I. Mục tiêu:Sau hoạt động và sinh hoạt giải trí, HS hoàn toàn có thể:- Hiểu vị trí, trách nhiệm quan trọng của tớ trong năm học lớp 8.- Tự giác, quyết tâm cao trong học tập.- Biết giúp nhau thực thi tốt trách nhiệm.- Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quy trình học tập và rèn luyện của lớp- Có kỹ năng tiếp xúc, thể hiện sự tôn trọng, phục tùng và ủng hộ cán bộ lớp hoạt động và sinh hoạt giải trí- Có ý thức, trách nhiệm trong việc lựa chọn cán bộ lớp có khả năng, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệmII. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động và sinh hoạt giải trí:- Kỹ năng tự nhận thức về vị trí , vai trò của người học viên lớp 8.- Kỹ năng xác lập, tìm kiếm những lựa chọn hợp lý nhất để trình làng hoặc bình bầu đội ngũ cán bộ lớpIII. Các phương pháp:- Trao đổi, thảo luận- Nghe báo cáo và thảo luận- Bỏ phiếu bầuIV. Tài liệu và phương tiện đi lại* Câu hỏi thảo luận:1/ Bạn có tâm ý gì khi mình là học viên lớp 8? (Vị trí, vai trò và trách nhiệm của người học viên lớp 8…)2/ Bạn thấy mình phải làm tốt những trách nhiệm gì trong năm học này? Vì sao?3/ Để làm tốt trách nhiệm đó, theo bạn phải có những giải pháp nào?* Bảng báo cáo kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí của cán bộ lớp năm học qua.* Phiếu bầu, giấy Ao, bút lông* Tiết mục văn nghệ.V. Tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí:1. Khám phá:Hát bài hát tập thể: “ chào người bạn mới đến” nhạc và lời của Lương Bằng Vinh. GVPT phát biểu lí do để tập thể lớp làm rõ vai trò của tiết học ngày hôm nay.