Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – project trang 35 unit 3 sgk tiếng anh 7 mới 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – project trang 35 unit 3 sgk tiếng anh 7 mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-13 22:06:21 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

=> I think I should decorate my classroom and put some flower vases in the classroom I will ask my classmates do it with me. We will paste some pictures of protecting environment that we find from Internet. We will buy the flower in local market.

Đề bài

Your volunteer work

(Công tác tình nguyện của em)

Take part in the volunteer activities in your community. Report your experiences. OR Start your own volunteer project! Work in groups and develop your ideas into a real class or school project.

(Tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tình nguyện tại hiệp hội nơi bạn sinh sống. Kể về những trải nghiệm của bạn. hoặc Bắt đầu dự án công trình bất Động sản tình nguyện của riêng bạn! Làm việc theo nhóm và tăng trưởng ý tưởng của bạn thành một dự án công trình bất Động sản lớp học hoặc trường học thực sự.)

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=RryZXfOEcqs

Lời giải rõ ràng

– Think about your school. What needs to be done to make it a better place? What can you do to help?

(Nghĩ về khu vực địa phương bạn. Cái gì cần thực thi để làm cho mọi thứ tốt hơn. Bạn hoàn toàn có thể giúp gì?)

=> I think that my local area needs to be cleaned up because there is much rubbish in the street in my neighbourhood. I will ask my neighbour friends to collect rubbish and clean up the street.

(Tôi nghĩ khu vực địa phương của tôi cần phải lau dọn, chính bới có nhiều rác ở trèn đường trong khu xóm tôi. Tôi sẽ hỏi những bạn hàng xóm cùng tôi nhặt rác và dọn đường phố.)

– Think about your local area. What needs to be done to make things better? What can you do to help?

(Nghĩ về trường học của bạn. Bạn cần làm gì để nó tốt hơn? Bạn hoàn toàn có thể làm gì để giúp?)

=> I think we should plant more trees and flowers in school garden. I will ask my classmates do it with me.

(Tôi nghĩ toàn bộ chúng ta cần trồng thêm cây và hoa trong khu vườn của trường. Tôi sẽ nhờ bạn học cùng làm với tôi.)

– Think about your classmates. Are there friends who need help? What can you do to help your friends?

(Nghĩ về lớp học. Có điều gì mà cần thực thi không’? Bạn còn làm gì để giúp?)

=> I think I should decorate my classroom and put some flower vases in the classroom I will ask my classmates do it with me. We will paste some pictures of protecting environment that we find from Internet. We will buy the flower in local market.

(Tôi nghĩ tôi nên trang trí lớp học và đặt vài bình vào trong lớp học. Tôi sẽ nhờ bạn học cùng làm với tôi. Chúng tôi sẽ dán vài bức hình về bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên mà chúng tôi tìm kiếm được trên Internet. Chúng tôi sẽ mua hoa ở chợ địa phương.)

– Think about your classroom. Is there anything that needs to be done? What can you do to help?

(Nghĩ về lớp học của bạn Có người bạn nào cần giúp sức không? Bạn hoàn toàn có thể làm gì để giúp bạn bè?)

=> I think my classmate, Lan needs the help. She is not good English and her mark is very low. I will tutor and mentor her study English, help her do English homework.

(Tôi nghĩ rằng bạn học của tôi, Lan cần sự giúp sức. Cô ấy không giỏi môn tiếng Anh và điểm cô ấy rất thấp. Tôi sẽ làm gia sư cho cô ấy, hướng dẫn cô ấy học tiếng Anh, giúp cô ấy làm bài tập.)

– Think about the people in your local community. What do they need? What can you do to help?

(Nghĩ về những người dân trong hiệp hội tại địa phương. Họ cần gì? Bạn hoàn toàn có thể làm gì giúp họ?)

=> I think the homeless people need meals in my community. I will ask my friend to provide food for homeless people 3 times a week. We will collect money and cook meals for them: rice with meat, fish, vegetables….

(Tôi nghĩ những người dân vô gia cư ở địa phương có nhu yếu các bữa tiệc. Tôi sẽ cùng bạn bè phục vụ thức ăn cho họ 3 lần 1 tuần. Chúng tôi sẽ quyên góp tiền và nấu những bữa tiệc cho họ: cơm với cá, thịt và rau.)

4274

Video Đề bài – project trang 35 unit 3 sgk tiếng anh 7 mới ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – project trang 35 unit 3 sgk tiếng anh 7 mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – project trang 35 unit 3 sgk tiếng anh 7 mới miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – project trang 35 unit 3 sgk tiếng anh 7 mới miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – project trang 35 unit 3 sgk tiếng anh 7 mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – project trang 35 unit 3 sgk tiếng anh 7 mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #project #trang #unit #sgk #tiếng #anh #mới