Kinh Nghiệm Hướng dẫn Có bao nhiêu nhóm trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng a 17 B 16 c 15 d 14 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Có bao nhiêu nhóm trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng a 17 B 16 c 15 d 14 được Update vào lúc : 2022-08-06 01:15:20 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tổng hợp những vướng mắc bán trắc nghiệm về phòng chống xâm hại trẻ con, bạo hành trẻ con, quyền trẻ con theo quy định của Luật Trẻ em năm 2022 để những bạn tìm hiểu thêm.

Nội dung chính

  Câu hỏi bán trắc nghiệm Luật Trẻ emCâu hỏi bán trắc nghiệm Luật Trẻ em được sắp xếp ngẫu nhiên (16 câu)Câu hỏi bán trắc nghiệm Luật Trẻ em được sắp xếp theo chương (6 chương)[Download] Đáp án vướng mắc bán trắc nghiệm Luật Trẻ emVideo liên quan

..

Câu hỏi bán trắc nghiệm Luật Trẻ em

Mục lục:

[PDF] Câu hỏi bán trắc nghiệm Luật Trẻ em

Nếu quy trình tải về tài liệu bị gián đoạn do đường truyền tạm bợ, vui lòng để lại E-Mail nhận tài liệu Câu hỏi bán trắc nghiệm Luật Trẻ em PDF ở phần phản hồi dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự phiền phức này!

Câu hỏi bán trắc nghiệm Luật Trẻ em được sắp xếp ngẫu nhiên (16 câu)

Câu 1: Luật Trẻ em đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào trong ngày tháng năm nào?

Ngày thứ 5/4/2015
Ngày thứ tư/5/2015
Ngày thứ 5/4/2022
Ngày thứ tư/5/2022

Đáp án: c (Ngày thứ 5/4/2022)

Câu 2: Kết cấu của Luật Trẻ em gồm có bao nhiêu Chương, bao nhiêu Điều?

7 Chương với 105 Điều
7 Chương với 106 Điều
7 Chương với 107 Điều
7 Chương với 108 Điều

Đáp án: b (7 Chương với 106 Điều)

Câu 3: Luật Trẻ em có hiệu lực hiện hành thi hành vào trong ngày tháng năm nào?

Ngày đầu Tiên/6/2022
Ngày 06/6/2022
Ngày 06/6/2022
Ngày đầu Tiên/6/2022

Đáp án: d (Ngày đầu Tiên/6/2022)

Câu 4: Tại Điều 1 Luật Trẻ em quy định về trẻ con ra làm sao?

Trẻ em là người dưới 16 tuổi.
Trẻ em là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi.
Trẻ em là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
Trẻ em là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Đáp án: a (Trẻ em là người dưới 16 tuổi).

Câu 5: Tại Điều 3 Luật Trẻ em quy định về đối tượng người dùng vận dụng của Luật ra làm sao?

Cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, cty sự nghiệp, cty vũ trang nhân dân, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình, công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế hoạt động và sinh hoạt giải trí trên lãnh thổ Việt Nam, thành viên là người quốc tế cư trú tại Việt Nam (sau này gọi chung là cơ quan, tổ chức triển khai, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình, thành viên).
Cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, cty sự nghiệp, cty vũ trang nhân dân, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình, công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế hoạt động và sinh hoạt giải trí trên lãnh thổ Việt Nam, thành viên là người quốc tế cư trú tại Việt Nam (sau này gọi chung là cơ quan, tổ chức triển khai, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình, thành viên).
Cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, cty vũ trang nhân dân, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình, công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế hoạt động và sinh hoạt giải trí trên lãnh thổ Việt Nam, thành viên là người quốc tế cư trú tại Việt Nam (sau này gọi chung là cơ quan, tổ chức triển khai, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình, thành viên).
Cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, cty sự nghiệp, cty vũ trang nhân dân, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình, công dân Việt Nam; (sau này gọi chung là cơ quan, tổ chức triển khai, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình, thành viên).

Đáp án: b Cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, cty sự nghiệp, cty vũ trang nhân dân, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình, công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế hoạt động và sinh hoạt giải trí trên lãnh thổ Việt Nam, thành viên là người quốc tế cư trú tại Việt Nam (sau này gọi chung là cơ quan, tổ chức triển khai, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình, thành viên).

Câu 6: Tại Điều 6 Luật Trẻ em quy định về những hành vi bị nghiêm cấm; có bao nhiêu nhóm hành vi bị nghiêm cấm?

Đáp án: c (15 nhóm hành vi bị nghiêm cấm).

Câu 7: Luật Trẻ em quy định khái niệm, lý giải từ ngữ về Trẻ em có tình hình đặc biệt quan trọng ra làm sao?

Trẻ em có tình hình đặc biệt quan trọng là trẻ con không đủ Đk thực thi được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, nên phải có sự tương hỗ, can thiệp đặc biệt quan trọng của Nhà nước, mái ấm gia đình và xã hội để được bảo vệ an toàn và uy tín, hòa nhập mái ấm gia đình, hiệp hội.
Trẻ em có tình hình đặc biệt quan trọng là trẻ con không đủ Đk thực thi được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập.
Trẻ em có tình hình đặc biệt quan trọng là trẻ con có đủ Đk để thực thi được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, nhưng nên phải có sự tương hỗ, can thiệp đặc biệt quan trọng của Nhà nước, mái ấm gia đình và xã hội để được bảo vệ an toàn và uy tín, hòa nhập mái ấm gia đình, hiệp hội.
Trẻ em có tình hình đặc biệt quan trọng là trẻ con nên phải có sự tương hỗ, can thiệp đặc biệt quan trọng của Nhà nước, mái ấm gia đình và xã hội để được bảo vệ an toàn và uy tín, hòa nhập mái ấm gia đình, hiệp hội.

Đáp án: a (Trẻ em có tình hình đặc biệt quan trọng là trẻ con không đủ Điều kiện thực thi được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, nên phải có sự tương hỗ, can thiệp đặc biệt quan trọng của Nhà nước, mái ấm gia đình và xã hội để được bảo vệ an toàn và uy tín, hòa nhập mái ấm gia đình, hiệp hội)

Câu 8: Tại Điều 10 Luật Trẻ em quy định về Trẻ em có tình hình đặc biệt quan trọng; có bao nhiêu nhóm trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng?

Đáp án: d (14 nhóm trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng).

Câu 9: Tại Điều 11 Luật Trẻ em quy định về Tháng hành vi vì trẻ con được tổ chức triển khai vào Tháng nào hằng năm và với mục tiêu gì?

Tháng hành vi vì trẻ con được tổ chức triển khai vào tháng 5 hằng năm để thúc đẩy trào lưu toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ con; tuyên truyền, phổ cập, vận động cơ quan, tổ chức triển khai, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình, thành viên thực thi chủ trương, chương trình, kế hoạch, dự án công trình bất Động sản, xây dựng những khu công trình xây dựng và vận động nguồn lực cho trẻ con.
Tháng hành vi vì trẻ con được tổ chức triển khai vào tháng 7 hằng năm để thúc đẩy trào lưu toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ con; tuyên truyền, phổ cập, vận động cơ quan, tổ chức triển khai, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình, thành viên thực thi chủ trương, chương trình, kế hoạch, dự án công trình bất Động sản, xây dựng những khu công trình xây dựng và vận động nguồn lực cho trẻ con.
Tháng hành vi vì trẻ con được tổ chức triển khai vào tháng 6 hằng năm để thúc đẩy trào lưu toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ con; tuyên truyền, phổ cập, vận động cơ quan, tổ chức triển khai, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình, thành viên thực thi chủ trương, chương trình, kế hoạch, dự án công trình bất Động sản, xây dựng những khu công trình xây dựng và vận động nguồn lực cho trẻ con.
Tháng hành vi vì trẻ con được tổ chức triển khai vào tháng 8 (âm lịch) hằng năm để thúc đẩy trào lưu toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ con; tuyên truyền, phổ cập, vận động cơ quan, tổ chức triển khai, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình, thành viên thực thi chủ trương, chương trình, kế hoạch, dự án công trình bất Động sản, xây dựng những khu công trình xây dựng và vận động nguồn lực cho trẻ con.

Đáp án: c (Tháng hành vi vì trẻ con được tổ chức triển khai vào tháng 6 hằng năm để thúc đẩy trào lưu toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ con; tuyên truyền, phổ cập, vận động cơ quan, tổ chức triển khai, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình, thành viên thực thi chủ trương, chương trình, kế hoạch, dự án công trình bất Động sản, xây dựng những khu công trình xây dựng và vận động nguồn lực cho trẻ con.

Câu 10: Trên cơ sở Hiến pháp năm trước đó đó và Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ con, Luật trẻ con quy định bao nhiêu nhóm quyền của trẻ con ?

Đáp án: b (25 nhóm quyền của trẻ con)

Câu 11: Tại Điều 35 Luật trẻ con quy định về Quyền của trẻ con khuyết tật ra làm sao?

Trẻ em khuyết tật được hưởng khá đầy đủ những quyền của trẻ con và quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp lý; được tương hỗ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt quan trọng để phục hồi hiệu suất cao, tăng trưởng kĩ năng tự lực và hòa nhập xã hội.
Trẻ em khuyết tật được hưởng khá đầy đủ những quyền của trẻ con theo quy định của pháp lý; được tương hỗ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt quan trọng để phục hồi hiệu suất cao, tăng trưởng kĩ năng tự lực và hòa nhập xã hội.
Trẻ em khuyết tật được hưởng khá đầy đủ những quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp lý; được tương hỗ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt quan trọng để phục hồi hiệu suất cao, tăng trưởng kĩ năng tự lực và hòa nhập xã hội.
Trẻ em khuyết tật được hưởng khá đầy đủ những quyền của trẻ con và quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp lý; được tương hỗ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt quan trọng để phục hồi hiệu suất cao.

Đáp án: a (Trẻ em khuyết tật được hưởng khá đầy đủ những quyền của trẻ con và quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp lý; được tương hỗ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt quan trọng để phục hồi hiệu suất cao, tăng trưởng kĩ năng tự lực và hòa nhập xã hội).

Câu 12: Điều 42 Luật trẻ con quy định về Bảo đảm về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con ra làm sao?

Nhà nước có chủ trương trợ cấp, trợ giúp, phát hành tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực thi việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con theo độ tuổi, trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức triển khai, mái ấm gia đình, thành viên tham gia trợ giúp, chăm sóc trẻ con, trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng theo quy định của pháp lý.
Nhà nước có chủ trương trợ cấp, trợ giúp, phát hành tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực thi việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con theo độ tuổi, trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức triển khai, mái ấm gia đình, thành viên tham gia tương hỗ về đất đai, thuế, tín dụng thanh toán cho tổ chức triển khai, thành viên phục vụ dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con theo quy định của pháp lý.
Nhà nước có chủ trương trợ cấp, trợ giúp để thực thi việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con theo độ tuổi, trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng; Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức triển khai, mái ấm gia đình, thành viên tham gia trợ giúp, chăm sóc trẻ con, trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng; tương hỗ về đất đai, thuế, tín dụng thanh toán cho tổ chức triển khai, thành viên phục vụ dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con theo quy định của pháp lý.
Nhà nước có chủ trương trợ cấp, trợ giúp, phát hành tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực thi việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con theo độ tuổi, trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng; Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức triển khai, mái ấm gia đình, thành viên tham gia trợ giúp, chăm sóc trẻ con, trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng; tương hỗ về đất đai, thuế, tín dụng thanh toán cho tổ chức triển khai, thành viên phục vụ dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con theo quy định của pháp lý.

Đáp án: d (Nhà nước có chủ trương trợ cấp, trợ giúp, phát hành tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực thi việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con theo độ tuổi, trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng; Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức triển khai, mái ấm gia đình, thành viên tham gia trợ giúp, chăm sóc trẻ con, trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng; tương hỗ về đất đai, thuế, tín dụng thanh toán cho tổ chức triển khai, thành viên phục vụ dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con theo quy định của pháp lý.)

Câu 13: Luật trẻ con quy định về Lever bảo vệ trẻ con có bao nhiêu Lever, những Lever là gì?

1 Lever: Phòng ngừa
2 Lever: Phòng ngừa – Hỗ trợ.
3 Lever: Phòng ngừa – Hỗ trợ – Can thiệp.
4 Lever: Phòng ngừa – Tư vấn – Hỗ trợ – Can thiệp.

Đáp án: c (3: Phòng ngừa – Hỗ trợ – Can thiệp)

Câu 14: Điều 55 Luật trẻ con quy định cơ sở phục vụ dịch vụ bảo vệ trẻ con là gì?

Cơ sở phục vụ dịch vụ bảo vệ trẻ con là cơ sở do cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên xây dựng có hiệu suất cao, trách nhiệm thực thi hoặc phối hợp, tương hỗ thực thi một hoặc một số trong những giải pháp bảo vệ trẻ con theo Lever phòng ngừa, tương hỗ và can thiệp được quy định tại những Điều 48, 49 và 50 của Luật này.
Cơ sở phục vụ dịch vụ bảo vệ trẻ con là cơ sở do cơ quan, tổ chức triển khai thành viên xây dựng theo quy định của pháp lý; có hiệu suất cao, trách nhiệm thực thi hoặc phối hợp, tương hỗ thực thi một hoặc một số trong những giải pháp bảo vệ trẻ con theo Lever phòng ngừa, tương hỗ và can thiệp được quy định tại những Điều 48, 49 và 50 của Luật này.
Cơ sở phục vụ dịch vụ bảo vệ trẻ con là cơ sở do cơ quan, tổ chức triển khai xây dựng theo quy định của pháp lý; có hiệu suất cao, trách nhiệm thực thi hoặc phối hợp, tương hỗ thực thi một hoặc một số trong những giải pháp bảo vệ trẻ con theo Lever phòng ngừa, tương hỗ và can thiệp được quy định tại những Điều 48, 49 và 50 của Luật này.
Cơ sở phục vụ dịch vụ bảo vệ trẻ con là cơ sở do cơ quan, tổ chức triển khai thành viên xây dựng theo quy định của pháp lý; có hiệu suất cao, trách nhiệm thực thi một số trong những giải pháp bảo vệ trẻ con theo Lever phòng ngừa, tương hỗ và can thiệp được quy định tại những Điều 48, 49 và 50 của Luật này.

Đáp án: b (Cơ sở phục vụ dịch vụ bảo vệ trẻ con là cơ sở do cơ quan, tổ chức triển khai thành viên xây dựng theo quy định của pháp lý; có hiệu suất cao, trách nhiệm thực thi hoặc phối hợp, tương hỗ thực thi một hoặc một số trong những giải pháp bảo vệ trẻ con theo Lever phòng ngừa, tương hỗ và can thiệp được quy định tại những Điều 48, 49 và 50 của Luật này).

Câu 15: Luật trẻ con quy định cơ sở phục vụ dịch vụ bảo vệ trẻ con được tổ chức triển khai theo quy quy mô nào?

Cơ sở phục vụ dịch vụ bảo vệ trẻ con được tổ chức triển khai theo quy mô cơ sở công lập.
Cơ sở phục vụ dịch vụ bảo vệ trẻ con được tổ chức triển khai theo quy mô cơ sở công lập và cơ sở tư nhân.
Cơ sở phục vụ dịch vụ bảo vệ trẻ con được tổ chức triển khai theo quy mô cơ sở công lập và cơ sở ngoài công lập.
Cơ sở phục vụ dịch vụ bảo vệ trẻ con được tổ chức triển khai theo quy mô cơ sở công lập, cơ sở ngoài công lập và cơ sở tư nhân.

Đáp án: c (cơ sở công lập và cơ sở ngoài công lập)

Câu 16: Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Kiên Giang là thuộc quy mô cơ sở phục vụ dịch vụ bảo vệ trẻ con nào sau này?

Cơ sở ngoài công lập; có một phần hiệu suất cao, trách nhiệm phục vụ dịch vụ bảo vệ trẻ con.
Cơ sở công lập; có hiệu suất cao, trách nhiệm chuyên biệt phục vụ dịch vụ bảo vệ trẻ con.
Cơ sở ngoài công lập; có hiệu suất cao, trách nhiệm chuyên biệt phục vụ dịch vụ bảo vệ trẻ con.
Cơ sở công lập; có một phần hiệu suất cao, trách nhiệm phục vụ dịch vụ bảo vệ trẻ con.

Đáp án: d (Cơ sở công lập; có một phần hiệu suất cao, trách nhiệm phục vụ dịch vụ bảo vệ trẻ con).

Câu 17: Luật trẻ con quy định có mấy hình thức chăm sóc thay thế, những hình thức nào?

  Chăm sóc thay thế bởi người thân trong gia đình thích;
  Chăm sóc thay thế bởi thành viên, mái ấm gia đình không phải là người thân trong gia đình thích;
  Chăm sóc thay thế bằng hình thức nhận con nuôi (việc nuôi con nuôi được thực thi theo quy định của pháp lý về nuôi con nuôi).
  Chăm sóc thay thế bởi người thân trong gia đình thích;
  Chăm sóc thay thế bởi thành viên, mái ấm gia đình không phải là người thân trong gia đình thích;
  Chăm sóc thay thế bằng hình thức nhận con nuôi (việc nuôi con nuôi được thực thi theo quy định của pháp lý về nuôi con nuôi);
  Chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội.
  Chăm sóc thay thế bởi người thân trong gia đình thích;
  Chăm sóc thay thế bởi thành viên, mái ấm gia đình không phải là người thân trong gia đình thích;
  Chăm sóc thay thế bằng hình thức nhận con nuôi (việc nuôi con nuôi được thực thi theo quy định của pháp lý;
  Chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội;
  Chăm sóc thay thế tại cơ sở ngoài công lập.
  Chăm sóc thay thế tại hiệp hội;
  Chăm sóc thay thế bởi người thân trong gia đình thích;
  Chăm sóc thay thế bởi thành viên, mái ấm gia đình không phải là người thân trong gia đình thích;
  Chăm sóc thay thế bằng hình thức nhận con nuôi (việc nuôi con nuôi được thực thi theo quy định của pháp lý;
  Chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội;
  Chăm sóc thay thế tại cơ sở ngoài công lập.

Đáp án: b (4 hình thức: Chăm sóc thay thế bởi người thân trong gia đình thích; Chăm sóc thay thế bởi thành viên, mái ấm gia đình không phải là người thân trong gia đình thích; Chăm sóc thay thế bằng hình thức nhận con nuôi (việc nuôi con nuôi được thực thi theo quy định của pháp lý về nuôi con nuôi); Chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội).

Câu 18: Điều 62 Luật trẻ con quy định về những trường hợp trẻ con cần chăm sóc thay thế thuộc đối tượng người dùng nào?

Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ con bị bỏ rơi, trẻ con không nơi nương tựa; Trẻ em không thể sống cùng cha, mẹ vì sự bảo vệ an toàn và uy tín của trẻ con; cha, mẹ không hoàn toàn có thể bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ con hoặc đó đó là người xâm hại trẻ con; Trẻ em bị ảnh hưởng của thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang cần phải ưu tiên bảo vệ; Trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác lập được cha mẹ.
Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ con bị bỏ rơi; Trẻ em không thể sống cùng cha, mẹ vì sự bảo vệ an toàn và uy tín của trẻ con; cha, mẹ không hoàn toàn có thể bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ con hoặc đó đó là người xâm hại trẻ con; Trẻ em bị ảnh hưởng của thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang cần phải ưu tiên bảo vệ; Trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác lập được cha mẹ.
Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ con bị bỏ rơi, trẻ con không nơi nương tựa; Trẻ em không thể sống cùng cha, mẹ vì sự bảo vệ an toàn và uy tín của trẻ con; cha, mẹ không hoàn toàn có thể bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ con hoặc đó đó là người xâm hại trẻ con; Trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác lập được cha mẹ.
Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; Trẻ em không thể sống cùng cha, mẹ vì sự bảo vệ an toàn và uy tín của trẻ con; cha, mẹ không hoàn toàn có thể bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ con hoặc đó đó là người xâm hại trẻ con; Trẻ em bị ảnh hưởng của thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang cần phải ưu tiên bảo vệ; Trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác lập được cha mẹ.

Đáp án: a (Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ con bị bỏ rơi, trẻ con không nơi nương tựa; Trẻ em không thể sống cùng cha, mẹ vì sự bảo vệ an toàn và uy tín của trẻ con; cha, mẹ không hoàn toàn có thể bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ con hoặc đó đó là người xâm hại trẻ con; Trẻ em bị ảnh hưởng của thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang cần phải ưu tiên bảo vệ; Trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác lập được cha mẹ.)

Câu 19: Theo quy định của Luật trẻ con, ai có thẩm quyền quyết định hành động chăm sóc thay thế?

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
Tòa án nhân dân cấp huyện;
Tùy từng trường hợp rõ ràng và tùy vào cấp quản trị và vận hành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hoặc Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định hành động việc chăm sóc thay thế.

Đáp án: d (Tùy từng trường hợp rõ ràng và tùy vào cấp quản trị và vận hành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hoặc Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định hành động việc chăm sóc thay thế được quy định tại Điều 66 Luật trẻ con)

Câu 20: Theo quy định của Luật trẻ con thì Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có thẩm quyền quyết định hành động việc chăm sóc thay thế trong trường hợp nào?

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định hành động giao trẻ con cho cơ sở trợ giúp xã hội thuộc cấp huyện quản trị và vận hành thực thi chăm sóc thay thế.
Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định hành động giao trẻ con cho cơ sở trợ giúp xã hội thuộc cấp huyện và cấp tỉnh quản trị và vận hành thực thi chăm sóc thay thế.
Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định hành động giao trẻ con cho cơ sở trợ giúp xã hội thuộc cấp tỉnh quản trị và vận hành thực thi chăm sóc thay thế.
Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định hành động giao trẻ con cho cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc cấp huyện quản trị và vận hành thực thi chăm sóc thay thế.

Đáp án: c (Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định hành động giao trẻ con cho cơ sở trợ giúp xã hội thuộc cấp tỉnh quản trị và vận hành thực thi chăm sóc thay thế. Điều 66 Luật trẻ con).

Câu hỏi bán trắc nghiệm Luật Trẻ em được sắp xếp theo chương (6 chương)

Chương I: Những quy định chung

Câu 1: Theo Luật trẻ con, độ tuổi nào sau này sẽ là trẻ con?

A. Dưới 18 tuổi

B. Dưới 16 tuổi

C. Dưới 14 tuổi

D. Dưới 15 tuổi

(Đáp án: B. Theo Điều 1: Trẻ em; Chương I- Những quy định chung)

Câu 2: Thế nào là bảo vệ trẻ con?

A. Là việc thực thi những giải pháp thích hợp để bảo vệ trẻ con được sống bảo vệ an toàn và uy tín, lành mạnh.

B. Là phòng ngừa, ngăn ngừa và xử lý những hành vi xâm hại trẻ con.

C. Trợ giúp trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng.

D. Cả 3 ý trên.

(Đáp án: D. Theo khoản 1, Điều 4, Chương I- Những quy định chung.

Bảo vệ trẻ con là việc thực thi những giải pháp thích hợp để bảo vệ trẻ con được sống bảo vệ an toàn và uy tín, lành mạnh; phòng ngừa, ngăn ngừa và xử lý những hành vi xâm hại trẻ con; Trợ giúp trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng)

Câu 3: Theo Luật trẻ con, “p.hát triển toàn vẹn và tổng thể trẻ con” được hiểu ra làm sao?

A. Thể chất, Trí tuệ, tinh thần, đạo đức

B. Mối quan hệ xã hội của trẻ con

C. Cả 2 ý trên

(Đáp án: C. Theo khoản 2, Điều 4, chương I- Những quy định chung.

Phát triển toàn vẹn và tổng thể trẻ con là yếu tố tăng trưởng đồng thời cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và quan hệ xã hội của trẻ con)

Câu 4: Theo Luật trẻ con, “chăm sóc thay thế” được hiểu ra làm sao?

A. Là việc tổ chức triển khai, mái ấm gia đình, thành viên nhận trẻ con về chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ con không hề cha mẹ

B. Trẻ em không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ

C. Trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhằm mục đích bảo vệ sự bảo vệ an toàn và uy tín và quyền lợi tốt nhất của trẻ con

D. Tất cả những ý trên.

(Đáp án: D. Theo khoản 3, Điều 4, Chương I- Những quy định chung.

Chăm sóc thay thế là việc tổ chức triển khai, mái ấm gia đình, thành viên nhận trẻ con về chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ con không hề cha mẹ; Trẻ em không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ; Trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhằm mục đích bảo vệ sự bảo vệ an toàn và uy tín và quyền lợi tốt nhất của trẻ con.)

Câu 5: Người chăm sóc trẻ con là người ra làm sao?

A. Là người đảm nhiệm trách nhiệm chăm sóc trẻ con, gồm có người giám hộ của trẻ con

B. Người nhận chăm sóc thay thế hoặc người được giao trách nhiệm cùng với cha, mẹ của trẻ con cấp dưỡng, chăm sóc, bảo vệ trẻ con.

C. Cả 2 ý trên.

(Đáp án: C. Theo khoản 4, Điều 1, Chương I- Những quy định chung. Người chăm sóc trẻ con là người đảm nhiệm trách nhiệm chăm sóc trẻ con, gồm có người giám hộ của trẻ con; người nhận chăm sóc thay thế hoặc người được giao trách nhiệm cùng với cha, mẹ của trẻ con cấp dưỡng, chăm sóc, bảo vệ trẻ con)

Câu 6: Hành vi nào sau này sẽ là xâm hại trẻ con?

A. Là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm ý, danh dự, nhân phẩm của trẻ con dưới những hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua và bán, bỏ rơi bỏ mặc trẻ con và những hình thức gây tổn hại khác.

B. Là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm ý.

C. Là hành vi gây bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua và bán.

D. Là những hành vi gây thương tổn.

(Đáp án: A. Theo khoản 5, Điều 1, Chương I- Những quy định chung)

Câu 7: Bạo lực trẻ con được hiểu là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức mạnh thể chất; lăng mạ, xúc phạm danh dựnhân phẩm; cô lập, xua đuổi và những hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ con. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 8: Theo Luật Trẻ em, “bóc lột trẻ con” là hành vi nào?(Đáp án: A. Theo khoản 6, Điều 1, Chương I- Những quy định chung)

A. Bắt trẻ con lao động trái quy định của pháp lý về lao động

B. Trình diễn hoặc sản xuất thành phầm khiêu dâm; tổ chức triển khai, tương hỗ hoạt động và sinh hoạt giải trí du lịch nhằm mục đích mục tiêu xâm hại tình dục trẻ con

C. Cho, nhận hoặc phục vụ trẻ con để hoạt động và sinh hoạt giải trí mại dâm và những hành vi khác sử dụng trẻ con để trục lợi.

D. Cả 3 đáp án trên.

(Đáp án: D. Theo khoản 7, Điều 1, Chương I- Những quy định chung.

Bóc lột trẻ con là hành vi bắt trẻ con lao động trái quy định của pháp lý về lao động; trình diễn hoặc sản xuất thành phầm khiêu dâm; tổ chức triển khai, tương hỗ hoạt động và sinh hoạt giải trí du lịch nhằm mục đích Mục đích xâm hại tình dục trẻ con; cho, nhận hoặc phục vụ trẻ con để hoạt động và sinh hoạt giải trí mại dâm và những hành vi khác sử dụng trẻ con để trục lợi.)

Câu 9: Theo Luật Trẻ em, ra làm sao là xâm hại tình dục trẻ con?

A. Là việc dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ con tham gia vào những hành vi liên quan đến tình dục.

B. Hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ con và sử dụng trẻ con vào Mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức.

C. Ý kiến khác

D. Ý A và B

(Đáp án: D. Theo khoản 8, Điều 1, Chương I- Những quy định chung.

Xâm hại tình dục trẻ con là việc dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ con tham gia vào những hành vi liên quan đến tình dục, gồm có hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ con và sử dụng trẻ con vào Mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức)

Câu 10: Bỏ rơi, bỏ mặc trẻ con là hành vi của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ con không thực thi hoặc thực thi không khá đầy đủ trách nhiệm và trách nhiệm, trách nhiệm của tớ trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

(Đáp án: A. Theo khoản 9, Điều 1, Chương I- Những quy định chung)

Câu 11: Trẻ em không đủ Đk thực thi được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, nên phải có sự tương hỗ, can thiệp đặc biệt quan trọng của Nhà nước, mái ấm gia đình và xã hội để được bảo vệ an toàn và uy tín, hòa nhập mái ấm gia đình, hiệp hội. Là trẻ con?

A. Trẻ em có tình hình đặc biệt quan trọng

B. Trẻ em có tình hình trở ngại vất vả

C. Trẻ em khuyết tật

D. Trẻ em hòa nhập hiệp hội

(Đáp án: A. Theo khoản 10, Điều 1, Chương I- Những quy định chung)

Câu 12: Giám sát việc thực thi quyền trẻ con theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ con là việc xem xét, nhìn nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty, tổ chức triển khai, thành viên liên quan về trách nhiệm bảo vệ thực thi quyền trẻ con và xử lý và xử lý những ý kiến, kiến nghị của trẻ con, bảo vệ quyền lợi tốt nhất của trẻ con. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

(Đáp án: A theo khoản 11, Điều 1, Chương I- Những quy định chung)

Câu 13: Theo Luật trẻ con, tháng nào được quy định là tháng hành vi vì trẻ con?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

(Đáp án: C. Theo khoản 1, Điều 11, Chương I- Những quy định chung)

Chương II: Quyền và bổn phận của trẻ con

Câu 1: Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng con người, được bảo vệ tốt nhất những Điều kiện sống và tăng trưởng. Thuộc quyền hạn nào của trẻ con?

A. Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng

B. Quyền sống

C. Quyền vui chơi, vui chơi

D. Quyền được chăm sóc sức mạnh thể chất

(Đáp án: B. Theo Điều 12, Chương II – Quyền và bổn phận của trẻ con)

Câu 2: Trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, có quốc tịch; được xác lập cha, mẹ, dân tộc bản địa, giới tính theo quy định của pháp lý. Có hay là không?

A. Có

B. Không

(Đáp án: A. Theo Điều 13, Chương II- Quyền và bổn phận của trẻ con)

Câu 3: Trẻ em có quyền vui chơi, vui chơi; được bình đẳng về thời cơ tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, thể dục, thể thao, du lịch phù phù thích hợp với độ tuổi. Thuộc quyền nào của trẻ con?

A.Quyền về tài sản

B. Quyền được giáo dục, học tập, tăng trưởng năng khiếu sở trường

C. Quyền vui chơi, vui chơi

D. Quyền được bảo vệ phúc lợi xã hội

(Đáp án: C. Theo Điều 17, Chương II- Quyền và bổn phận của trẻ con)

Câu 4: Quyền của trẻ con khuyết tật là gì?

A. Trẻ em khuyết tật được hưởng khá đầy đủ những quyền của trẻ con và quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp lý.

B. Được tương hỗ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt quan trọng để phục hồi hiệu suất cao, tăng trưởng kĩ năng tự lực và hòa nhập xã hội.

C. Cả A và B

(Đáp án: C. Theo Điều 35, Chương II- Quyền và bổn phận của trẻ con.

Trẻ em khuyết tật được hưởng khá đầy đủ những quyền của trẻ con và quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp lý; được tương hỗ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt quan trọng để phục hồi hiệu suất cao, tăng trưởng kĩ năng tự lực và hòa nhập xã hội)

Câu 5: Bổn phận của trẻ con riêng với mái ấm gia đình được hiểu ra làm sao?

A. Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

B. Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp mái ấm gia đình, phụ giúp cha mẹ và những thành viên trong mái ấm gia đình những việc làm phù phù thích hợp với độ tuổi, giới tính và sự tăng trưởng của trẻ con.

C. Yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm nguyện vọng với cha mẹ, những thành viên trong mái ấm gia đình, dòng họ.

D. Cả 3 ý trên.

(Đáp án: D. Theo Điều 37, Chương II- Quyền và bổn phận của trẻ con)

Câu 6: Tôn trọng quyền, danh dự, nhân phẩm của người khác; chấp hành quy định về bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ và trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội; bảo vệ, giữ gìn, sử dụng tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phù phù thích hợp với kĩ năng và tuổi của trẻ con. Là bổn phận của trẻ con riêng với ai?

A. Bổn phận của trẻ con với quê nhà, giang sơn

B. Bổn phận của trẻ con riêng với hiệp hội, xã hội

C. Bổn phận của trẻ con riêng với bản thân

D. Bổn phận của trẻ con riêng với mái ấm gia đình

(Đáp án: B. Theo Điều 39, Chương II- Quyền và bổn phận của trẻ con)

Chương III: Chăm sóc và giáo dục trẻ con

Câu 1: Theo Luật trẻ con “Nhà nước có chủ trương trợ cấp, trợ giúp phát hành tiêu chuẩn , quy chuẩn để thực thi việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con theo độ tuổi, trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng. Nhà nước khuyến khích cơ quan,tổ chức triển khai, mái ấm gia đình, thành viên tham gia trợ giúp, chăm sóc trẻ con, trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng; tương hỗ về đất đai, thuế, tín dụng thanh toán cho tổ chức triển khai, thành viên phục vụ dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con theo quy định của pháp lý” là :

A. Bảo đảm về chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ con.

B. Bảo đảm về chăm sóc sức mạnh thể chất trẻ con

C. Bảo đảm về giáo dục cho trẻ con

D. Bảo đảm thông tin, truyền thông cho trẻ con.

(Đáp án: A. Theo Điều 42, Chương III- Chăm sóc và giáo dục trẻ con)

Câu 2: Nhà nước có chủ trương, giải pháp tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, Điều trị trước sinh và sơ sinh; giảm tỷ suất tử vong trẻ con, nhất là tử vong trẻ sơ sinh; xóa khỏi phong tục, tập quán có hại, ảnh hưởng đến sức mạnh thể chất trẻ con. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

(Đáp án: A. Theo Khoản 4, Điều 43, Chương III- Chăm sóc và giáo dục trẻ con)

Câu 3: Nhà nước quy định môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên giáo dục bảo vệ an toàn và uy tín, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, là nội dung?

A. Bảo đảm về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con

B. Bảo đảm Điều kiện vui chơi, vui chơi, hoạt động và sinh hoạt giải trí văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, thể thao, du lịch cho trẻ con

C. Bảo đảm thông tin, truyền thông cho trẻ con

D. Bảo đảm về giáo dục cho trẻ con.

(Đáp án: D. Theo khoản 4, Điều 44, Chương III- Chăm sóc và giáo dục trẻ con)

Câu 4: Ủy ban nhân dân những cấp có trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sắp xếp quỹ đất, góp vốn đầu tư xây dựng Điểm vui chơi, vui chơi, hoạt động và sinh hoạt giải trí văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, thể thao cho trẻ con; bảo vệ Điều kiện, thời hạn, thời Điểm thích hợp để trẻ con được tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí tại những thiết chế văn hóa truyền thống, thể thao cơ sở. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

(Đáp án: A. Theo Khoản 2, Điều 4, Chương III- Chăm sóc và giáo dục trẻ con)

Chương IV: Bảo vệ trẻ con

Câu 1: Bảo vệ trẻ con được thực thi theo bao nhiêu Lever?

A. 2 Lever

B. 3 Lever

C. 4 Lever

D. 5 Lever

(Đáp án: B. Theo Khoản 1, Điều 47, Chương IV- Bảo vệ trẻ con)

Câu 2: Cấp độ phòng ngừa được hiểu ra làm sao?

A. Gồm những giải pháp bảo vệ được vận dụng riêng với hiệp hội, mái ấm gia đình và mọi trẻ con nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng về bảo vệ trẻ con, xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống bảo vệ an toàn và uy tín, lành mạnh cho trẻ con, giảm thiểu rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn trẻ con bị xâm hại hoặc rơi vào tình hình đặc biệt quan trọng.

B. Gồm những giải pháp bảo vệ được vận dụng riêng với trẻ con có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi hoặc trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng nhằm mục đích kịp thời phát hiện, giảm thiểu hoặc vô hiệu rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn gây tổn hại cho trẻ con.

C. Gồm những giải pháp bảo vệ được vận dụng riêng với trẻ con và mái ấm gia đình trẻ con bị xâm hại nhằm mục đích ngăn ngừa hành vi xâm hại; tương hỗ chăm sóc phục hồi, tái hòa nhập hiệp hội cho trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng.

D. Ý kiến khác

(Đáp án: A. Theo Khoản 1, Điều 48, Chương IV- Bảo vệ trẻ con)

Câu 3: Các giải pháp bảo vệ trẻ con Lever tương hỗ gồm có?

a) Cảnh báo về rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn trẻ con bị xâm hại; tư vấn kiến thức và kỹ năng, kỹ năng, giải pháp can thiệp nhằm mục đích vô hiệu hoặc giảm thiểu rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn xâm hại trẻ con cho cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ con, người thao tác trong cơ sở phục vụ dịch vụ bảo vệ trẻ con và trẻ con nhằm mục đích tạo lập lại môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống bảo vệ an toàn và uy tín cho trẻ con có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn bị xâm hại;

b) Tiếp nhận thông tin, nhìn nhận mức độ nguy hại, vận dụng những giải pháp thiết yếu để tương hỗ trẻ con có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi nhằm mục đích vô hiệu hoặc giảm thiểu rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn trẻ con bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi;

c) Hỗ trợ trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật này;

d) Hỗ trợ trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng và mái ấm gia đình của trẻ con được tiếp cận chủ trương trợ giúp xã hội và những nguồn trợ giúp khác nhằm mục đích cải tổ Điều kiện sống và cống hiến cho trẻ con.

Đáp án: A. (theo Khoản 2, Điều 49- Cấp độ tương hỗ, Chương IV- Bảo vệ trẻ con)

Câu 4: Theo Luật trẻ con, “Lever can thiệp” được qui định ra làm sao?

A. Gồm những giải pháp bảo vệ được vận dụng riêng với trẻ con có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi hoặc trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng nhằm mục đích kịp thời phát hiện, giảm thiểu hoặc vô hiệu rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn gây tổn hại cho trẻ con.

B. Gồm những giải pháp bảo vệ được vận dụng riêng với trẻ con và mái ấm gia đình trẻ con bị xâm hại nhằm mục đích ngăn ngừa hành vi xâm hại; tương hỗ chăm sóc phục hồi, tái hòa nhập hiệp hội cho trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng.

C. Coi trọng phòng ngừa, ngăn ngừa rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn gây tổn hại cho trẻ con; kịp thời can thiệp, xử lý và xử lý để giảm thiểu hậu quả; tích cực tương hỗ để phục hồi, tái hòa nhập hiệp hội cho trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng.

D. Ý kiến khác

(Đáp án: B. Theo Điều 50 – Cấp độ can thiệp, Chương IV- Bảo vệ trẻ con)

Chương V: Trẻ em tham gia vào những yếu tố trẻ con

Câu 1: Tổ chức nào đại diện thay mặt thay mặt tiếng nói, nguyện vọng của trẻ con và giám sát việc thực thi quyền trẻ con theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ con?

A. Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy& Đào tạo

B. Bộ Lao động Thương binh &Xã hội

C. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

D. Bộ Công an

(Đáp án: B. Theo Điều 77, Tổ chức đại diện thay mặt thay mặt tiếng nói, nguyện vọng trẻ con, Chương V- Trẻ em tham gia vào những yếu tố trẻ con)

Chương VI: TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CƠ SỞ GIÁO DỤC, GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN VÀ BỔN PHẬN CỦA TRẺ EM

Câu 1: Trách nhiệm của tòa án nhân dân những cấp trong việc thực thi quyền và bổn phận trẻ con ra làm sao?

A. Bảo đảm thực thi quyền và bổn phận của trẻ con.

B. Yêu cầu và giải pháp tư pháp cho trẻ con để tiến hành xét xử hành vi vi phạm quyền trẻ con, trẻ con vi phạm pháp lý.

C. Ra quyết định hành động tư pháp riêng với trẻ con hoặc có liên quan đến trẻ con.

D. Tất cả những ý trên.

(Đáp án: D. Theo Khoản 1, Điều 81. Chương VI – Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình, thành viên trong việc thực thi quyền và bổn phận trẻ con).

Câu 2: Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp có trách nhiệm thường xuyên và định kỳ tiếp xúc với trẻ con hoặc đại diện thay mặt thay mặt trẻ con; tiếp nhận, chuyển và theo dõi, giám sát việc xử lý và xử lý kiến nghị của cơ quan, tổ chức triển khai liên quan đến trẻ con.Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

(Đáp án: A. Theo Khoản 4, Điều 79, Mục 1- Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai)

Câu 3: Bộ Y tế có trách nhiệm gì trong việc thực thi quyền và bổn phận trẻ con?

A. Chủ trì, hướng dẫn việc Đk khai sinh, xử lý và xử lý những yếu tố về quốc tịch của trẻ con, xác lập cha, mẹ cho trẻ con

B. Bảo đảm trẻ con được tiếp cận những dịch vụ chăm sóc sức mạnh thể chất có chất lượng và công minh tại những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp lý. .

C. Quản lý và hướng dẫn sử dụng thiết bị, đồ chơi sử dụng trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành.

D. Bảo đảm trẻ con được vui chơi, vui chơi, hoạt động và sinh hoạt giải trí văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, thể dục, thể thao, du lịch.

(Đáp án: B. Theo Khoản 1, Điều 84, Chương VI- Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình, thành viên trong việc thực thi quyền và bổn phận của trẻ con.

[Download] Đáp án vướng mắc bán trắc nghiệm Luật Trẻ em

[PDF] Đáp án vướng mắc bán trắc nghiệm Luật Trẻ em

Nếu quy trình tải về tài liệu bị gián đoạn do đường truyền tạm bợ, vui lòng để lại E-Mail nhận tài liệu Câu hỏi bán trắc nghiệm Luật Trẻ em PDF ở phần phản hồi dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự phiền phức này!

Các tìm kiếm liên quan đến Câu hỏi trắc nghiệm Luật trẻ con, những vướng mắc trắc nghiệm về luật trẻ con, vướng mắc thi luật trẻ con 2022, vướng mắc trắc nghiệm về xâm hại trẻ con, vướng mắc trắc nghiệm về phòng chống xâm hại trẻ con, những vướng mắc về xâm hại trẻ con, những vướng mắc về phòng chống xâm hại trẻ con, vướng mắc thi luật trẻ con 2022, những vướng mắc về bạo hành trẻ con, những vướng mắc trắc nghiệm về quyền trẻ con, hỏi đáp về xâm hại trẻ con, những vướng mắc về xâm hại trẻ con, vướng mắc trường hợp về xâm hại trẻ con, vướng mắc trắc nghiệm về bạo hành trẻ con

Kết cấu của Luật Trẻ em gồm có bao nhiêu Chương, bao nhiêu Điều?

a) 7 Chương với 105 Điềub) 7 Chương với 106 Điềuc) 7 Chương với 107 Điềud) 7 Chương với 108 Điều

Đáp án: b (7 Chương với 106 Điều)

Tại Điều 1 Luật Trẻ em quy định về trẻ con ra làm sao?

a) Trẻ em là người dưới 16 tuổi.b) Trẻ em là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi.c) Trẻ em là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.d) Trẻ em là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Đáp án: a (Trẻ em là người dưới 16 tuổi).

Reply
1
0
Chia sẻ

4510

Video Có bao nhiêu nhóm trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng a 17 B 16 c 15 d 14 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Có bao nhiêu nhóm trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng a 17 B 16 c 15 d 14 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Có bao nhiêu nhóm trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng a 17 B 16 c 15 d 14 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down Có bao nhiêu nhóm trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng a 17 B 16 c 15 d 14 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Có bao nhiêu nhóm trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng a 17 B 16 c 15 d 14

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Có bao nhiêu nhóm trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng a 17 B 16 c 15 d 14 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Có #bao #nhiêu #nhóm #trẻ #có #hoàn #cảnh #đặc #biệt