Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – giải bài 13 trang 118 sbt sinh học 10 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – giải bài 13 trang 118 sbt sinh học 10 được Update vào lúc : 2022-02-12 08:02:24 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Giả sử tế bào sinh dưỡng của một loài có 3 cặp NST tương đương được kí hiệu là AaBbDd. Em hãy viết kí hiệu của cục NST trong tế bào ở những kì trong phân bào giảm nhiễm (kì trung gian, kì giữa I, kì cuối I, kì giữa II và kì cuối II). Biết không còn hiện tượng kỳ lạ đột biến và trao đổi chéo.

Đề bài

Giả sử tế bào sinh dưỡng của một loài có 3 cặp NST tương đương được kí hiệu là AaBbDd. Em hãy viết kí hiệu của cục NST trong tế bào ở những kì trong phân bào giảm nhiễm (kì trung gian, kì giữa I, kì cuối I, kì giữa II và kì cuối II). Biết không còn hiện tượng kỳ lạ đột biến và trao đổi chéo.

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Dựa vào điểm lưu ý bộ NST qua những kì trong giảm phân.

Lời giải rõ ràng

Bộ NST lưỡng bội của một loài gồm 2 gen đc kí hiệu như sau AaBbDd. Viết kí hiệu bộ NST của loài qua những kì của quy trình giảm phân.

– Kì trung gian

+) Đầu kì: AaBbDd

+) Cuối kì: AAaaBBbbDDdd

– Kì giữa 1:AAaaBBbbDDdd

– Kì cuối 1: Một trong những trường hợp

+ AABBDD, aabbdd

+ AAbbDD, aaBBdd

+ AABBdd, aabbDD

+ AAbbdd, aaBBDD

– Kì giữa 2:

+ AABBDD, aabbdd

+ AAbbDD, aaBBdd

+ AABBdd, aabbDD

+ AAbbdd, aaBBDD

– Kì cuối 2:Một trong những trường hợp

+ ABD, abd

+ AbD, aBd

+ ABd, abD

+ Abd, aBD

4086

Review Đề bài – giải bài 13 trang 118 sbt sinh học 10 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – giải bài 13 trang 118 sbt sinh học 10 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đề bài – giải bài 13 trang 118 sbt sinh học 10 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề bài – giải bài 13 trang 118 sbt sinh học 10 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – giải bài 13 trang 118 sbt sinh học 10

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – giải bài 13 trang 118 sbt sinh học 10 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #giải #bài #trang #sbt #sinh #học