Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 3 trang 93 sách tài liệu dạy – học vật lí 7 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 3 trang 93 sách tài liệu dạy – học vật lí 7 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-28 06:01:18 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong nhà tại (hình minh họa H13.11), em hãy kể một số trong những vật phản xạ âm tốt, một số trong những vật phản xạ âm kém.

Đề bài

Các vật thế nào thì phản xạ âm tốt, phản xạ âm kém ?

Trong nhà tại (hình minh họa H13.11), em hãy kể một số trong những vật phản xạ âm tốt, một số trong những vật phản xạ âm kém.

Lời giải rõ ràng

Những vật cứng, xuất hiện phẳng nhẵn thì phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém).

Những vật mềm, xốp, xuất hiện phẳng không nhẵn thì phản xạ âm kém.

Vật phản xạ âm tốt: tường, kính, bàn,

Vật phản xạ âm kém: mành cửa, ghế xa-lông,

4230

Video Đề bài – bài 3 trang 93 sách tài liệu dạy – học vật lí 7 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 3 trang 93 sách tài liệu dạy – học vật lí 7 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 3 trang 93 sách tài liệu dạy – học vật lí 7 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – bài 3 trang 93 sách tài liệu dạy – học vật lí 7 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 3 trang 93 sách tài liệu dạy – học vật lí 7

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 3 trang 93 sách tài liệu dạy – học vật lí 7 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sách #tài #liệu #dạy #học #vật #lí