Mẹo Hướng dẫn Đề bài – bài 11 trang 48 tài liệu dạy – học toán 8 tập 1 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 11 trang 48 tài liệu dạy – học toán 8 tập 1 được Update vào lúc : 2022-01-29 07:05:22 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign{ & ,,,,,n^4 + 2n^3 + 2n^2 + 2n + 1 cr & = left( n^4 + 2n^2 + 1 right) + left( 2n^3 + 2n right) cr & = left( n^2 + 1 right)^2 + 2nleft( n^2 + 1 right) cr &

Đề bài

Chứng minh rằng với mọi (n in N*) thì (A = n^4 + 2n^3 + 2n^2 + 2n + 1) không phải là số chính phương.

Lời giải rõ ràng

Với mọi (n in N^*) ta có: (n^4 + 2n^3 + 2n^2 + 2n + 1 > n^4 + 2n^3 + n^2 = left( n^2 + n right)^2)

(eqalign & ,,,,,n^4 + 2n^3 + 2n^2 + 2n + 1 cr & = left( n^4 + 2n^2 + 1 right) + left( 2n^3 + 2n right) cr & = left( n^2 + 1 right)^2 + 2nleft( n^2 + 1 right) cr & < left( n^2 + 1 right)^2 + 2nleft( n^2 + 1 right) + 1 cr & = left( n^2 + 1 + n right)^2 = left( n^2 + n + 1 right)^2 cr )

Do đó (left( n^2 + n right)^2 < A < left( n^2 + n + 1 right)^2)

Mà (left( n^2 + n right)^2) và (left( n^2 + n + 1 right)^2) là hai số chính phương liên tục.

Nên A không phải là số chính phương.

4623

Video Đề bài – bài 11 trang 48 tài liệu dạy – học toán 8 tập 1 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 11 trang 48 tài liệu dạy – học toán 8 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 11 trang 48 tài liệu dạy – học toán 8 tập 1 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Đề bài – bài 11 trang 48 tài liệu dạy – học toán 8 tập 1 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 11 trang 48 tài liệu dạy – học toán 8 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 11 trang 48 tài liệu dạy – học toán 8 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập