Mẹo Hướng dẫn Có 7 viên bi xanh rất khác nhau và 3 viên bi đỏ rất khác nhau Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Có 7 viên bi xanh rất khác nhau và 3 viên bi đỏ rất khác nhau được Update vào lúc : 2022-07-25 21:15:19 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu hỏi:
Có 3 viên bi đỏ và 7 viên bi xanh, lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Tính xác suất để lấy được 2 bi đỏ và 2 bi xanh ?

Nội dung chính

  CÂU HỎI KHÁC Số cách chọn 4 trong 10 viên bi là:
  n(Ω)= C104=210

  Số cách chọn 2 bi đỏ và 2 bi xanh là:
  n(A)= C32.C72=63
  Xác suất biến cố A là :
  P(A)= 63210=2170
  Đáp án cần chọn là: C CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Lời Giải:
Đây là những bài toán về Hoán vị, Chỉnh hợp, Tổ hợp có vận dụng những phép đếm.

Gọi A:”Lấy được 2 bi đỏ và 2 bi xanh”

Số thành phần của không khí mẫu là: (|Omega|=C_10^4=210)

Số thành phần của không khí thuận tiện là (left|Omega_Aright|=C_3^2 cdot C_7^2=63)

Xác suất biến cố A là (P(A)=frac2170)

===============

====================
Thuộc chủ đề: Trắc nghiệm Xác suất

Một hộp có 7 viên bi trắng rất khác nhau, 6 viên bi xanh rất khác nhau, 3 viên bi đỏ rất khác nhau. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp đó. Xác suất sao cho lấy được cả 3 viên bi không còn bi đỏ nào.

A.

B.

C.

(dfrac143280.)

D.

Mã vướng mắc: 258158

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, nhấn vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

  Tìm nghiệm của hệ phương trình Cho bất phương trình (frac20223 – x > 1,,,,,left( 1 right)). Một học viên giải như sau . Hỏi học viên này giải sai ở bước nào? Cho (sin a=frac35, cos a0). Hãy tính (sin left( a-b right))? Cho (overrightarrowa) và (overrightarrowb) là hai véc-tơ cùng hướng và đều khác (overrightarrow0). Trong những kết quả sau này, hãy lựa chọn kết quả đúng? Cho hệ trục tọa độ (left( O;overrightarrowi;overrightarrowj right)). Tìm tọa độ của véc-tơ (overrightarrowi). Tìm giá trị lớn số 1 của hàm số (y = sqrt 5 – 4sin x ). Với những chữ số 2,3,4,5,6 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số rất khác nhau trong số đó hai chữ số 2,3 không đứng cạnh nhau? Chọn ngẫu nhiên 5 viên bi từ hộp đựng 7 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Tính xác suất để 5 viên bi được chọn có đúng 3 viên bi xanh. Cho cấp số nhân (left( u_n right)) có (u_1=2) và công bội q=3. Tính (u_3). Tính (mathop lim limits_x to + infty frac2x + 1x – 1) Cho (fleft( x right)=x^3-2x^2+5) tính (f”left( 1 right))? Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d:x-2y+3=0. Viết phương trình d’ là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo véc-tơ (overrightarrowv=(3,;1)). Cho tứ diện ABCD, gọi (M,,,N) lần lượt là trung điểm của AD và BC. Khi đó, giao tuyến của mặt phẳng (left( MBC right)) và (left( NDA right)) là Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Mệnh đề nào sau này sai? Cho tứ diện đều ABCD cạnh bằng a. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Góc giữa AO và CD bằng bao nhiêu? Tính diện tích s quy hoạnh S của tam giác có ba đỉnh là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số (fleft( x right) = x^4 – 2x^2 + 3). Tính giá trị cực tiểu của hàm số (y = x^3 – 3x^2 + 1) Tìm m để đồ thị hàm số (y=x^4-2mx^2+1) có ba điểm cực trị (Aleft( 0;1 right),B,C) sao cho BC=4. Tìm giá trị lớn số 1 của tham số m để hàm số (y = frac13x^3 – mx^2 + left( 4m – 3 right)x + 2022) đồng biến trên R. Giá trị lớn số 1 và giá trị nhỏ nhất của hàm số (fleft( x right)=2x^3-3x^2-12x+10) trên đoạn (left[ -3;3 right]) là Tìm quán cận đứng của đồ thị hàm số (y=frac3-4xx+1). Cho hàm số (y=fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên. Xác định m để phương trình (left| fleft( x right) right|=m) có 6 nghiệm thực phân biệt. Cho hàm số (y = fleft( x right) = ax^3 + bx^2 + cx + d) có đồ thị như hình vẽ bên. Tính S = a + b. Chọn xác lập sai trong những khẳng địh sau Tìm mệnh đề đúng trong những mệnh đề su Hàm số (y = left( x^2 – 2x + 2 right)e^x) có đạo hàm là Giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = xleft( 2 – ln x right)) trên [2;3] là Tìm m để phương trình (4^x – 2left( m – 1 right).2^x + 3m – 4 = 0) có hai nghiệm phân biệt (x_1,,,x_2) sao cho (x_1 + x_2 > 2). Trong những xác lập sau, xác lập nào s Cho (A=intlimits_1^2left[ 3fleft( x right)+2gleft( x right) right],dx=1) và (B=intlimits_1^2left[ 2fleft( x right)-gleft( x right) right],dx=3). Khi đó (intlimits_1^2fleft( x right),dx) có mức giá trị là Cho hình phẳng (left( H right)) số lượng giới hạn bởi (y=2x-x^2,text y=0). Tính thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay (left( H right)) xung quanh trục Ox ta được (V=pi left( fracab+1 right)) với (a,bin mathbbN^*) và (fracab) tối giản. Khi đó Nguyên hàm của hàm số (fleft( x right) = cos left( 5x – 2 right)) là Tìm xác lập s Cho (z_1=1+3i) và (z_2=3-4i). Tìm phần ảo của số phức (z=z_1+z_2). Tìm số phức phối hợp của số phức (z = left( 2 + i right)left( – 1 + i right)left( 1 + 2i right)^2) Tìm mô-đun của số phức z thỏa mãn nhu cầu (z + frac1 + 5i3 – i = 2 + 3i) Tìm tập hợp những điểm màn biểu diễn số phức z thỏa mãn nhu cầu (left| zleft( 1+i right)-1-i right|=sqrt2). Cho số phức (z = frac1 + i1 – i) thì z2019 có mức giá trị là Một khối cầu hoàn toàn có thể tích (frac4pi 3) nội tiếp một hình lập phương. Thể tích V của khối lập phương đó bằng Một hình nón (left( N right)) có thiết diện qua trục là tam giác đều phải có cạnh bằng 2. Thể tích V của khối nón số lượng giới hạn bởi (left( N right)) bằng Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB=a, (AD=asqrt3), cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc giữa SB và mặt phẳng đáy bằng (60^circ ). Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD. Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc giữa (left( SBC right)) và mặt phẳng đáy bằng (60^circ ). Tính thể tích V của khối chóp S.ABC. Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông vắn cạnh a, mặt bên SAB là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, góc giữa (left( SCD right)) và mặt phẳng đáy bằng (60^circ ). Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD. Trong không khí Oxyz, cho 2 mặt phẳng (left( P right):nx+7y-6z+4=0) và (left( Q. right):3x-my-2z-7=0) tuy nhiên tuy nhiên với nhau. Tính giá trị của (m,,n). Trong không khí Oxyz, cho 2 mặt phẳng (left( P right):2x-y+z+2=0) và (left( Q. right):x+y+2z-1=0). Tính góc giữa hai mặt phẳng (left( P right)) và (left( Q. right)). Trong không khí Oxyz, cho 2 điểm (Aleft( 1;1;5 right),Bleft( 0;0;1 right)). Viết phương trình mặt phẳng (left( P right)) chứa A,B và tuy nhiên tuy nhiên với Oy. Trong không khí Oxyz, cho (left( Q. right):x+2y+z-3=0). Viết phương trình mặt phẳng (left( P right)) tuy nhiên tuy nhiên với mặt (left( Q. right)) và cách (Dleft( 1;0;3 right)) một khoảng chừng bằng (sqrt6). Trong không khí Oxyz, cho tứ diện ABCD với (Aleft( 1;6;2 right),Bleft( 5;1;3 right),Cleft( 4;0;6 right),Dleft( 5;0;4 right)). Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm D và tiếp xúc với mặt phẳng (ABC). Trong không gianOxyz, tìm m để góc giữa hai véc-tơ (overrightarrowu=left( 1;log _35;log _m2 right)) và (overrightarrowv=left( 3;log _53;4 right)) là góc nhọn. Trong không khí Oxyz, cho ba điểm (Aleft( 1;1;1 right),Bleft( -1;2;0 right),Cleft( 3;-1;2 right)). Điểm (Mleft( a;b;c right)) thuộc đường thẳng (Delta :fracx-12=fracy1=fracz+1-1) sao cho biểu thức (P=2MA^2+3MB^2-4MC^2) đạt giá trị nhỏ nhất. Tính a+b+c.

Trong những thí nghiệm sau, thí nghiệm nào không phải là phép thử ngẫu nhiên?

Không gian mẫu khi gieo hai đồng xu là:

Gieo một đồng xu (5) lần liên tục. Số thành phần của không khí mẫu là:

Gieo hai con súc sắc. Xác suất để tổng hai mặt phẳng (11) là.

Cho (A) và (overline A ) là hai biến cố đối nhau. Chọn câu đúng:

01/08/2022 4,744

Số cách chọn 4 trong 10 viên bi là:
n(Ω)= C104=210

Số cách chọn 2 bi đỏ và 2 bi xanh là:
n(A)= C32.C72=63
Xác suất biến cố A là :
P(A)= 63210=2170
Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Gieo một đồng xu và một con xúc sắc. Số thành phần của không khí mẫu là:

Xem đáp án » 01/08/2022 12,358

Gieo hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc bằng 7 là:

Xem đáp án » 01/08/2022 7,309

Không gian mẫu khi gieo hai đồng xu là:

Xem đáp án » 01/08/2022 6,944

Gieo đồng xu hai lần liên tục. Xác suất để sau hai lần gieo thì mặt ngửa xuất hiện tối thiểu một lần.

Xem đáp án » 01/08/2022 6,825

Gieo một con xúc sắc hai lần. Biến cố A là biến cố để hai lần gieo có tối thiểu một mặt 6 chấm. Các thành phần của ΩA  là:

Xem đáp án » 01/08/2022 3,783

Gieo ba đồng xu cân đối, đồng chất. Xác suất để sở hữu đúng hai đồng xu xuất hiện mặt sấp là:

Xem đáp án » 01/08/2022 3,720

Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên nhỏ hơn 30. Tính xác suất của biến cố : “số được chọn là số nguyên tố” ?

Xem đáp án » 01/08/2022 2,598

Gieo hai con xúc sắc và gọi kết quả xẩy ra là tích số hai nút ở mặt trên. Số thành phần của không khí mẫu là:

Xem đáp án » 01/08/2022 2,122

Gieo một đồng xu 5 lần liên tục. Gọi A là biến cố “Lần thứ nhất xuất hiện mặt sấp”. Khi đó:

Xem đáp án » 01/08/2022 1,613

Cho phép thử có không khí mẫu Ω=1;2;3;4;5;6Cặp biến cố không đối nhau là:

Xem đáp án » 01/08/2022 1,456

Một tổ học viên có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn có đúng một người nữ.

Xem đáp án » 01/08/2022 1,162

Một lô hàng gồm 1000 thành phầm, trong số đó có 50 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên từ lô hàng đó 1 thành phầm. Xác suất để lấy được thành phầm tốt là:

Xem đáp án » 01/08/2022 1,125

Một hộp có 5 viên bi đỏ và 9 viên bi xanh. Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi. Xác suất để chọn được 2 viên bi khác màu là:

Xem đáp án » 01/08/2022 862

Gieo đồng xu hai lần liên tục. Biến cố A là biến cố “Mặt ngửa xuất hiện đúng 1 lần”. Số thành phần của ΩA là:

Xem đáp án » 01/08/2022 393

4294

Review Có 7 viên bi xanh rất khác nhau và 3 viên bi đỏ rất khác nhau ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Có 7 viên bi xanh rất khác nhau và 3 viên bi đỏ rất khác nhau tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Có 7 viên bi xanh rất khác nhau và 3 viên bi đỏ rất khác nhau miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Có 7 viên bi xanh rất khác nhau và 3 viên bi đỏ rất khác nhau miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Có 7 viên bi xanh rất khác nhau và 3 viên bi đỏ rất khác nhau

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Có 7 viên bi xanh rất khác nhau và 3 viên bi đỏ rất khác nhau vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Có #viên #xanh #khác #nhau #và #viên #đỏ #khác #nhau