Thủ Thuật về De cương ON tập Tin 8 học kì 2 2022 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa De cương ON tập Tin 8 học kì 2 2022 được Update vào lúc : 2022-07-29 22:50:19 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2022 – 2022

Nội dung chính

  Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2022 – 2022Ôn tập kiểm tra môn Tin học lớp 4 học kì 2Đề cương ôn tập môn Tin học lớp 4 học kì 2Các câu ôn tập học kì 2 Tin học 4Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2022Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4, năm 2022 – 2022Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4, năm 2022 – 2022Video liên quan

Đề thi học kì 2 môn Tin học 8 năm học 2022 – 2022 là tài liệu vô cùng hữu ích mà Thư Viện Hỏi Đáp muốn trình làng đến quý thầy cô và những bạn học viên lớp 8 tìm hiểu thêm.
Đề thi học kì 2 Tin học 8 Gồm 3 vướng mắc có đáp án rõ ràng và bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp những em nhanh gọn làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt kết quả cao trong kì thi học kì 2 lớp 8. Đồng thời cũng là tài liệu tìm hiểu thêm vào cho những thầy cô làm bài kiểm tra. kiểm tra cho học viên của bạn. Bên cạnh đó, những em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm một số trong những đề thi như: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8, Đề thi học kì 2 môn Văn lớp 8, Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8.

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học 8

Cấp độ

Chủ đề

Biết rôi

Sự hiểu biết

Vận dụng

Toàn bộ

Ngắn

Cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Đầu tiên. Câu lệnh lặp lại

– Biết được số lần lặp của câu lệnh For … do được xem ra làm sao?
ngôn từ cho máy tính

– Biết phương pháp tính kết quả của vòng lặp trong câu lệnh lặp
– Biết sử dụng cặp từ khóa nào trong for… do. câu lệnh lặp

– Viết chương trình đơn thuần và giản dị, sử dụng câu lệnh lặp For … do

Số câu

2 (1, 8)

2 (12, 6)

thứ mười hai)

5

Ghi bàn

1,0

1,0

2.0

4.0

2. Lặp lại với số lần chưa chắc như đinh trước.

– Hiểu thao tác lặp của câu lệnh White… do
– Biết thế nào là hoạt động và sinh hoạt giải trí lặp lại với số lần chưa chắc như đinh trước

– Hiểu trắng… làm. vòng

Số câu

2 (3, 9)

1 (11)

3

Ghi bàn

1,0

0,5

1,5

3. Làm việc với những số lượng

– Nêu cú pháp và cho ví dụ trong phần khai báo biến mảng

– Biết cách sử dụng vòng lặp trong khai báo biến mảng
– Biết cách khai báo biến mảng

– Nắm chắc câu lệnh khai báo biến mảng

– Biết cách sử dụng vòng lặp trong biến mảng.

Số câu

1 (1)

4 (2,7,4, 5)

1 (10)

6

Ghi bàn

2.0

2.0

0,5

4,5

Tổng số câu

5

6

Đầu tiên

2

14

Tổng điểm

4.0

3.0

2.0

1,0

10.0

Đề thi học kì 2 môn Tin học 8
I / TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm)
Hãy chọn câu vấn đáp đúng nhất và ghi vào phiếu vấn đáp, mỗi câu vấn đáp đúng được 0,5 điểm.
Câu hỏi 1: Số lần lặp của câu lệnh lặp for… to… do… được xem ra làm sao?
A. Giá trị khởi đầu – giá trị kết thúc
B. Giá trị khởi đầu – giá trị kết thúc + 1
C. Giá trị cuối – giá trị khởi đầu
D. Giá trị kết thúc – giá trị khởi đầu + 1
Câu 2: Giả sử biến Height có 20 thành phần, khai báo nào sau này là đúng?
A. Var Chieucao: mảng[1..20] của thực;
B. Var Chieucao: mảng[1..20] của số nguyên;
C. Var Chieucao: mảng[1..20] của chuỗi;
D. Var Chieucao: mảng[1…20] của char;
Câu hỏi 3: Trong câu lệnh While … do…, nếu Đk là đúng, thì:
A. Vòng lặp tiếp tục
B. Vòng lặp vô tận
C. Lặp lại 10 lần
D. Thoát khỏi vòng lặp
Câu 4: Khai báo biến mảng: A: array[1..7] của thực; Sử dụng câu lệnh For i: = 1 to 5 do readln (A[i]); Để gán giá trị cho những thành phần trong biến A từ bàn phím, toàn bộ chúng ta sẽ nhập bao nhiêu giá trị?
A. 7
B. 6
C. 5
D. 4
Câu hỏi 5: Trong cú pháp khai báo một biến mảng, chỉ số thứ nhất và chỉ số ở đầu cuối là hai số
A. số nguyên
B. số thực
C. nhân vật
D. chuỗi ký tự
Câu hỏi 6: Trong câu lệnh For … do … sau từ khóa “do”, có hai hoặc nhiều câu lệnh, chúng tôi “gói” chúng trong:
A. Bắt đầu … readln;
B. Bắt đầu … và;
C. Kết thúc … Bắt đầu
D. Bắt đầu … kết thúc;
Câu 7: Câu nào sau này về khai báo biến mảng là không đúng?
A. Chỉ số thứ nhất và chỉ số ở đầu cuối là hai số nguyên;
B. Chỉ số đầu chỉ số;
C. Kiểu tài liệu hoàn toàn có thể là số nguyên hoặc số thực;
D. Dấu chấm lửng (…) nằm Một trong những chỉ số con thứ nhất và ở đầu cuối
Câu 8: Câu lệnh lặp nào sau này là đúng?
A. Đối với : = xuống đến làm ;
B. Đối với : = đến làm ;
C. Đối với : = đến làm ;
D. Đối với = đến làm ;
Câu 9: Thao tác nào sau này lặp lại với số lần chưa chắc như đinh trước:
A. Mỗi bài đúng 5 tiết.
B. Ăn cơm ngày 3 lần.
C. Ngày nào thì cũng phải học cho tới lúc thuộc lòng.
D. Rằm tháng Giêng là Tết Nguyên tiêu.
Câu 10: Giả sử biến mảng A có 5 thành phần và giá trị của những thành phần lần lượt là một trong, 4, 7, 2, 6. Khi thực thi câu lệnh sau: tb: = 0; Đối với i: = 1 đến 5 do tb: = tb + A[i]; Giá trị của biến tb là bao nhiêu?
A.18
B. 22
C. 21
D. 20
Câu 11: Cho đầu ra của đoạn chương trình sau:
a: = 10;
trắng a> = 10 do write (A);
A. Một chữ a xuất hiện trên màn hình hiển thị;
B. Trên màn hình hiển thị xuất hiện 10 vần âm a;
C. Trên màn hình hiển thị xuất hiện chữ số 10;
D. Chương trình lặp lại không ngừng nghỉ
Câu 12: Vòng lặp sau trả về giá trị S bằng:
Đ s: = 1; For i: = 1 to 3 do S: = S * 2;
AS = 6
BS = 8
CS = 10
DS = 12
II / MỤC TIÊU: (4,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm): Cú pháp khai báo biến mảng trong pascal là gì?
a / Giải thích cú pháp khai báo biến mảng trong Pascal?
b / Cho ví dụ về khai báo biến mảng.
Câu 2: (2,0 điểm): Viết chương trình tính tổng từ là 1 đến 50.
Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học 8

TÔI/ NHIỀU LỰA CHỌN: (6,0 đ)

Kết án
Đầu tiên
2
3
4
5
6
7
số 8
9
mười
11
thứ mười hai
Trả lời
DỄ DÀNG
Một
Một

Một
DỄ DÀNG
DỄ DÀNG
TẨY

DỄ DÀNG
DỄ DÀNG
TẨY

II / BÀI VĂN: (4.0ngày)

Kết án

Ý TƯỞNG

Trả lời

Chỉ

Câu hỏi 1 Câu hỏi 1: (2,0 điểm) : Nêu cú pháp khai báo biến mảng trong pascal?
a / Giải thích cú pháp khai báo biến mảng trong Pascal?
b / Cho ví dụ về khai báo biến mảng.

Câu 2: (2,0 điểm): Viết chương trình tính tổng từ là 1 đến 50.

Var:Mảng[..]của;

1,0đ

một

Chỉ mục thứ nhất và chỉ mục ở đầu cuối là hai số nguyên thỏa mãn nhu cầu chỉ số đầu

0,5đ

b

Var thump: mảng[1..50] của thực;

0,5đ

Câu 2: (2,0 điểm) : Viết chương trình tính tổng từ là 1 đến 50.

chương trình Tinh_tong;
sử dụng crt;
var i: số nguyên;

T: longint;

0,5đ

khởi đầu
Tổng: = 0;
writeln (‘Đây là chương trình tính tổng từ là 1 đến 50’);
For i: = 1 to 50 do T: = T + i;
write (‘Tổng =’, T);

chấm hết.

1,5 đồng

……………..
Mời những bạn tải file tài liệu để click more những đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Tin #học #lớp #năm

Đề cương học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2022 – 2022 tổng hợp những kiến ​​thức quan trọng, với những vướng mắc trắc nghiệm, rèn luyện cho những em ôn thi học kì 2 thật tốt. Qua này cũng là những đề ôn thi học kì 2 lớp 2 cho những em học viên luyện đề, sẵn sàng sẵn sàng kiến ​​thức cho kì thi cuối học kì 2.

Đồng thời cũng giúp quý thầy cô tìm hiểu thêm giao đề cương học kì 2 môn Tin học 4 cho những em học viên. Vậy mời quý thầy cô giáo và những em học viên tải đề cương ôn tập cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4:

Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2022 – 2022

  Ôn tập kiểm tra môn Tin học lớp 4 học kì 2
  Đề cương ôn tập môn Tin học lớp 4 học kì 2
  Các câu ôn tập học kì 2 Tin học 4
  Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2022

   Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4
   Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4, năm 2022 – 2022
   Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4, năm 2022 – 2022

Ôn tập kiểm tra môn Tin học lớp 4 học kì 2

  Biết cách chèn đoạn văn, bảng từ ứng dụng Word vào bài thuyết trình
  Biết cách tạo hiệu ứng cho văn bản và hình ảnh trong trang chiếu
  Biết lý giải những hành vi của rùa tương ứng với những lệnh
  Biết cách đổi màu bút vẽ và nét vẽ
  Biết sử dụng những lệnh của Logo để điều khiển và tinh chỉnh rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng những lệnh của Logo để thực thi những phép tính số học.
  Biết ý nghĩa của việc sử dụng vòng lặp và chờ đón. những câu lệnh

Đề cương ôn tập môn Tin học lớp 4 học kì 2

  Thiết kế bài trình chiếu bằng tranh / ảnh, bảng biểu, tạo hiệu ứng và thêm một số trong những thông tin vào bài thuyết trình: tác giả, ngày, tháng, năm thuyết trình, số hiệu slide …
  Biết sử dụng những lệnh của Logo để điều khiển và tinh chỉnh con rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng những lệnh của Logo để thực thi những phép tính số học theo yêu cầu.

Các câu ôn tập học kì 2 Tin học 4

Câu hỏi 1: Để khởi động ứng dụng Word ta làm gì?

a) Nhấp vào hình tượng

b) Nhấp đúp vào. hình tượng
c) Nhấp vào hình tượng
d) Nhấp đúp vào. hình tượng

Câu 2: Em hãy cho biết thêm thêm có bao nhiêu kiểu căn lề trong ứng dụng Word?

a) 1 kiểu b) 2 loạic) 3 loại

d) 4 loại

Câu hỏi 3: Trong ứng dụng Word, sau khi chọn đoạn văn bản để căn lề trái, toàn bộ chúng ta thực thi như sau.

a) Nhấp vào nút lệnh

b) Nhấp vào nút lệnh
c) Nhấp vào nút lệnh
d) Nhấp vào nút lệnh

Câu hỏi 4: Trong ứng dụng Word, sau khi chọn đoạn văn bản để căn lề phải, toàn bộ chúng ta thực thi như sau.

a) Nhấp vào nút lệnh

b) Nhấp vào nút lệnh
c) Nhấp vào nút lệnh
d) Nhấp vào nút lệnh

Câu hỏi 5: Trong ứng dụng Word, sau khi chọn đoạn văn bản để căn hai lề, toàn bộ chúng ta thực thi như sau.

a) Nhấp vào nút lệnh

b) Nhấp vào nút lệnh
c) Nhấp vào nút lệnh
d) Nhấp vào nút lệnh

Câu hỏi 6: Trong ứng dụng Word, sau khi chọn văn bản để căn giữa, toàn bộ chúng ta thực thi như sau.

a) Nhấp vào nút lệnh

b) Nhấp vào nút lệnh
c) Nhấp vào nút lệnh
d) Nhấp vào nút lệnh

Câu 7: Trong ứng dụng Word, sau khi chọn văn bản để căn giữa, toàn bộ chúng ta thực thi như sau.

a) Nhấp vào nút lệnh

b) Nhấp vào nút lệnhc) Nhấn tổng hợp phím Ctrl + E

d) Câu b) và câu c) đúng.

Câu 8: Trong ứng dụng Word, sau khi chọn đoạn văn bản để căn hai lề, toàn bộ chúng ta thực thi như sau.

a) Nhấp vào nút lệnh

b) Nhấp vào nút lệnh c) Nhấn tổng hợp phím Ctrl + J

d) Cả a) và c) đều đúng.

Câu 9: Trong ứng dụng Word, sau khi chọn đoạn văn bản để căn lề phải, toàn bộ chúng ta thực thi như sau.

a) Nhấn tổng hợp phím Ctrl + RED
b) Nhấp vào nút lệnh

c) Nhấp vào nút lệnh
d) Cả a) và c) đều đúng.

Câu 10: Trong ứng dụng Word, sau khi chọn đoạn văn bản để căn lề trái, toàn bộ chúng ta thực thi như sau.

a) Nhấn tổng hợp phím Ctrl + ERROR
b) Nhấp vào nút lệnh

c) Nhấp vào nút lệnh
d) Câu a) và câu b) đều đúng.

Câu 11: Trong Word, để tạo một tệp mới, hãy làm như sau:

a) Vào Menu chọn Tệp Mới

b) Nhấn tổng hợp phím Ctrl + Nc) Nhấn tổng hợp phím Ctrl + C

d) Câu a) và câu b) đều đúng.

Câu 12: Trong ứng dụng Word, để chọn ô cỡ chữ ta chọn nút lệnh:

a) Nút lệnh

b) Nút lệnh
c) Nút lệnh
d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 13: Trong ứng dụng Word, để chọn ô chữ ta chọn nút lệnh:

a) Nút lệnh

b) Nút lệnh
c) Nút lệnh
d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 14: Trong ứng dụng Word, khi toàn bộ chúng ta chọn font Arial để sở hữu những ký tự tiếng Việt thì toàn bộ chúng ta chọn bảng mã như sau:

a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3 (ABC)

d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 15: Trong ứng dụng Word, khi toàn bộ chúng ta chọn font .VnTime để sở hữu ký tự tiếng Việt thì toàn bộ chúng ta chọn bảng mã như sau:

a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3 (ABC)

d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 16: Trong ứng dụng Word, khi toàn bộ chúng ta chọn font Vni-Times để sở hữu những ký tự tiếng Việt thì toàn bộ chúng ta chọn bảng mã như sau:

a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3 (ABC)

d) Câu a) và câu b) đều đúng

….

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2022

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng

Số câu và số điểm

Cấp độ 1
Cấp độ 2
Cấp 3
Cấp 4
Tổng điểm và tỷ suất Phần Trăm
TN
TL / THỬ
TN
TL / THỬ
TN
TL / THỬ
TN
TL / THỬ
Toàn bộ
TL

1. Thế giới trực tuyến: Những gì bạn đã biết, tìm kiếm thông tin nâng cao, ghi lại trang.

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

2

Ghi bàn

0,5

0,5

1,0

mười%

2. Thế giới trực tuyến: E-Mail của bạn, gửi và nhận email, quản trị và vận hành hộp thư email của bạn.

Số câu

2

Đầu tiên

3

Ghi bàn

1,0

0,5

1,5

15%

3. Chỉnh sửa tài liệu bằng Microsoft Word:

Thực hành những kỹ năng đã biết, tạo và sử dụng cột, cột văn bản, sử dụng Text Box.

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

TH1

thứ tự2

Đầu tiên

THẺ 3 + 2

Ghi bàn

0,5

0,5

3.0

3.0

0,5

7.5

75%

Toàn bộ

Số câu

4

3

thứ tự

thứ tự

Đầu tiên

8+2thứ tự

Ghi bàn

2.0

1,5

3.0

3.0

0,5

mười

100%

Tỉ lệ %

20%

15%

30%

0%

30%

0,5%

0%

100%

Số câu

Chỉ

Tỉ lệ

Lý thuyết (15 ‘)

số 8

4

40%

Thực hành (20 ‘)

2 thứ tự

6

60%

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4, năm 2022 – 2022

Trường tiểu học

Họ và tên: ………………………………….

Lớp: ………………………………………

KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: TIN HỌC LỚP 4
NĂM HỌC 2022 – 2022

I. Lý thuyết: (15 phút 4 điểm)

Câu hỏi 1: Đó là trình duyệt web nào?

A. Google ChromeB. ExcelC. Violympic

D. Microsoft Word

Câu 2: Trong Web, là viết tắt của từ gì? (0,5đ)

A. từ web B. world wide webC. web rộng

D. website

Câu hỏi 3: Địa chỉ email nào sau này là đúng?

[email protected] B. Thấp hơn[email protected]C.Nguyễn Văn Quyền[email protected]

D. Đức[email protected]

Câu 4. Tin nhắn email hoàn toàn có thể được gửi cho ai?

A. Chỉ được gửi cho bạn trong trườngB. Tất cả những địa chỉ email đều đúngC. Chỉ được gửi cho bạn trong lớp

D. Chỉ gửi cho những người dân quen

Câu hỏi 5: Hãy trình diễn những thao tác tạo bảng?

A. Chèn / BảngC. Chèn / Hình ảnhB. Chèn / Hộp văn bản

D. Chèn / WordArt

Câu 6: Để sử dụng công cụ tạo chữ nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp em thực thi thao tác gì?

A. Chèn / Hộp văn bảnB. Bố cục Trang / Cột C. Chèn / WordArt

D. Chèn / Bảng

Câu 7: Tổ hợp phím để ghi lại một website là gì?

A. Ctrl + DB. Ctrl + WILLC. Ctrl + F

D. Ctrl + VẼ

Câu 8: Để chèn Hộp văn bản cho văn bản, nhấp vào Tab nào?

Một ngôi nhà B. ChènC. Xem

D. Bố cục trang

II. Luyện tập: (20 phút 6đ)

Lưu bài với tên: Tên sinh viên lớp4.doc (Ví dụ: Lan4A1.doc)

Câu hỏi 1: (3đ)

Hãy tạo một bảng theo mẫu với những cột: Không, Họ và Tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Câu 2 (3pt): Hãy gõ đoạn văn sau và phân thành hai cột theo mẫu phía dưới.

E-Mail là gì?

“Thư điện tử” là thư từ được truyền qua Internet dưới hình thức số hóa gửi và nhận thư thông qua một thông tin tài khoản. Muốn sử dụng thư

Bạn cần Đk với nhà phục vụ dịch vụ email của tớ một thông tin tài khoản của riêng bạn.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4, năm 2022 – 2022

I. Lý thuyết: (4,0 điểm, Mỗi câu vấn đáp đúng được 0,5 điểm)

Kết án

Câu hỏi 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu hỏi 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Trả lời

Một

TẨY

Một

TẨY

Một

Một

TẨY

II. Luyện tập (6 điểm)

Lưu bài với tên: Tên sinh viên lớp4.doc (Ví dụ: Lan4A1.doc)

Câu 1: (3 điểm)

Hãy tạo một bảng với những cột sau: Không, Họ và tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Tạo bảng (2 điểm)

Nhập thông tin (1 điểm)

Câu 2 (3 điểm):

Nhập văn bản và chia cột (3 điểm)

>> Tải file để tìm hiểu thêm toàn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4!

Reply
9
0
Chia sẻ

4273

Clip De cương ON tập Tin 8 học kì 2 2022 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip De cương ON tập Tin 8 học kì 2 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải De cương ON tập Tin 8 học kì 2 2022 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download De cương ON tập Tin 8 học kì 2 2022 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về De cương ON tập Tin 8 học kì 2 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết De cương ON tập Tin 8 học kì 2 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#cương #tập #Tin #học #kì