Contents

Mẹo Hướng dẫn Công thức toán học lớp 3 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Công thức toán học lớp 3 được Update vào lúc : 2022-04-07 05:41:19 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Toán Tiểu học: Công thức tính diện tích s quy hoạnh, chu vi, thể tích hình cơ bản giúp những em học viên tìm hiểu thêm, khối mạng lưới hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng về tính chất diện tích s quy hoạnh, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông vắn, hình chữ nhật, hình tròn trụ, hình thoi, hình nón..Nhờ đó, sẽ biết phương pháp vận dụng vào bài tập tốt hơn, để ngày càng học tốt môn Toán. Vậy mời những em cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết dưới đây của lize:

Nội dung chính

    Tổng hợp công thức tính diện tích s quy hoạnh, chu vi, thể tích những hình toán Tiểu học1. Tính chu vi, diện tích s quy hoạnh Hình chữ nhậtCông thức tính chu vi Hình chữ nhậtCông thức tính diện tích s quy hoạnh Hình chữ nhậtCông thức tính chu vi Hình vuôngCông thức tính diện tích s quy hoạnh Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích s quy hoạnh Hình bình hànhCông thức tính chu vi Hình bình hànhCông thức tính diện tích s quy hoạnh Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích s quy hoạnh Hình thoiCông thức tính chu vi Hình thoiCông thức tính diện tích s quy hoạnh Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích s quy hoạnh Hình tam giácCông thức tính chu vi Hình tam giácCông thức tính diện tích s quy hoạnh Hình tam giácCông thức tính chu vi hình thangCông thức tính diện tích s quy hoạnh hình thangCông thức tính chu vi hình trònCông thức tính diện tích s quy hoạnh hình trònTính diện tích s quy hoạnh xung quanh hình lập phươngTính diện tích s quy hoạnh toàn phần hình lập phươngTính thể tích hình lập phươngTính diện tích s quy hoạnh xung quanh hình hộp chữ nhậtTính diện tích s quy hoạnh toàn phần hình hộp chữ nhậtTính thể tích hình hộp chữ nhật10. Tính diện tích s quy hoạnh, thể tích hình nónCông thức tính diện tích s quy hoạnh xung quanh hình nónCông thức tính diện tích s quy hoạnh toàn phần hình nónCông thức tính thể tích hình nón11. Tính diện tích s quy hoạnh, thể tích hình trụCông thức tính diện tích s quy hoạnh xung quanh hình trụCông thức tính diện tích s quy hoạnh toàn phần hình trụCông thức tính thể tích hình trụVideo liên quan

Tổng hợp công thức tính diện tích s quy hoạnh, chu vi, thể tích những hình toán Tiểu học

1. Tính chu vi, diện tích s quy hoạnh Hình chữ nhậtCông thức tính chu vi Hình chữ nhậtCông thức tính diện tích s quy hoạnh Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích s quy hoạnh Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuôngCông thức tính diện tích s quy hoạnh Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích s quy hoạnh Hình bình hànhCông thức tính chu vi Hình bình hànhCông thức tính diện tích s quy hoạnh Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích s quy hoạnh Hình thoiCông thức tính chu vi Hình thoiCông thức tính diện tích s quy hoạnh Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích s quy hoạnh Hình tam giácCông thức tính chu vi Hình tam giácCông thức tính diện tích s quy hoạnh Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích s quy hoạnh Hình thangCông thức tính chu vi hình thangCông thức tính diện tích s quy hoạnh hình thang7. Tính chu vi, diện tích s quy hoạnh hình trònCông thức tính chu vi hình trònCông thức tính diện tích s quy hoạnh hình tròn8. Tính diện tích s quy hoạnh, thể tích hình lập phươngTính diện tích s quy hoạnh xung quanh hình lập phươngTính diện tích s quy hoạnh toàn phần hình lập phươngTính thể tích hình lập phương9. Tính diện tích s quy hoạnh, thể tích hình hộp chữ nhậtTính diện tích s quy hoạnh xung quanh hình hộp chữ nhậtTính diện tích s quy hoạnh toàn phần hình hộp chữ nhậtTính thể tích hình hộp chữ nhật10. Tính diện tích s quy hoạnh, thể tích hình nónCông thức tính diện tích s quy hoạnh xung quanh hình nónCông thức tính diện tích s quy hoạnh toàn phần hình nónCông thức tính thể tích hình nón11. Tính diện tích s quy hoạnh, thể tích hình trụCông thức tính diện tích s quy hoạnh xung quanh hình trụCông thức tính diện tích s quy hoạnh toàn phần hình trụCông thức tính thể tích hình trụ

1. Tính chu vi, diện tích s quy hoạnh Hình chữ nhật

Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: P = (a + b) x 2.Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng chiều rộng nhân với 2 (cùng một cty đo).Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.

Đang xem: Các công thức hình học lớp 3

Công thức tính diện tích s quy hoạnh Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.Muốn tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng một cty đo).Mở rộng: Biết DT tìm cạnh bằng phương pháp lấy DT chia cạnh đã biết.

Công thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4Muốn tính chu vi hình vuông vắn, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.Mở rộng: Nếu biết chu vi hình vuông vắn, để tìm cạnh hình vuông vắn ta lấy chu vi hình vuông vắn chia 4.

Công thức tính diện tích s quy hoạnh Hình vuông

Công thức: S = a x a.Muốn tính diện tích s quy hoạnh hình vuông vắn, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.Mở rộng: Nếu biết diện tích s quy hoạnh hình vuông vắn, ta hoàn toàn có thể tìm cạnh hình vuông vắn bằng phương pháp nhẩm.

3. Tính chu vi, diện tích s quy hoạnh Hình bình hành

Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2Muốn tính chu vi hình bình hành, ta lấy tổng hai cạnh kề nhân với 2 (cùng một cty đo).Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.

Công thức tính diện tích s quy hoạnh Hình bình hành

Công thức: S = a x hMuốn tính diện tích s quy hoạnh hình bình hành, ta lấy độ dài đáy nhân với độ cao (cùng một cty đo).Mở rộng: Biết diện tích s quy hoạnh hình bình hành, ta hoàn toàn có thể tính:Độ dài đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích s quy hoạnh Hình thoi

Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4Muốn tính chu vi hình thoi, ta lấy độ dài cạnh hình thoi nhân với 4.Mở rộng: Nếu biết chu vi hình thoi, để tìm cạnh hình thoi ta lấy chu vi chia 4.

Công thức tính diện tích s quy hoạnh Hình thoi

Công thức: S =

Muốn tính diện tích s quy hoạnh hình thoi, ta lấy tích độ dài hai tuyến phố chéo chia cho 2 (cùng một cty đo).

5. Tính chu vi, diện tích s quy hoạnh Hình tam giác

Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + cMuốn tính chu vi hình tam giác, ta lấy độ dài 3 cạnh tam giác cộng lại với nhau (cùng một cty đo).Mở rộng: Nếu biết chu vi hình tam giác và 2 cạnh, ta tìm cạnh còn sót lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn sót lại: a = C – (b+c).

Công thức tính diện tích s quy hoạnh Hình tam giác

Công thức: S =

Muốn tính diện tích s quy hoạnh hình tam giác, ta lấy độ dài đáy nhân với độ cao rồi chia cho 2 (cùng một cty đo).Mở rộng: Nếu ta biết diện tích s quy hoạnh hình tam giác, ta hoàn toàn có thể tính:Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + dMuốn tính chu vi hình thang, ta lấy độ dài những cạnh hình thang cộng lại với nhau (cùng một cty đo).Mở rộng: Nếu biết chu vi hình thang và độ dài 3 cạnh, ta hoàn toàn có thể tìm cạnh còn sót lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng độ dài 3 cạnh: a = C – (b + c + d).

Công thức tính diện tích s quy hoạnh hình thang

Công thức: S =

Muốn tính diện tích s quy hoạnh hình thang, ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với độ cao rồi đem chia cho 2 (cùng một cty đo).Mở rộng: Nếu biết diện tích s quy hoạnh hình thang, ta hoàn toàn có thể tínhChiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

Công thức tính chu vi hình tròn trụ

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14Muốn tính chu vi hình tròn trụ, ta lấy đường kính nhân với số 3,14 (hoặc lấy bán kính nhân 2 rồi nhân với 3,14).Mở rộng: Nếu biết chu vi hình tròn trụ, ta hoàn toàn có thể tính:Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ

Công thức: r x r x 3,14Muốn tính diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ, ta lấy bán kinh nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

Tính diện tích s quy hoạnh xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4Muốn tính diện tích s quy hoạnh xung quanh, ta lấy diện tích s quy hoạnh 1 mặt của hình lập phương nhân với 4.

Tính diện tích s quy hoạnh toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6Muốn tính diện tích s quy hoạnh xung quanh, ta lấy diện tích s quy hoạnh 1 mặt của hình lập phương nhân với 6.

Xem thêm: Bé Tập Tô Màu Ô Tô – 10 Mẫu Tranh Tô Màu Ô Tô Sành Điệu Cho Bé Trai

READ:  Tổng Hợp Công Thức Hóa Học Lớp 11, ✅ Công Thức Hóa 11 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x aMuốn tính thể tích hình lập phương, ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

Tính diện tích s quy hoạnh xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = P x cMuốn tính diện tích s quy hoạnh xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi mặt đáy nhân với độ cao (cùng một cty đo).

Tính diện tích s quy hoạnh toàn phần hình hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2Muốn tính diện tích s quy hoạnh toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích s quy hoạnh xung quanh của hình hộp chữ nhật cộng với 2 lần diện tích s quy hoạnh đáy (cùng một cty đo).

Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x cMuốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều rài nhân với chiều rộng rồi nhân với độ cao (cùng một cty đo).

10. Tính diện tích s quy hoạnh, thể tích hình nón

Công thức tính diện tích s quy hoạnh xung quanh hình nón

Diện tích xung quanh hình nón được xác lập bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với bán kính đáy hình nón (r) nhân với đường sinh hình nón (l). Đường sinh hoàn toàn có thể là một đường thẳng hoặc 1 đường cong phẳng. Với hình nón thì đường sinh có chiều dài từ mép của vòng tròn đến đỉnh của hình nón.

Trong số đó:Sxq: là ký hiệu diện tích s quy hoạnh xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có mức giá trị xấp xỉ là 3,14r: Bán kính mặt đáy hình nón và bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích s quy hoạnh toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích s quy hoạnh xung quanh hình nón cộng với diện tích s quy hoạnh mặt đáy hình nón. Vì diện tích s quy hoạnh mặt đáy là hình tròn trụ nên vận dụng công thức tính diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ là Sđ = π.r.r.

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta vận dụng công thức sau:

Trong số đó:V: Ký hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: Bán kính hình tròn trụ đáy.

Xem thêm: Công Thức Phenyl Axetat Được Điều Chế Trực Tiếp Từ? Phenyl Axetat

h: là đường cao hạ từ đỉnh xuống tâm đường tròn đáy.

11. Tính diện tích s quy hoạnh, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích s quy hoạnh xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x hTrong số đó:r: bán kính hình trụh: độ cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích s quy hoạnh toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)Trong số đó:r: bán kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích s quy hoạnh xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích s quy hoạnh của hai đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x hTrong số đó:r: bán kính hình trụh: độ cao hình trụ

Xem thêm nội dung bài viết thuộc phân mục: Công thức

://.youtube/watch?v=5q7aFOiSs1k

4091

Review Công thức toán học lớp 3 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Công thức toán học lớp 3 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Công thức toán học lớp 3 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Công thức toán học lớp 3 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Công thức toán học lớp 3

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Công thức toán học lớp 3 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Công #thức #toán #học #lớp