Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai được Update vào lúc : 2022-05-23 04:11:20 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có những cạnh bên AA’,BB’, CC’, DD’. Khẳng định nào dưới đấy là sai?

Nội dung chính

    A. AB′C′D và A′BCD′ là hai hình bình hành có chung một đường trung bình D. DC′,AB′ chéo nhau  Từ hình vẽ ta thấy DC′//AB′ nên đáp án D sai.Đáp án cần chọn là: D CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀA. AB′C′D và A′BCD′ là hai hình bình hành có chung một đường trung bìnhD. DC′,AB′ chéo nhau CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

A.

(left( AA’B’B right)//left( DD’C’C right))

B.

(left( BA’D’ right)//left( ADC’ right))

C.

D.

12/05/2022 31,786

A. AB′C′D và A′BCD′ là hai hình bình hành có chung một đường trung bình 

D. DC′,AB′ chéo nhau 

Đáp án đúng chuẩn

Từ hình vẽ ta thấy DC′//AB′ nên đáp án D sai.Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chọn câu đúng: 

Xem đáp án » 12/05/2022 7,872

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

Xem đáp án » 12/05/2022 3,872

Số mặt chéo của hình hộp ABCD.A’B’C’D’ là: 

Xem đáp án » 12/05/2022 2,260

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Mặt phẳng (AB’D’) tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng nào trong những mặt phẳng sau này?

Xem đáp án » 12/05/2022 1,187

Trong những Đk sau, Đk nào kết luận mp(α)//mp(β)? 

Xem đáp án » 12/05/2022 999

Cho một đường thẳng a tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (P). Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và tuy nhiên tuy nhiên với (P)? 

Xem đáp án » 12/05/2022 536

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

Xem đáp án » 12/05/2022 393

Cho hai mặt phẳng tuy nhiên tuy nhiên (α) và (β), đường thẳng a//(α). Có mấy vị trí tương đối của a với (β)?

Xem đáp án » 12/05/2022 338

Phát biểu nào “không” đúng về hình hộp? 

Xem đáp án » 12/05/2022 298

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Cắt hình hộp bởi mặt phẳng chứa một cạnh của hình hộp ta được thiết diện là tứ giác (T). Chọn xác lập đúng: 

Xem đáp án » 12/05/2022 126

Nhận xét nào sau này không đúng về hình chóp cụt? 

Xem đáp án » 12/05/2022 107

Trong những hình sau, hình nào là hình hộp? 

Xem đáp án » 12/05/2022 92

17/08/2022 3,788

A. AB′C′D và A′BCD′ là hai hình bình hành có chung một đường trung bình

D. DC′,AB′ chéo nhau 

Đáp án đúng chuẩn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Mặt phẳng (AB’D’) tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng nào trong những mặt phẳng sau này? 

Xem đáp án » 17/08/2022 2,836

Chọn câu đúng: 

Xem đáp án » 17/08/2022 2,727

Cho một đường thẳng a tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng  (P) . Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và tuy nhiên tuy nhiên với  (P) ? 

Xem đáp án » 17/08/2022 2,659

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

Xem đáp án » 17/08/2022 2,272

Cho hai mặt phẳng tuy nhiên tuy nhiên αvà β, đường thẳng a// α. Có mấy vị trí tương đối của a với β ?

Xem đáp án » 17/08/2022 1,403

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

Xem đáp án » 17/08/2022 807

 Trong những Đk sau, Đk nào kết luận mpα//mpβ

Xem đáp án » 17/08/2022 606

Phát biểu nào “không” đúng về hình hộp? 

Xem đáp án » 17/08/2022 494

Nhận xét nào sau này không đúng về hình chóp cụt? 

Xem đáp án » 17/08/2022 402

Số mặt chéo của hình hộp ABCD.A’B’C’D’ là: 

Xem đáp án » 17/08/2022 299

Trong những hình sau, hình nào là hình hộp? 

Xem đáp án » 17/08/2022 274

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Cắt hình hộp bởi mặt phẳng chứa một cạnh của hình hộp ta được thiết diện là tứ giác (T). Chọn xác lập đúng: 

Xem đáp án » 17/08/2022 137

4288

Video Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #hộp #abcdabcd #khẳng #định #sai