Thủ Thuật về Giải phiếu bài tập thời gian vào buổi tối cuối tuần lớp 5 tuần 24 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Giải phiếu bài tập thời gian vào buổi tối cuối tuần lớp 5 tuần 24 được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-03 10:30:24 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

1. Nối hình hộp chữ nhật, hình lập phương với số đo thể tích của hình đó theo những kích thước ghi trong hình

Nội dung chính

    Phần 2. Học sinh trình diễn bài làmPhần 2. Học sinh trình diễn bài làmPhần 2: Học sinh trình diễn bài làmB. Bài tập và hướng dẫn giảiVideo liên quan

2. Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng:

Bốn hình hộp chữ nhật có cùng độ cao, còn chiều dài và chiều rộng của những hình đó lần lượt là:

    Hình 1: 14dm và 16dmHình 2: 13dm và 17dmHình 3: 15dm và 15dmHình 4: 12dm và 18dm

Thể tích của bốn hình này được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. Hình 1, hình 3, hình 2, hình 4

B. Hình 2, hình 1, hình 4, hình 3

C. Hình 3, hình 4, hình 2, hình 1

D. Hình 4, hình 2, hình 1, hình 3

3. Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Có hai hình hộp chữ nhật. Các kích thước của hình hộp thứ nhất đều gấp hai những kích thước của hình hộp thứ hai. Thể tích hình hộp thứ nhất gấp mấy lần thể tích hình hộp thứ hai?

A. 2 lần           B. 4 lần

C. 6 lần           D. 8 lần

Phần 2. Học sinh trình diễn bài làm

4. Một bể dạng hình hộp chữ nhật có những kích thước trong tâm bể là: chiều dài 2m, chiều rộng 1,8m và độ cao 15dm. Bể đang chứa nước chiếm 75% thể tích bể. Hỏi bể đang chứa bao nhiêu lít nước? (1$dm^3$ = 1l)

Bài giải

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

5. Hình lập phương có diện tích s quy hoạnh toàn phần là 54$cm^2$. Tính thể tích hình đó

Bài giải

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

6. Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m, chiều rộng 2dm và độ cao 1,5dm. Biết rằng 2$dm^3$ gỗ đó khối lượng 1,5kg. Hỏi khối gỗ đó khối lượng bao nhiêu kg?

Bài giải

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Page 2

1. 

2. Thể tích của bốn hình này được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: D. Hình 4, hình 2, hình 1, hình 3

3. Thể tích hình hộp thứ nhất gấp thể tích hình hộp thứ hai số lần là: D. 8 lần

Phần 2. Học sinh trình diễn bài làm

4. Bài giải:

Đổi 2m = 20dm; 1,8m = 18 dm

Thể tích trong tâm bể là:  20 x 18 x 15 = 54 00 ($dm^3$)

Đổi: 54 00 $dm^3$ = 5400 (l)

Bể chứa được số lít nước là:  5400 x 75 : 100 = 4050 (l)

Đáp số: 4050 (l)

5. Bài giải:

Diện tích một mặt của hình lập phương là: 54 : 6 = 9 ($cm^2$)

Vì 9 = 3 x 3 nên độ dài cạnh hình lập phương là 3cm

Thể tích của hình lập phương là: 3 x 3 x 3= 27 ($cm^3$)

Đáp số: 27 $cm^3$

6. Bài giải:

Đổi: 1,2m = 12dm

Thể tích của khối gỗ là: 12 x 2 x 1,5 = 36 ($dm^3$)

1$cm^3$ gỗ khối lượng số kg là: 1,5 : 2 = 0,75 (kg)

Vậy khối gỗ đó khối lượng số kg là: 0,75 x 36 = 27 (kg)

Đáp số: 27 kg.

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật, ta lấy:

a. Chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với độ cao (cùng một cty đo) 

b. Diện tích mặt đáy nhân với độ cao (với những cty thích hợp) 

c. Chu vi đáy nhân với độ cao (vói những cty thích hợp) 

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy:

a. Diện tích một mặt nhân với 6 

b. Diện tích một mặt nhân với độ dài cạnh 

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng 18cm, độ cao 15cm.

A. 1410$cm^3$         B. 1290$cm^3$

C. 675$cm^3$           D. 6750$cm^3$

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tính thể tích hình hộp chữ nhật có những kích thước $frac12$m; $frac23$m; $frac34$m.

a. $frac2312m^3$ 

                b. $frac14m^3$ 

5. Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

Tính thể tích khối gỗ có dạng như hình bên

A. $90dm^3$        B. $60dm^3$

C. $54dm^3$       D. $45dm^3$

Phần 2: Học sinh trình diễn bài làm

6. Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 28cm, chiều rộng 25cm, độ cao 20cm.

Bài giải

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

7. Tính thể tích hình hộp chữ nhật có những kích thước là một trong,6dm; 1,2dm; 1,5dm

Bài giải

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

8. Tính thể tích hình lập phương có cạnh 0,5m

Bài giải

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

9. Viết số thích hợp vào ô trống:

Hình hộp chữ nhật(1)(2)(3)Chiều dài2dm2,5dm$frac12$mChiều rộng18cm2,2dm$frac14$mChiều cao15cm16cm$frac13$mDiện tích xung quanh   Diện tích toàn phần   Thể tích   

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Từ khóa tìm kiếm: phiếu thời gian vào buổi tối cuối tuần toán 5, toán 5 tuần 24, bài tập tuần 24 toán 5, bài tập tuần 24 đề A

Đề kiểm tra thời gian vào buổi tối cuối tuần môn Toán 5

Tuần 24 – Thời gian: 45 phút

   Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: 3,45 m3 = … cm3

Quảng cáo

    A . 345        B . 3450

    C . 345000      D. 3450000

Câu 2: Thể tích hình hộp chữ nhật có những kích thước

là:

Câu 3: Hình lập phương M có cạnh dài gấp 3 lần hình lập phương N. Diện tích toàn phần hình M gấp mấy lần diện tích s quy hoạnh toàn phần hình N?

    A. 12 lần      B. 9 lần

    C. 6 lần       D. 3 lần

Câu 4: Tỉ số Phần Trăm của diện tích s quy hoạnh tam giác ABD và diện tích s quy hoạnh tam giác BDC là:

    A. 80 %      B. 0,8%

    C. 60 %      D. 75%

Câu 5: Cạnh hình lập phương lớn gấp 3 lần cạnh hình lập phương bé . Vậy diện tích s quy hoạnh một mặt hình lập phương lớn gấp diện tích s quy hoạnh một mặt hình lập phương bé số lần là:

Quảng cáo

    A. 6 lần       B. 9 lần

    C. 18 lần      D. 27 lần

Câu 6: Một cái thùng hàng dạng hình hộp chữ nhật được chụp lại như hình vẽ . Hỏi cái thùng hàng đó có bao nhiêu mặt.

    A. 3 mặt      B. 4 mặt

    C. 5 mặt      D. 6 mặt

Câu 1: Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m,chiều rộng 5,5m độ cao 3,8m nếu từng người thao tác trong phòng này đều cần 6m3 không khí thì hoàn toàn có thể có nhiều nhất bao nhiêu học viên trong phòng đó .Biết rằng lớp học đó chỉ có một giáo viên và thể tích đồ vật trong phòng chiếm 2m3.

Câu 2: Một hình lập phương có cạnh là 16dm. Một hình hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích bằng thể tích hình lập phương đó và có chiều dài 32dm, chiều rộng 1,6m. Tính diện tích s quy hoạnh xung quanh của hình hộp chữ nhật.

– Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được một điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án D C B A B D

Câu 1: (2 điểm)

Quảng cáo

Bài giải:

Thể tích phòng học đó là:

    10 x 5,5, x 3,8 =209 (m3)

Thể tích không khí trong phòng là:

    209 – 2 = 207 (m3)

Ta có: 207 : 6 = 34 ( dư 3)

Lớp học đó hoàn toàn có thể có nhiều nhất số học viên là:

    34 – 1 = 33 ( học viên)

Đáp số : 33 học viên

Câu 2: (2 điểm)

Bài giải:

– Đổi 1,6m = 16 dm

Thể tích hình lập phương ( hay thể tích hình hộp chữ nhật)là:

    16 x 16 x 16 = 4096 ( dm 3)

Chiều cao hình hộp chữ nhật là:

    4096 : ( 32 x 16 ) = 8 ( dm )

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

    ( 32 + 16 ) x 2 x 8 = 768 (dm2)

Đáp số: 768 dm2

Xem thêm những Đề kiểm tra, Bài tập thời gian vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

    Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5-hoc-ki-2.jsp

Reply
1
0
Chia sẻ

4399

Clip Giải phiếu bài tập thời gian vào buổi tối cuối tuần lớp 5 tuần 24 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giải phiếu bài tập thời gian vào buổi tối cuối tuần lớp 5 tuần 24 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Giải phiếu bài tập thời gian vào buổi tối cuối tuần lớp 5 tuần 24 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Giải phiếu bài tập thời gian vào buổi tối cuối tuần lớp 5 tuần 24 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Giải phiếu bài tập thời gian vào buổi tối cuối tuần lớp 5 tuần 24

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giải phiếu bài tập thời gian vào buổi tối cuối tuần lớp 5 tuần 24 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giải #phiếu #bài #tập #cuối #tuần #lớp #tuần