Thủ Thuật Hướng dẫn Cho hai lực đồng quy F1 6 N F2 8 N Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho hai lực đồng quy F1 6 N F2 8 N được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-10 03:45:18 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Nội dung chính

  Cho hai lực đồng quy có độ lớn là F1= 6 N và F2= 8 N. Nếu hợp lực của hai lực đó có độ lớn là F = 10 N, thì góc giữa hai lực và là?
  Xem thêm những đề thi trắc nghiệm khácVideo liên quan

Create an account

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Cho hai lực đồng quy có độ lớn là F1= 6 N và F2= 8 N. Nếu hợp lực của hai lực đó có độ lớn là F = 10 N, thì góc giữa hai lực và là?

A.

600

B.

900

C.

00

D.

1800

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:

Phân tích: vecto tổng có độ dài là:

Bạn có mong ước?

Xem thêm những đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Chất A có công thức C11H20O4. A tác dụng với NaOH tạo ra muối của axit hữu cơ B mạch thẳng và hai rượu là etanol và propanol-2 (propan-2-ol). Cấu tạo của A là:

  Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, đơn chức phải dùng hết 10,08 lít khí oxi (đktc). Công thức của amin đó là:

  Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trở, sau thuở nào gian thu được 0,32 gam Cu ở catôt và một lượng khí X ở anôt. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 200 (ml) dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng, nồng độ NaOH còn sót lại là 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là (cho Cu = 64):

  Dưới đấy là giản đồ nhiệt độ sôi của bốn hợp chất hữu cơ là: C2H5Cl, C2H5OH, CH3COOH và CH3COOC2H5.

  Kí tự đại diện thay mặt thay mặt cho este etyl axetat là:

  Đun nóng 12 (g) axit axetic với 13,8 (g) rượu (ancol) etylic xuất hiện H2SO4 đặc xúc tác. Sau phản ứng thu được 12,32 (g). Hiệu suất của phản ứng bằng:

  Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trở, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì Đk của a và b là (biết ion

  không biến thành điện phân trong dung dịch):

  Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc những phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần Phần Trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là (cho Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65):

  Cho dãy chuyển hóa:

  A

  A Poli (vinyl axetat)

  D và H là:

  Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là:

  Cho những ion sắt kẽm kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là:

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Cho hai lực đồng quy F1 6 N F2 8 N

Reply
5
0
Chia sẻ

4353

Clip Cho hai lực đồng quy F1 6 N F2 8 N ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho hai lực đồng quy F1 6 N F2 8 N tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho hai lực đồng quy F1 6 N F2 8 N miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho hai lực đồng quy F1 6 N F2 8 N Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho hai lực đồng quy F1 6 N F2 8 N

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hai lực đồng quy F1 6 N F2 8 N vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hai #lực #đồng #quy