Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 7 – chương 4 – hóa học 9 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 7 – chương 4 – hóa học 9 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-31 00:05:28 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign & 2C_2H_2 + 5O_2 to 4CO_2 + 2H_2O cr & n_C_2H_2 = 2,6 over 26 = 0,1mol cr&Rightarrow n_CO_2 = 0,2mol cr&Rightarrow m_CO_2 = 8,8gam. cr & n_H_2O = 0,1mol Rightarrow m_H_2O = 1,8gam. cr )

Đề bài

Câu 1 (1 điểm): Trong những chất sau:

(CH_3OH(1),NaHCO_3(2),KCN(3),CH_3COOH(4),)(,C_6H_6(5),CaC_2(6).)

Các chất hữu cơ là:

A.(3), (4), (5), (6).

B.(1), (2), (5), (6).

C.(1), (2), (3), (4).

D.(1), (4), (5).

Câu 2 (1 điểm): Trong C2H4 cứ có 6 gam C thì khối lượng H sẽ là:

A.2,2 gam B.1,0 gam

C.1,2 gam D.1,5 gam.

Câu 3 (1 điểm): Công thức nào sau này là công thức cấu trúc của chất có công thức phân tử là C3H8O?

A.CH3- CH2 CH2 OH.

B.CH3- O CH2 CH3

C.

D.Cả A và B.

Câu 4 ( 1 điểm): Dung dịch brom có màu da cam khi dẫn khí etilen trải qua, hiện tượng kỳ lạ quan sát được là:

A.có chất lỏng màu nâu xuất hiện.

B.màu da cam của dung dịch phai dần.

C.có chất khí thoát ra.

D.không thấy có sự thay đổi nào.

Câu 5 (1 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 2,6 gam C2H2 thì khối lượng CO2 và H2O thu được là

A.8,8 gam CO2, 1,8 gam H2O.

B.4,4 gam CO2, 1,8 gam H2O.

C.4,4 gam CO2, 4,4 gam H2O.

D.1,8 gam CO2, 8,8 gam H2O.

Câu 6 (2 điểm): Nhận biết những khí CO2, C2H4, CH4 đựng trong những bình riêng không liên quan gì đến nhau không ghi nhãn, người ta phải dùng dung dịch

A.brom

B.nước vôi trong

C.NaCl

D.brom và dung dịch nước vôi trong.

Câu 7 (1 điểm): Khi đốt cháy chất hữu cơ có công thức phân tử: CnH2n-2 thì tỉ lệ số mol CO2 và H2O sinh ra:

A.bằng 1

B.bé nhiều hơn nữa 1

C.to nhiều hơn 1

D.không xác lập được.

Câu 8 (1 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X thu được 4,4 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Tỉ khối hơi của X là (H = 1, C = 12, O = 16)

A.C2H4O2 B.C4H12

C.CH2O D.C3H8O.

Lời giải rõ ràng

1.Đáp án

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

B

D

B

A

D

C

A

2.Lời giải

Câu 1: (D)

NaHCO3(2), KCN (3), CaC2 (6) không phải là chất hữu cơ.

Câu 2: (B)

Trong 1 mol C2H4 cứ có 24 gam C thì có 4 gam H

(Rightarrow ) với 6 gam C thì (m_H = 6.4 over 24 = 1gam)

Câu 3: (D)

CH3 CH2 CH2 OH, CH3 O CH2 CH3 đều phải có cùng công thức phân tử C3H8O.

Câu 4: (B)

Do thành phầm phản ứng là C2H4Br2 không màu, tan trong dung dịch nên không còn chất khí được tạo thành.

Câu 5: (A)

(eqalign & 2C_2H_2 + 5O_2 to 4CO_2 + 2H_2O cr & n_C_2H_2 = 2,6 over 26 = 0,1mol cr&Rightarrow n_CO_2 = 0,2mol cr&Rightarrow m_CO_2 = 8,8gam. cr & n_H_2O = 0,1mol Rightarrow m_H_2O = 1,8gam. cr )

Câu 6: (D)

C2H4 làm phai màu dung dịch brom, CO2 tạo kết tủa với dung dịch nước vôi trong.

Câu 7: (C)

(eqalign & C_nH_2n – 2 + 3n – 1 over 2O_2 to nCO_2 + (n – 1)H_2O cr & n_CO_2 over n_H_2O = n over n – 1 > 1 cr )

Câu 8: (A)

(eqalign & n_CO_2 = 4,4 over 44 = 0,1mol,cr&n_H_2O = 1,8 over 18 = 0,1mol cr & Rightarrow m_C = 1,2gam,m_H = 0,2gam cr&Rightarrow m_O = 3 – (1,2 + 0,2) = 1,6gam cr & Rightarrow nC:nH:nO = 1:2:1. cr )

Công thức đơn thuần và giản dị nhất là CH2O

Công thức phân tử: (CH2O)n(Rightarrow M = 30n = 60Rightarrow n = 2.)

Công thức phân tử là C2H4O2.

://.youtube/watch?v=J8MHRlYqh-E

Reply
2
0
Chia sẻ

4616

Review Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 7 – chương 4 – hóa học 9 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 7 – chương 4 – hóa học 9 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 7 – chương 4 – hóa học 9 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 7 – chương 4 – hóa học 9 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 7 – chương 4 – hóa học 9

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 7 – chương 4 – hóa học 9 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #đề #kiểm #tra #phút #đề #số #chương #hóa #học