Mẹo về Cho 0 1 mol este x có công thức c3h6o2 tác dụng hết với naoh thu được 8,2 gam muối Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Cho 0 1 mol este x có công thức c3h6o2 tác dụng hết với naoh thu được 8,2 gam muối được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-30 20:11:20 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu hỏi:

Thủy phân hết 0,01 mol este X trong dung dịch NaOH thu được glixerol và 8,62 gam hỗn hợp hai muối là natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của X là

Lời giải tìm hiểu thêm:

Đáp án đúng: A

nNaOH = 3neste = 0,03 (mol)

nC3H5(OH)3 = neste  = 0,01 (mol)

BTKL ta có: mX + mNaOH = mmuối + mC3H5(OH)3

→ mX + 0,03.40 = 8,62 + 0,01.92

→ mX = 8,34 (g)

→ MX = mX : nX = 8,34 : 0,01 = 834 (g/mol)

Chọn A

Chọn đáp án D

X là este đơn chức →nrắn=nKOH=0,14 mol →Mtb rắn=12,04÷0,14=86

phải chứa CH3COOK hay X là CH3COOCH3

Đặt nX=x→nCH3OH=x

Bảo toàn khối lượng:

74x + 0,14 × 56 = 12,04 + 32x

→ x = 0,1 mol.

m = 0,1 × 74 = 7,4(g)

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong số đó, có hai axit no là đồng đẳng tiếp theo đó nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa hai link pi trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 11,76 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào trong bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được một,792 lít khí (đktc) và khối lượng bình tăng 4,96 gam so với ban đầu gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 11,76 gam X thì thu được CO2 và 7,92 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X có mức giá trị sớm nhất với giá trị nào sau này?

Xác định MZ ⟹ Công thức hóa học của Z ⟹ Công thức cấu trúc của X

://.youtube/watch?v=31epUJpso7Q

4346

Review Cho 0 1 mol este x có công thức c3h6o2 tác dụng hết với naoh thu được 8,2 gam muối ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho 0 1 mol este x có công thức c3h6o2 tác dụng hết với naoh thu được 8,2 gam muối tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cho 0 1 mol este x có công thức c3h6o2 tác dụng hết với naoh thu được 8,2 gam muối miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Cho 0 1 mol este x có công thức c3h6o2 tác dụng hết với naoh thu được 8,2 gam muối Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho 0 1 mol este x có công thức c3h6o2 tác dụng hết với naoh thu được 8,2 gam muối

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 0 1 mol este x có công thức c3h6o2 tác dụng hết với naoh thu được 8,2 gam muối vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #mol #este #có #công #thức #c3h6o2 #tác #dụng #hết #với #naoh #thu #được #gam #muối