Mẹo về Cho ab là số thực dương a khác 1 mệnh đề nào sau này đúng 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Cho ab là số thực dương a khác 1 mệnh đề nào sau này đúng được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-14 00:59:31 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu hỏi

Nhận biết

Cho a, b là những số thực dương khác 1 và thỏa mãn nhu cầu (log _a^2b + log _b^2a = 1). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Nội dung chính

    A. loga2ab=12+12logabCÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀCÂU HỎI KHÁCVideo liên quan

A.

B.

C.

(a = dfrac1b^2)

D.

Tải trọn bộ tài liệu tự học tại đây

Giải rõ ràng:

Ta có (log _a^2b + log _b^2a = 1 Leftrightarrow dfrac12left( log _ab + log _ba right) = 1 Leftrightarrow log _ab + log _ba = 2.)

Vì (log _ab.log _ba = 1) nên (log _ab,,,log _ba) là nghiệm của phương trình (x^2 – 2x + 1 = 0 Leftrightarrow x = 1).

Suy ra (log _ab = log _ba = 1)hay (a = b).

Chọn B.

Logarit cơ số $a$ của $b$ kí hiệu là:

Điều kiện để $log _ab$ nghĩa là:

Cho $a > 0;a ne 1,b > 0$, khi đó nếu $log _ab = N$ thì:

Cho $0 0$. Chọn mệnh đề sai:

Với Đk những logarit đều phải có nghĩa, chọn mệnh đề đúng:

Với Đk những logarit đều phải có nghĩa, chọn công thức biến hóa đúng:

Với Đk những biểu thức đều phải có nghĩa, chọn đẳng thức đúng:

Giá trị $log _frac1sqrt 3 81$ là:

Giá trị biểu thức $log _asqrt asqrt asqrt[3]a $ là:

Nếu $a > 1$ và $b > c > 0$ thì:

Nếu $a > 1$ và $0 < b < 1$ thì:

Giá trị $log _3a$ âm lúc nào?

Với mọi số thực (a) dương, (log _2dfraca2) bằng

19/06/2022 520

A. loga2ab=12+12logab

Đáp án đúng chuẩn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho a là số thực dương tùy ý khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 269

Cho những số thực dương a. Mệnh đề nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 218

Cho a là số thực dương. Mệnh đề nào dưới đây đúng

Xem đáp án » 19/06/2022 110

Cho 2 số dương a, b thỏa mãn nhu cầu: a≠b,a≠1 và logab=2. Tính T=logabab3

Xem đáp án » 19/06/2022 110

Cho a là số thực dương khác 4. Tính I=loga4a364

Xem đáp án » 19/06/2022 105

Với a, b là những số thực dương. Biểu thức logaa2b bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 85

Chọn mệnh đề đúng

Xem đáp án » 19/06/2022 81

Cho a, b là những số thực dương, thỏa mãn nhu cầu a34>a45 và logb12<logb23. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 80

Cho biểu thức P=lna+logae2+ln2a-loga2e với a là số dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 78

Cho a là số thực dương khác 5. Tính I=loga5a3125

Xem đáp án » 19/06/2022 77

Giá trị log1381 là

Xem đáp án » 19/06/2022 66

Chọn mệnh đề đúng

Xem đáp án » 19/06/2022 64

Với những số thực a, b > 0 bất kì; rút gọn biểu thức P=2log2-log12b2

Xem đáp án » 19/06/2022 62

Chọn đẳng thức đúng

Xem đáp án » 19/06/2022 61

Với Đk những biểu thức đều phải có nghĩa, chọn đẳng thức đúng:

Xem đáp án » 19/06/2022 59

AMBIENT-ADSENSE/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, nhấn vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

    Tập xác lập D của hàm số (y=frac2022sin x.) Tìm thông số của (x^12) trong khai triển (left( 2x-x^2 right)^10.) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật (AD=a,AB=2a.) Cạnh bên SA=2a và vuông góc với đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và SD. Tính khoảng chừng cách d từ S đến mặt phẳng (left( AMN right).) Tìm giá trị lớn số 1 của hàm số (fleft( x right)=x^3-2x^2-4x+1) trên đoạn (left[ 1;3 right].)

    UREKA

    Nếu những số (5+m;7+2m;17+m) theo thứ tự lập thành cấp số cộng thì m bằng bao nhiêu? Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng (left( ABC right),) góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (left( ABC right)) bằng (60^0.) Thể tích khối chóp đã cho bằng Hỏi trên (left[ 0;fracpi 2 right],)phương trình (sin x=frac12) có bao nhiêu nghiệm? Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số rất khác nhau và khác 0 mà trong mọi số luôn xuất hiện hai chữ số chẵn và hai chữ số lẻ? Cho hàm số (fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng chừng nào trong những khoảng chừng sau? Thể tích khối lập phương có cạnh 2a bằng Cho hàm số (y=fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng chừng nào trong những khoảng chừng sau? Cho cấp số nhân (left( u_n right)) có (u_1=-3) và (q=frac23.) Mệnh đề nào sau này đúng? Cho hàm số (y=fleft( x right)) có đồ thị (f’left( x right)) là parabol như hình vẽ. Khẳng định nào sau này là đúng? Nghiệm phương trình (3^2x-1=27) là Cho hai số thực dương (m,nleft( nne 1 right)) thỏa mãn nhu cầu (fraclog _7m.log _27log _210-1=3+frac1log _n5.) Khẳng định nào sau này là đúng? Đồ thị hàm số (y=frac2x-1x+1) có bao nhiêu đường quán cận? Tính tổng những giá trị nguyên của hàm số m trên (left[ -20;20 right]) để hàm số (y=fracsin x+msin x-1) nghịch biến trên khoảng chừng (left( fracpi 2;pi right).) Giá trị cực lớn của hàm số (y=x^3-3x+2) bằng Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông vắn cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và (SA=asqrt2.) Thể tích khối chóp đã cho bằng: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y=x^3-2x+3) tại điểm (Mleft( 1;2 right).) Đồ thị hàm số (y=fracsqrtx-7x^2+3x-4) có bao nhiêu đường quán cận đứng? Hàm số (y=sqrt[3]x^2) có toàn bộ bao nhiêu điểm cực trị? Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất để tối thiểu một lần xuất hiện mặt sáu chấm. Cho hàm số (y=fleft( x right)) là hàm đa thức bậc bốn có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn (left[ -12;12 right]) để hàm số (gleft( x right)=left| 2fleft( x-1 right)+m right|) có 5 điểm cực trị? Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, gọi I là trung điểm BB’. Mặt phẳng (left( DIC’ right)) chia khối lập phương thành 2 phần. Tính tỉ số thể tích phần bé chia phần lớn. Cho những số thực (x,y) thỏa mãn nhu cầu (4^x^2+4y^2-2^x^2+4y^2+1=2^3-x^2-4y^2-4^2-x^2-4y^2.) Gọi )m,M) lần lượt là giá trị nhỏ nhất và lớn số 1 của )P=fracx-2y-1x+y+4.) Tổng (M+m) bằng Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2, cạnh bên bằng 3. Gọi (varphi ) là góc giữa cạnh bên và mặt đáy. Mệnh đề nào sau này đúng? Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bến hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào? Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và hoàn toàn có thể tích bằng 48. Gọi M, N lần lượt là những điểm thuộc cạnh AB, CD sao cho (MA=MB,NC=2ND.) Thể tích khối chóp S.MBCN bằng Tìm toàn bộ những giá trị của a thỏa mãn nhu cầu (sqrt[15]a^7>sqrt[5]a^2) Trong bốn hàm số được liệt kê ở 4 phương án A, B, C, D. Hàm số nào có bảng biến thiên như sau? Cho hàm số (y=fracax+bcx+d) với )a>0) có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào sau này đúng? Cho hàm số (fleft( x right)=ln 2022-ln left( fracx+1x right).) Tính (f’left( 1 right)+f’left( 2 right)+…+f’left( 2022 right).) Cho hs (y=left( x-2 right)left( x^2+1 right)) có đồ thị (left( C right).) Mệnh đề nào sau này là Đ Cho a là số thực to nhiều hơn 1. Khẳng định nào sau này đúng? Rút gọn biểu thức (P=x^frac13sqrt[6]x) với (x>0.) Hình lăng trụ tam giác đều phải có bao nhiêu mặt phẳg đối xứng? Cho hàm số (y=fleft( x right)) liên tục trên đoạn (left[ -2;2 right]) và có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Hỏi phương trình (left| fleft( x right)-1 right|=1) có bao nhiêu nghiệm phân biệt trên (left[ -2;2 right]?) Cho (a,b,x,y) là những số thực dương và (a,b) khác 1. Mệnh đề nào sau này đúng? Cho hàm số (fleft( x right)) xác lập, liên tục trên (left[ -2;2 right]) và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số (fleft( x right)) đạt cực lớn tại điểm nào dưới đây? Cho (log _ax=3,log _bx=4.) Tính giá trị biểu thức (P=log _abx.) Tính đạo hàm của hàm số (y=2^x^2.) Cho tứ diện ABCD có (AB,AC,AD) đôi một vuông góc và (AB=6a,AC=9a,AD=3a.) Gọi (M,N,P) lần lượt là trọng tâm của những tam giác (ABC,ACD,ADB.) Thể tích của khối tứ diện (AMNP) bằng Tìm tập xác lập D của hàm số (y=left( 2x-3 right)^sqrt2022.) Nghiệm của phương trình (log _2left( 1-x right)=2) là Cho hàm số bậc ba (y=fleft( x right)) có đồ thị là đường cong như hình bên. Hỏi phương trình (fleft( xfleft( x right) right)-2=0) có bao nhiêu nghiệm phân biệt? Cho hình bát diện đều cạnh a. Gọi S là tổng diện tích s quy hoạnh toàn bộ những mặt của hình bát diện đó. Mệnh đề nào sau này đúng? Bất phương trình (log _frac12left( x-1 right)>1) có tập nghiệm S bằng. Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và AC=2a. Hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng (left( ABC right)) trùng với trung điểm H của cạnh AB và (AA’=asqrt2.) Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng. Hàm số (y=2x^4+1) đồng biến trên khoảng chừng nào trong những khoảng chừng sau?

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Cho ab là số thực dương a khác 1 mệnh đề nào sau này đúng

Reply
1
0
Chia sẻ

4198

Review Cho ab là số thực dương a khác 1 mệnh đề nào sau này đúng ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho ab là số thực dương a khác 1 mệnh đề nào sau này đúng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cho ab là số thực dương a khác 1 mệnh đề nào sau này đúng miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Cho ab là số thực dương a khác 1 mệnh đề nào sau này đúng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho ab là số thực dương a khác 1 mệnh đề nào sau này đúng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho ab là số thực dương a khác 1 mệnh đề nào sau này đúng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #là #số #thực #dương #khác #mệnh #đề #nào #sau #đây #đúng