Mẹo về Đề bài – bài 1 trang 31 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 1 trang 31 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 được Update vào lúc : 2022-01-27 13:19:21 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Do đó: ( – 11 over 24 = – 11.7 over 24.7 = – 77 over 168; – 21 over 56 = – 21.3 over 56.3 = – 63 over 168.)

Đề bài

Quy đồng mẫu những phân số sau :

a) (7 over 20) và (11 over 30); b) ( – 11 over 24) và ( – 21 over 56).

Lời giải rõ ràng

(a)20 = 2^2.5,30 = 2.3.5;)

(BCNN(20;30) = 2^2.3.5 = 60)

Thừa số phụ: (60:20 = 3;60:30 = 2.)

Do đó: (7 over 20 = 7.3 over 20.3 = 21 over 60;11 over 30 = 11.2 over 30.2 = 22 over 60.)

(b)24 = 2^3.3;56 = 2^3.7;)

(BCNN(24;56) = 2^3.3.7 = 168.)

Thừa số phụ: (168:24 = 7;168:56 = 3)

Do đó: ( – 11 over 24 = – 11.7 over 24.7 = – 77 over 168; – 21 over 56 = – 21.3 over 56.3 = – 63 over 168.)

://.youtube/watch?v=AZdYD1SqJxI

Reply
0
0
Chia sẻ

4565

Video Đề bài – bài 1 trang 31 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 1 trang 31 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Đề bài – bài 1 trang 31 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 1 trang 31 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 1 trang 31 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 1 trang 31 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập