Kinh Nghiệm Hướng dẫn Điểm chuẩn trường ĐH xây dựng phú yên 2014 năm 2022 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Điểm chuẩn trường ĐH xây dựng phú yên 2014 năm 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-26 17:12:25 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ngành nghề đào tạo và giảng dạy, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức xét tuyển, thời hạn nhận hồ sơ,…

Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

1.     Ngành nghề đào tạo và giảng dạy và chỉ tiêu tuyển sinh vào năm 2022

1.1.Tại trụ sở chính – Phú Yên

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

I

Thạc sĩ

50

1

8580201

Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, thời hạn đào tạo và giảng dạy 1,5 – 2.0 năm)

25

2

8580101

Kiến trúc (Thời gian đào tạo và giảng dạy 1,5 – 2.0 năm)

25

II

 Đại học chính quy

870

1

7580201

Kỹ thuật xây dựng

270

7580201-1

Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư);

7580201-2

Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (Hệ 3,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân);

7580201-3

Chuyên ngành Kỹ thuật nền móng khu công trình xây dựng (Hệ 4,5 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư).

7580201-4

Chuyên ngành Công nghệ thi công và bảo vệ an toàn và uy tín lao động (Hệ 4,5 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)

7580201-5

Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật cơ điện khu công trình xây dựng (Hệ 4,5 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)

2

7580205

Kỹ thuật xây dựng khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ

50

7580205-1

Chuyên ngành Xây dựng cầu đường giao thông vận tải lối đi bộ (Hệ 4,5 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư);

7580205-2

Chuyên ngành Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong cầu đường giao thông vận tải lối đi bộ (Hệ 4,5 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)

3

7580213

Kỹ thuật cấp thoát nước (Hệ 4,5 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)

60

4

7580101

Kiến trúc (Chuyên ngành Kiến trúc khu công trình xây dựng, hệ 5 năm tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư)

80

5

7580103

Kiến trúc thiết kế bên trong bên trong (Hệ 4,5 năm tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư)

40

6

7580106

Quản lý đô thị và khu công trình xây dựng (Hệ 4,5 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư).

40

7

7580301

Kinh tế xây dựng 

80

7580301-1

Chuyên ngành Kinh tế xây dựng khu công trình xây dựng gia dụng và công nghiệp (Hệ 4 năm tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)

7580301-2

Chuyên ngành Kinh tế xây dựng khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ (Hệ 4 năm tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)

8

7580302

Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án công trình bất Động sản, hệ 4 năm tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)

50

9

7340301

Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, hệ 4 năm tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)

90

10

7340101

Quản trị marketing thương mại

55

7340101-1

Quản trị marketing thương mại du lịch (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)

7340101-2

Quản trị marketing thương mại nhà hàng quán ăn, khách sạn (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)

7340101-3

Quản trị marketing thương mại tổng hợp (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)

11

7480201

Công nghệ thông tin (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)

55

III

 Đại học liên thông chính quy

30

1

7580201-1

Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

30

IV

 Đại học vừa làm vừa học

250

1

7580201-1

Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

90

2

7580101

Kiến trúc (Chuyên ngành Kiến trúc khu công trình xây dựng)

30

3

7580213

Kỹ thuật cấp thoát nước

90

4

7340301

Kế toán

40

V

 Bồi dưỡng trách nhiệm

400

Tổng chỉ tiêu trình độ thạc sĩ và trình độ ĐH

1200

Tổng chỉ tiêu

1600

1.2 Tại Phân hiệu Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

I

 Đại học chính quy

150

1

7580201

Kỹ thuật xây dựng

60

7580201-1

Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư);

7580201-3

Chuyên ngành Kỹ thuật nền móng khu công trình xây dựng (Hệ 4,5 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư).

7580201-4

Chuyên ngành Công nghệ thi công và bảo vệ an toàn và uy tín lao động (Hệ 4,5 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)

2

7580205-1

Kỹ thuật xây dựng khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường giao thông vận tải lối đi bộ, hệ 4,5 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)

30

3

7580101-1

Kiến trúc (Chuyên ngành Kiến trúc khu công trình xây dựng, hệ 5 năm tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư)

30

4

7580302

Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án công trình bất Động sản, hệ 4 năm tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)

30

II

 Đại học liên thông chính quy

30

1

7580201-1

Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

30

Tổng chỉ tiêu

180

2. Tổ hợp xét tuyển 

TT

Tên tổng hợp

tổng hợp

TT

Tên tổng hợp

tổng hợp

Khối ngành kỹ thuật,

kinh tế tài chính

Ngành Kiến trúc,

Kiến trúc thiết kế bên trong bên trong

1

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

1

Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật

V00

2

Toán, Vật lý, Anh văn

A01

2

Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật

V01

3

Toán, Vật lý, Ngữ văn

C01

3

Toán, Vật lý, Anh văn

A01

4

Toán, Ngữ văn, Anh văn

D01

4

Toán, Ngữ văn, Anh văn

D01

3.       Phương thức tuyển sinh và tiêu chuẩn xét tuyển trình độ ĐH chính quy

Thí sinh hoàn toàn có thể Đk xét tuyển theo những phương thức sau này:

–          Phương thức 1: Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT;

–          Phương thức 2: Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ);

–          Phương thức 3: Xét tuyển từ điểm xét tốt nghiệp THPT;

–          Phương thức 4: Xét tuyển nhờ vào điểm thi nhìn nhận khả năng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;

–          Phương thức 5: Thi tuyển kết phù thích hợp với xét tuyển (dành riêng cho thí sinh chọn tổng hợp V00, V01 để tham dự tuyển vào ngành Kiến trúc và Kiến trúc thiết kế bên trong bên trong);

–          Phương thức 6: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định riêng của Nhà trường và Quy chế của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

3.1. Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

3.1.1.   Chỉ tiêu: Nhà trường dành 30% chỉ tiêu để xét tuyển theo như hình thức này

3.1.2.   Ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào và Đk nhận hồ sơ

a)    Ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào (điểm sàn) riêng với trình độ ĐH do Nhà trường quy định và công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT (dự kiến tổng điểm 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải to nhiều hơn hoặc bằng 15,0 điểm).

b)    Điều kiện nhận hồ sơ:

–          Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

–          Tổng điểm 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải to nhiều hơn hoặc bằng điểm sàn;

–          Điểm của từng môn trong tổng hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.

3.1.3.   Nguyên tắc xét tuyển

a)    Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên;

b)    Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm trên cao nhất xuống những thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho tới lúc đủ chỉ tiêu đã xác lập;

c)    Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, tiếp theo đó lần lượt ưu tiên đến những môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp trong từng tổng hợp.

3.2. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ)

3.2.1.   Ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào và Đk nhận hồ sơ

a)    Thí sinh sinh đã tốt nghiệp THPT;

b)    Hạnh kiểm 3 năm THPT từ khá trở lên;

c)    Và đạt một trong những Đk sau này:

–         Tổng điểm 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển (điểm trung bình của 3 năm THPT), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;

–         Tổng điểm 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển (điểm trung bình của năm lớp 12), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;

–         Tổng điểm 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển (điểm trung bình của 5 học kỳ: lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm.

–         Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp: Tổng điểm 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển (trong học bạ hoặc bảng điểm tổng kết phần văn hóa truyền thống THPT), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm.

3.2.2.   Nguyên tắc xét tuyển

a)    Điểm xét tuyển = ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 +ĐTB môn 3 + Điểm ưu tiên;

b)    Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm trên cao nhất xuống những thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho tới lúc đủ chỉ tiêu đã xác lập;

c)    Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, tiếp theo đó lần lượt ưu tiên đến những môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp trong từng tổng hợp.

3.3. Xét tuyển từ điểm xét tốt nghiệp THPT

3.3.1.   Ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào và Đk nhận hồ sơ

a)    Học sinh đã tốt nghiệp THPT;

b)    Điểm trung bình tốt nghiệp THPT ≥ 6,0 điểm.

3.3.2.   Nguyên tắc xét tuyển

a)     Xét tuyển từ thí sinh có điểm trung bình tốt nghiệp THPT từ cao đến thấp cho tới lúc đủ chỉ tiêu đã xác lập;

b)     Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, tiếp theo đó đến môn Ngữ văn.

3.4. Xét tuyển nhờ vào điểm thi nhìn nhận khả năng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

3.4.1.   Ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào và Đk nhận hồ sơ

a)     Thí sinh phải tham gia cuộc thi và có kết quả thi kỳ kiểm tra khả năng do ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai đợt 1 hoặc đợt 2 năm 2022 (không sử dụng kết quả năm 2022);

b)     Điểm thi Đánh giá khả năng ĐHQG TP. Hồ Chí Minh phải ≥ 600 điểm.

3.4.2.   Nguyên tắc xét tuyển

Xét tuyển từ thí sinh có điểm trên cao nhất xuống những thí sinh có điểm thấp hơn cho tới lúc đủ chỉ tiêu đã xác lập.

3.4.3.   Thời gian xét tuyển

      Sau khi Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh thông báo kết quả, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung sẽ thông báo thời hạn nhận hồ sơ Đk xét tuyển.

3.5. Thi tuyển kết phù thích hợp với xét tuyển (dành riêng cho thí sinh chọn tổng hợp V00, V01 để tham dự tuyển vào ngành Kiến trúc và Kiến trúc thiết kế bên trong bên trong)

3.5.1.   Ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào và Đk nhận hồ sơ

a)    Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT:

–          Học sinh đã tốt nghiệp THPT;

–          Tổng điểm 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển (2 môn văn hóa truyền thống và môn Vẽ mỹ thuật) cộng với điểm ưu tiên phải to nhiều hơn hoặc bằng điểm sàn do Nhà trường quy định;

–          Điểm của từng môn trong tổng hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.

b)    Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ):

–          Học sinh đã tốt nghiệp THPT;

–          Hạnh kiểm 3 năm THPT từ khá trở lên;

–          Và đạt một trong những Đk sau này:

+        Tổng điểm 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa truyền thống của 3 năm THPT và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;

+        Tổng điểm 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa truyền thống của năm lớp 12 và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;

+        Tổng điểm 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa truyền thống của 5 học kỳ: lớp 10, 11, học kỳ I lớp 12 và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;

+        Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp: Tổng điểm 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa truyền thống trong học bạ hoặc bảng điểm tổng kết phần văn hóa truyền thống THPT và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm.

3.5.2.   Nguyêntắc xét tuyển

a)    Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên;

b)    Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm trên cao nhất xuống những thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho tới lúc đủ chỉ tiêu đã xác lập;

c)    Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, tiếp theo đó đến môn Toán.

3.6. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ Đk xét tuyển, thi tuyển

3.6.1.   Hình thức nhận hồ sơ Đk xét tuyển, thi tuyển

–          Nhận hồ sơ và lệ phí xét tuyển trực tiếp tại trường;

–          Nhận hồ sơ và lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện;

–          Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: ://tuyensinh.muce.edu/ và nộp lệ phí xét tuyển qua thông tin tài khoản:

+ Tên thông tin tài khoản: TRUONG DAI HOC XAY DUNG MIEN TRUNG;

+ Số thông tin tài khoản: 116000079714;

+ Tại ngân hàng nhà nước: Ngân hàng Thương mại Cp Công Thương Việt Nam, chi nhánh Phú Yên (Vietinbank Phú Yên).

3.6.2.   Thời gian nhận hồ sơ Đk xét tuyển và thời hạn xét tuyển

a) Xét từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 

                        (Theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo)

b) Xét từ những hình thức khác (học bạ, điểm xét tốt nghiệp THPT)

–          Đợt 1

+ Thời gian nhận hồ sơ từ thời điểm ngày thứ nhất/3/2022 đến hết ngày 30/7/2022

+ Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: Ngày 31/7/2022 (Sau khi công bố kết quả tốt nghiệp THPT).

–          Nhà trường tiếp tục tuyển sinh những đợt tiếp theo từ thời điểm ngày 31/7/2022 cho tới lúc đủ chỉ tiêu, những đợt tuyển sinh rõ ràng như sau:

+ Công bố kết quả trúng tuyển những đợt còn sót lại: Vào ngày 15/8/2022; 05/9/2022; 30/9/2022; 01/11/2022; 15/11/2022 và 30/11/2022.

3.6.3.   Thời gian, khu vực và hình thức thi tuyển Vẽ mỹ thuật:

a)    Đợt 1, nhận hồ sơ từ thời điểm ngày có thông báo đến ngày 10/7/2022, thi tuyển ngày 15/7/2022;

b)    Đợt 2, nhận hồ sơ từ thời điểm ngày 16/7/2022 đến ngày 31/7/2022, thi tuyển ngày 05/8/2022;

c)    Môn Vẽ mỹ thuật lấy từ kết quả thi tuyển tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung hoặc từ điểm thi ở những trường ĐH khác;

d)    Địa điểm thi tuyển: tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;

e)    Môn Vẽ mỹ thuật: Thi vẽ tĩnh vật hoặc vẽ đầu tượng.

3.7. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng

   Thực hiện theo quy định của Nhà trường và Quy chế của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo (Nhà trường có thông báo rõ ràng riêng).

4.       Hình thức tuyển sinh và tiêu chuẩn xét tuyển ĐH hệ liên thông chính quy

4.1. Đối tượng tuyển sinh

–          Thí sinh dự tuyển liên thông hệ chính quy từ trung cấp, cao đẳng lên ĐH phải có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành đúng hoặc ngành phù phù thích hợp với ngành Đk dự tuyển;

–          Những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành gần hoặc ngành khác với ngành Đk dự tuyển phải học tương hỗ update phần kiến thức và kỹ năng quy đổi trước lúc dự tuyển.

(Có khuôn khổ ngành thích hợp, ngành gần kèm theo – Danh mục những môn học và đề cương rõ ràng của từng môn sẽ tiến hành thông báo khi thí sinh Đk hồ sơ dự tuyển)

–          Thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp phải bảo vệ đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức và kỹ năng văn hóa truyền thống trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

4.2. Xét tuyển

4.2.1.   Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, những tiêu chuẩn xét tuyển như hệ chính quy

4.2.2.   Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ), tiêu chuẩn xét tuyển như hệ chính quy

4.2.3.   Xét tuyển từ kết quả tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên

a)    Điều kiện nhận hồ sơ

–          Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng trở lên;

–          Thí sinh có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa tốt nghiệp THPT phải đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức và kỹ năng văn hóa truyền thống THPT theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

b)    Ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào

–          Đối với thí sinh học theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ: Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học ở trình độ đã đào tạo và giảng dạy theo thang điểm 4 phải ≥ 2,0 điểm;

–       Đối với thí sinh học theo niên chế: Điểm trung bình tốt nghiệp ở trình độ đã đào tạo và giảng dạy ≥ 5,0 điểm.

c)    Nguyêntắc xét tuyển

–       Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm trên cao nhất xuống những thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho tới lúc đủ chỉ tiêu đã xác lập;

–       Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau riêng với thi sinh học theo niên chế thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn thực hành thực tiễn nghề nghiệp cao nhất;

–       Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau riêng với thi sinh học theo phương thức tích lũy môn đun hoặc tín chỉ thì Chủ tịch hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét quyết định hành động cho từng trường hợp rõ ràng.

5.       Hình thức tuyển sinh và tiêu chuẩn xét tuyển ĐH hệ vừa làm vừa học

5.1. Đối tượng tuyển sinh

–       Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

–       Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng trở lên;

–    Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa tốt nghiệp THPT phải bảo vệ đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức và kỹ năng văn hóa truyền thống trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

5.2. Xét tuyển

5.2.1.   Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ), tiêu chuẩn xét tuyển như hệ chính quy, điểm sàn xét tuyển ≥ 15,0 điểm.

5.2.2.   Xét tuyển nhờ vào kết quả học triệu tập cấp, cao đẳng trở lên

a)    Điều kiện nhận hồ sơ

–          Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng trở lên;

–          Thí sinh có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp phải đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức và kỹ năng văn hóa truyền thống THPT theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

b)    Ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào

–          Đối với thí sinh học theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ: Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học ở trình độ đã đào tạo và giảng dạy theo thang điểm 4 phải ≥ 2,0 điểm;

–          Đối với thí sinh học theo niên chế: Điểm trung bình tốt nghiệp ở trình độ đã đào tạo và giảng dạy  ≥ 5,0 điểm.

c)    Nguyêntắc xét tuyển

–          Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm trên cao nhất xuống những thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho tới lúc đủ chỉ tiêu đã xác lập;

–          Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau riêng với thi sinh học theo niên chế thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn thực hành thực tiễn nghề nghiệp cao nhất;

–          Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau riêng với thi sinh học theo phương thức tích lũy môn đun hoặc tín chỉ thì Chủ tịch hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét quyết định hành động cho từng trường hợp rõ ràng.

6.       Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

– Lệ phí xét tuyển (cho toàn bộ những phương thức xét tuyển): 25.000đ/1 nguyện vọng. 

– Lệ phí thi tuyển môn Vẽ Mỹ thuật ngành Kiến trúc : 200.000đ/thí sinh.

7.       Vùng tuyển sinh và chính sách ưu tiên

7.1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong toàn nước.

7.2. Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh: thực thi theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

8.       Số chỗ ở trong ký túc xá nhận khóa tuyển sinh 2022: 350 chỗ.

9.     Học phí dự kiến với sinh viên ĐH chính quy, lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm

9.1. Nhà trường thực thi thu học phí và những chủ trương miễn, giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, rõ ràng Mức trần học phí riêng với những chương trình đào tạo và giảng dạy đại trà phổ thông trình độ ĐH như sau:

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên

Khối ngành

Năm học

2022-2022

2022-2022

2022-2022

2022-2022

2022-2023

2023-2024

Khối ngành III

810

890

980

1.080

1.190

1.190

Khối ngành V

960

1060

1170

1.290

1.420

1.420

9.2.Học phí dự kiến riêng với sinh viên ĐH chính quy năm 2022 trung bình của một sinh viên/ năm

– Khối ngành III (gồm 02 ngành: Kế toán, Quản trị marketing thương mại)học phídự kiến là: 9.800.000 đồng/1 sinh viên/năm;

– Khối ngành V: (gồm 09 ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, Kiến trúc thiết kế bên trong bên trong, Kỹ thuật xây dựng khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ, Kỹ thuật cấp thoát nước, Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng, Quản lý đô thị và khu công trình xây dựng, Công nghệ thông tin) học phídự kiến là: 11.700.000 đồng/1 sinh viên/năm.

10.    Liên kết đào tạo và giảng dạy

10.1.      Năm 2022, Nhà trường tiếp tục link đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH hệ vừa làm vừa học với những cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh.

10.2.      Ngành được tổ chức triển khai link đào tạo và giảng dạy ngoài trường: Tất cả những ngành đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH, hệ chính quy của Nhà trường.

11.    Đào tạo tiếng Anh, Tin học

11.1.      Đào tạo, tu dưỡng tiếng Anh

–         Đào tạo, tu dưỡng, tổ chức triển khai thi cấp ghi nhận Chuẩn đầu ra tiếng Anh mô phỏng theo Khung khả năng ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam cho sinh viên thuộc toàn bộ những ngành đang đào tạo và giảng dạy tại trường;

–         Tổ chức giảng dạy, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng tiếng Anh tiếp xúc, tiếng Anh du lịch và tiếng Anh thiếu nhi cho những đối tượng người dùng có nhu yếu;

–         Liên kết với IIG tổ chức triển khai thi tiếng Anh TOEIC, link với công ty HACIC tổ chức triển khai luyện thi những khóa học tiếng Anh.

11.2.      Đào tạo, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng Tin học

–         Đào tạo, tu dưỡng, tổ chức triển khai thi cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin cơ bản, nâng cao theo quy định Thông tư 03/2014/TT-BTTTT và Thông tư liên tịch 17/2022/TTLT-BGDĐT-BTTTT;

–         Đào tạo, tổ chức triển khai thi và cấp Chứng nhận những chuyên đề Tin học ứng dụng thuộc nghành chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Kế toán, ….

12.    Đào tạo tu dưỡng cán bộ, công nhân thời hạn ngắn

12.1.      Bồi dưỡng trách nhiệm:

–         Chỉ huy trưởng khu công trình xây dựng; Trắc địa khu công trình xây dựng; Quản lý dự án công trình bất Động sản;

–         Đấu thầu cơ bản, đấu thầu qua mạng;

–         Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động.

12.2.       Bồi dưỡng, sát hạch nâng bậc thợ những ngành

–         Nề hoàn thiện; Cốt thép – hàn;

–         Cấp thoát nước; Điện công nghiệp; Điện – Nước gia dụng.

4194

Video Điểm chuẩn trường ĐH xây dựng phú yên 2014 năm 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Điểm chuẩn trường ĐH xây dựng phú yên 2014 năm 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Điểm chuẩn trường ĐH xây dựng phú yên 2014 năm 2022 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Điểm chuẩn trường ĐH xây dựng phú yên 2014 năm 2022 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Điểm chuẩn trường ĐH xây dựng phú yên 2014 năm 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Điểm chuẩn trường ĐH xây dựng phú yên 2014 năm 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Điểm #chuẩn #trường #đại #học #xây #dựng #phú #yên #năm