068 lượt nhìn nhận )

  Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

  Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

  Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem rõ ràng

19/06/2022 352

A. Mg, Zn.        

Đáp án đúng chuẩn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hòa tan hết 8,775 gam hỗn hợp B gồm Mg và Al trong 75 gam dung dịch H2SO4 98% thu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y gồm SO2 và H2S.Cho Y từ từ qua bình đựng KMnO4 dư thấy có 2,4 gam kết tủa xuất hiện, lọc bỏ kết tủa, cho phần dung dịch còn sót lại tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thấy thu được 26,2125 gam kết tủa nữa. Tính C% của H2SO4 trong X và %Al trong hỗn hợp B.

Xem đáp án » 19/06/2022 545

Số oxi hoá của lưu huỳnh trong những hợp chất: SO2, H2S, H2SO4, CuSO4 lần lượt là 

Xem đáp án » 19/06/2022 406

Oxi là nguyên tố phi kim hoạt động và sinh hoạt giải trí, có tính oxi hóa mạnh là vì 

Xem đáp án » 19/06/2022 220

Cho V lít SO2 (đktc) tác dụng hết với dung dịch Br2 dư. Thêm tiếp vào dung dịch sau phản ứng BaCl2 dư thu được 2,33 gam kết tủa. Thể tích V là 

Xem đáp án » 19/06/2022 188

Hòa tan hoàn toàn 16 gam hỗn hợp Mg, Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 15,2 gam so với ban đầu. Khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn dung dịch là

Xem đáp án » 19/06/2022 186

Hấp thụ hoàn toàn V lít SO2 (ở đktc) vào 2,2 lít nước vôi trong 0,1M thu được dung dịch X và 14,4 gam chất rắn Y. Xác định V. Giả sử SO2 tan trong nước không đáng kể. 

Xem đáp án » 19/06/2022 176

Hấp thụ toàn bộ 4,48 lít SO2 (đktc) vào 300 ml dd NaOH 1M. Sản phẩm muối thu được là

Xem đáp án » 19/06/2022 156

Để phân biệt oxi và ozon hoàn toàn có thể dùng chất nào sau này? 

Xem đáp án » 19/06/2022 139

II-Tự luận

Axit sunfuric là hóa chất số 1 được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Hàng năm, những nước trên toàn thế giới sản xuất ra khoảng chừng 160 triệu tấn. Viết PTHH sản xuất H2SO4 từ FeS2 theo sơ đồ: FeS2 → SO2 → SO3 → oleum → H2SO4.

Xem đáp án » 19/06/2022 103

Chất nào sau này vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử? 

Xem đáp án » 19/06/2022 98

Có những thí nghiệm sau:

(I) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

(II) Sục khí H2S vào nước brom.

(III) Sục khí CO2 vào nước Gia-ven.

(IV) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội.

Số thí nghiệm xẩy ra phản ứng hoá học là

Xem đáp án » 19/06/2022 87

Bằng phương pháp hóa học (không dùng chất thông tư) hãy phân biệt 3 lọ mất nhãn đựng những chất sau: H2SO4; HCl; Na2SO4.

Xem đáp án » 19/06/2022 86

Dãy sắt kẽm kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là 

Xem đáp án » 19/06/2022 78

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết H2SO4 đặc, nguội hoàn toàn có thể tác dụng được với toàn bộ chất trong dãy nào sau này

4127

Review H2SO4 đặc, nguội hoàn toàn có thể tác dụng được với toàn bộ chất trong dãy nào sau này ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video H2SO4 đặc, nguội hoàn toàn có thể tác dụng được với toàn bộ chất trong dãy nào sau này tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down H2SO4 đặc, nguội hoàn toàn có thể tác dụng được với toàn bộ chất trong dãy nào sau này miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download H2SO4 đặc, nguội hoàn toàn có thể tác dụng được với toàn bộ chất trong dãy nào sau này Free.

Thảo Luận vướng mắc về H2SO4 đặc, nguội hoàn toàn có thể tác dụng được với toàn bộ chất trong dãy nào sau này

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết H2SO4 đặc, nguội hoàn toàn có thể tác dụng được với toàn bộ chất trong dãy nào sau này vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#H2SO4 #đặc #nguội #có #thể #tác #dụng #được #với #tất #cả #chất #trong #dãy #nào #sau #đây