Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho mạch điện như hình vẽ Cho biết E = 12V 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho mạch điện như hình vẽ Cho biết E = 12V được Update vào lúc : 2022-04-30 05:18:23 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

Nội dung chính

    Đáp án cần chọn là: D CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Biết, (E = 12V,r = 1Omega ,R_1 = 4Omega ), R là biến trở

Tìm R để hiệu suất tiêu thụ trên R là cực lớn? Tính giá trị hiệu suất cực lớn khi đó?

(R = dfrac32Omega ,P_rmmax = 37,5rmW)

(R = dfrac23Omega ,P_rmmax = 37,5rmW)

(R = dfrac45Omega ,P_rmmax = 7,2rmW)

(R = dfrac54Omega ,P_rmmax = 7,2rmW)

19/06/2022 409

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho mạch điện như hình vẽ:

U=12V,  R1=24Ω,  R3=3,8Ω,  RA=0,2Ω. Ampe kế chỉ 1A. Tính hiệu suất tỏa nhiệt trên R2.

Xem đáp án » 19/06/2022 3,298

Cho mạch điện như hình vẽ:

Biết r=3Ω,  R1,  R2 là một biến trở U=12V. Thay R2 bằng một bóng đèn sáng thông thường, khi đó hiệu suất trên đoạn mạch AB là lớn số 1. Tính hiệu suất và hiệu điện thế định mức của đèn.

Xem đáp án » 19/06/2022 2,317

Cho mạch điện như hình vẽ:

U=12V,  R1=24Ω,  R3=3,8Ω,  RA=0,2Ω. Ampe kế chỉ 1A. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R1 trong thời hạn 5 phút.

Xem đáp án » 19/06/2022 1,478

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

Biết E=6V,  r=2Ω,  R1=6Ω,  R2=12Ω,  R3=4Ω. Tính công của nguồn sản ra trong 5 phút?

Xem đáp án » 19/06/2022 1,419

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

Biết E=15V,  r=1Ω,  R1=2Ω,  R là biến trở

Tìm R để hiệu suất tiêu thụ trên R là cực lớn? Tính giá trị hiệu suất cực lớn khi đó?

Xem đáp án » 19/06/2022 1,234

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

Biết E=6V,  r=2Ω,  R1=6Ω,  R2=12Ω,  R3=4Ω. Tính cường độ dòng điện chạy qua R1?

Xem đáp án » 19/06/2022 980

Cho mạch điện hình vẽ:

Biết R=4Ω, đèn Đ ghi 6V−3W,  UAB=9V không đổi, Rx là biến trở. Điện trở của đèn không đổi. Xác định giá trị của Rx để hiệu suất tiêu thụ biến trở là lớn số 1, tính hiệu suất đó.

Xem đáp án » 19/06/2022 836

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

Biết E=16V,  r=2Ω,  R1=3Ω,  R2=9Ω. Đ1 và Đ2 là 2 đèn giống nhau. Vôn kế chỉ 3V, điện trở vôn kế rất rộng. Tìm điện trở mỗi đèn

Xem đáp án » 19/06/2022 830

Một nguồn điện có suất điện động E=6V, điện trở trong r=2Ω, mạch ngoài có điện trở R. Tính R để hiệu suất tiêu thụ mạch ngoài là 4W?

Xem đáp án » 19/06/2022 765

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

Biết E=16V,  r=2Ω,  R1=3Ω,  R2=9Ω. Đ1và Đ2 là 2 đèn giống nhau. Vôn kế chỉ 3V, điện trở vôn kế rất rộng. Thay vôn kế bằng 1 ampe kế có Ra=0. Tính cường độ dòng điện qua ampe kế?

Xem đáp án » 19/06/2022 723

Một bóng đèn sáng thông thường ở hiệu điện thế 220V số chỉ ampe kế trong mạch là 341mA. Trong 30 ngày, bóng tiêu thụ hết bao nhiêu tiền? Biết mỗi ngày trung bình đèn thắp sắng trong 4 giờ và giá điện là 2500/số.

Xem đáp án » 19/06/2022 432

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

Biết E=6V,  r=2Ω,  R1=6Ω,  R2=12Ω,  R3=4Ω. Tính hiệu suất tiêu thụ điện năng trên R3?

Xem đáp án » 19/06/2022 419

Chọn phương án sai.

Khi một tải R nối vào nguồn suất điện động ξ và điện trở trong r, thấy hiệu suất mạch ngoài cực lớn thì:

Xem đáp án » 19/06/2022 265

Cho mạch điện như hình vẽ:

Biết r=3Ω,  R1,  R2 là một biến trở U=12V. Điều chỉnh biến trở R2 khiến cho hiệu suất trên nó là lớn số 1, khi đó hiệu suất trên R2 bằng 3 lần hiệu suất trên R1. Tìm R1?

Xem đáp án » 19/06/2022 255

Cho mạch điện hình vẽ:

Biết R=4Ω, đèn Đ ghi 6V−3W,  UAB=9V không đổi, Rx là biến trở. Điện trở của đèn không đổi. Xác định giá trị của Rx để đèn sáng thông thường.

Xem đáp án » 19/06/2022 237

4491

Clip Cho mạch điện như hình vẽ Cho biết E = 12V ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho mạch điện như hình vẽ Cho biết E = 12V tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cho mạch điện như hình vẽ Cho biết E = 12V miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cho mạch điện như hình vẽ Cho biết E = 12V miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho mạch điện như hình vẽ Cho biết E = 12V

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho mạch điện như hình vẽ Cho biết E = 12V vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #mạch #điện #như #hình #vẽ #Cho #biết #12V