Mẹo về Để tác dụng hết với a mol triolein cần tối đa 0,6 mol br2 trong dung dịch. giá trị của a là Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Để tác dụng hết với a mol triolein cần tối đa 0,6 mol br2 trong dung dịch. giá trị của a là được Update vào lúc : 2022-04-25 07:25:27 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

    → 1 mol (C17H33COO)3C3H5  phản ứng vừa đủ với 3 mol Br2 nên  ntriolein= 0,2
    → Đáp án D CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Những vướng mắc liên quan

Để tác dụng hết a mol triolein cần dùng tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a bằng.

A. 0,20

B. 0,30.

C. 0,15.

D. 0,25.

Để tác dụng hết a mol triolein cần dùng tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a bằng.

A. 0,20. 

B. 0,30. 

C. 0,15. 

D. 0,25.

Để tác dụng hết a mol triolein cần dùng tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a bằng.

A. 0,20

B. 0,30

C. 0,15

D. 0,25

Để tác dụng hết với a mol triolein cần dùng tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a bằng:

A. 0,20      

B. 0,30        

C. 0,15        

D. 0,25

Để tác dụng hết với a mol triolein cần dùng tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a bằng:

A. 0,20

B. 0,30

C. 0,15

D. 0,25

Để tác dụng hết với a mol triolein cần dùng tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a bằng:

A. 0,20

B. 0,30

C. 0,15

D. 0,25

Để tác dụng hết với a mol triolein cần tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,12

B. 0,15

C. 0,3

D. 0,2

Để tác dụng hết a mol triolein cần dùng tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,15. B. 0,25. C. 0,20. D. 0,30.

Để tác dụng hết với a mol triolein cần tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,12

B. 0,15

C. 0,3

D.0,2

18/06/2022 14,630

→ 1 mol (C17H33COO)3C3H5  phản ứng vừa đủ với 3 mol Br2 nên  ntriolein= 0,2
→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho 6 gam một este X của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là

Xem đáp án » 18/06/2022 55,031

Cho 4,2 g este no, đơn chức, mạch hở E tác dụng hết với dung dịch NaOH ta thu được 4,76 g muối natri. Vậy công thức cấu trúc của E hoàn toàn có thể là

Xem đáp án » 18/06/2022 24,842

Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp 2 este là etyl axetat và metyl propionat bằng một lượng vừa đủ V ml dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị V đã dùng là

Xem đáp án » 18/06/2022 24,545

Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là

Xem đáp án » 18/06/2022 16,215

Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100đvc) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 23,2g chất rắn khan. Công thức cấu trúc thu gọn của X là

Xem đáp án » 18/06/2022 12,966

Cho 20,8 gam hỗn hợp gồm metyl fomat và metyl axetat tác dụng với NaOH thì hết 150 ml dung dịch NaOH 2M. Khối lượng metyl fomat trong hỗn hợp là

Xem đáp án » 18/06/2022 8,774

Xà phòng 17,8 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch thu được a gam muối khan. Giá trị của a là

Xem đáp án » 18/06/2022 5,879

Xà phòng hoá 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

Xem đáp án » 18/06/2022 5,702

Muốn thuỷ phân 5,6 gam hỗn hợp etyl axetat và etyl fomiat cần 25,93 ml NaOH 10%, (D = 1,08 g/ml). Thành phần % khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp là

Xem đáp án » 18/06/2022 5,476

Xà phòng hóa hoàn toàn 178 gam tristearin trong dung dịch KOH, thu được m gam kali stearat. Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/06/2022 5,133

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24g chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

Xem đáp án » 18/06/2022 4,133

Este X là hợp chất thơm có công thức phân tử  C9H10O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra hai muối đều phải có phân tử khối to nhiều hơn 80. CTCT thu gọn của X là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,345

Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit X thu được 46 gam glixerol và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,324

Hóa hơi 27,2 gam một este X thu được 4,48 lít khí (quy về đktc). Xà phòng hóa X bằng dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được hỗn hợp hai muối của natri. Công thức cấu trúc thu gọn của este X là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,239

Este X có công thức phân tử C8H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được thành phầm có 2 muối. Số công thức cấu trúc của X thỏa mãn nhu cầu tính chất trên là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,016

4167

Clip Để tác dụng hết với a mol triolein cần tối đa 0,6 mol br2 trong dung dịch. giá trị của a là ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Để tác dụng hết với a mol triolein cần tối đa 0,6 mol br2 trong dung dịch. giá trị của a là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Để tác dụng hết với a mol triolein cần tối đa 0,6 mol br2 trong dung dịch. giá trị của a là miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Để tác dụng hết với a mol triolein cần tối đa 0,6 mol br2 trong dung dịch. giá trị của a là Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Để tác dụng hết với a mol triolein cần tối đa 0,6 mol br2 trong dung dịch. giá trị của a là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Để tác dụng hết với a mol triolein cần tối đa 0,6 mol br2 trong dung dịch. giá trị của a là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Để #tác #dụng #hết #với #mol #triolein #cần #tối #đa #mol #br2 #trong #dung #dịch #giá #trị #của #là