Kinh Nghiệm về Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng tháng 2 Nam 1951 đã quyết định hành động thay tên Đảng ta thành 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng tháng 2 Nam 1951 đã quyết định hành động thay tên Đảng ta thành được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-02 05:40:21 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

20 Tháng 05 Năm 2022 / 2479 lượt xem

ThS. Nguyễn Thị Bình

Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu

ThS. Lâm Thị Huệ

Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam

Trước yêu cầu của tình hình mới, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp từ thời điểm ngày 21 đến ngày 23/6/1950 đã quyết định hành động triệu tập Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương. Sau thuở nào gian sẵn sàng sẵn sàng tích cực, Đại hội chính thức đã khai mạc tại Bản Khay, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, từ thời điểm ngày 11 đến ngày 19/02/1951. Dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết thay mặt cho trên 76 vạn đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia và chỉ huy Đại hội với một tư tưởng xuyên thấu: Tổ chức sẵn sàng sẵn sàng và tiến hành theo một nề nếp khoa học và dân chủ.

Trong “Thư gửi Đại hội trù bị” (tháng 01/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Đại hội ta là Đại hội kháng chiến. Nhiệm vụ chính của Đại hội ta là đẩy kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam. Vậy việc thảo luận cần đặt trọng tâm vào hai việc đó”(1). Người yêu cầu những đại biểu cần nghiên cứu và phân tích thâm thúy những văn kiện, thảo luận thật kỹ những yếu tố chính: “Không nên “tầm chương trích cú” như lối ông đồ nho. Nên tìm làm rõ nội dung, sự tăng trưởng và sự quan hệ giữa yếu tố này với yếu tố khác. Nên đưa ra những yếu tố vào hiện tại và tương lai hơn quá khứ”(2).

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng nhằm mục đích xử lý và xử lý những yếu tố mới mà cách mạng nêu lên đó là: Đến năm 1951, năm thứ 6 của cuộc kháng chiến, thế và lực của trận chiến tranh nhân dân có sự tăng trưởng vượt bậc. Sự ủng hộ về tinh thần, vật chất của Liên Xô, Trung Quốc và những nước anh em tạo Đk thuận tiện cho nhân dân 3 nước Đông Dương đẩy kháng chiến mau tới thắng lợi hoàn toàn.Ta đã có những vùng giải phóng to lớn, mở được cửa thông thương quốc tế; lực lượng vũ trang hoàn toàn có thể tiêu diệt bộ phận sinh lực quan trọng của địch. Song, thực dân Pháp với việc trợ giúp của đế quốc Mỹ, vẫn nỗ lực tăng cường trận chiến tranh, gây cho ta nhiều trở ngại vất vả, phức tạp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: sẵn sàng sẵn sàng chu đáo việc thiết kế chủ trương, chính bới nó quyết định hành động một phần quan trọng những trách nhiệm vạch ra. Đề ra chủ trương phải có giải pháp và con người thực thi. Khi bàn về chính trị, phải bàn đồng thời với cỗ máy, tổ chức triển khai. Người không bao biện việc làm mà phân công một số trong những đồng chí Trung ương cùng làm. Trong những cuộc họp, sau khi tuyên bố nguyên do, nêu ra những khuynh hướng chính, Hồ Chí Minh chú ý lắng nghe ý kiến thảo luận của mọi người rồi mới đưa ra kết luận ở đầu cuối. Gặp những yếu tố không đủ sự nhất trí của những đại biểu, Người đề xuất kiến nghị mọi người triệu tập bàn thảo để đi tới thống nhất, không bao giờ Người áp đặt ý kiến thành viên. Cách thao tác này được Người duy trì trong suốt quy trình lãnh đạo cách mạng.

Trước khi trình làng Đại hội, Hồ Chí Minh đã chủ trì nhiều phiên họp hoàn thiện Báo cáo Chính trị và trực tiếp chỉ huy công tác thao tác sẵn sàng sẵn sàng cho Đại hội II của Đảng. Trước ngày 18/01/1951, Hồ Chí Minh viết thư gửi Đại hội trù bị toàn quốc lần thứ II của Đảng. Người yêu cầu những đại biểu nghiên cứu và phân tích thâm thúy những văn kiện, thảo luận thật kỹ những yếu tố chính. Ngày 18/1/1951, Người dự phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Sau khi nghe đến báo cáo của những đồng chí Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Người nói: Báo cáo cần triệu tập phân tích sự thiết yếu thống nhất Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Liên Việt làm một. Trong mười ngày thao tác, Đại hội đã nghiên cứu và phân tích, thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo Bàn về kiểu cách mạng Việt Nam, Báo cáo về tổ chức triển khai và Điều lệ của Đảng, những báo cáo tương hỗ update về Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất, cơ quan ban ngành thường trực dân gia chủ dân, quân đội nhân dân, kinh tế tài chính tài chính, văn nghệ nhân dân. Báo cáo chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình diễn là một văn kiện có mức giá trị thực tiễn và lý luận to lớn. Báo cáo tổng kết những kinh nghiệm tay nghề phong phú của Đảng trong hơn 20 năm lãnh đạo cách mạng, vạch ra những phương hướng, trách nhiệm đưa cuộc kháng thắng lợi lợi hoàn toàn. Báo cáo xác lập đường lối kháng chiến toàn dân, toàn vẹn và tổng thể, lâu dài vì độc lập thống nhất, dân chủ của Đảng là đúng đắn, cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ nhất định thắng lợi

Đưa sự nghiệp kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn là trách nhiệm cấp bách. Các trách nhiệm khác đều nhằm mục đích phục vụ trách nhiệm cấp bách đó. Báo cáo chỉ rõ, để lấy kháng chiến đến thắng lợi, phải tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang và những tổ chức triển khai quần chúng tăng cường thi đua yêu nước, thi hành chủ trương ruộng đất ở vùng tự do, tu dưỡng lực lượng kháng chiến, xây dựng Mặt trận thống nhất Việt – Lào – Campuchia, đoàn kết quốc tế. Về tổ chức triển khai Đảng, Báo cáo xác lập: “Chúng ta phải có một Đảng công khai minh bạch, tổ chức triển khai phù thích hợp với tình hình toàn thế giới và tình hình trong nước để lãnh đạo toàn dân đấu tranh cho tới thắng lợi, Đảng đó lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam”(3).

Kết thúc phiên họp Hội đồng Chính phủ, Người căn dặn phải tăng cường công tác thao tác thi đua, thực thi phê bình và tự phê bình thẳng thắn, đúng mức để cùng tiến bộ. Phải vận động nhân dân phê bình cán bộ, phê bình cơ quan ban ngành thường trực, như vậy là thực thi dân chủ thiết thực và thâm thúy. “Trong lúc thực thi phê bình và tự phê bình, hoàn toàn có thể cán bộ sợ bị trù và dân thì có những lúc 10 câu chỉ đúng 2, nhưng ta cứ phải để dân phê bình, nếu không ta sẽ khóa cửa sự phê bình”(4)… Sau 21 năm xây dựng, Đại hội đại biểu lần thứ II là Đại hội Đảng toàn quốc lần đầu được tổ chức triển khai ở trong nước với quy mô lớn trước đó chưa từng thấy trước đó. Mặc dù thời gian lúc đó, cuộc kháng chiến chống Pháp đang trình làng ác liệt, nhưng đã có 158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết thay mặt cho đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng bộ toàn Đông Dương đã vượt qua mọi trở ngại vất vả trở ngại về dự Đại hội.

Tại những phiên họp Đại hội, Hồ Chí Minh cùng những đồng chí Thường vụ Trung ương Đảng chủ tri trong không khí trang nghiêm, biểu thị quyết tâm cao của những người dân cộng sản trước vận mệnh sống còn của vương quốc, dân tộc bản địa. Hồ Chí Minh còn tham gia dự thảo luận ở những đoàn. Ở đâu, Người cũng nhấn mạnh yếu tố với những đại biểu về hai trách nhiệm quan trọng thời gian hiện nay là phải quyết tâm kháng chiến thành công xuất sắc và Đảng ra công khai minh bạch lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam.

Người nhấn mạnh yếu tố Đảng thay tên nhưng bản chất không thay đổi, phải tiếp tục phát huy truyền thống cuội nguồn Đảng Cộng sản trong Đk mới. Báo cáo Chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình diễn trước Đại hội có đoạn: “Chúng ta phải có một Đảng công khai minh bạch, tổ chức triển khai phù thích hợp với tình hình toàn thế giới và tình hình trong nước, để lãnh đạo toàn dân đấu tranh cho tới thắng lợi, Đảng đó lấy tên Đảng Lao động Việt Nam”(5).

“Về mục tiêu trước mắt, Đảng Lao động Việt Nam đoàn kết và lãnh đạo toàn dân kháng chiến cho tới thắng lợi hoàn toàn, lãnh đạo toàn dân thực thi dân chủ mới, xây dựng Đk để tiến lên chủ nghĩa xã hội”(6). Đảng đó không riêng gì có là Đảng của giai cấp công nhân mà còn là một Đảng của dân tộc bản địa và toàn thể nhân dân lao động.

Kết thúc Báo cáo Chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh yếu tố trách nhiệm của Đảng là: “Xây dựng một Đảng Lao động Việt Nam rất mạnh mẽ và tự tin. Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Xây dựng Việt Nam dân chủ mới. Góp sức vào việc giữ gìn dân chủ toàn thế giới và hòa bình lâu dài”(7).

Ngoài giờ họp chính thức, Hồ Chí Minh có chương trình thăm hỏi động viên động viên từng đoàn đại biểu, nhất là đoàn đại biểu Nam Bộ, Lào, Cam-pu-chia. Người như có sức mê hoặc kỳ diệu, đi đến đâu là ở đó có tiếng cười rộn ràng, giữa Người và những đại biểu không còn sự ngăn cách tình cảm, không phân biệt tuổi tác. Đại hội quyết định hành động sẽ xây dựng những tổ chức triển khai cách mạng thích hợp tình hình Lào và Campuchia. Đảng Lao động Việt Nam có trách nhiệm và trách nhiệm giúp sức những tổ chức triển khai cách mạng Lào và Campuchia lãnh đạo kháng chiến của hai dân tộc bản địa ấy giành thắng lợi ở đầu cuối.

Ban Chấp hành Trung ương mới của Đảng do Đại hội bầu ra gồm 29 đồng chí. Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Đảng. Bộ Chính trị do Trung ương bầu gồm 7 ủy viên chính thức: đồng chí Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Quốc Việt, một ủy viên dự khuyết là đồng chí Lê Văn Lương. Đồng chí Trường Chinh được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng là một sự kiện lịch sử trọng đại, ghi lại bước trưởng thành mới về tư tưởng, đường lối chính trị của Đảng. Đảng từ bí mật trở lại hoạt động và sinh hoạt giải trí công khai minh bạch với tên thường gọi Đảng Lao động Việt Nam, phục vụ yêu cầu tăng trưởng cách mạng. Phát huy vai trò chỉ huy Đại hội lần thứ II của Đảng, Hồ Chí Minh đã có những góp phần tương hỗ update, tăng trưởng chủ nghĩa Mác-Lênin trên những yếu tố rất quan trọng: Xác định những biến chuyển của tình hình toàn thế giới; những quy trình tăng trưởng của cách mạng Việt Nam; mạnh dạn nêu lên những hạn chế, sai lầm không mong muốn của Đảng; xác lập vai trò, bản chất của Đảng; những tác nhân tạo ra sức mạnh nội lực của dân tộc bản địa. Những việc đó của Người, cho tới nay, vẫn còn đấy không thay đổi giá trị và tính thời sự. Với tư duy độc lập, dữ thế chủ động sáng tạo, cách thao tác khoa học, dân chủ, dám nghĩ, dám quyết, Đại hội Đảng II do Hồ Chí Minh chỉ huy đã để lại cho Đảng ta nhiều bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề quý giá. Phương pháp tổ chức triển khai và điều hành quản lý những cuộc họp của Người là một mẫu mực cho toàn bộ chúng ta học tập, kết tinh thành giá trị văn hóa truyền thống chính trị, văn hóa truyền thống Đảng bền vững.

Chú thích:

1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, tập 7, tr.14-15.

4.       Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, tập 5, tr.12.

5.       Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, tập 7, tr. 40.

6.       Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, tập 7, tr. 41.

7.       Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, tập 7, tr. 42.

Reply
6
0
Chia sẻ

4228

Video Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng tháng 2 Nam 1951 đã quyết định hành động thay tên Đảng ta thành ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng tháng 2 Nam 1951 đã quyết định hành động thay tên Đảng ta thành tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng tháng 2 Nam 1951 đã quyết định hành động thay tên Đảng ta thành miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng tháng 2 Nam 1951 đã quyết định hành động thay tên Đảng ta thành miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng tháng 2 Nam 1951 đã quyết định hành động thay tên Đảng ta thành

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng tháng 2 Nam 1951 đã quyết định hành động thay tên Đảng ta thành vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đại #hội #đại #biểu #lần #thứ #của #Đảng #tháng #Nam #đã #quyết #định #đổi #tên #Đảng #thành