Mẹo Hướng dẫn Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 4 – chương i – sinh 12 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 4 – chương i – sinh 12 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-01 06:16:25 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 10: Một gen có 1200 nucleotit và 30% Adenin. Do đột biến chiều dài của gen giảm 10,2Ao và kém 7 link hidro. Số nucleotit tự do từng loại mà môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phải phục vụ khiến cho gen đột biến tự nhân đôi liên tục 2 lần là:

Đề bài

KIỂM TRA 15 PHÚT ĐỀ SỐ 4

CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Câu 1: Đột biến gen là:

A. những biến hóa trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số trong những đoạn AND xẩy ra tại một điểm nào đó trên phân tử AND.

B. những biến hóa trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một vài cặp nucleotit xẩy ra tại một điểm nào đó trên phân tử AND.

C. những biến hóa trong cấu trúc của NST xẩy ra do mất đoạn, hòn đảo đoạn, thêm đoạn hoặc chuyển đoạn NST.

D. những biến hóa trong cấu trúc AND liên quan đến một hoặc một số trong những NST trong bộ NST.

Câu 2: Cho những trường hợp sau:

1. Gen tạo ra sau tái bản AND bị mất một cặp nucleotit.

2. Gen tạo ra sau tái bản AND bị thay thế ở một cặp nucleotit.

3. mARN tạo ra sau phiên mã bị mất 1 nucleotit.

4. mARN tạo ra sau phiên mã bị thay thế 1 nucleotit.

5. Chuỗi polipeptit tạo ra sau dịch mã bị mất 1 axit amin

6. Chuỗi polipeptit tạo ra sau dịch mã bị thay thế 1 axit amin

Có mấy trường hợp sẽ là đột biến gen

A. 1 B. 6

C. 4 D. 2

Câu 3: Dạng đột biến điểm nào sau này xẩy ra trên gen không làm thay đổi số lượng nucleotit của gen nhưng làm thay đổi số lượng link hidro trong gen?

A. Thay cặp nucleotit A T bằng cặp G X.

B. Thêm một cặp nucleotit.

C. Thay cặp nucleotit A T bằng cặp T A.

D. Mất một cặp nucleotit.

Câu 4: Thể đột biến là?

A. Những thành viên mang gen đột biến đã biểu lộ ra kiểu hình trội.

B. Những thành viên mang gen đột biến đã biểu lộ ra kiểu hình trung gian.

C. Những thành viên mang gen đột biến đã biểu lộ ra kiểu hình lặn.

D. Những thành viên mang gen đột biến đã biểu lộ ra kiểu hình.

Câu 5: Hóa chất 5BU thường gây đột biến

A. Thay thế 1 cặp A T bằng 1 cặp G X.

B. Thay thế 1 cặp G X bằng 1 cặp A T.

C. Thêm một cặp A T.

D. Thêm một cặp G X.

Câu 6: Đột biến gen dẫn đến làm thay đổi hiệu suất cao của protein thì đột biến đó:

A. Có hại cho thể đột biến

B. Không có lợi và không còn hại cho thể đột biến.

C. Một số có lợi và hầu hết có hại cho thể đột biến.

D. Có lợi cho thể đột biến.

Câu 7: Một đoạn mạch gốc của gene có trình tự những mã bộ 3 như sau: …….AGG TAX GXX AGX AXT XXX………. Một đột biến làm thay cặp nu thứ 14 bằng cặp T = A (X thay bằng T) sẽ làm cho:

A. acid amine tương ứng ở bộ 3 này bị thay đổi bởi 1 acid amine khác.

B. quy trình giải thuật bị gián đoạn.

C. không làm thay đổi trình tự của những acid amine trong chuỗi polypeptide.

D. quy trình tổng hợp protein sẽ bắt nguồn từ bộ 3 này.

Câu 8: Gen B có 390G và có tổng số link hidro là 1670, bị đột biến thay thế một cặp nucleotit này bằng một cặp nucleotit khác thành gen b. Gen b nhiều hơn nữa gen B một link hidro. Tính số nucleotit mỗi loại của gen b?

A. A = T = 249; G = X = 391.

B. A = T = 391; G = X = 249

C. A = T = 40; G = X = 250.

D. A = T = 250; G = X = 40.

Câu 9: Một gen dài 4080A0, có số nucleotit loại A bằng 1,5 lần nucleotit loại G. Do đột biến mất đoạn, trong gen còn sót lại 640 nucleotit loại A và 2240 link hidro. Số nucleotit loại G bị mất đi do đột biến là?

A. 120 B. 160

C. 320 D. 200

Câu 10: Một gen có 1200 nucleotit và 30% Adenin. Do đột biến chiều dài của gen giảm 10,2Ao và kém 7 link hidro. Số nucleotit tự do từng loại mà môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phải phục vụ khiến cho gen đột biến tự nhân đôi liên tục 2 lần là:

A. A = T = 1432; G = X = 956

B. A = T = 1080; G = X = 720

C. A = T = 1440; G = X = 960

D. A = T = 1074; G = X = 717.

Lời giải rõ ràng

1

2

3

4

5

B

D

A

D

A

6

7

8

9

10

C

B

A

B

D


Câu 1: Đột biến gen là:những biến hóa trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một vài cặp nucleotit xẩy ra tại một điểm nào đó trên phân tử ADN

Chọn B

Câu 2:Có 2 trường hợp sẽ là đột biến gen: 1, 2

Chọn D

Câu 3:Thay cặp nucleotit A T bằng cặp G X không làm thay đổi số lượng nucleotit của gen nhưng làm thay đổi số lượng link hidro trong gen

Chọn A

Câu 4:Thể đột biến làNhững thành viên mang gen đột biến đã biểu lộ ra kiểu hình

Chọn D

Câu 5:Hóa chất 5BU thường gây đột biếnThay thế 1 cặp A T bằng 1 cặp G X

Chọn A

Câu 6:Đột biến gen dẫn đến làm thay đổi hiệu suất cao của protein thì đột biến đóMột số có lợi và hầu hết có hại cho thể đột biến

Chọn C

Câu 7:Một đột biến làm thay cặp nu thứ 14 bằng cặp T = A (X thay bằng T) sẽ làm cho: bộ ba AXT -> ATT, codon trên mARN tương ứng là UAA -> Mã kết thúc ->quy trình giải thuật bị gián đoạn

Chọn B

Câu 8:

Số nu A gen B là: (1670 – 390×3)/2 = 250 nu

Gen b nhiều hơn nữa gen B một link hidro -> đột biến thay thế cặp AT bằng cặp GX

-> Số nu gen b là:A = T = 249; G = X = 391

Chọn A

Câu 9:Số nu gen =4080/3,4 x 2 = 2400 nu, A = 1,5G mà A + G = 50%N -> G = 480.

Sau đột biến, số nu G = (2240 – 2×640)/3 = 320 nu. Số nu G mất đi là 160

Chọn B

Câu 10:Số nu gen ban đầu: A = 360, G = 240

Chiều dài giảm 10,2Aovà kém 7 link hidro -> đột biến mất 2 cặp AT và 1 cặp GX -> Số nu gen đột biến A = 358, G = 239

Số nu mt phục vụ cho gen nhân đôi 2 lần: A = 358 x (2^2 – 1) = 1074, G =239 x (2^2 – 1) = 717

Chọn D

://.youtube/watch?v=DxMamQQ60To

Reply
2
0
Chia sẻ

4582

Clip Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 4 – chương i – sinh 12 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 4 – chương i – sinh 12 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 4 – chương i – sinh 12 miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 4 – chương i – sinh 12 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 4 – chương i – sinh 12

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 4 – chương i – sinh 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #đề #kiểm #tra #phút #đề #số #chương #sinh