Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – câu 8* trang 48 sgk hóa học 11 nâng cao Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 8* trang 48 sgk hóa học 11 nâng cao được Update vào lúc : 2022-01-20 07:11:30 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Để sản xuất khí amoniac, nếu lấy 841,7 (m^3)không khí (chứa 21,03% (O_2), 78,02 (N_2), còn sót lại là khí hiếm), thì nên phải lấy bao nhiêu (m^3)khí metan và bao nhiêu (m^3)hơi nước để sở hữu đủ lượng (N_2)và (H_2)theo tỉ lệ 1:3 về thể tích dùng cho phản ứng tổng hợp amoniac. Giả thiết những phản ứng (1) và (2) đều xẩy ra hoàn thành xong và những thể tích khi được đo ở cùng Đk.

Đề bài

Người ta hoàn toàn có thể sản xuất amoniac để điều chế ure bằng phương pháp chuyển hóa có xúc tác một hỗn hợp không khí, hơi nước và khí metan (thành phần chính của khí vạn vật thiên nhiên).

Phản ứng điều chế (H_2)và (CO_2): (CH_4 + 2H_2O to CO_2 + 4H_2) (1)

Phản ứng thu (N_2)(từ không khí) và (CO_2): (CH_4 + 2O_2 to CO_2 + 2H_2O) (2)

Phản ứng tổng hợp (NH_3):

Để sản xuất khí amoniac, nếu lấy 841,7 (m^3)không khí (chứa 21,03% (O_2), 78,02 (N_2), còn sót lại là khí hiếm), thì nên phải lấy bao nhiêu (m^3)khí metan và bao nhiêu (m^3)hơi nước để sở hữu đủ lượng (N_2)và (H_2)theo tỉ lệ 1:3 về thể tích dùng cho phản ứng tổng hợp amoniac. Giả thiết những phản ứng (1) và (2) đều xẩy ra hoàn thành xong và những thể tích khi được đo ở cùng Đk.

Lời giải rõ ràng

Thể tích khí (O_2)và khí (N_2)trong 841,7 (m^3)không khí:

(V_O_2 = frac841,7.21,03100 = 177,01(m^3);)

(V_N_2 = frac841,7.78,02100 = 656,69(m^3))

(V_H_2)cần = (3.V_N_2 = 3.656,69 = 1970,08(m^3))

Từ phương trình (1): (CH_4 + 2H_2O to CO_2 + 4H_2)

(1m^3 to 2m^3 to 1m^3 to 4m^3)

? ( leftarrow )? ( leftarrow ) 1970,08 (m^3)

(V_CH_4 = frac1970,084 = 492,52(m^3))

(V_H_2O = 2.492,52 = 985,04(m^3))

Từ phương trình (2): (CH_4 + 2O_2 to CO_2 + 2H_2O)

(1m^3 to 2m^3)

? ( leftarrow )177,01 (m^3) ( to )177,01 (m^3)

(V_CH_4 = frac177,012 = 88,5(m^3))

Vậy thể tích (CH_4)và (H_2)tổng số cần:

(V_CH_4 = 492,52 + 88m5 = 581,02(m^3);)

(V_H_2O = 985,04 – 177,01 = 808,03(m^3))

4591

Review Đề bài – câu 8* trang 48 sgk hóa học 11 nâng cao ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – câu 8* trang 48 sgk hóa học 11 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đề bài – câu 8* trang 48 sgk hóa học 11 nâng cao miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – câu 8* trang 48 sgk hóa học 11 nâng cao miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – câu 8* trang 48 sgk hóa học 11 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – câu 8* trang 48 sgk hóa học 11 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #câu #trang #sgk #hóa #học #nâng #cao