Thủ Thuật Hướng dẫn Để chọn kích thước cho trường tài liệu trong chính sách thiết kế bảng, ta thực thi ở vị trí nào Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Để chọn kích thước cho trường tài liệu trong chính sách thiết kế bảng, ta thực thi ở vị trí nào được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-10 08:45:17 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Liệt kê một số trong những thao tác hoàn toàn có thể được thực thi trong chính sách thiết kế bảng

Đề bài

Liệt kê một số trong những thao tác hoàn toàn có thể được thực thi trong chính sách thiết kế bảng.

Lời giải rõ ràng

* Thao tác hoàn toàn có thể được thực thi trong chính sách thiết kế bảng :

1. Tạo cấu trúc bảng: Tạo một trường, chỉ định khóa chính, lưu cấu trúc bảng.

2. Thay đổi cấu trúc bảng: Thay đổi thứ tự những trường, thêm trường, xóa trường, thay đổi khóa chính.

3. Xóa và thay tên bảng: Xóa bảng, thay tên bảng.

Loigiaihay

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

    Lý thuyết Tin học 12 Bài 6: Biểu mẫu (hay, rõ ràng)

Câu 1: Để tạo biểu mẫu ta chọn đối tượng người dùng nào trên bảng chọn đối tượng người dùng?

A. Queries     B. Forms      C. Tables      D. Reports

Hiển thị đáp án

Trả lời: Các đối tượng người dùng trong bảng chọn đối tượng người dùng là:

+ Bảng (table) dùng để tàng trữ tài liệu

+ Mẫu hỏi (query) dùng để sắp xêp, tìm kiếm và kết xuất tài liệu xác lập từ một hoặc nhiều bảng

+ Biểu mẫu (form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiện thông tin.

+ Báo cáo (report) được thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp những tài liệu được chọn và in ra.

Đáp án: B

Câu 2: Trong Access, ta hoàn toàn có thể sử dụng biểu mẫu để :

A. Tính toán cho những trường tính toán

B. Sửa cấu trúc bảng

C. Xem, nhập và sửa tài liệu

D. Lập báo cáo

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Access , biểu mẫu (form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập, sửa chữa thay thế và hiện thông tin.

Đáp án: C

Câu 3: Trong Access, muốn tạo biểu mẫu Theo phong cách dùng thuật sĩ, ta chọn:

A. Create form for using Wizard

B. Create form by using Wizard

C. Create form with using Wizard

D. Create form in using Wizard

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Access, muốn tạo biểu mẫu Theo phong cách dùng thuật sĩ, ta chọn đối tượng người dùng Form trong bảng chọn đối tượng người dùng rồi nháy đúp vào Create form by using wizard…

Đáp án: B

Câu 4: Trong Access, muốn tạo biểu mẫu Theo phong cách tự thiết kế, ta chọn:

A. Create form in Design View

B. Create form by using Wizard

C. Create form with using Wizard

D. Create form by Design View

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Access, muốn tạo biểu mẫu Theo phong cách tự thiết kế, ta chọn đối tượng người dùng Form trong bảng chọn đối tượng người dùng rồi nháy đúp vào Create form in Design View.

Đáp án: A

Câu 5: Các thao tác thay đổi hình thức biểu mẫu, gồm:

A. Thay đổi nội dung những tiêu đề

B. Sử dụng phông chữ tiếng Việt

C. Di chuyển những trường, thay đổi kích thước trường

D. Cả A, B và C đều đúng

Hiển thị đáp án

Trả lời: Các thao tác thay đổi hình thức biểu mẫu, gồm:

+ Thay đổi nội dung những tiêu đề

+ Sử dụng phông chữ tiếng Việt

+ Di chuyển những trường (Thực hiện khi con trỏ hình bàn tay)

+ Thay đổi kích thước trường (Thực hiện khi con trỏ hình mũi tên 2 đầu).

Đáp án: D

Câu 6: Chỉnh sửa biểu mẫu (thay đổi hình thức biểu mẫu) chỉ thực thi được ở chính sách:

A. Thiết kế

B. Trang tài liệu

C. Biểu mẫu

D. Thuật sĩ

Hiển thị đáp án

Trả lời: Chỉnh sửa biểu mẫu (thay đổi hình thức biểu mẫu) chỉ thực thi được ở chính sách thiết kế . Các thao tác thay đổi hình thức biểu mẫu gồm: thay đổi nội dung những tiêu đề, sử dụng phông chữ tiếng Việt, di tán những trường, thay đổi kích thước trường.

Đáp án: A

Câu 7: Trong chính sách thiết kế của biểu mẫu, ta hoàn toàn có thể:

A. Sửa đổi thiết kế cũ

B. Thiết kế mới cho biểu mẫu , sửa đổi thiết kế cũ

C. Thiết kế mới cho biểu mẫu, xem hay sửa đổi thiết kế cũ

D. Thiết kế mới cho biểu mẫu, xem hay sửa đổi thiết kế cũ, xem, sửa, xóa và nhập tài liệu

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong chính sách thiết kế của biểu mẫu, ta hoàn toàn có thể thiết kế mới cho biểu mẫu, xem hay sửa đổi thiết kế cũ. Để thao tác trong chính sách thiết kế của biểu mẫu, ta thực thi Chọn biểu mẫu rồi nháy nút

hoặc nháy nút nếu đang ở chính sách biểu mẫu.

Đáp án:C

Câu 8: Để thao tác trong chính sách thiết kế của biểu mẫu, ta thực thi:

A. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút

B. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút hoặc nháy nút

nếu đang ở chính sách biểu mẫu

C. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút và nháy nút nếu đang ở chính sách thiết kế

D. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút

hoặc nháy nút nếu đang ở chính sách thiết kế
Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong chính sách thiết kế của biểu mẫu, ta hoàn toàn có thể thiết kế mới cho biểu mẫu, xem hay sửa đổi thiết kế cũ. Để thao tác trong chính sách thiết kế của biểu mẫu, ta thực thi Chọn biểu mẫu rồi nháy nút hoặc nháy nút nếu đang ở chính sách biểu mẫu.

Đáp án: B

Câu 9: Để thao tác trong chính sách biểu mẫu, ta không thực thi thao tác nào sau này?

A. Nháy đúp chuột lên tên biểu mẫu

B. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút

C. Nháy nút

, nếu đang ở chính sách thiết kế

D. Nháy nút

, nếu đang ở chính sách thiết kế
Hiển thị đáp án

Trả lời: Để thao tác trong chính sách biểu mẫu, ta thực thi những phương pháp sau:

+ Nháy đúp chuột lên tên biểu mẫu

+ Chọn biểu mẫu rồi nháy nút

+ Nháy nút , nếu đang ở chính sách thiết kế.

Đáp án: C

Câu 10: Cho những thao tác:

(1) Gõ tên cho biểu mẫu rồi nháy Finish

(2) Chọn đối tượng người dùng Form trong bảng chọn đối tượng người dùng rồi nháy đúp vào Create form by using wizard

(3) Chọn kiểu cho biểu mẫu rồi nhấn Next

(4) Chọn cách sắp xếp biểu mẫu rồi nhấn Next

(5) Trong hộp thoại Form Wizard, chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries, tiếp theo là chọn những trường đưa vào biểu mẫu rồi nhấn Next

Trình tự những thao tác để hoàn toàn có thể thực thi tạo biểu mẫu bằng phương pháp dùng thuật sĩ sẽ là:

A (2) → (5) → (3) → (4) → (1)

B. A (2) → (5) → (4) → (3) → (1)

C. (5) → (2) → (3) → (4) → (1)

D. A (2) → (3) → (4) → (5) → (1)

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trình tự những thao tác để thực thi tạo biểu mẫu bằng phương pháp dùng thuật sĩ là:

+ Chọn đối tượng người dùng Form trong bảng chọn đối tượng người dùng rồi nháy đúp vào Create form by using wizard

+ Trong hộp thoại Form Wizard, chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries, tiếp theo là chọn những trường đưa vào biểu mẫu rồi nhấn Next

+ Chọn cách sắp xếp biểu mẫu rồi nhấn Next

+ Chọn kiểu cho biểu mẫu rồi nhấn Next

+ Gõ tên cho biểu mẫu rồi nháy Finish

Đáp án: B

Xem thêm những bài Lý thuyết và vướng mắc trắc nghiệm Tin học lớp 12 có đáp án hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

bai-6-bieu-mau.jsp

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Để chọn kích thước cho trường tài liệu trong chính sách thiết kế bảng, ta thực thi ở vị trí nào

Reply
7
0
Chia sẻ

4041

Review Để chọn kích thước cho trường tài liệu trong chính sách thiết kế bảng, ta thực thi ở vị trí nào ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Để chọn kích thước cho trường tài liệu trong chính sách thiết kế bảng, ta thực thi ở vị trí nào tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Để chọn kích thước cho trường tài liệu trong chính sách thiết kế bảng, ta thực thi ở vị trí nào miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Để chọn kích thước cho trường tài liệu trong chính sách thiết kế bảng, ta thực thi ở vị trí nào miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Để chọn kích thước cho trường tài liệu trong chính sách thiết kế bảng, ta thực thi ở vị trí nào

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Để chọn kích thước cho trường tài liệu trong chính sách thiết kế bảng, ta thực thi ở vị trí nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Để #chọn #kích #thước #cho #trường #dữ #liệu #trong #chế #độ #thiết #kế #bảng #thực #hiện #ở #vị #trí #nào