Kinh Nghiệm Hướng dẫn Chỉ dùng dung dịch NaOH hoàn toàn có thể nhận biệt được đây chất nào sau này 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Chỉ dùng dung dịch NaOH hoàn toàn có thể nhận biệt được đây chất nào sau này được Update vào lúc : 2022-03-19 11:40:20 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

    Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì hoàn toàn có thể phân biệt được 2 dung dịch muốiNếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì hoàn toàn có thể phân biệt được 2 dung dịch muối trong mọi cặp chất sauCâu hỏi vận dụng liên quanA. Na2SO4 và Fe2(SO4)3CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Dùng dung dịch NaOH hoàn toàn có thể phân biệt được những chất trong cặp nào dưới đây ?

      A. Dung dịch Ba(OH)2 và dung dịch CuCl2

      B. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch Ca(NO3)2

      C. Dung dịch H2SO4 và dung dịch HCl

      D. Dung dịch ZnCl2 và dung dịch AlCl3

Các vướng mắc tương tự

Câu 21. Hóa chất dùng để phân biệt 2 dung dịch H2SO4 và NaOH làA. MgCl2 B. KCl C. Quỳ tím D. NaClCâu 22. Hóa chất dùng để nhận ra 3 dung dịch : KOH, Na2SO4, H2SO4 làA. BaCl2 B. Ba(NO3)2 C. Ba(OH)2 D. Quỳ tímCâu 23. Hóa chất dùng để phân biệt 2 dung dịch NaCl và NaNO3 làA. AgNO3 B. HCl C. BaCl2 D. KOHCâu 24. Cho 2,4g Magie tác dụng hoàn toàn với dd H2SO4. Thể tích khí hidro thuđược đktc làA. 22,4 ml B. 2,24 lít C. 22,4 lít D. 2,24 mlCâu 25. Cho 16g CuO tác dụng hoàn toàn với dd HCl 20%. Khối lượng dung dịchHCl cần dùng để phản ứng làA. 36,5g B. 3,65g C. 73g D. 7,3gCâu 26. Trung hòa hoàn toàn 200ml dung dịch NaOH 1M cần dùng V(ml) dd H2SO41M. Giá trị V làA. 0,2 ml B. 200 ml C. 0,1 ml D. 100 mlCâu 27. Cho m(g) Zn tác dụng hoàn toàn với 73g dd HCl 20%. Giá trị m làA. 13g B. 1,3g C. 6,5g D. 65gCâu 28. Cho 142g dung dịch Na2SO4 15% tác dụng hoàn toàn với dd BaCl2. Khốilượng kết tủa thu được làA. 345,9g B. 34,95g C. 3,495g D. 3495gCâu 29. Cho 58,5g dd NaCl 20% tác dụng hoàn toàn với dd AgNO3 25%. Nồng độ% của dung dịch muối thu được làA. 14,7% B. 17,3% C. 10,2% D. 8,7%Câu 30. Trung hòa hoàn toàn 300ml dung dịch KOH 1M bằng dd H2SO4 0,5M. Nồngđộ mol của dung dịch muối thu được là

A. 0,3M B. 0,5M C. 0,6M D. 1,5M

Câu 21. Hóa chất dùng để phân biệt 2 dung dịch H2SO4 và NaOH làA. MgCl2 B. KCl C. Quỳ tím D. NaClCâu 22. Hóa chất dùng để nhận ra 3 dung dịch : KOH, Na2SO4, H2SO4 làA. BaCl2 B. Ba(NO3)2 C. Ba(OH)2 D. Quỳ tímCâu 23. Hóa chất dùng để phân biệt 2 dung dịch NaCl và NaNO3 làA. AgNO3 B. HCl C. BaCl2 D. KOHCâu 24. Cho 2,4g Magie tác dụng hoàn toàn với dd H2SO4. Thể tích khí hidro thuđược đktc làA. 22,4 ml B. 2,24 lít C. 22,4 lít D. 2,24 mlCâu 25. Cho 16g CuO tác dụng hoàn toàn với dd HCl 20%. Khối lượng dung dịchHCl cần dùng để phản ứng làA. 36,5g B. 3,65g C. 73g D. 7,3gCâu 26. Trung hòa hoàn toàn 200ml dung dịch NaOH 1M cần dùng V(ml) dd H2SO41M. Giá trị V làA. 0,2 ml B. 200 ml C. 0,1 ml D. 100 mlCâu 27. Cho m(g) Zn tác dụng hoàn toàn với 73g dd HCl 20%. Giá trị m làA. 13g B. 1,3g C. 6,5g D. 65gCâu 28. Cho 142g dung dịch Na2SO4 15% tác dụng hoàn toàn với dd BaCl2. Khốilượng kết tủa thu được làA. 345,9g B. 34,95g C. 3,495g D. 3495gCâu 29. Cho 58,5g dd NaCl 20% tác dụng hoàn toàn với dd AgNO3 25%. Nồng độ% của dung dịch muối thu được làA. 14,7% B. 17,3% C. 10,2% D. 8,7%Câu 30. Trung hòa hoàn toàn 300ml dung dịch KOH 1M bằng dd H2SO4 0,5M. Nồngđộ mol của dung dịch muối thu được là

A. 0,3M B. 0,5M C. 0,6M D. 1,5M

Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì hoàn toàn có thể phân biệt được hai muối trong mọi cặp chất sau được không ? Dung dịch  Na 2 SO 4  và dung dịch  CuSO 4

Giải thích và viết phương trình hoá học.

Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì hoàn toàn có thể phân biệt được hai muối trong mọi cặp chất sau được không ? Dung dịch  Na 2 SO 4  và dung dịch  BaCl 2

Giải thích và viết phương trình hoá học.

Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì hoàn toàn có thể phân biệt được hai muối trong mọi cặp chất sau được không ? Dung dịch Na 2 SO 4  và dung dịch Fe 2 SO 4 3

Giải thích và viết phương trình hoá học.

Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì hoàn toàn có thể phân biệt được 2 dung dịch muối

Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì hoàn toàn có thể phân biệt được 2 dung dịch muối trong mọi cặp chất sau được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc vấn đáp vướng mắc liên quan đến nhận ra dung dịch muối, cũng như đưa ra những nội dúng lý thuyết vướng mắc liên quan đến nhận ra những hợp chất. Mời những bạn tìm hiểu thêm.

Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì hoàn toàn có thể phân biệt được 2 dung dịch muối trong mọi cặp chất sau

A. Na2SO4 và Fe2(SO4)3

B. Na2SO4 và K2SO4

C. Na2SO4 và BaCl2

D. Na2CO3 và K3PO4

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Khi cho NaOH vào 2 dung dịch chỉ Fe2(SO4)3 xuất hiện kết tủa nâu đỏ, Na2SO4 không còn hiện tượng kỳ lạ

6NaOH + Fe2(SO4)3 → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3↓

Đáp án A

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Để nhận ra 2 lọ mất nhãn đựng CaO và MgO ta dùng

A. dung dịch HCl.

B. dung dịch NaOH.

C. dung dịch HNO3.

D. quỳ tím ẩm.

Xem đáp án

Đáp án D

Khi dùng quỳ tím ẩm:

CaO hoàn toàn có thể tác dụng với nước tạo dung dịch kiềm, làm quỳ tím chuyển xanh.

MgO không còn hiện tượng kỳ lạ.

Câu 2. Thuốc thử dùng để nhận ra dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là

A. K2SO4

B. Ba(NO3)2

C. NaCl

D. NaNO3

Xem đáp án

Đáp án B

Cho dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 phản ứng với Ba(NO3)2. Không có hiện tượng kỳ lạ gì đó đó là dung dịch HCl, còn H2SO4 xuất hiện kết tủa trắng

Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HNO3

Ba(NO3)2 + 2HCl → Không phản ứng

Câu 3. Dùng quỳ tím để phân biệt được cặp chất nào sau này

A. Dung dịch KOH và dung dịch NaOH

B. Dung dịch HCl và dung dịch NaOH

C. Dung dịch HCl và dung dịch H2SO4

D. Dung dịch NaCl và dung dịch Na2SO4

Xem đáp án

Đáp án B

Quỳ tím là chất thông tư khi cho vào dung dịch có môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên axit sẽ chuyển đỏ, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bazo thì chuyển xanh còn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trung tính thì không đổi màu.

→ nhận ra được cặp HCl và NaOH do HCl làm quỳ chuyển đỏ còn NaOH làm quỳ chuyển xanh

Câu 4.Để phân biệt 4 lọ mất nhãn, mỗi lọ chứa một trong những dung dịch sau: (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4, NaCl, người ta chỉ việc dùng một thuốc thử duy nhất là

A. BaCl2.

B. Ba(OH)2.

C. HCl.

D. NaOH.

Xem đáp án

Đáp án B

Để nhận ra 4 chất trên ta hoàn toàn có thể dùng Ba(OH)2:

Xuất hiện khí mùi khai và kết tủa trắng → (NH4)2SO4

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 ↓ + 2NH3 ↑ + 2H2O

Xuất hiện khí mùi khai → NH4Cl

2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2NH3 ↑ + 2H2O

Xuất hiện kết tủa trắng → Na2SO4

Na2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 ↓ + 2NaOH

Không hiện tượng kỳ lạ → NaCl

—————————–

Ngoài Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì hoàn toàn có thể phân biệt được 2 dung dịch muối trong mọi cặp chất sau. Mời những bạn học viên còn tồn tại thể tìm hiểu thêm những Trắc nghiệm Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Giải bài tập Hóa học 9 những môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và tinh lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp những bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc những bạn học tốt.

Ngoài ra, VnDoc đã xây dựng group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Meta: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu tiên tiến và phát triển nhất.

Chỉ dùng dung dịch NaOH hoàn toàn có thể phân biệt được cặp sắt kẽm kim loại:

19/06/2022 4,199

A. Na2SO4 và Fe2(SO4)3

Đáp án đúng chuẩn

Chọn A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cặp chất nào sau này không thể tồn tại trong cùng một dung dịch?

Xem đáp án » 19/06/2022 1,283

Có thể dùng dung dịch HCl để nhận ra những dung dịch không màu sau này:

Xem đáp án » 19/06/2022 913

Dung dịch muối đồng (II) sunfat (CuSO4) hoàn toàn có thể phản ứng với dãy chất

Xem đáp án » 19/06/2022 840

Dãy muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là:

Xem đáp án » 19/06/2022 606

Dung dịch chất X có pH > 7 và khi cho tác dụng với dung dịch kali sunfat (K2SO4) tạo ra kết tủa. Chất X là:

Xem đáp án » 19/06/2022 332

Để nhận ra 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch CuCl2, FeCl3, MgCl2 ta dùng:

Xem đáp án » 19/06/2022 331

Các cặp chất nào cùng tồn tại trong một dung dịch? 

1. CuSO4và HCl            

2. H2SO4 và Na2SO3

3. KOH và NaCl            

4. MgSO4và BaCl2

Xem đáp án » 19/06/2022 313

Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit (Na2SO3). Chất khí nào sinh ra ?

Xem đáp án » 19/06/2022 263

Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng kỳ lạ quan sát được là:

Xem đáp án » 19/06/2022 249

Phản ứng màn biểu diễn đúng sự nhiệt phân của muối canxi cacbonat:

Xem đáp án » 19/06/2022 234

Cặp chất nào sau này cùng tồn tại trong một dung dịch?

Xem đáp án » 19/06/2022 180

Để làm sạch dung dịch đồng (II) nitrat Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất bạc nitrat AgNO3. Ta dùng sắt kẽm kim loại

Xem đáp án » 19/06/2022 172

Nhỏ dd natri hidroxit vào ống nghiệm chứa dd đồng(II) clorua. Xuất hiện:

Xem đáp án » 19/06/2022 169

Dung dịch tác dụng được với những dung dịch FeNO32, CuCl2

Xem đáp án » 19/06/2022 163

Để nhận ra 3 dung dịch bị mất nhãn : Na2SO4 , HCl , H2SO4 loãng , người ta dùng 

Xem đáp án » 19/06/2022 161

4317

Clip Chỉ dùng dung dịch NaOH hoàn toàn có thể nhận biệt được đây chất nào sau này ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Chỉ dùng dung dịch NaOH hoàn toàn có thể nhận biệt được đây chất nào sau này tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Chỉ dùng dung dịch NaOH hoàn toàn có thể nhận biệt được đây chất nào sau này miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Chỉ dùng dung dịch NaOH hoàn toàn có thể nhận biệt được đây chất nào sau này Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Chỉ dùng dung dịch NaOH hoàn toàn có thể nhận biệt được đây chất nào sau này

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chỉ dùng dung dịch NaOH hoàn toàn có thể nhận biệt được đây chất nào sau này vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chỉ #dùng #dung #dịch #NaOH #có #thể #nhận #biệt #được #đây #chất #nào #sau #đây