Thủ Thuật về Đốt cháy hoàn toàn 4 12 g hh 2 ankan đồng đẳng tiếp theo đó tạo ra 12 32 g CO2 Xác định 2 ankan Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đốt cháy hoàn toàn 4 12 g hh 2 ankan đồng đẳng tiếp theo đó tạo ra 12 32 g CO2 Xác định 2 ankan được Update vào lúc : 2022-06-03 05:13:27 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án:

(C_3H_8,C_4H_10)

Giải thích tiến trình giải:

(beginarraylCTTQ:C_nH_2n + 2\C_nH_2n + 2 + dfrac3n + 12O_2 to nCO_2 + (n + 1)H_2O\CO_2 + Ca(OH)_2 to CaCO_3 + H_2O\n_CaCO_3 = dfrac16100 = 0,16mol\n_CO_2 = n_CaCO_3 = 0,16mol\n_C_nH_2n + 2 = dfrac1nn_CO_2 = dfrac0,16nmol\M = 2,34:dfrac0,16n = 14,625n\12 + 2n + 2 = 14,625n\ Rightarrow n = dfrac214,625 – 14 = 3,2\ RightarrowtextCTPT 2 ankan cần tìm là : C_3H_8,C_4H_10

endarray)

$textitGọi $C_m$$H_2m+2$ là Công thức trung bình của 2 Ankan.$

$textit$C_m$$H_2m+2$ + $frac3n+12$ $O_2$ ->mC$O_2$ + (m+1)$H_2$O$

$textitn$CO_2$ =$frac12,3244$ =0,28(mol) $

$textitDựa vào phương trình =>$frac4,12m14m+2$= 0,28 $

$textit=> m= 2,8$

$textitVì đấy là 2 Ankan đồng đẳng liên tục: $

$textit{X gồm: $left C_2H_6(a mol) atop C_3H_8(b mol) right.$ $

$textit{Ta có hệ : $left 30a + 44b= 4,12 atop 2a+3b= 0,28( bảo toàn C) right.$ $

$textit a = 0,02(mol) và b= 0,08(mol)$

$textit=> % $C_2$$H_6$ = $frac0,021$ *100= 20(%)$

$textit=> % $C_3$$H_8$ = 100-20= 80(%)$

Gọi CT của 2 ankan là:  CnH2n+2  ( n là n trung bình )

nCO2=0,55mol

nH2O= 0,7 mol

=> hh ( ankan) = 0,7 -0,55 = 0,15 mol

=> n = nCO2 / n( hh ankan) = 3,667

=> CT của 2 anken lần lượt là:  C3H8 và C4H10

Phản ứng của metan đặc trưng cho link đơn là:

Chọn câu đúng trong những câu sau:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp. X gồm hai ankan kế tiếp. trong dãy đồng đẳng được 24,2 gam CO2 và 12,6 gam H2O. Công thức phân tử 2 ankan là :

Câu 6749 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp. X gồm hai ankan kế tiếp. trong dãy đồng đẳng được 24,2 gam CO2 và 12,6 gam H2O. Công thức phân tử 2 ankan là :

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Tính số mol của ankan

– Tính số mol của CO2, H2O

– nankan = nH2O – nCO2

Bước 2: Xác định CTPT của 2 ankan

– Tính số C trung bình = nCO2/nankan

– 2 ankan liên tục => CTPT của 2 ankan

Phương pháp giải bài tập phản ứng oxi hóa ankan — Xem rõ ràng

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

1/ Đốt cháy hoàn toàn 20,4 g hh hai ankan đồng đẳng liên tục nhau, cần dùng vừa đủ 51,52 lít khí oxi ở đkc.

a. Tính khối lượng CO2 và H2O sinh ra

b. Tìm CTPT của 2 ankan

2/ Tìm CTPT, viết CTCT của những chất hữu cơ sau:

a. Trong ankan B có 80% về Cacbon theo khối lượng. (C2H6)

b. Đốt cháy hoàn toàn 1,45g một ankan cần dùng hết 3,64 lít khí O2 (đkc). (C4H10)

Giúp mình gấp 2 câu này nhé

Sáng mai đầu giờ mình kiểm tra rồi

Các vướng mắc tương tự

Bài 1. Đốt cháy hoàn toàn 1,80 gam hợp chất hữu cơ Y (chứa C, H, O) thu được một,344 lít CO2 (đktc) và 1,08 gam H2O.

a) Tính thành phần Phần Trăm của những nguyên tố trong Y.

b) Lập công thức đơn thuần và giản dị nhất của Y.

c) Tìm công thức phân tử của Y. Biết tỉ khối hơi của Y so với khí oxi bằng 5,625.

Bài 2. Oxy hóa hoàn toàn 3 g hợp chất hữu cơ A thu được 6,6 g CO2 và 3,6 g nước.

a) Xác định khối lượng những nguyên tố trong A.

b) Tính % theo khối lượng những nguyên tố

Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 10,4g chất hữu cơ A, rồi cho thành phầm lần lượt qua bình (1) chứa H2SO4 đậm đặc, bình (2) chứa nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 3,6g và bình (2) thu được 30g kết tủa. Khi hóa hơi 5,2g A, thu được một thể tích đúng bằng thể tích của một,6g khí oxi đo cùng Đk nhiệt độ, áp suất. Tìm công thức phân tử của A.

Bài 4. Đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ A chỉ chứa những nguyên tố C, H, O rồi cho thành phầm cháy vào trong bình đựng 35 ml dd KOH 1M. Sau phản ứng người ta nhận thấy khối lượng bình đựng KOH tăng lên1,15g đồng thời trong bình xuất hiện hai muối có khối lượng tổng số là 2,57g. Tỷ khối hơi của A so với hidro là 43. Tìm CTPT của A.

Bài 5. Đốt cháy hoàn toàn 10,4g hợp chất hữu cơ A rồi cho thành phầm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đậm đặc, bình 2 chứa nước vôi trong có dư, thấy khối lượng bình 1 tăng 3,6g, ở bình 2 thu được 30g kết tủa. Khi hoá hơi 5,2g A thu được một thể tích đúng bằng thể tích của một,6g oxi ở cùng Đk nhiệt độ và áp suất. Xác định CTPT của A.

Đốt cháy hoàn toàn 6,9g rượu etylic (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Oxi bazơ không tác dụng với nước là (Hóa học – Lớp 8)

5 vấn đáp

Hợp chất nào sau này là bazơ? (Hóa học – Lớp 8)

4 vấn đáp

Cho hỗn hợp X gồm 2 ankan đồng đẳng liên tục. Đốt cháy hoàn toàn
4,12 gam hỗn hợp X tạo ra 12,32 gam CO2. Tìm CTPT và % thể tích của ankan
có khối lượng phân tử nhỏ hơn

4371

Clip Đốt cháy hoàn toàn 4 12 g hh 2 ankan đồng đẳng tiếp theo đó tạo ra 12 32 g CO2 Xác định 2 ankan ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đốt cháy hoàn toàn 4 12 g hh 2 ankan đồng đẳng tiếp theo đó tạo ra 12 32 g CO2 Xác định 2 ankan tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Đốt cháy hoàn toàn 4 12 g hh 2 ankan đồng đẳng tiếp theo đó tạo ra 12 32 g CO2 Xác định 2 ankan miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Download Đốt cháy hoàn toàn 4 12 g hh 2 ankan đồng đẳng tiếp theo đó tạo ra 12 32 g CO2 Xác định 2 ankan Free.

Giải đáp vướng mắc về Đốt cháy hoàn toàn 4 12 g hh 2 ankan đồng đẳng tiếp theo đó tạo ra 12 32 g CO2 Xác định 2 ankan

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đốt cháy hoàn toàn 4 12 g hh 2 ankan đồng đẳng tiếp theo đó tạo ra 12 32 g CO2 Xác định 2 ankan vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đốt #cháy #hoàn #toàn #ankan #đồng #đẳng #kế #tiếp #tạo #CO2 #Xác #định #ankan