Thủ Thuật về Dấu hiệu đặc trưng của tập hợp là gì Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Dấu hiệu đặc trưng của tập hợp là gì được Update vào lúc : 2022-01-17 09:01:26 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

§1. TẬP HỢP. PHÀN Từ CÙA TẬP HỢP A. Tóm tắt kiến thức và kỹ năng
Mỗi tập họp thường được kí hiệu bởi một vần âm in hoa; ví dụ điển hình: tập họp A, tập hợp B, tập hợp X.
Mỗi thành phần của một tập họp thường được kí hiệu bởi một vần âm thường; ví dụ điển hình: a là một thành phần của tập họp A, b là một phần tứ của tập họp B, X là một thành phần của tập họp X.
Neu a là một thành phần của tập họp A thì ta viết: a 6 A.
Nếu b không phải là một thành phần của tập họp A thì ta viết b Ể A.
Để viết một tập họp, thường có hai cách:
Liệt kê những thành phần của tập họp; tức là viết toàn bộ những thành phần của tập họp đó trong dấu ngoặc nhọn .
Chỉ ra tính chất đặc trưng cho những thành phần của tập hợp đó; tức là tính chất mà mỗi thành phần cúa tập hợp đó phải có và chỉ những thành phần của tập hợp đó mới có.
B. Ví dụ giải toán
Ví dụ 1. Cho một tập họp gồm những thành phần là: 0; 3; b; 5; c.
Em hãy lựa chọn một chữ để kí hiệu tập họp này.
Dùng kí hiệu để viết câu vấn đáp cho từng vướng mắc sau:
Số 5 có thuộc tập đã cho hay là không?
Chữ a có thuộc tập đã cho hay là không?
– Giải, a) Ta kí hiệu tập đã cho bởi chữ X.
5 e X; a Ể X.
Ví dụ 2. Cô giáo viết ba số 3157; 8126; 5371 và yêu cầu hãy cho biết thêm thêm tập họp những chữ số mà cô đã dùng để viết ba số này. Có bốn bạn cho kết quả như sau: An: Tập họp những chữ số cô đã dùng là 3; 1; 5; 7; 8; 1; 2; 6; 5; 3; 7; 1. Bình: Tập họp những chữ số cô đã dùng là 1; 3; 5; 7; 1; 2; 6; 8; 3; 5; 7; 1. Cường: Cô đã dùng ba tập hợp chữ số: 3; 1; 5; 7, 8; 1; 2; 6 và 5;3;7;1.
Duyên vấn đáp: Tập hợp những chữ số cô đã dùng là 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8. Theo em ai vấn đáp đúng? ai vấn đáp sai và sai ở nơi nào?
Giải. Bạn Duyên vấn đáp đúng.
Bạn An và bạn Bình sai ở cách viết tập họp; rõ ràng, trong cách viết tập họp của hai bạn có những thành phần được liệt kê nhiều lân.
Bạn Cường không vấn đáp đúng vướng mắc của cô. Cô yêu cầu cho biết thêm thêm một tập hợp gồm những chữ số mà cô đã dùng để viết cả ba số đã cho chứ không yêu cầu cho biết thêm thêm những tập hợp những chữ số đã dùng để viết từng số đã cho.
0 Lưu ý. Khi viết một tập họp bằng phương pháp liệt kê những thành phần, mỗi thành phần chỉ viết một lần.
Ví dụ 3. Viết tập họp X gồm những số tự nhiên X thoả mãn hai Đk: X > 3 và X 3 và X < 7 hay viết gọn lại là 3 < X < 7. Gọi N là tập họp những số tự nhiên, X là số tự nhiên và được viết là X e N. Vậy hoàn toàn có thể viết X = x e N I 3 < X 3 nên số 3 không phải là phần từ của X; trái lại X hoàn toàn có thể bằng 7 nên số 7 là một thành phần của X.
2) Khi viết tập họp T nhờ tính chất đặc trưng cho những thành phần, nếu rriỗi thành phần X của tập hợp T đều là phần từ của tập hợp M đã biết nào đó thì trong dấu ngoặc nhọn kí hiệu tập họp ta viết X e M rồi một gạch thẳng đứng I tiếp theo viết phần tính chất đặc trưng còn sót lại.
Ví dụ 4. Số chẵn là số có chừ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8. số lẻ là số có chữ số tận cùng là một trong; 3; 5; 7; 9. Gọi A là tập gồm những số chẵn và B là tập những số lẻ trong tập X ở ví dụ 3.
Viết những tập hợp A và B bằng phương pháp liệt kê những thành phần.
Dùng kí hiệu e, Ể để thể hiện số 3, 5 và số 6 thuộc tập nào, không thuộc tập nào trong hai tập A, B.
Giải, a) A = 4; 6, B = 5; 7.
b) 3 Ể A; 3 Ể B; 5 e B; 5 A; 6 G A; 6 Ể B.
c. Hướng dẫn giải những bài tập trong sách giáo khoa
Bài 1. Giải’. Vì phần từ của A là số tự nhiên lớn hem 8 và nhỏ hon 14 nên 8 và 14 không thuộc tập hợp A. Vậy A = 9; 10; 11; 12; 13. Dùng tính chất đặc trưng cho những thành phần A = x e N I 8 < X < 14 ta có: 12 e A; 16 ế A.
Bài 2. Giải'. Mồi vần âm trong từ TOÁN HỌC chỉ được liệt kê một lần, do đó tập hợp những vần âm trong từ TOÁN HỌC là: T; O; A; N; H; C.
Bài 3. Giải'. XỂ A; y e B; b e A; b G B.
Bài 4. Giải'. Mồi đường cong kín màn biểu diễn một tập hợp, mỗi dấu chấm trong một đường cong kín màn biểu diễn một thành phần của tập hợp đó. Hãy xét xem bút liệu có phải là một thành phần của tập hợp H hay là không.
Ta có: A = 15; 26, B = 1; a; b, M – bút, H = sách; vở; bút.
Bài 5. a) Giải'. Vì mỗi từng quý có 3 tháng nên ta có A = tháng tư; tháng năm; tháng sáu.
b) Hướng dan (HD): Các em hãy viết hàng tháng trong năm theo thứ tự từ thời điểm tháng giêng đến tháng 12. Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày. Mỗi tháng còn sót lại đều gồm 30 hoặc 31 ngày. Tháng 7 và tháng 8 đều phải có 31 ngày. Xen giữa hai tháng 31 ngày là một tháng có thấp hơn 31 ngày.
Vậy B = tháng bốn; tháng 6; tháng 9; tháng 11.
D. Bài tập luyện thêm
Viết tập hợp M những số tự nhiên lẻ to nhiều hơn 2 và nhỏ hơn hay bằng 11 bằng phương pháp liệt kê những thành phần. Dùng kí hiệu e, Ể để vấn đáp vướng mắc: những số 2 và 11 có thuộc M hay là không?
Lóp 6A có hai đội thi học viên giỏi Văn và Toán. Đội thi Văn gôm những bạn: Nam, Mỹ, Diệu, Lan, Vân, Hoàng; đội thi Toán gồm những bạn: Hùng, Cường, Nam, Diệu, Thắng, Hoàng. Kí hiệu tập hợp học viên thi Văn bởi A, thi Toán bởi B.
Viết những tập hợp A và B.
Viết tập hợp c gồm những học viên thi cả hai môn.
Viết tập hợp D gồm toàn bộ những học viên của toàn bộ hai đội.
Viết tập hợp E gồm những học viên chỉ thi một môn.
Cho tập họp X gồm những số tự nhiên to nhiều hơn 1 và nhỏ hơn hay bằng 10, tập họp Y gồm những số tự nhiên to nhiều hơn hay bằng 3 và nhỏ hơn hay bằng 13.
Viết những tập X và Y bàng hai cách.
Viết tập hợp z gồm những thành phần chung của hai tập hợp X và Y bằng hai cách.
Viết tập hợp T những thành phần thuộc X mà không thuộc Y.
Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số
M = 3; 5; 7; 9; 11; 2 Ể M; 11 e M.
a) A = Nam; Mỹ; Diệu; Lan; Vân; Hoàng;
B = Hùng; Cường; Nam; Diệu; Thang; Hoàng.
c = Nam; Diệu; Hoàng.
Lưu ý rằng khi viết tập hợp bằng phương pháp liệt kê những thành phần, mỗi thành phần chỉ được viết một lần.
D = Nam; Mỹ; Diệu; Lan; Vân; Hoàng; Hùng; Cường; Thắng.
E = Mỹ; Lan; Vân; Hùng; Cường; Thắng.
a) Cách 1 (liệt kê những thành phần): X = 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;
Y = 3;4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13.
Cách 2 (dùng tính chất đặc trưng cho những phần tủ'): X = x e N I 1 < X < 10; Y=xe N.
Cách 1 (liệt kê những thành phần): z = 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.
Cách 2 (dùng tính chất đặc trưng cho những thành phần): z = x e N I 3 < X < 10.
Liệt kê những thành phần T = 2.

://.youtube/watch?v=wqSCQBO9cpQ

Reply
9
0
Chia sẻ

4353

Video Dấu hiệu đặc trưng của tập hợp là gì ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Dấu hiệu đặc trưng của tập hợp là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Dấu hiệu đặc trưng của tập hợp là gì miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Dấu hiệu đặc trưng của tập hợp là gì Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Dấu hiệu đặc trưng của tập hợp là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Dấu hiệu đặc trưng của tập hợp là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dấu #hiệu #đặc #trưng #của #tập #hợp #là #gì