Thủ Thuật Hướng dẫn Cho 10,3 g alanin tác dụng hết với dung dịch naoh thu được m gam muối giá trị m là 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Cho 10,3 g alanin tác dụng hết với dung dịch naoh thu được m gam muối giá trị m là được Update vào lúc : 2022-03-07 10:29:19 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phương pháp giải:

m (g) X + NaOH → (m +8,8) gam muối => khối lượng tăng là khối lượng của Na thay thế bằng H trong gốc COOH. => sự chênh lệch giữa Na và H là 22

=> nCOO- = 8,8 :22 = 0,4 (mol)

m (g) X + NaOH → (m +10,95) gam muối => mtăng = mHCl

=> nNH2 = nHCl = 10,95 : 36,5 = 0,3 (mol)

Gọi x và y lần lượt là số mol của Alanin và axit Glutamic

Ta có hệ phương trình: 

(left{ matrix n_COO – = x + 2y = 0,4 hfill cr n_NH_2 = x + y = 0,3 hfill cr right. Rightarrow left{ matrix x = ? hfill cr

y = ? hfill cr right.)

Lời giải rõ ràng:

m (g) X + NaOH → (m +8,8) gam muối => khối lượng tăng là khối lượng của Na thay thế bằng H trong gốc COOH. => sự chênh lệch giữa Na và H là 22

=> nCOO- = 8,8 :22 = 0,4 (mol)

m (g) X + NaOH → (m +10,95) gam muối => mtăng = mHCl

=> nNH2 = nHCl = 10,95 : 36,5 = 0,3 (mol)

Gọi x và y lần lượt là số mol của Alanin và axit Glutamic

Ta có hệ phương trình: 

(left{ matrix n_COO – = x + 2y = 0,4 hfill cr n_NH_2 = x + y = 0,3 hfill cr right. Rightarrow left{ matrix x = 0,2 hfill cr

y = 0,1 hfill cr right.)

=> m = mAla + mGlu = 0,2.89 + 0,1.147 = 32,5 (g)

Đáp án B

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Chọn đáp án D

Alanin có công thức là: CH3-CH(NH2)-COOH

CH3-CH(NH2)-COOH + NaOH →t° CH3-CH(NH2)-COONa + H2O

Ta có: nAla-Na = 27,75111 = 0,25 (mol)

⇒ nAla = nAla-Na = 0,25 (mol)

⇒ mAla = 0,25.89 = 22,25 (gam)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu hỏi: Cho 10,68 gam alanin tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 12,88
B. 13,32.
C. 11,10
D. 16,65.

Ala +NaOH +H2​O
→nAlaNa​ = nAla​ = 10,68/89 =0,12
→nAlaNa​ = 13,32

Dung dịch nào sau này làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

Dung dịch của chất nào trong những chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím?

Dùng quỳ tím hoàn toàn có thể phân biệt được dãy những dung dịch nào sau này ?

Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch

Glyxin không tác dụng với

Chất phản ứng được với cả hai dung dịch NaOH, HCl là

Aminoaxit hoàn toàn có thể phản ứng với cả dd NaOH và dd HCl vì

Câu 2: Cho 2,67 gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH. Khối lượng muối thu được là

A. 4,44 gam.             B. 3,33 gam.                 C. 11,00 gam.               D. 2,88 gam.

nalanin=0,03 molCH3CHNH2COOH+NaOH->CH3CHNH2COONa+H2O          0,03———->0,03                          (mol)=>mmuối=3,33g=>B.

…Xem thêm

Câu hỏi hot cùng chủ đề

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

://.youtube/watch?v=O4ED7lPeou4

ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG – 2k5 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

://.youtube/watch?v=oow28TQMoIo

LĂNG KÍNH – 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

Vật lý

://.youtube/watch?v=JF0KZ0yBe_I

CHỮA ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ 2 – THPT NGÔ QUYỀN – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

://.youtube/watch?v=8GO5G0wbfoM

CÔNG PHÁ VDC 9+ GIỚI HẠN VÀ TÍNH LIÊN TỤC – 2k5 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

://.youtube/watch?v=Iphty4fQM90

THẤU KÍNH ( PHẦN 2 ) – 2k5 Livestream Lý thầy Tùng

Vật lý

://.youtube/watch?v=uO-Xn7DFySQ

LUYỆN ĐỀ GIỮA HỌC KÌ 2 (BUỔI 04) – 2k5 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

Xem thêm …

4583

Clip Cho 10,3 g alanin tác dụng hết với dung dịch naoh thu được m gam muối giá trị m là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho 10,3 g alanin tác dụng hết với dung dịch naoh thu được m gam muối giá trị m là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cho 10,3 g alanin tác dụng hết với dung dịch naoh thu được m gam muối giá trị m là miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cho 10,3 g alanin tác dụng hết với dung dịch naoh thu được m gam muối giá trị m là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho 10,3 g alanin tác dụng hết với dung dịch naoh thu được m gam muối giá trị m là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 10,3 g alanin tác dụng hết với dung dịch naoh thu được m gam muối giá trị m là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #alanin #tác #dụng #hết #với #dung #dịch #naoh #thu #được #gam #muối #giá #trị #là