Mẹo về Đề bài – bài 4 trang 69 sgk vật lí 10 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 4 trang 69 sgk vật lí 10 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-07 16:02:32 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(Rightarrow displaystyleP_2 over P_1 = displaystyleGmM over 4R^2 over displaystyle GmM over R^2 = displaystyle1 over 4\ Rightarrow P_2 = P_1 over 4 = 10 over 4 = 2,5N)

Đề bài

Một vật khối lượng 1 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bán kính của Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu?

A. 1 N B. 2,5 N

C. 5N D. 10N

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=Pf2Sh2u8pPs

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Độ lớn của trọng lực (trọng lượng):( P = G dfracmM(R + h)^2)

trong đó: m là khối lượng của vật, h là độ cao của vật so với mặt đất, M và R là khối lượng và bán kính của Trái Đất.

Lời giải rõ ràng

Ta có độ lớn của trọng tải (trọng lượng):( P = G dfracmM(R + h)^2)

– Tại mặt đất (h = 0):

(P_1 = GdisplaystylemM over R^2 = 10N) (1)

– Ở độ cao cách tâm Trái Đất một đoạn (2R => h = R):

( P_2= GdfracmM(R + R)^2)= G(dfracmM4R^2) (2)

– Từ (1) và (2)

(Rightarrow displaystyleP_2 over P_1 = displaystyleGmM over 4R^2 over displaystyle GmM over R^2 = displaystyle1 over 4\ Rightarrow P_2 = P_1 over 4 = 10 over 4 = 2,5N)

Đáp án B

4378

Clip Đề bài – bài 4 trang 69 sgk vật lí 10 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 4 trang 69 sgk vật lí 10 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – bài 4 trang 69 sgk vật lí 10 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – bài 4 trang 69 sgk vật lí 10 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 4 trang 69 sgk vật lí 10

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 4 trang 69 sgk vật lí 10 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #vật #lí