Mẹo Hướng dẫn Đề bài – bài 24-25.10 trang 75 sbt vật lí 6 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 24-25.10 trang 75 sbt vật lí 6 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-15 13:07:55 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Khi tăng tới (80^0C) thì nhiệt độ của băng phiến tạm ngưng không tăng, tuy nhiên vẫn tiếp tục đun. Vậy khi đó băng phiến đang nóng chảy nên tồn tại hoàn toàn có thể cả thế rắn và thể lỏng.

Đề bài

Đun nóng băng phiến, người ta thấy nhiệt độ của băng phiến tăng dần.

Khi tăng tới(80^0C) thì nhiệt độ của băng phiến tạm ngưng không tăng, tuy nhiên vẫn tiếp tục đun. Hỏi khi đó băng phiến tổn tại ở thế nào?

A. Chỉ hoàn toàn có thể ở thể lòng.

B. Chỉ hoàn toàn có thể ở thể rắn.

C. Chỉ hoàn toàn có thể ở thể hơi.

D. Có thể ở cả thể rắn và lỏng.

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Sử dụng lí thuyết về sự việc nóng chảy.

Lời giải rõ ràng

Khi tăng tới (80^0C) thì nhiệt độ của băng phiến tạm ngưng không tăng, tuy nhiên vẫn tiếp tục đun. Vậy khi đó băng phiến đang nóng chảy nên tồn tại hoàn toàn có thể cả thế rắn và thể lỏng.

Chọn D

://.youtube/watch?v=gBz6AgWNMqc

Reply
7
0
Chia sẻ

4381

Review Đề bài – bài 24-25.10 trang 75 sbt vật lí 6 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 24-25.10 trang 75 sbt vật lí 6 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – bài 24-25.10 trang 75 sbt vật lí 6 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – bài 24-25.10 trang 75 sbt vật lí 6 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 24-25.10 trang 75 sbt vật lí 6

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 24-25.10 trang 75 sbt vật lí 6 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #vật #lí

Mẹo Hướng dẫn Đề bài – bài 24-25.10 trang 75 sbt vật lí 6 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 24-25.10 trang 75 sbt vật lí 6 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-15 13:07:55 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Khi tăng tới (80^0C) thì nhiệt độ của băng phiến tạm ngưng không tăng, tuy nhiên vẫn tiếp tục đun. Vậy khi đó băng phiến đang nóng chảy nên tồn tại hoàn toàn có thể cả thế rắn và thể lỏng.

Đề bài

Đun nóng băng phiến, người ta thấy nhiệt độ của băng phiến tăng dần.

Khi tăng tới(80^0C) thì nhiệt độ của băng phiến tạm ngưng không tăng, tuy nhiên vẫn tiếp tục đun. Hỏi khi đó băng phiến tổn tại ở thế nào?

A. Chỉ hoàn toàn có thể ở thể lòng.

B. Chỉ hoàn toàn có thể ở thể rắn.

C. Chỉ hoàn toàn có thể ở thể hơi.

D. Có thể ở cả thể rắn và lỏng.

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Sử dụng lí thuyết về sự việc nóng chảy.

Lời giải rõ ràng

Khi tăng tới (80^0C) thì nhiệt độ của băng phiến tạm ngưng không tăng, tuy nhiên vẫn tiếp tục đun. Vậy khi đó băng phiến đang nóng chảy nên tồn tại hoàn toàn có thể cả thế rắn và thể lỏng.

Chọn D

://.youtube/watch?v=gBz6AgWNMqc

Reply
7
0
Chia sẻ

4381

Review Đề bài – bài 24-25.10 trang 75 sbt vật lí 6 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 24-25.10 trang 75 sbt vật lí 6 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – bài 24-25.10 trang 75 sbt vật lí 6 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – bài 24-25.10 trang 75 sbt vật lí 6 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 24-25.10 trang 75 sbt vật lí 6

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 24-25.10 trang 75 sbt vật lí 6 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #vật #lí