Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho hình chữ nhật abcd cạnh ab=6 ad 4 xoay quanh ab ta được hình trụ có diện tích s quy hoạnh xung quanh bằng Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho hình chữ nhật abcd cạnh ab=6 ad 4 xoay quanh ab ta được hình trụ có diện tích s quy hoạnh xung quanh bằng được Update vào lúc : 2022-05-02 14:13:54 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  Cho hình chữ nhật ABCD có AB = n.AD. Khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanhcạnh CD ta được khối trụ có diên tích toàn phần là S1 , khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh AD ta được khối trụ có diên tích toàn phần là S2. Khẳng định nào sau này là đúng?
  Bài tập trắc nghiệm 45 phút Các bài toán về khối trụ – Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu – Toán Học 12 – Đề số 2Video liên quan

Cho hình chữ nhật ABCD cạnh AB=4, AD=2. Gọi M, N là trung điểm của những cạnh AB, CD. Cho hình chữ nhật xoay quanh MN ta được khối trụ hoàn toàn có thể tích bằng:
A. (V = 4pi) B. (V = 8pi) C. (V = 16pi)

D. (V = pi)

Câu hỏi:
Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3, AD = 4 quay xung xung quanh cạnh AB tạo ra một hình trụ. Thể tích của khối trụ đó là.

Lời Giải:
Đây là những bài toán tính toán S, V về Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ trong Phần Mặt tròn xoay.

R = 4, (h = 3 Rightarrow V = 48pi )

===============

====================
Thuộc chủ đề: Trắc nghiệm Mặt Trụ

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = n.AD. Khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanhcạnh CD ta được khối trụ có diên tích toàn phần là S1 , khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh AD ta được khối trụ có diên tích toàn phần là S2. Khẳng định nào sau này là đúng?

A.

n.S1 = S2.

B.

S1 = nS2.

C.

S1=(n +1)S2.

D.

S2=(n +1)S1.

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:

Ta có:

Khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh CD ta được khối trụ có bán kính Khi đó Tương tự khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh AD ta có: Khiđó Do đó.

Vậy đáp án đúng là A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Các bài toán về khối trụ – Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu – Toán Học 12 – Đề số 2

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Cho hình chữ nhật ABCD có AB = n.AD. Khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanhcạnh CD ta được khối trụ có diên tích toàn phần là S1 , khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh AD ta được khối trụ có diên tích toàn phần là S2. Khẳng định nào sau này là đúng?

  Tính thể tích

  của khối trụ có bán kính đáy và độ cao đều bằng .

  Một khối trụ hoàn toàn có thể tích bằng

  . Nếu không thay đổi độ cao và tăng bán kính đáy của khối trụ đó gấp 3 lần thì thể tích của khối trụ mới bằng bao nhiêu?

  Một hình trụ có bán kính đáy ,r=ađộ dài đường sinh l=2a . Diện tích toàn phần của hình trụ này là:

  Cho hình lập phương có cạnh bằng

  và là hình trụ ngoại tiếp hình lập phương đã cho. Gọi lần lượt là thể tích của khối lập phương và khối trụ. Tỉ số bằng:

  Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay có bán kính đáy

  và độ dài đường sinh bằng

  Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật ABCD cócạnh AB và cạnh CD nằm trên hai đáy của khối trụ. Biết

  Tính theo a thể tích khối trụ.

  Một hình trụ có diện tích xung quang bằng 4, diện tích đáy bằng diện tích một mặt cầu bán kính bằng 1. Tính thể tích khối trụ đó.

  Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là a , độ dài đường sinh là 3a . Khi đó thể tích của khối trụ là:

  Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 3a . Một mặt phẳng trải qua trục và cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông vắn. Thể tích khối trụ đã cho bằng:

  Cho một hình trụ có bán kính r và chiều cao h=r3 . Tính thể tích V của khối trụ tạo nên bởi hình trụ đã cho.

  Thể tích V của khối trụ có độ cao bằng a vàđường kính đáy bằng

  Cho hình trụ có diện tích s quy hoạnh xung quanh bằng

  và độ dài đường sinh bằng . Bán kính của đường tròn đáy của hình trụ đã cho bằng:

  Nhà Lan cóbaanhchịem. Hôm nay Mẹđichợmuavềchomộtchiếcbánhkemhìnhtrụcóbánkính

  độ cao . Mẹmuốn Lan chia chiếcbánhthànhbaphầncóthểtíchbằngnhaubằngcáchcắthainhátnằmtronghaimặtphẳng tuy nhiên songvàvuônggócvớimặtđáy. Hỏikhoảngcách giữa hai mặt phẳng chứa hai nhát cắt là bao nhiêu?

  Cho hình trụ có bán kính đáy bằng a . Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng tuy nhiên tuy nhiên với trục của hình trụ và cách trục của hình trụ một khoảng chừng bằng

  ta được thiết diện là một hình vuông vắn. Tính thể tích khối trụ.

  Cho lăng trụ có thiết diện qua trục là hình vuông vắn, diện tích s quy hoạnh xung quanh

  . Diện tích toàn phần của hình trụ là:

  Cho hình trụ có diện tích s quy hoạnh xung quanh bằng

  và độ dài đường sinh bằng . Bán kính của đường tròn đáy của hình trụ đã cho bằng:

  Một hình trụ có diện tích s quy hoạnh xung quanh bằng S, diện tích s quy hoạnh đáy bằng diện tích s quy hoạnh một mặt cầu bán kính. Khi đó, thể tích khối trụ bằng:

  Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước

  và, người ta làm những thùng đựng nước hình trụ có độ cao bằng , theo hai cách sau (xem hình minh họa dưới đây): – Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng. – Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một thùng. Kíhiệulàthểtíchcủathùnggòđượctheocách 1 vàlàtổngthểtíchcủahaithùnggòđượctheocách 2. Tínhtỉsố.

  Bạn A muốn làm một chiếc thùng hình trụ không đáy từ nguyên liệu là mảnh tôn hình tam giác đều ABC có cạnh bằng 90(cm). Bạn muốn cắt mảnh tôn hình chữ nhật MNPQ từ mảnh tôn nguyên liệu (với M, N thuộc cạnh BC; P và Q. tương ứng thuộc cạnh AC và AB) để tạo thành hình trụ có chiều cao bằng MQ. Thể tích lớn nhất của chiếc thùng mà bạn A có thể làm được là:

  Trong không khí, cho hình chữ nhật

  có và. Gọi lần lượt là trung điểm của và . Quay hình chữ nhật xung quanh trục , ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần của hình trụ đó.

  Cho hình trụ có bán kính đáy là 4 cm, một mặt phẳng không vuông góc với đáy và cắt hai mặt đáy theo hai dây cung tuy nhiên tuy nhiên

  mà(hình vẽ). Biết diện tích s quy hoạnh tứ giác bằng 60 cm2. Tính độ cao của hình trụđã cho.

  [Mức độ 2] Cho hình trụ có bán kính đáy bằng . Biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng trải qua trục, thiết diện thu được là một hình vuông vắn. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

  Tính thể tích V của một chiếc cốc hình trụ có bán kính đáy bằng 5 cm và độ cao bằng 10 cm .

  Cho hình trụ có diện tích s quy hoạnh xung quanh bằng

  và độ dài đường sinh bằng . Bán kính của đường tròn đáy của hình trụ đã cho bằng:

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Tìm thông số của

  trong khai triển biểu thức

  Tính tổng

  Tìm số nguyên dương

  thỏa mãn nhu cầu .

  Tìm số nguyên dương

  thỏa mãn nhu cầu .

  Biết

  với là những số nguyên dương và không chia hết cho Tính

  Tìm số tự nhiên

  thỏa mãn nhu cầu

  Tính tổng

  Giải phương trình

  trên tập

  Biết rằng chia hết cho hoàn toàn có thể nhận giá trị nào dưới đây ?

  Gọi

  Biết chia hết cho số hoàn toàn có thể nhận giá trị nào dưới đây?

4187

Review Cho hình chữ nhật abcd cạnh ab=6 ad 4 xoay quanh ab ta được hình trụ có diện tích s quy hoạnh xung quanh bằng ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho hình chữ nhật abcd cạnh ab=6 ad 4 xoay quanh ab ta được hình trụ có diện tích s quy hoạnh xung quanh bằng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cho hình chữ nhật abcd cạnh ab=6 ad 4 xoay quanh ab ta được hình trụ có diện tích s quy hoạnh xung quanh bằng miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cho hình chữ nhật abcd cạnh ab=6 ad 4 xoay quanh ab ta được hình trụ có diện tích s quy hoạnh xung quanh bằng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho hình chữ nhật abcd cạnh ab=6 ad 4 xoay quanh ab ta được hình trụ có diện tích s quy hoạnh xung quanh bằng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình chữ nhật abcd cạnh ab=6 ad 4 xoay quanh ab ta được hình trụ có diện tích s quy hoạnh xung quanh bằng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #chữ #nhật #abcd #cạnh #ab6 #quay #quanh #được #hình #trụ #có #diện #tích #xung #quanh #bằng