Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – hãy nêu những thành tựu của miền bắc việt nam trong việc thực thi kế hoạch nhà nước 5 năm (1961 – 1965) 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – hãy nêu những thành tựu của miền bắc việt nam trong việc thực thi kế hoạch nhà nước 5 năm (1961 – 1965) được Update vào lúc : 2022-01-11 01:24:47 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

– Công nghiệp quốc doanh chiếm tỉ trọng 93,1% tổng mức sản lượng công nghiệp miền Bắc, giữ vai trò chủ yếu trong nền kinh tế thị trường tài chính quốc dân.

Đề bài

Hãy nêu những thành tựu của miền Bắc trong việc thực thi kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965).

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 137, 138 để vấn đáp.

Lời giải rõ ràng

* Công nghiệp:

– Được ưu tiên góp vốn đầu tư vốn để tăng trưởng:

+ Công nghiệp nặng: khu gang thép Thái Nguyên, những nhà máy sản xuất nhiệt điện Uông Bí, phân đạm Bắc Giang,

+ Công nghiệp nhẹ: khu công nghiệp Việt Trì, Thượng Đình (Tp Hà Nội Thủ Đô), những nhà máy sản xuất đường Vạn Điểm,

– Công nghiệp quốc doanh chiếm tỉ trọng 93,1% tổng mức sản lượng công nghiệp miền Bắc, giữ vai trò chủ yếu trong nền kinh tế thị trường tài chính quốc dân.

– Công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công đã xử lý và xử lý được 80% hàng tiêu dùng.

* Nông nghiệp:

– Đại bộ phận nông dân tham gia hợp tác xã nông nghiệp.

– Các hợp tác xã bậc cao Ra đời, vận dụng khoa học – kỹ thuật.

– Hệ thống thủy nông tăng trưởng.

– Nhiều hợp tác xã vượt năng suất 5 tấn thóc/ha.

* Thương nghiệp:

– Thương nghiệp quốc doanh được ưu tiên tăng trưởng nên sở hữu được thị trường.

– Góp phần tăng trưởng kinh tế tài chính, củng cố quan hệ sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

* Giao thông:

– Đường bộ, đường tàu, đường liên tỉnh, đường sông, đường hàng không được xây dựng, củng cố, hoàn thiện.

– Phục vụ đắc lực cho yêu cầu giao lưu kinh tế tài chính và củng cố quốc phòng.

* Giáo dục đào tạo và giảng dạy – y tế:

– Giáo dục đào tạo và giảng dạy từ phổ thông đến ĐH phát triểnnhanh.

– Xây dựng mạng lưới y tế đến tận huyện, xã.

* Thực hiện trách nhiệm và trách nhiệm hậu phương:

– Chi viện cho miền Namvũ khí, đạn dược, thuốc men.

– Nhiều cty vũ trang, cán bộ quân sự chiến lược, y tế giáo dục, bộ độiđưa vào Nam chiến đấu và xây dựng vùng giải phóng.

⟹Những thành tựu trên làm thay đổi bộ mặt xã hội Miền Bắc.

4278

Video Đề bài – hãy nêu những thành tựu của miền bắc việt nam trong việc thực thi kế hoạch nhà nước 5 năm (1961 – 1965) ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – hãy nêu những thành tựu của miền bắc việt nam trong việc thực thi kế hoạch nhà nước 5 năm (1961 – 1965) tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – hãy nêu những thành tựu của miền bắc việt nam trong việc thực thi kế hoạch nhà nước 5 năm (1961 – 1965) miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề bài – hãy nêu những thành tựu của miền bắc việt nam trong việc thực thi kế hoạch nhà nước 5 năm (1961 – 1965) miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – hãy nêu những thành tựu của miền bắc việt nam trong việc thực thi kế hoạch nhà nước 5 năm (1961 – 1965)

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – hãy nêu những thành tựu của miền bắc việt nam trong việc thực thi kế hoạch nhà nước 5 năm (1961 – 1965) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #hãy #nêu #những #thành #tựu #của #miền #bắc #trong #việc #thực #hiện #kế #hoạch #nhà #nước #năm