Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cover dịch sang tiếng Việt là gì 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Cover dịch sang tiếng Việt là gì được Update vào lúc : 2022-03-20 06:46:19 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

cover

* danh từ
– vỏ, vỏ bọc, cái bọc ngoài; bìa sách; phong bì
=under the same cover+ trong cùng một bọc, trong cùng một phong bì
– vung, nắp
=the cover of a pan+ vung chão, vung xoong
– lùm cây, bụi rậm
– chỗ núp, chỗ trốn, chỗ trú
– màn che, lốt, mặt nạ ((nghĩa bóng))
=under the cover of religion+ đội lốt tôn giáo, giả danh tôn giáo
– bộ món ăn cho một người (ở bàn ăn)
– (thương nghiệp) tiền bảo chứng
!air cover
– lực lượng không quân yểm hộ (cho một cuộc hành quân)
!to break cover
– thoát khỏi nơi trú ẩn (thú rừng)
!to read a book from cover to cover
– đọc một quyển sách từ trên đầu đến cuối
!to take cover
– (quân sự chiến lược) ẩn núp
=under [the] cover of+ giả danh, đội lốt
– dưới sự yểm trợ của
=under cover of the night+ thừa lúc đêm tối
* ngoại động từ
– che, phủ, bao trùm, bao trùm, bao bọc
=to cover a wall with paper+ dán giấy phủ lên tường
=to cover one’s face with one’s hands+ lấy tay che mặt
=to cover someone with disgrace+ (nghĩa bóng) hờ hững ai, bỏ rơi ai
=to cover oneself with glory+ được vẻ vang
– mặc quần áo, đội mũ
=cover yourself up, it’s cold today+ ngày hôm nay trời lạnh đấy mắc quần áo ấm vào
=to stand covered; to remain covered+ cứ đội mũ, cứ để nguyên mũ trên đầu, không bỏ ra
– (quân sự chiến lược) che chở, bảo vệ, yểm hộ; khống chế, trấn áp
=to cover the retreat+ yểm hộ cuộc rút lui
=to cover an area+ khống chế cả một vùng (pháo đài trang nghiêm, ổ pháo…), trấn áp cả một vùng
– giấu, che giấu, che đậy
=to cover one’s confusion+ che dấu sự bồn chồn
=to cover one’s tracks+ làm mất đi dấu vết
– gồm có, bao hàm, gồm
=the definition does not cover all the meanings of the word+ định nghĩa đó không bao hàm được toàn bộ ý của từ
=the book covers the whole subject+ cuốn sách bao hàm toàn bộ yếu tố
– trải ra
=the city covers ten square miles+ thành phố trải ra trên mười dặm vuông
– đi được
=to cover sixty kilometres in three hours+ đi được sáu kilômét trong ba tiếng đồng hồ đeo tay
– đủ để bù đắp lại được, đủ để trả
=this must be enough to cover your expenses+ số tiền này ắt là đủ để trả những khoản tiêu pha của anh
=to cover a loss+ đủ để bù đắp lại chỗ mất mát
– nhằm mục đích, chĩa vào (ai)
=to cover someone with a revolver+ chĩa súng lục vào ai
– ấp (trứng)
– (động vật hoang dã học) phủ (cái), nhảy (cái)
– theo dõi (dự) để điện tin tức về nhà báo
=to cover a conference+ theo dõi (dự) một hội nghị với tư cách là phóng viên báo chí
– bảo hiểm
=a covered house+ một toà nhà có bảo hiểm
!to cover in
– che phủ, phủ kín
– phủ đầy đất, lấp đất (một nấm mồ…)
!to cover up
– bọc kỹ, bọc kín
– giấu giếm, che đậy

cover

ba ̉ o vê ̣ ; bao bọc ; bao che cho ; bao che ; bao cho ; gồm có cả ; gồm có ; bao lấy ; bao trùm và ô ; bao trùm ; bao trùm được ; bao quát ; bao trùm ; vây hãm chỗ ; vây hãm ; bao ; bay ; bìa báo ; bìa cho ; bìa ; bù đắp những gì ; bù đắp những ; bù đắp ; bảo vệ cho ; bảo vệ ; bắn yểm trợ đi ; bắn yểm ; bịt ; bọc ngụy trang ; bọc tôi ; bọc ; bồi thường ; canh chừng ; canh ; che cho ; che chắn ; che chở cho ; che chở ; che dấu ; che giấu ; che hê ; che hết ; che khuất ; che lại ; che lấp ; che phủ nhiều ; che phủ ; che ; che đi ; che đậy ; cho ; chắn ; chặn ; chốt ; chỗ ngụy trang ; chỗ núp ; chỗ nấp ngay ; chỗ nấp ; chỗ nấp đi ; chỗ ẩn nấp ; chứng ; coi chừng ; cung ; cuộn ; cách che ; cái bìa ; danh tính ; dàn ; dò ; dõi ; dư ; ghi ngoài bìa ; giúp ; xử lý và xử lý ; giấu ; giữ lấy ; gác ; gồm ; hiê ̉ ; hoạch ; hãy bọc ; hãy che ; hãy chặn ; hãy giữ ; hô ̃ trơ ̣ ; hổ trợ ; tương hỗ ; khiến ; khăn phủ ; khắc ; khống chế ; khống chế được ; khống ; kiểm tra ; kiểm ; lo ; lại che ; lại ; lấp ; lắp ; m ; mau che ; mà che chở ; mọi ; mới ; mục ; ngập ; ngắm ; ngụy trang ; nha ̉ ; nhanh ; trách nhiệm ; núp ; nấp đi ; phận ; phủ lên ; phủ ; quyết ; quấn lại ; sau này ; sơn ; theo dấu ; thu ; thân phận ; thân ; thế ; tiền cho ; trang bìa ; trang khác ; trang này ; trang trải cho ; trang trải ; trang ; trung hỏa ; tràn ; trùm lên ; trùm ; trùm được ; trơ ; trơ ̀ ; trả cho ; trả ; trốn ; trốn đi ; trợ cho ; tánh ; tìm chỗ ẩn nấp ; tìm hiểu ; tóm tắt ; upham ; vá ; vệ ; vị trí ; vỏ bọc ; vỏ ; xem xét ; xóa ; yếm trợ ; yểm trợ cho ; yểm trợ ; át ; đi tới ; đi ; đôi cái ; đưa tin ; đảm nhiệm ; khá đầy đủ ; đậy ; đắp ; đếm ; đề cập tới ; đệm ; đọc ; đội ; ̃ bi ; ̃ trơ ̣ ; ̉ che ; ̉ ; ấp ; ẩn bên ; ẩn dưới lớp vỏ bọc ; ẩn nấp ; ủng hộ ;

cover

ba ̉ o vê ̣ ; bao bọc ; bao che cho ; bao che ; bao cho ; gồm có cả ; gồm có ; bao lấy ; bao trùm và ô ; bao trùm ; bao trùm được ; bao quát ; bao trùm ; vây hãm chỗ ; vây hãm ; bao ; bay ; bi ; bìa báo ; bìa cho ; bìa ; bù đắp những gì ; bù đắp những ; bù đắp ; bại ; bảo vệ cho ; bảo vệ ; bắn yểm trợ đi ; bắn yểm ; bắt ; bịt ; bọc ngụy trang ; bọc tôi ; bọc ; bồi thường ; canh chừng ; canh ; che cho ; che chắn ; che chở cho ; che chở ; che dấu ; che giấu ; che hê ; che hết ; che khuất ; che lại ; che lấp ; che phủ nhiều ; che phủ ; che ; che đi ; che được ; che đậy ; chiếm ; chuộc ; chép ; chắn ; chặn ; chốt ; chỗ ngụy trang ; chỗ núp ; chỗ nấp ngay ; chỗ nấp ; chỗ nấp đi ; chỗ ẩn nấp ; chứng ; coi chừng ; cung ; cuộn ; cách che ; cái bìa ; danh tính ; dàn ; dò ; dõi ; dư ; ghi ngoài bìa ; giúp ; xử lý và xử lý ; giấu ; giữ lấy ; gác ; gồm ; hiê ̉ ; hoạch ; hãy bọc ; hãy che ; hãy chặn ; hãy giữ ; hô ̃ trơ ̣ ; hổ trợ ; tương hỗ ; khiến ; khăn phủ ; khắc ; khống chế ; khống chế được ; khống ; kiểm tra ; kiểm ; lo ; lại che ; lại ; lấp ; lắp ; mau che ; mà che chở ; mền ; mọi ; mới ; mục ; ngập ; ngắm ; ngụy trang ; ngụy ; nhiê ; nhiê ̀ ; núp ; nấp đi ; phận ; phủ lên ; phủ ; quyết ; quấn lại ; rô ; rô ̀ ; sau này ; sơn ; theo dấu ; thu ; thân phận ; thân ; thế ; tin ; tiền cho ; trang bìa ; trang khác ; trang này ; trang trải cho ; trang trải ; trang ; trong ; trung hỏa ; truyện ; tràn ; trùm lên ; trùm ; trùm được ; trú ẩn bên ; trơ ; trơ ̀ ; trả cho ; trả ; trốn ; trốn đi ; tánh ; tìm chỗ ẩn nấp ; tìm hiểu ; tóm tắt ; upham ; vá ; vệ ; vị trí ; vỏ bọc ; vỏ ; xem xét ; xóa ; yếm trợ ; yểm trợ cho ; yểm trợ ; yểm ; át ; ý ; đi tới ; đi ; đôi cái ; đưa tin ; đảm nhiệm ; khá đầy đủ ; đậy ; đắp ; đếm ; đề cập tới ; đệm ; đọc ; đội ; ̃ bi ; ̃ trơ ̣ ; ̉ che ; ̉ ; ấp ; ẩn dưới lớp vỏ bọc ; ẩn nấp ; ủng hộ ;

cover; concealment; covert; screen

a covering that serves to conceal or shelter something

cover; blanket

bedding that keeps a person warm in bed

cover; covering; masking; screening

the act of concealing the existence of something by obstructing the view of it

cover; back; binding; book binding

the protective covering on the front, back, and spine of a book

cover; covering; natural covering

a natural object that covers or envelops

cover; top

covering for a hole (especially a hole in the top of a container)

cover; covering fire

fire that makes it difficult for the enemy to fire on your own individuals or formations

cover; cover charge

a fixed charge by a restaurant or nightclub over and above the charge for food and drink

cover; cover tuy nhiên; cover version

a recording of a tuy nhiên that was first recorded or made popular by somebody else

cover; spread over

form a cover over

cover; continue; extend

span an interval of distance, space or time

cover; address; giảm giá; handle; plow; treat

act on verbally or in some form of artistic expression

cover; comprehend; embrace; encompass

include in scope; include as part of something broader; have as one’s sphere or territory

cover; cross; cut across; cut through; get across; get over; pass over; track; traverse

travel across or pass over

cover; report

be responsible for reporting the details of, as in journalism

cover; cover up

hide from view or knowledge

cover; insure; underwrite

protect by insurance

cover; compensate; overcompensate

make up for shortcomings or a feeling of inferiority by exaggerating good qualities

cover; enshroud; hide; shroud

cover as if with a shroud

cover; breed

copulate with a female, used especially of horses

cover; overlay

put something on top of something else

cover; brood; hatch; incubate

sit on (eggs)

cover; wrap up

clothe, as if for protection from the elements

cover girl

* danh từ
– cô nàng có ảnh ở bìa báo ảnh

cover-crop

* danh từ
– cây trồng phủ đất (chống cỏ, chống xoi mòn…)

covering

* danh từ
– cái bao, cái bọc, vật che phủ, lớp phủ ngoài
– cái nắp
– sự bao bọc, sự phủ, sự che đậy
=lead covering+ sự phủ chì, sự mạ chì
– sự trải ra
!covering letter
– thư lý giải gửi kèm theo
!covering party
– (quân sự chiến lược) đội hộ tống

dish-cover

* danh từ
– cái chụp đĩa, cái úp đĩa (để giữ món ăn cho nóng)

dust-cover

-jacket) /’dʌst,dʤækit/
* danh từ
– bìa đọc sách

horse-cover

-cover) /’hɔ:s,kʌvə/
* danh từ
– chăn đắp ngựa; vải phủ sống lưng ngựa (cho đẹp)

re-cover

* ngoại động từ
– bao lại, bọc lại

slip-cover

* danh từ
– vải phủ, khăn phủ (trên ghế bành, trên đi văng…)

table-cover

* danh từ
– khăn trải bàn

cover disk

– (Tech) cái chụp tròn

dividend cover

– (Econ) Mức bảo chứng cổ tức.
+ Tỷ số lợi nhuận trên Cp thông thường so với tổng lợi tức trên Cp.

cover-point

* danh từ
– (thể thao) vị trí phòng ngự; người phòng ngự (trong cric-kê)

cover-story

* danh từ
– truyện tranh ở bìa tạp chí

coverable

– xem cover

coveralls

* danh từ số nhiều
– bộ áo liền quần cho những người dân thao tác làm nặng nhọc

covered

* tính từ
– có mái che
– kín kẽ
– được yểm hộ (nhờ pháo binh)
– có đội mũ
= to remain covered+cứ đội nguyên mũ

coverer

– xem cover

dust cover

– nắp che bụi ở máy vi tính

gill-cover

hard cover

* danh từ
– bìa cứng của quyển sách

sponge-cover

* danh từ
– vải bọc súng lớn

English Word Index:

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q. . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q. . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy ghi lại chúng tôi:
Tweet

4247

Review Cover dịch sang tiếng Việt là gì ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cover dịch sang tiếng Việt là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cover dịch sang tiếng Việt là gì miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cover dịch sang tiếng Việt là gì miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cover dịch sang tiếng Việt là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cover dịch sang tiếng Việt là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cover #dịch #sang #tiếng #Việt #là #gì