Thủ Thuật Hướng dẫn Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,4 m chiều rộng 1/3 m và độ cao 1/2 m Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,4 m chiều rộng 1/3 m và độ cao 1/2 m được Update vào lúc : 2022-06-24 14:04:34 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5 m , chiều rộng dài 1,4 m và độ cao 1,2m . Tính diện tích s quy hoạnh xung quanh , diện tích s quy hoạnh toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật đó
a) người ta đổ vào bể 1/4 thể tích bể nước . hỏi độ cao của bể bao nhiêu ?

Nội dung chính

  Diện tích xung quanh và diện tích s quy hoạnh toàn phần của hình hộp chữ nhật1. Hình hộp chữ nhật là gì?2. Cách tính diện tích s quy hoạnh hình hộp chữ nhật2.1 Công thức tính diện tích s quy hoạnh xung quanh của hình hộp chữ nhật2.2 Công thức tính diện tích s quy hoạnh toàn phần của hình hộp chữ nhật3. Các dạng toán tính diện tích s quy hoạnh xung quanh và diện tích s quy hoạnh toàn phần hình hộp chữ nhật4. Bài tập tính diện tích s quy hoạnh xung quanh và diện tích s quy hoạnh toàn phần của hình chữ nhật6. Giải bài tập Diện tích xung quanh và diện tích s quy hoạnh toàn phần của hình hộp chữ nhậtVideo liên quan

Diện tích xung quanh và diện tích s quy hoạnh toàn phần của hình hộp chữ nhật

  1. Hình hộp chữ nhật là gì?2. Cách tính diện tích s quy hoạnh hình hộp chữ nhật

   2.1 Công thức tính diện tích s quy hoạnh xung quanh của hình hộp chữ nhật2.2 Công thức tính diện tích s quy hoạnh toàn phần của hình hộp chữ nhật

  3. Các dạng toán tính diện tích s quy hoạnh xung quanh và diện tích s quy hoạnh toàn phần hình hộp chữ nhật4. Bài tập tính diện tích s quy hoạnh xung quanh và diện tích s quy hoạnh toàn phần của hình chữ nhật6. Giải bài tập Diện tích xung quanh và diện tích s quy hoạnh toàn phần của hình hộp chữ nhật

Công thức tính diện tích s quy hoạnh xung quanh và diện tích s quy hoạnh toàn phần hình hộp chữ nhật hướng dẫn rõ ràng những bạn phương pháp tính diện tích s quy hoạnh hình lập phương và những ví dụ và bài tập ôn luyện cho những bạn tìm hiểu thêm, củng cố kiến thức và kỹ năng, kỹ năng giải Toán hình học. Mời những em học viên tìm hiểu thêm rõ ràng.

1. Hình hộp chữ nhật là gì?

1. Định nghĩa

Hình hộp chữ nhật là một hình không khí có 6 mặt đều là hình chữ nhật. Hai mặt trái chiều nhau của hình chữ nhật sẽ là hai mặt đáy của hình chữ nhật. Các mặt còn sót lại đều là mặt bên của hình chữ nhật.

2. Tính chất:

  Diện tích của hai mặt trái chiều trong hình hộp chữ nhật bằng nhau.Chu vi của hai mặt trái chiều trong hình hộp chữ nhật bằng nhau.Hình chữ nhật có 12 cạnh, 8 đỉnh và 6 mặt.Các đường chéo có hai đầu mút là 2 đỉnh đối nhau của hình hộp chữ nhật đồng quy tại một điểm.

2. Cách tính diện tích s quy hoạnh hình hộp chữ nhật

2.1 Công thức tính diện tích s quy hoạnh xung quanh của hình hộp chữ nhật

Sxq = 2 x h x (a + b)

+ Phát biểu bằng lời: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng tích của độ cao và chu vi đáy.

Trong số đó:

  Sxq: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật.h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

Ví dụ:: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 7m, độ cao 10m. Tính diện tích s quy hoạnh xung quanh của hình hộp chữ nhật.

Giải:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

2 x 10 x (20 + 7) = 540 mét vuông

Đáp số: 540 mét vuông

2.2 Công thức tính diện tích s quy hoạnh toàn phần của hình hộp chữ nhật

Stp = Sxq + 2 x a x b = 2 x h x (a+b) + 2 x a x b

+ Phát biểu bằng lời: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích s quy hoạnh xung quanh của hình hộp chữ nhật và 2 mặt còn sót lại.

– Giải thích kí hiệu:

  Sxq là kí hiệu diện tích s quy hoạnh xung quanh hình chữ nhậtStp là kí hiệu diện tích s quy hoạnh toàn phần hình chữ nhậta, b lần lượt là chiều dài và chiều rộngh là độ cao của hình hộp chữ nhật

– Đơn vị diện tích s quy hoạnh: mét vuông (mét vuông)

Ví dụ: Cho một phòng học hình hộp chữ nhật có chiều dài là 7m, chiều rộng là 5m và độ cao của phòng học là 4m. Tính diện tích s quy hoạnh toàn phần của căn phòng đó?

Bài giải:

Diện tích xung quanh của phòng học đó là:

2 x 4 x (7 + 5) = 96(mét vuông)

Tổng diện tích s quy hoạnh hai đáy của căn phòng đó là:

2 x 7 x 5 = 70 (mét vuông)

Diện tích toàn phần của căn phòng đó là:

96 + 70 = 166 (mét vuông)

Đáp số: 166 mét vuông

3. Các dạng toán tính diện tích s quy hoạnh xung quanh và diện tích s quy hoạnh toàn phần hình hộp chữ nhật

Dạng 1: Tính diện tích s quy hoạnh xung quanh hoặc diện tích s quy hoạnh toàn phần của hình hộp chữ nhật

Phương pháp: Áp dụng quy tắc tính diện tích s quy hoạnh xung quanh hoặc diện tích s quy hoạnh toàn phần.

Dạng 2: Biết diện tích s quy hoạnh xung quanh hoặc diện tích s quy hoạnh toàn phần, tìm chu vi đáy hoặc độ cao của hình hộp chữ nhật.

Phương pháp:

*) Từ công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

– Tìm độ cao h theo công thức: h = Sxq : [(a + b) x 2] = Sxq : (a + b) : 2;

– Tìm tổng chu vi đáy theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích s quy hoạnh toàn phần ta cũng thay vào công thức để tìm những đại lượng chưa chắc như đinh.

Dạng 3: Toán có lời văn (thường là tìm diện tích s quy hoạnh hộp, căn phòng, sơn tường …)

Phương pháp: Cần xác lập xem diện tích s quy hoạnh cần tìm là diện tích s quy hoạnh xung quanh hay diện tích s quy hoạnh toàn phần rồi vận dụng quy tắc tính diện tích s quy hoạnh xung quanh hoặc diện tích s quy hoạnh toàn phần.

4. Bài tập tính diện tích s quy hoạnh xung quanh và diện tích s quy hoạnh toàn phần của hình chữ nhật

Bài 1: Tính diện tích s quy hoạnh xung quanh và diện tích s quy hoạnh toàn phần của hình hộp chữ nhật, biết:

a) Chiều dài 20 m, chiều rộng 10 m, độ cao 7 m

b) Chiều dài 7/3 cm, chiều rộng 5/3 cm, độ cao 2/3 cm

c) Chiều dài 6,8 dm, chiều rộng 3,4 dm, độ cao 2,1 dm

d) Chiều dài 15 cm, chiều rộng 5 cm, độ cao 3 cm

Bài 2: Một cái thùng hình chữ nhật có độ cao là 2,3 cm, chiều dài là 5,4 cm, chiều rộng là 3 cm. Hỏi:

a) Diện tích xung quanh của cái thùng đó?

b) Diện tích toàn phần của cái thùng đó?

Bài 3: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài là 7 m, chiều rộng bằng 1⁄2 chiều dài và độ cao là một trong,5 m. Tính diện tích s quy hoạnh xung quanh và diện tích s quy hoạnh toàn phần của bể nước đó.

Bài 4: Một phòng học hình hộp chữ nhật dài 7,8m, rộng 6,2m, cao 4,3 m cần phải sơn tường và xà nhà. Tính diện tích s quy hoạnh cần quét sơn của căn phòng biết tổng diện tích s quy hoạnh những cửa bằng 8,1 mét vuông.

Bài 5:

Một hình hộp chữ nhật có diện tích s quy hoạnh xung quanh là 420 cm2 và có độ cao là 7cm. Tính chu vi đáy của hình hộp chữ nhật đó.

Bài 6:

Người ta làm một chiếc hộp bằng bìa hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 16 cm và độ cao 12 cm. Tính diện tích s quy hoạnh bài dùng để làm mọt cái hộp đó. (không tính mép dán)

Bài 7:

Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3,6m, độ cao 3,8m.

Người ta muốn quét vôi vào những bức tường xung quanh và trần của căn phòng đó. Hỏi diện tích s quy hoạnh cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích s quy hoạnh những cửa bằng 8 mét vuông. (chỉ quét bên trong phòng)

Hướng Dẫn Giải Các Bài Tập

Bài 1: Các em tự làm bài tập này bằng phương pháp vận dụng 2 công thức tính diện tích s quy hoạnh hình hộp chữ nhật phía trên để giải.

Bài 2: Tương tự như bài tập 1, sử dụng công thức tính Stp và Sxq.

Bài 3: Các em giải bài tập này như sau:

– Bước 1: Tìm chiều rộng của bể nước

– Bước 2: Tìm diện tích s quy hoạnh xung quanh và diện tích s quy hoạnh toàn phần bằng công thức đã có.

Bài 4:

* Cách làm: Không kể diện tích s quy hoạnh cửa thì diện tích s quy hoạnh xung quanh phòng học đó đó là diện tích s quy hoạnh xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và độ cao như đề bài đã cho.

– Diện tích cần quét sơn của phòng học sẽ bằng diện tích s quy hoạnh cần quét sơn xung quanh (trừ diện tích s quy hoạnh cửa) cộng với diện tích s quy hoạnh một đáy (xà nhà).

* Bài giải mẫu:

Diện tích xung quanh phòng học là:

2 x 4,3 x (7,8 + 6,2) = 120,4 (mét vuông)

Diện tích xà nhà đất của phòng là:

7,8 x 6,2 = 48,36 (mét vuông)

Diện tích cần quét sơn của phòng học đó là:

(120,4 + 48,36) – 8,1 = 160,66 (mét vuông)

Đáp số: 160,66 (mét vuông)

Câu 5:

Vì diện tích s quy hoạnh xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân với độ cao nên chu vi đáy của hình hộp chữ nhật bằng diện tích s quy hoạnh xung quanh chia cho độ cao, ta có:

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

Câu 6:

Diện tích bìa dùng để làm hộp đó đó là diện tích s quy hoạnh toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa dùng để làm hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

Câu 7:

Bài giải:

Diện tích xung quanh của căn phòng là:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (mét vuông)

Diện tích trầ của căn phòng là:

6 x 3,6 = 21,6 (mét vuông)

Diện tích cần quét vôi là:

(72,96 + 21,6) – 8 = 86,56 (mét vuông)

Đáp số: 86,56 mét vuông

6. Giải bài tập Diện tích xung quanh và diện tích s quy hoạnh toàn phần của hình hộp chữ nhật

  Bài tập Toán lớp 5: Diện tích xung quanh và diện tích s quy hoạnh toàn phần của hình hộp chữ nhậtGiải bài tập Toán 5 trang 110 SGK: Diện tích xung quanh và diện tích s quy hoạnh toàn phần của hình hộp chữ nhậtGiải vở bài tập Toán 5 bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích s quy hoạnh toàn phần của hình chữ nhậtGiải vở bài tập Toán 5 bài 106: Luyện tập Diện tích xung quanh và diện tích s quy hoạnh toàn phần của hình chữ nhật

Ngoài ra những em học viên hoặc quý phụ huynh còn tồn tại thể tìm hiểu thêm thêm Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật cùng đề thi học kì 1 lớp 5 và đề thi học kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của cục Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc sưu tầm và tinh lọc từ những trường tiểu học trên toàn nước nhằm mục đích mang lại cho học viên lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời những em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tay nghề về giảng dạy và học tập những môn học lớp 5, VnDoc mời những thầy cô giáo, những bậc phụ huynh và những bạn học viên truy vấn nhóm riêng dành riêng cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của những thầy cô và những bạn.

4600

Review Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,4 m chiều rộng 1/3 m và độ cao 1/2 m ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,4 m chiều rộng 1/3 m và độ cao 1/2 m tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,4 m chiều rộng 1/3 m và độ cao 1/2 m miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,4 m chiều rộng 1/3 m và độ cao 1/2 m miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,4 m chiều rộng 1/3 m và độ cao 1/2 m

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,4 m chiều rộng 1/3 m và độ cao 1/2 m vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Diện #tích #toàn #phần #của #hình #hộp #chữ #nhật #có #chiều #dài #chiều #rộng #và #chiều #cao