Thủ Thuật về Đây những sắt kẽm kim loại điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đây những sắt kẽm kim loại điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-18 20:04:52 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án A có Ba, đáp án C có Al, đáp án D có Mg là những sắt kẽm kim loại hoạt động và sinh hoạt giải trí mạnh nên để diều chế được toàn bộ chúng ta chỉ dùng được phương pháp điện phân nóng chảy

Nội dung chính

  Câu hỏi hay nhất cùng chủ đềTham khảo giải bài tập hay nhấtLoạt bài Lớp 12 hay nhấtCÂU HỎI KHÁCVideo liên quan

Để điều chế những sắt kẽm kim loại có tính khử yếu và trung bình (sau Al) người ta điện phân dung dịch muối của chúng trong nước. Ví dụ:

CuCl2 → Cu + Cl2

2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + O2 + 2H2SO4

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 40

Trần Anh

Dãy những sắt kẽm kim loại đều hoàn toàn có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng với điện cực trơ là A. Cu, Ca, Zn B. Fe, Cr, Al C. Li, Ag, Sn

D. Zn, Cu, Ag

Tổng hợp câu vấn đáp (1)

Đáp án D Điện phân dung dịch muối để điều chế sắt kẽm kim loại dùng để điều chế sắt kẽm kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

  Đun nóng dung dịch chứa 8,55 gam cacbohiđrat X với một lượng nhỏ HCl. Cho sản phẩm thu được tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thấy tạo thành 10,8 gam Ag kết tủa. Hợp. chất X là:
  A. Glucozơ.
  B. Fructozơ.
  C. Tinh bột.
  D. Saccarozơ.Kim loại có độ dẫn điện tốt nhất là: A. Al. B. Cu. C. Au. D. Ag.Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng: A. số khối. B. số notron. C. số proton. D. số notron và số proton.Công thức cấu tạo của sobitol là:
  A. HOCH2(CHOH)4CHO
  B. HOCH2(CHOH)3COCH2OH
  C. HOCH2(CHOH)4CH2OH
  D. HOCH2(CHOH)4COOHPhản ứng este hóa giữa axit hữu cơ đơn chức (CnHmO2) và rượu etylic thu được hỗn hợp X gồm este, nước, rượu etylic và axit hữu cơ dư. Để hoàn toàn có thể loại nước thoát khỏi hỗn hợp X, quy trình nào trong những quy trình sau này là thích hợp? (I) Cho hỗn hợp trên vào nước, lắc mạnh. Este, axit hữu cơ và rượu etylic không tan trong nước sẽ tách thoát khỏi nước.
  (II) Cho hỗn hợp trên vào chất làm khan để hút nước.
  (III) Đun nóng hỗn hợp đến 100oC, nước sẽ bay hơi đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi thì dừng
  (IV) Cho hỗn hợp trên qua dung dịch H2SO4 đặc, nước bị giữ lại.
  (V) Làm lạnh đến 0oC, nước sẽ hóa rắn và tách thoát khỏi hỗn hợp.
  A. (I), (III), (IV), (V). B. (II).
  C. (IV), (V). D. (I), (II), (III), (IV), (V).Các chất không tham gia phản ứng thuỷ phân là:
  A. Glucozơ, fructozơ.
  B. Glucozơ, xenlulozơ.
  C. Glucozơ, tinh bột.
  D. Glucozơ, mantozơ.Nhận xét nào sau này đúng A. Các nguyên tố nhóm IA đều là sắt kẽm kim loại kiềm. B. Các sắt kẽm kim loại nhóm IIA đều phản ứng được với nước. C. Các nguyên tố nhóm B đều là sắt kẽm kim loại. D. Khi sắt kẽm kim loại bị biến dạng là vì những lớp electron mất đi.CH3NH2 có tính?Một chất khi thuỷ phân trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là
  A. xenlulozơ.
  B. saccarozơ.
  C. tinh bột.
  D. tristearin.Hãy sắp xếp những ion Cu2+, Hg2+, Fe2+, Pb2+, Ca2+ theo chiều tính oxi hóa tăng dần? A. Hg2+ < Cu2+ < Pb2+ < Cu2+. B. Ca2+ < Fe2+ < Pb2+ < Cu2+ < Hg2+. C. Ca2+ < Fe2+ < Cu2+ < Pb2+ < Hg2+ D. Ca2+ < Fe2+ < Pb2+ < Cu2+.

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 12 hay nhất

click more

Câu hỏi

Nhận biết

Dãy những sắt kẽm kim loại đều hoàn toàn có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là:

A.

B.

C.

D.

Tải trọn bộ tài liệu tự học tại đây

Câu hỏi

Nhận biết

Dãy những sắt kẽm kim loại đều hoàn toàn có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là:

A.

B.

C.

D.

Tải trọn bộ tài liệu tự học tại đây

AMBIENT-ADSENSE/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, nhấn vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

  Ure, (NH2)2CO là một loại phân bón hóa học quan trọng và phổ cập trong nông nghiệp. Kim loại nào sau này tác dụng mãnh liệt với nước ở nhiệt độ thường?  Cho dãy những chất sau: (1) glucozo, (2) metyl fomat, (3) vinyl axetat, (4) axetanđehit. Cho những thí nghiệm sau:            (1) Nhỏ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch BaC

  UREKA_VIDEO-IN_IMAGE

  Este ứng với công thức cấu trúc nào sau này khi thủy phân hoàn toàn trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được thành phầm g� Dung dịch nào sau này làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?  Các dung dịch NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH nhỏ nhất là :  hàm lượng etanol trong máu tăng thì sẽ có được hiện tượng kỳ lạ nôn, mất tỉnh táo và hoàn toàn có thể tử vong Hợp chất NH2CH2COOH mang tên thường gọi là  Phản ứng giữa FeCO3 và dung dịch HNO3 loãng tạo ra:  etilen trở thành nguyên vật tư rẻ tiền và tiện lợi hơn so với axetilen Cặp chất nào sau này là đồng phân của nhau ?  Cho sắt kẽm kim loại Fe lần lượt phản ứng với những dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, H2SO4 đặc nguội, MgCl2. Tiến hành những thí nghiệm sau            (1) Cho Zn vào dung dịch AgNO3; &nbs Cho phản ứng sau: (1) KMnO4 + HCl đăc̣, nóng; (2) SO2 + dung dịch KMnO4; (3) Cl2 + dung dịch NaOH; (4) H2SO4 đăc̣ Hấp thụ hoàn toàn 7,84 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Khối lượng muối thu được là:  Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol NaOH và y mol NaAlO2, kết quả thí ng Cho m gam Mg vào dung dịch X gồm 0,03 mol Zn(NO3)2 và 0,05 mol Cu(NO3)2, sau thuở nào gian thu được 5,25 gam sắt kẽm kim loại và dung d� Thực hiện phản ứng este hóa m gam hỗn hợp X gồm etanol và axit axetic (xúc tác H2SO4 đặc) với hiệu suất phản ứng � Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử chung là  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm glucozơ, metyl fomat và vinyl fomat cần dùng vừa hết 12,32 lít khí O2 (đktc) sản phẩ Dãy những sắt kẽm kim loại đều hoàn toàn có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là:  Thủy phân không hoàn toàn a gam tetrapeptit Gly–Ala–Gly–Val trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên axit, thu được 0,2 mol Gly–Ala, 0,3 mol Gly–Val, Ứng với công thức phân tử C3H6O2 có bao nhiêu hợp chất mạch hở bền tác dụng với NaOH?  Có 4 dung dịch riêng không liên quan gì đến nhau: (a) HCl, (b) CuCl2, (c) FeCl3, (d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Dãy nào sau này chỉ gồm những chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3  Có những dung dịch riêng không liên quan gì đến nhau không dán nhãn: NH4Cl, AlCl3, FeCl3, (NH4)2SO4. Một loại nước có chứa nhiều muối Ca(HCO3)2 thuộc loại  Cho đồ thị màn biểu diễn nhiệt độ sôi của ba chất sau:Chất A, B, C lần lượt là những chất sau  Cho những phát biểu sau :            (1) quỳ tím đổi màu trong dung dịch phenol. Hòa tan hết 33,02 gam hỗn hợp Na, Na2O, Ba và BaO vào nước dư thu dược dung dịch X và 4,48 lit H2 ở (đktc). Để lượng kết tủa thu được là lớn số 1 thì nên tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH X là hỗn hợp chứa một axit đơn chức, một ancol hai chức và một este hai chức ( những chất đều mạch hở ). Cho khí CO qua m gam X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 nung nóng, sau thuở nào gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp Cho 5,18 gam hỗn hợp A gồm ( metanol, ancol anlylic, etanđiol và glixerol tác dụng với Na dư thu được một,568 lít khí ở đktc. Cho 2,144 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu tác dụng với 0,2 lít dung dịch AgNO3, sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X trên tác dụng hết với 500 ml dung dịch HCl 1M thì thoát ra 3,36 lít khí (đktc) Cho 9,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe3O4 vào 300 ml dung dịch HNO3 2M, thu được dung dịch Y và 0,896 lít (đktc) hỗn hợp 0,112 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO và N2O có tỉ khối riêng với H2 là 19,2 Đun nóng 9,42 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp T gồm hai amin

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Đây những sắt kẽm kim loại điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là

Học Tốt
Phương pháp
Ngôn ngữ
Dịch

Reply
8
0
Chia sẻ

4332

Video Đây những sắt kẽm kim loại điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đây những sắt kẽm kim loại điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đây những sắt kẽm kim loại điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Đây những sắt kẽm kim loại điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đây những sắt kẽm kim loại điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đây những sắt kẽm kim loại điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đây #những #kim #loại #điều #chế #bằng #phương #pháp #điện #phân #dung #dịch #muối #của #chúng #là