Kinh Nghiệm về Đề bài – bài 5 trang 48 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 2 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 5 trang 48 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-31 05:11:17 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

(beginarrayldfracV_C_2H_5OHV_dd.100 = 45\ Rightarrow dfracV_C_2H_5OH500.100 = 45\ Rightarrow V_C_2H_5OH = 225ml\V_C_2H_5OH + V_H_2O = V_dd\ Rightarrow 225 + V_H_2O = 500\ Rightarrow V_H_2O = 275ml\D = dfracmV Rightarrow m = D.V\ Rightarrow left{ beginarraylm_C_2H_5OH = 0,8.225 = 180,gam\m_H_2O = 1.275 = 275,gamendarray right.endarray)

Đề bài

Để pha chế 500 ml rượu (45^0) cần bao nhiêu gam (C_2H_5OH) và bao nhiêu gam nước? Biết khối lượng riêng của (C_2H_5OH) là 0,8 (gam/ml) và của nước là 1(gam/ml)

Lời giải rõ ràng

(beginarrayldfracV_C_2H_5OHV_dd.100 = 45\ Rightarrow dfracV_C_2H_5OH500.100 = 45\ Rightarrow V_C_2H_5OH = 225ml\V_C_2H_5OH + V_H_2O = V_dd\ Rightarrow 225 + V_H_2O = 500\ Rightarrow V_H_2O = 275ml\D = dfracmV Rightarrow m = D.V\ Rightarrow left{ beginarraylm_C_2H_5OH = 0,8.225 = 180,gam\m_H_2O = 1.275 = 275,gamendarray right.endarray)

://.youtube/watch?v=Y08oOOYuVEU

Reply
7
0
Chia sẻ

4456

Video Đề bài – bài 5 trang 48 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 2 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 5 trang 48 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 2 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – bài 5 trang 48 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 2 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – bài 5 trang 48 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 2 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 5 trang 48 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 5 trang 48 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bai #trang #tai #liêu #day #hoc #hoa #hoc #tâp