Thủ Thuật về Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình bài 38 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình bài 38 được Update vào lúc : 2022-01-03 15:02:19 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 37 trang 30 sgk toán 8 tập 2

Lúc 6 giờ, một xe máy khởi hành từ A để đến B. Sau đó 1 giờ, một xe hơi cũng xuất phát từ A đến B với vận tốc trung bình to nhiều hơn vận tốc trung bình của xe máy 20km/h. Cả hai xe đến B đồng thời vào lúc 9 giờ 30 phút cùng trong thời gian ngày. Tính độ dài quãng đường AB và vận tốc trung bình của xe máy?

Hướng dẫn giải:

Gọi x (km) là quãng đường AB (x > 0).

Thời gian hoạt động và sinh hoạt giải trí từ A đến B của xe máy:

9h30 – 6h = 3h30 =( frac72)(giờ)

Vận tốc của xe máy: x 🙁 frac72)=( frac2x7)(km/h)

Thời gian hoạt động và sinh hoạt giải trí từ A đến B của xe hơi: ( frac72)- 1 =( frac52)(giờ)

Vận tốc của xe hơi: x : ( frac52)= ( frac2x5)

Vì vận tốc của xe hơi hơn xe máy 20km/h nên ta có phương trình:

( frac2x5)-( frac2x7)= 20 14x – 10x = 700

4x = 700

x = 175

x = 175 thoả mãn Đk nêu lên.

Vậy quãng đường AB dài 175km.

Vận tốc trung bình của xe máy: 175 : ( frac72)= 50(km/h).

Bài 38 trang 30 sgk toán 8 tập 2

Điểm kiểm tra Toán của một tổ học tập được cho trong bảng sau:

Biết điểm trung bình của toàn bộ tổ là 6,6. Hãy điền những giá trị thích hợp vào hai ô còn trống (được nhìn nhận *).

Hướng dẫn giải:

Gọi x là tần số của biến lượng điểm 5 (0<x<10; nguyên)

Tần số của điểm 9: 10 – (1 + 2 + 3 + 3 + x) = 4 – x

Điểm trung bình của toàn bộ tổ bằng 6,6 nên

= 6,6

4 + 5x + 14 + 24 + 36 – 9x = 66

-4x + 78 = 66

-4x = -12

x = 3

x = 3 thích phù thích hợp với Đk

Bài 39 trang 30 sgk toán 8 tập 2

Lan mua hai loại hàng và phải trả tổng số 120 nghìn đồng, trong số này đã tính cả 10 nghìn đồng là thuế giá trị ngày càng tăng (viết tắt VAT). Biết rằng thuế VAT riêng với loại hàng thứ nhất là 10%; thuế VAT riêng với loại hàng thứ hai là 8%. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì Lan phải trả mỗi loại hàng bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Gọi x (đồng) là tiền mua loại hàng thứ nhất không kể thuế VAT (0 < x < 110000)

Tiền mua loại hàng thứ hai không kể thuế VAT: 110000 – x

Số tiền thất sự Lan đã trả cho loại hàng 1: x + 0,1x

Số tiền thất sự Lan đã trả cho loại hàng 2:

110000 – x + 0,08(110000 – x)

Ta có phương trình

x+ 0,1x + 110000 – x + 0,08(110000 – x) = 120000

0,1x + 110000 + 8800 – 0,08x = 120000

0,02x = 1200

x = 60000

x = 6000 thoả mãn Đk

Vậy số tiền trả cho loại hàng thứ nhất là 60000 đồng (không kể thuế VAT)

Số tiền phải trả cho loại hàng thứ hai không kể thuế VAT: 50000 đồng

Bài 40 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương, Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi mẹ chỉ từ gấp 2 lần tuổi Phương thôi. Hỏi trong năm này Phương bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn làm bài:

Gọi x là tuổi Phương lúc bấy giờ (x >0; nguyên)

Tuổi của mẹ là: 3x

Tuổi Phương 13 năm tiếp theo: x + 13

Tuổi của mẹ 13 năm tiếp theo: 3x + 13

Ta có phương trình: 3x + 13 = 2(x + 13)

3x + 13 = 2x + 26

x = 13

x = 13 thỏa Đk.

4249

Review Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình bài 38 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình bài 38 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình bài 38 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình bài 38 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình bài 38

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình bài 38 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giải #bài #toán #bằng #cách #lập #phương #trình #bài