Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-27 22:09:20 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign & a);4^3.8^2 = 4.4.4.8.8 = 2^2.2^2.2^2.2^3.2^3 cr&;;;= 2^2 + 2 + 2 + 3 + 3 = 2^12 cr & b);9^3.27^4 = 9.9.9.27.27.27.27 cr&;;;= 3^2.3^2.3^2.3^3.3^3.3^3.3^3 cr&;;;= 3^2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3^18 cr & c);27^3.9^4.243 = 27.27.27.9.9.9.9.243 cr&;;;= 3^3.3^3.3^3.3^2.3^2.3^2.3^2.3^5 cr&;;;= 3^3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 5 = 3^22 cr )

Đề bài

Viết cách tích sau này dưới dạng lũy thừa của một số trong những.

a) (4^3.8^2)

b) (9^3.27^4)

c) (27^3.9^4.243).

Lời giải rõ ràng

(eqalign & a);4^3.8^2 = 4.4.4.8.8 = 2^2.2^2.2^2.2^3.2^3 cr&;;;= 2^2 + 2 + 2 + 3 + 3 = 2^12 cr & b);9^3.27^4 = 9.9.9.27.27.27.27 cr&;;;= 3^2.3^2.3^2.3^3.3^3.3^3.3^3 cr&;;;= 3^2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3^18 cr & c);27^3.9^4.243 = 27.27.27.9.9.9.9.243 cr&;;;= 3^3.3^3.3^3.3^2.3^2.3^2.3^2.3^5 cr&;;;= 3^3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 5 = 3^22 cr )

://.youtube/watch?v=iQnimfQokeY

Reply
8
0
Chia sẻ

4420

Clip Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập