Mẹo về Đặc điểm nổi trội nhất của nê-đéc-lan trước lúc cuộc cách mạng tư sản trình làng là gì 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đặc điểm nổi trội nhất của nê-đéc-lan trước lúc cuộc cách mạng tư sản trình làng là gì được Update vào lúc : 2022-02-10 22:11:21 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

    Hỏi Đáp

Đặc điểm nổi trội nhất của Nê-đéc-lan trước lúc cuộc cách mạng tư sản trình làng là gì? A. Nền kinh tế tài chính tăng trưởng mạnh, khống chế toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong xã hội. B. Nền kinh tế tài chính tư bản chủ nghĩa tăng trưởng mạnh, không biến thành chính sách phong kiến ngưng trệ. C. Nền kinh tế tài chính tư bản tăng trưởng mạnh nhất ở châu Âu với nhiều thành phố và hải cảng lớn.

Đặc điểm nổi trội nhất của Nê-đéc-lan trước lúc cuộc cách mạng tư sản trình làng là gì?
A. Nền kinh tế tài chính tăng trưởng mạnh, khống chế toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong xã hội.
B. Nền kinh tế tài chính tư bản chủ nghĩa tăng trưởng mạnh, không biến thành chính sách phong kiến ngưng trệ.
C. Nền kinh tế tài chính tư bản tăng trưởng mạnh nhất ở châu Âu với nhiều thành phố và hải cảng lớn.

D. Nền kinh tế tài chính tư bản chủ nghĩa tăng trưởng mạnh nhất là trong thủ công nghiệp.

Hướng dẫn

Đáp án: C
Giải thích: Trang 4, mục 2 sgk Lịch Sử 8. Ngoài ra đấy là nền tảng cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng, tiền đề cho những cuộc đấu tranh bùng nổ

Ngân hàng trắc nghiệm lịch sử

://.youtube/watch?v=Ohi9-s2BXf0

Reply
4
0
Chia sẻ

4390

Review Đặc điểm nổi trội nhất của nê-đéc-lan trước lúc cuộc cách mạng tư sản trình làng là gì ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đặc điểm nổi trội nhất của nê-đéc-lan trước lúc cuộc cách mạng tư sản trình làng là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đặc điểm nổi trội nhất của nê-đéc-lan trước lúc cuộc cách mạng tư sản trình làng là gì miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đặc điểm nổi trội nhất của nê-đéc-lan trước lúc cuộc cách mạng tư sản trình làng là gì miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đặc điểm nổi trội nhất của nê-đéc-lan trước lúc cuộc cách mạng tư sản trình làng là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đặc điểm nổi trội nhất của nê-đéc-lan trước lúc cuộc cách mạng tư sản trình làng là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đặc #điểm #nổi #bật #nhất #của #nêđéclan #trước #khi #cuộc #cách #mạng #tư #sản #diễn #là #gì