Kinh Nghiệm về Đề bài – giải bài 2 trang 91 sgk giải tích 12 Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – giải bài 2 trang 91 sgk giải tích 12 được Update vào lúc : 2022-01-16 10:10:23 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

[log _afleft( x right) > log _agleft( x right) Leftrightarrow left[ beginarraylleft{ beginarrayla > 1\fleft( x right) > gleft( x right) > 0endarray right.\left{ beginarrayl0

Đề bài

Chọn xác lập sai trong những xác lập sau này:

(A) (ln x > 0 x > 1)

(B) (log_2x< 0 0< x < 1)

(C) (log _1 over 3a > log _1 over 3b Leftrightarrow a > b > 0)

(D) (log _1 over 2a = log _1 over 2b Leftrightarrow a = b > 0)

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=1H8ehacHC9c

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Sử dụng phương pháp giải bất phương trình logarit cơ bản:

[log _afleft( x right) > log _agleft( x right) Leftrightarrow left[ beginarrayl
left{ beginarrayl
a > 1\
fleft( x right) > gleft( x right) > 0
endarray right.\
left{ beginarrayl
0 < a < 1\
0 < fleft( x right) < gleft( x right)
endarray right.
endarray right.]

Lời giải rõ ràng

A.(ln x > 0 = ln 1 Leftrightarrow x > 1) (do (e > 1) ) nên A đúng.

B. (log _2x < 0 = log _21 Leftrightarrow 0 < x 1) ) nên B đúng.

C. (log _frac13a > log _frac13b) ( Leftrightarrow 0 < a < b) (do (0 < dfrac13 < 1)) nên C sai.

D.(log _frac12a = log _frac12b Leftrightarrow a = b > 0 ) nên D đúng.

Chọn đáp án C.

://.youtube/watch?v=wpp9v2ADcEY

Reply
0
0
Chia sẻ

4351

Clip Đề bài – giải bài 2 trang 91 sgk giải tích 12 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – giải bài 2 trang 91 sgk giải tích 12 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Đề bài – giải bài 2 trang 91 sgk giải tích 12 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – giải bài 2 trang 91 sgk giải tích 12 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – giải bài 2 trang 91 sgk giải tích 12

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – giải bài 2 trang 91 sgk giải tích 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #giải #bài #trang #sgk #giải #tích