Thủ Thuật về Cho tam giác ABC vuông tại A AB=a căn 3 và BC=2a Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho tam giác ABC vuông tại A AB=a căn 3 và BC=2a được Update vào lúc : 2022-09-15 13:23:33 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A’B’C’) có đáy (ABC) là tam giác vuông tại (A), (AB = asqrt 3 ), (BC = 2a), đường thẳng (AC’) tạo với mặt phẳng (left( BCC’B’ right)) một góc (30^circ ). Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho bằng

Nội dung chính

    Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, $AB = a,BC = 2a$. Tính thể tích khối nón nhận được khi quay tam giác $ABC$ quanh trục $AB$.CÂU HỎI KHÁCVideo liên quan

A.

B.

C.

D.

Câu hỏi

Nhận biết

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H thuộc cạnh BC) biết AB = a, BC = 2a. Tính theo a độ dài của AC và AH.

A.

(AC = asqrt 5 ).

(AH  = fracasqrt 3 2).

B.

(AC = asqrt 3 ).

(AH  = fracasqrt 3 2).

C.

(AC = 9asqrt 3 ).

(AH  = fracasqrt 2 2).

D.

(AC = 3asqrt 3 ).

(AH  = fracasqrt 3 2).

Tải trọn bộ tài liệu tự học tại đây

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, $AB = a,BC = 2a$. Tính thể tích khối nón nhận được khi quay tam giác $ABC$ quanh trục $AB$.

A.

B.

C.

D.

Hay nhất

Chọn A

Theo Pytago ta có (AC=sqrtBC^2 -AB^2 =asqrt3 .)

Ta có (tan widehatACB=fracaasqrt3 =frac1sqrt3 Rightarrow widehatACB=30^circ .)

(overrightarrowAC.overrightarrowCB=left|ACright|.left|CBright|rm cosleft(overrightarrowAC.overrightarrowCBright)=asqrt3 .2a.rm cos150^circ =-3a^2 .)

Cách 2:

Theo Pytago ta có (AC=sqrtBC^2 -AB^2 =asqrt3 .)

(overrightarrowAB^2 =left(overrightarrowAC+overrightarrowCBright)^2 Leftrightarrow AB^2 =AC^2 +CB^2 +2overrightarrowACcdot overrightarrowCB.)

(Rightarrow overrightarrowACcdot overrightarrowCB=fracAB^2 -AC^2 -CB^2 2 =3a^2 .)

Mã vướng mắc: 269638

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, nhấn vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

    Cho tập hợp A có 20 thành phần. Số tập hợp con có 3 thành phần được xây dựng từ A là Cho cấp số nhân (left( u_n right)) với (u_1=2) và (u_4=16). Công bội của cấp số nhân đã cho bằng Số nghiệm của phương trình (3^x=left( frac13 right)^x) là Thể tích của khối lập phương có cạnh bằng c là Tập xác lập của hàm số (y=log _5(x-1)) là Khẳng định nào sau này là đ Một khối lập phương hoàn toàn có thể tích bằng (2sqrt2a^3). Độ dài cạnh khối lập phương bằng Tính thể tích V của khối trụ có bán kính đáy và độ cao đều = 2. Cho khối cầu hoàn toàn có thể tích (V=288pi ). Bán kính của khối cầu= Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau:Hàm số đã cho đồng biến trên khoảg nào dưới đây? Với x là số thực dương tùy ý, (log _3left( x^3 right)) bằng Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh (l) và bán kính đáy (r) là Cho hàm số (y=fleft( x right)) xác lập và liên tục trên (left( -infty ;0 right)) và (left( 0;+infty right)) có bảng biến thiên như sau: ​ Mệnh đề nào sau này sai? Cho hàm số (y=ax^3+bx^2+cx+dtext left( ane 0 right)) có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào sau này là đúng? Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (y=frac2-xx+1) là Tập nghiệm của bất phương trình (log _2xle 3) là Cho hàm số bậc ba (y=fleft( x right)) có đồ thị trog hình dưới. Nếu (intlimits_0^1fleft( x right),textdx=2) và (intlimits_0^3fleft( x right),textdx=-4) thì (intlimits_1^3fleft( x right),textdx) bằng Số phức phối hợp của số phức z=3-12i là Cho hai số phức (z_1=2-3i) và (z_2=1+5i). Phần ảo của số phức (z_1.z_2) bằng Trên mặt phẳng tọa độ (hình vẽ dưới), số phức (z=-4+3i) được màn biểu diễn bởi điểm nào trong những điểm (A,text B,text C,text D?) Trong không khí Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm (Mleft( 1;-2;3 right)) trên trục Ox có toạ độ là Trong không khí Oxyz, cho mặt cầu ((S): x^2+y^2+z^2-4textx+2y-2textz-3=0,.)Tâm của (S) có tọa độ là Trong không khí Oxyz, cho mặt phẳg (left( Q. right):3,x-2y+z-3=0. Trong không khí Oxyz, cho đường thẳng (d:,fracx+12=fracy-3-2=fracz-1-1). Điểm nào dưới đây thuộc d? Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (left( ABC right)), SA=2a, tam giác ABC vuông cân tại C và (AC=asqrt2) (minh họa như hình bên). Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (left( ABC right)) bằng Cho hàm số (fleft( x right)) có bảng xét dấu của (f’left( x right)) như sau: ​ Số điểm cực trị của hàm số đã cho là Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số (y=x^3-3x+4) trên đoạn (left[ 0;2 right]). Cho những số dương a,b,c thỏa mãn nhu cầu (ln fracac+ln fracbc=0). Khẳng định nào sau này đúng? Cho hàm số (y=left( 2x+2 right)left( x^2-1 right)) có đồ thị (left( C right)), số giao điểm của đồ thị (left( C right)) với trục hoành là Tập nghiệm của bất phương trình (4^x+2022.2^x-2022 Trong không khí, cho tam giác ABC vuông tại A, (AB=asqrt3), BC=2a. Khi quay tam giác ABC xung quanh cạnh góc vuông AB thì hình tam giác ABC tạo thành một khối nón tròn xoay hoàn toàn có thể tích bằng Xét (intlimits_0^1x^3left( x^2+1 right)^2022textdx), nếu kê (u=x^2+1) thì (intlimits_0^1x^3left( x^2+1 right)^2022textdx) bằng Diện tích S của hình phẳng số lượng giới hạn bởi những đườg (y=x^3-6x^2) và y=6-11x được xem bởi công thức nào dư Cho hai số phức (z_1=5i) và (z_2=2022+i). Phần thực của số phức (z_1z_2) bằng Gọi (z_0) là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình (z^2-6textz+13=0). Môđun của số phức (z_0+i) là Trong khôg gian Oxyz, cho điểm (Mleft( 1;-2;3 right)) và đường thẳng (Delta :fracx-23=frac3-y4=fracz2). Trong không khí Oxyz, cho điểm (Mleft( 1;-2;0 right)) và (Nleft( -1;2;3 right)). Đường thẳng MN có phương trình tham số là Một nhóm 16 học viên gồm 10 nam trong số đó có Bình và 6 nữ trong số đó có An được xếp ngẫu nhiên vào 16 ghế trên một hàng ngang để tham dự lễ khai giảng năm học. Xác suất để xếp được giữa 2 bạn nữ gần nhau có đúng 2 bạn nam, đồng thời Bình không ngồi cạnh An là Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Gọi H là trung điểm AB, G là trọng tâm (Delta SBC). Biết (SHbot left( ABC right)) và SH=a. Khi đó khoảng chừng cách giữa hai tuyến phố thẳng AG và SC là Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số (y=frac13x^3+left( m+1 right)x^2-left( m+1 right)x+1) đồng biến trên (mathbbR)? Một nghiên cứu và phân tích đã cho toàn bộ chúng ta biết một nhóm học viên được cho xem cùng một list những loài thực vật và được kiểm tra lại xem họ nhớ được bao nhiêu % mỗi tháng. Sau t tháng, kĩ năng nhớ trung bình của nhóm học viên được cho bởi công thức (P(t)=75-20 ln (t+1), t geq 0) (cty %). Hỏi sau bao lâu nhóm học sinh đó chỉ từ nhớ được dưới 10% của list ? Cho hàm số (y=ax^3+bx^2+cx+d,) (với (a,b,c,d) là những số thực) có đồ thị (left( C right)) như hình vẽ dưới đây: Chọn xác lập đúng? Cho hình nón (left( N right)) có bán kính đáy bằng 10. Mặt phẳng (left( P right)) vuông góc với trục của hình nón cắt hình nón theo một thiết diện là hình tròn trụ có bán kính bằng 6, khoảng chừng cách giữa mặt phẳng (left( P right)) với mặt phẳng chứa đáy của hình nón (left( N right)) là 5. Diện tích xung quanh của hình nón (left( N right)) bằng? Cho hàm số f(x) thỏa mãn nhu cầu (int_0^3xcdot f^prime (x)cdot e^f(x)textdx=8) và f(3) = ln3. Tính (textI=int_0^3texte^f(x)textdx). Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên (mathbbR) và có bảng biến thiên như sau: ​ Số nghiệm trong đoạn (left[ 0;fracpi 2 right]) của phương trình (f(2sin 2x+1)=1) bằng Cho (x,y,,z>0); (a,,b,,c>1) và (a^x=b^y=c^z=sqrtabc). Giá trị lớn số 1 của biểu thức (P=frac16x+frac16y-z^2) thuộc khoảng chừng nào dưới đây? Cho hàm số (fleft( x right)=x^4-2x^2+m) (m là tham số thực). Gọi S là tập hợp những giá trị của m sao cho (undersetleft[ 0;2 right]mathopmax,left| fleft( x right) right|+undersetleft[ 0;2 right]mathopmin,left| fleft( x right) right|=7). Tổng những thành phần của S là Cho hình hộp (ABCD.A’B’C’D’) có diện tích s quy hoạnh đáy bằng 9, độ cao bằng 3. Gọi Q.,M,N,P,I là những điểm thỏa mãn nhu cầu (overrightarrowAQ=frac13overrightarrowAB’,overrightarrowDM=frac13overrightarrowDA’,overrightarrowCN=frac13overrightarrowCD’,overrightarrowBP=frac13overrightarrowBC’,overrightarrowB’I=frac13overrightarrowB’D’). Thể tích của khối đa diện lồi có những đỉnh là những điểm Q.,M,N,P,I bằng Cho phương trình (log _3left( 4x^2-4x+3 right)+2022^+1.log _frac13left( 2left| y right|+2 right)=0). Hỏi có bao nhiêu cặp số nguyên (left( x;y right)) thỏa mãn nhu cầu phương trình trên, biết rằng (yin left( -5;5 right))?

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Cho tam giác ABC vuông tại A AB=a căn 3 và BC=2a

4166

Video Cho tam giác ABC vuông tại A AB=a căn 3 và BC=2a ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho tam giác ABC vuông tại A AB=a căn 3 và BC=2a tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Cho tam giác ABC vuông tại A AB=a căn 3 và BC=2a miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cho tam giác ABC vuông tại A AB=a căn 3 và BC=2a Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho tam giác ABC vuông tại A AB=a căn 3 và BC=2a

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tam giác ABC vuông tại A AB=a căn 3 và BC=2a vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tam #giác #ABC #vuông #tại #ABa #căn #và #BC2a