Thủ Thuật về Đề bài – bài 162 trang 63 sgk toán 6 tập 1 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 162 trang 63 sgk toán 6 tập 1 được Update vào lúc : 2022-01-15 08:08:16 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bằng cách làm như trên, hãy tìm số tự nhiên (x), biết rằng nếu nhân nó với (3) rồi trừ đi (8), tiếp theo đó chia cho (4) thì được (7.)

Đề bài

Để tìm số tự nhiên (x), biết rằng nếu lấy số đó trừ đi (3) rồi chia cho (8) thì được (12), ta hoàn toàn có thể viết

((x-3):8=12) rồi tìm (x), ta được (x = 99.)

Bằng cách làm như trên, hãy tìm số tự nhiên (x), biết rằng nếu nhân nó với (3) rồi trừ đi (8), tiếp theo đó chia cho (4) thì được (7.)

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=-K9jWUv9sLc

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Ta thay thế đề bài bằng một bài toán tìm (x) thì bài toán sẽ trở nên đơn thuần và giản dị hơn.

Lời giải rõ ràng

Nhân (x) với (3) rồi trừ đi (8) ta được (3x-8)

Chia kết quả trên cho (4) thì được (7) nên ((3x-8):4=7).

Ta tìm (x) như sau:

((3x – 8): 4 = 7)

(3x – 8 = 4. 7)

(3x – 8 = 28)

(3x = 28 + 8)

(3x = 36)

(x = 36 : 3)

(x = 12)

Vậy(x = 12).

4090

Video Đề bài – bài 162 trang 63 sgk toán 6 tập 1 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 162 trang 63 sgk toán 6 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 162 trang 63 sgk toán 6 tập 1 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 162 trang 63 sgk toán 6 tập 1 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 162 trang 63 sgk toán 6 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 162 trang 63 sgk toán 6 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #toán #tập