Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho những chất sau này: H2 AgNO3 NH3 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho những chất sau này: H2 AgNO3 NH3 được Update vào lúc : 2022-09-28 16:15:31 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho những chất sau này: H2, AgNO3/NH3 dư, Cu(OH)2, NaOH và O2. Với Đk thích hợp, số chất phản ứng với glucozơ:

A.

2.

Nội dung chính

  Cho những chất sau này: H2, AgNO3/NH3 dư, Cu(OH)2, NaOH và O2. Với Đk thích hợp, số chất phản ứng với glucozơ:
  Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tính chất hóa học Glucozơ – Glucozơ – Hóa học 12 – Đề số 2Video liên quan

B.

4.

C.

3.

D.

5.

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:

– Có

chất tác dụng với glucozơ là: H2, AgNO3/NH3 dư, Cu(OH)2 và O2

VẬY ĐÁP ÁN LÀ B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tính chất hóa học Glucozơ – Glucozơ – Hóa học 12 – Đề số 2

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Khối lượng glucozo cần dùng để tạo 1,82g sorbitol với hiệu suất 80% là :

  Glucozơ và fructozơ đều

  Thủyphânhoàntoàn 0,01 molsaccarozovà 0,02 molmantozotrongmôitrườngaxit, vớihiệusuấtđềulà 60% theomỗichấtthuđược dung dịch X. Trunghòa dung dịch X thuđược dung dịch Y, đem dung dịch Y toànbộtácdụngvớilượngdư dung dịch AgNO3/NH3thuđược m gam Ag. Giátrịcủa m là :

  Cho 500ml dung dịch glucozơ phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ của dung dịch glucozơ đã dùng là:

  Cho 45 gam glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư). Lọc rửa kết tủa thu được rồi cho phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít khí mùi hắc (đktc). Giá trị của V là

  Tinhbột, xenlulozơ, saccarozơ đềucókhảnăngthamgiaphảnứng

  Điều nào sau này là đúng thời cơ nói về glucozơ và fructozơ ?

  Một chất khi thuỷ phân trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là

  Cho 50 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam Ag kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịchglucozơ đã dùng là:

  Cho 18g hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được bao nhiêu gam Ag ?

  Cho những chất sau này: H2, AgNO3/NH3 dư, Cu(OH)2, NaOH và O2. Với Đk thích hợp, số chất phản ứng với glucozơ:

  Trong Đk thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và:

  Đun nóng 250 gam dung dịch glucozo với dung dịch

  thu được 15 gam Ag, nồng độ của dung dịch glucozo là:

  Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng dung dịch AgNO3/NH3dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung địch glucozơ là:

  Cho những phát biểu sau:

  (a)Tất những những cacbohidrat đều phải có phản ứng thủy phân.

  (b)Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột, xenluloxơ và saccarozơ trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

  (c)Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch brôm hay dung dịch AgNO3 trong NH3.

  (d)Trong dung dịch glucozơ, fructozơ saccarozơ và mantozơ đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.

  (e) Trong dung dịch, fructozơ tồn tại hầu hết ở dạng mạch vòng (vòng β).

  (g) Trong dung dịch, glucozo tồn tại hầu hết ở dạng mạch hở

  Số phát biết đúng là:

  Lên men hoàn toàn m gam glucozo, lượng khí CO2 thu được sục qua nước vôi trong dư thu được 10g kết tủa. Giá trị của m là :

  Phầntrămkhốilượngcủanguyêntốoxitrongglucozơlà

  Đung nóng 100 gam dung dịch Glucozơ 18% với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

  Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất x%). Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm (hiệu suất 75%), thu được hỗn hợp X gồm những chất hữu cơ. ChoXtác dụng với NaHCO3 dư, thu được 2,688 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của x là:

  Cho 360 g glucozơ lên men thành ancol etylic và cho toàn bộ khí CO2 sinh ra hấp thụ vào dd NaOH dư được 318 g muối. Hiệu suất phản ứng lên men là

  Cho 9,0 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch

  trong (đun nóng) được m gam Ag. Gía trị của m là:

  Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí

  và hơi có tỉ lệ mol 1:1. Chất này hoàn toàn có thể lên men rượu. Chất đó là:

  Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

  (glucozơ) Nhận xét nào những chất X, Y, Z và T trong sơ đồ trên là đúng?

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Cho những chất sau này: H2 AgNO3 NH3

Reply
1
0
Chia sẻ

4274

Review Cho những chất sau này: H2 AgNO3 NH3 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho những chất sau này: H2 AgNO3 NH3 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cho những chất sau này: H2 AgNO3 NH3 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho những chất sau này: H2 AgNO3 NH3 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho những chất sau này: H2 AgNO3 NH3

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho những chất sau này: H2 AgNO3 NH3 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #những #chất #sau #đây #AgNO3 #NH3